intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Vi sinh vật học - ĐH Phạm Văn Đồng

Chia sẻ: Đồng Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

69
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Vi sinh vật học giúp sinh viên biết được hình thái cấu tạo của vi sinh vật, hiểu được các quy luật hoạt động sống của các nhóm vi sinh vật (nhân sơ, nhân chuẩn, virút), thấy được tính đa dạng về cơ chế trao đổi chất trong cơ thể vi sinh vật (sinh trưởng, phát triển, lên men và phân giải các chất...).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vi sinh vật học - ĐH Phạm Văn Đồng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG<br /> KHOA SƯ PHẠM TỰ NHIÊN<br /> TỔ SINH – KTNN<br /> <br /> <br /> GV: NGUYỄN TRUNG NHÂN<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> <br /> VI SINH VẬT HỌC<br /> <br /> (Dùng cho sinh viên ngành Cao đẳng Sư phạm Sinh học)<br /> <br /> Năm 2015<br /> <br /> -1-<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU…………………………………………………………………...<br /> <br /> 5<br /> <br /> PHẦN A. LÍ THUYẾT…………………………………………………….<br /> <br /> 7<br /> <br /> Chương 1: ĐỐI TƯỢNG NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN<br /> CỨU CỦA VI SINH VẬT HỌC……….......................................................<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.1. Đối tượng của vi sinh vật học………………………………………........<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.2. Các phương pháp nghiên cứu của vi sinh vật học……………………….<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.3. Lược sử của vi sinh vật học……………………………………………...<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.4. Giới thiệu các hệ thống sinh giới……………………………………......<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.5. Vai trò của vi sinh vật trong tự nhiên và đời sống………………….......<br /> <br /> 11<br /> <br /> Câu hỏi và bài tập……………………………………………........................<br /> <br /> 12<br /> <br /> Chương 2: VI SINH VẬT NHÂN SƠ………………………………….......<br /> <br /> 13<br /> <br /> 2.1. Vi khuẩn Archaea………………………………………………............<br /> <br /> 13<br /> <br /> 2.2. Archaea…………………………………………………………….........<br /> <br /> 21<br /> <br /> Câu hỏi và bài tập………………………………………………………........<br /> <br /> 25<br /> <br /> Chương 3: VI SINH VẬT NHÂN CHUẨN…………………………….....<br /> <br /> 26<br /> <br /> 3.1. Khái quát về cấu tạo tế bào nhân chuẩn…………………………….......<br /> <br /> 26<br /> <br /> 3.2. Vi nấm……………………………………………………………….......<br /> <br /> 29<br /> <br /> 3.3. Vi tảo……………………………………………………………….........<br /> <br /> 30<br /> <br /> 3.4. Động vật nguyên sinh……………………………………………….......<br /> <br /> 32<br /> <br /> Câu hỏi và bài tập……………………………………………………….........<br /> <br /> 33<br /> <br /> Chương 4: VIRÚT.……………………………………………………….....<br /> <br /> 34<br /> <br /> 4.1. Lược sử phát hiện và nghiên cứu virút…………………………….........<br /> <br /> 34<br /> <br /> 4.2. Đại cương về virút………………………………………………….........<br /> <br /> 36<br /> <br /> 4.3. Các kiểu chu trình sống của virút……………………………………......<br /> <br /> 39<br /> <br /> 4.4. Virút và bệnh tật……………………………………………………........<br /> <br /> 42<br /> <br /> Câu hỏi và bài tập………………………………………………….................<br /> <br /> 44<br /> <br /> Chương 5: SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT…..<br /> <br /> 45<br /> <br /> 5.1. Nhu cầu về các chất dinh dưỡng…………………………………...........<br /> <br /> 45<br /> <br /> -2-<br /> <br /> 5.2. Các tác nhân kiểm soát sự sinh trưởng của vi sinh vật…………….........<br /> <br /> 46<br /> <br /> 5.3. Đồ thị sinh trưởng của vi khuẩn…………………………………...........<br /> <br /> 47<br /> <br /> Câu hỏi và bài tập……………………………………………………………<br /> <br /> 51<br /> <br /> Chương 6: SỰ CHUYỂN HÓA CÁC CHẤT VÀ CÁC QUÁ TRÌNH<br /> LÊN MEN…………………………………………………………………...<br /> <br /> 52<br /> <br /> 6.1. Sự chuyển hóa vật chất trong tế bào vi sinh vật…………………….....<br /> <br /> 52<br /> <br /> 6.2. Các kiểu hô hấp…………………………………………………….......<br /> <br /> 53<br /> <br /> 6.3. Các con đường phân giải gluxit ở vi sinh vật……………………….....<br /> <br /> 54<br /> <br /> 6.4. Sự chuyển hóa các hợp chất protein……………………………….......<br /> <br /> 55<br /> <br /> 6.5. Sơ đồ khái quát các quá trình lên men từ pyruvate…………………....<br /> <br /> 56<br /> <br /> 6.6. Lên men hỗn hợp các axit hữu cơ………………………………….......<br /> <br /> 56<br /> <br /> 6.7. Lên men butyric và axetônobutylic……………………………….........<br /> <br /> 56<br /> <br /> 6.8. Lên men lactic………………………………………………………......<br /> <br /> 57<br /> <br /> 6.9. Lên men êtylic………………………………………………………......<br /> <br /> 58<br /> <br /> 6.10. Lên men metan…………………………………………………….......<br /> <br /> 59<br /> <br /> 6.11. Tóm tắt các quá trình lên men chính………………………………......<br /> <br /> 60<br /> <br /> Câu hỏi và bài tập……………………………………………………………<br /> <br /> 63<br /> <br /> Chương 7: VI KHUẨN QUANG HỢP VÀ VI KHUẨN CỐ ĐỊNH<br /> NITƠ………………………………………………………………………<br /> 7.1. Vi khuẩn quang hợp………………………………………………........<br /> 7.2. Vi khuẩn cố định nitơ……………………………………………..........<br /> Câu hỏi và bài tập…………………………………………………………...<br /> Chương 8: ĐẠI CƯƠNG VỀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN<br /> DỊCH………………………………………………………………………..<br /> 8.1. Hệ vi sinh vật của người và động vật……………………………….......<br /> 8.2. Quá trình nhiễm vi khuẩn gây bệnh (nhiễm trùng)………………….....<br /> 8.3. Sự đề kháng của cơ thể chủ………………………………………..........<br /> 8.4. Diệt vi khuẩn gây bệnh bàng các chất kháng sinh………………...........<br /> Câu hỏi và bài tập………………………………………………………........<br /> Chương 9: ĐẠI CƯƠNG VỀ DI TRUYỀN – BIẾN DỊ Ở VI SINH<br /> <br /> -3-<br /> <br /> 64<br /> 64<br /> 66<br /> 69<br /> <br /> 70<br /> 70<br /> 70<br /> 71<br /> 74<br /> 75<br /> <br /> VẬT………......................................................................................................<br /> <br /> 76<br /> <br /> 9.1. Vật chất di truyền ở vi khuẩn và vi sinh vật nhân chuẩn……………......<br /> <br /> 76<br /> <br /> 9.2. Đặc điểm của sự di chuyển thông tin di truyền từ ADN sang protein ở<br /> vi khuẩn và cơ thể nhân chuẩn………………………………………….........<br /> <br /> 77<br /> <br /> 9.3. Cơ chế sinh hóa của hiện tượng biến đổi ADN……………………........<br /> <br /> 77<br /> <br /> 9.4. Sự tái tổ hợp di truyền và sự truyền các tính trạng ở vi sinh vật…….....<br /> <br /> 78<br /> <br /> 9.5. Một số ứng dụng của công nghệ di truyền vi sinh vật……………........<br /> <br /> 80<br /> <br /> Câu hỏi và bài tập……………………………………………………….........<br /> <br /> 82<br /> <br /> PHẦN B. THỰC HÀNH………………………………………………........<br /> <br /> 83<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………....<br /> <br /> 84<br /> <br /> -4-<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Nội dung bài giảng<br /> Học phần này giúp sinh viên biết được hình thái cấu tạo của vi sinh vật<br /> (VSV), hiểu được các quy luật hoạt động sống của các nhóm VSV (nhân sơ,<br /> nhân chuẩn, virút), thấy được tính đa dạng về cơ chế trao đổi chất trong cơ thể<br /> VSV (sinh trưởng, phát triển, lên men và phân giải các chất...).<br /> Sinh viên phân tích được cơ sở khoa học của việc ứng dụng VSV học trong<br /> thực tiễn công nông nghiệp, y học, công nghệ sinh học, công nghệ di truyền,<br /> công nghiệp vi sinh, trong vệ sinh phòng bệnh và bảo vệ môi trường.<br /> Sinh viên có một số kỹ năng thực hành (quan sát hình thái, pha chế môi<br /> trường nuôi cấy, nhuộm, thí nghiệm lên men vài loại hợp chất, thử hoạt tính vài<br /> hoạt chất sinh học), có thể ứng dụng những quy luật hoạt động của VSV vào thực<br /> tiễn đời sống, sản xuất. Có năng lực tự học, tích lũy kiến thức và vận động người<br /> khác tham gia các hoạt động xã hội, có khả tự định hướng, thích nghi và tìm hiểu<br /> môi trường.<br /> Học phần này dùng cho sinh viên ngành Cao đẳng Sư phạm Sinh học với<br /> 03 tín chỉ nhằm trang bị kiến thức cần thiết về VSV để sinh viên có thể dạy tốt<br /> các phần có liên quan trong sách giáo khoa sinh học ở hệ THCS, bài giảng được<br /> biên tập theo chương trình qui định, gồm 09 chương:<br /> - Chương 1: Đối tượng nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của vi sinh<br /> vật học<br /> - Chương 2: Vi sinh vật nhân sơ<br /> - Chương 3: Vi sinh vật nhân chuẩn<br /> - Chương 4: Virút<br /> - Chương 5: Sự sinh trưởng, phát triển của vi sinh vật<br /> - Chương 6: Sự chuyển hóa các chất và các quá trình lên men<br /> - Chương 7: Vi khuẩn quang hợp và vi khuẩn cố định nitơ<br /> - Chương 8: Đại cương về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch<br /> - Chương 9: Đại cương về di truyền-biến dị ở vi sinh vật<br /> <br /> -5-<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2