Bài tập tiếp tuyến của hàm số

Chia sẻ: Nguyễn Quốc Mạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
463
lượt xem
101
download

Bài tập tiếp tuyến của hàm số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên đang ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn toán học - Bài tập tiếp tuyến của hàm số

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập tiếp tuyến của hàm số

  1. Nguyễn Phú Khánh – Đà Lạt Từ điểm M tr ên đường thẳng kẻ được bao nhi êu tiếp tuyến đến đồ thị ? ; đường thẳng (d) qua M v à có hệ số góc k có ph ương trình : . (d) tiếp xúc v ới ( C ) khi hệ có nghi ệm Từ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra tăng trên R ; do đó phương tr ình có đúng 1 nghiệm , do đó h ệ có 1 nghi ệm . Vậy từ M kẻ đúng 1 tiếp tuyến đến ( C ) . Cho hàm s ố có đồ thị là 1. Từ điểm M tr ên đường thẳng mà từ đó kẻ đú ng 2 tiếp tuyến đến đồ thị Định m để cắt tại 3 điểm phân biệt . 1. Giả sử . Đường thẳng qua có hệ số góc có phương tr ình . tiếp xúc khi hệ có nghi ệm. Thay từ vào , ta được Từ kẻ đúng 2 tiếp tuyến đến khi hệ có đúng 2 nghi ệm ; khi đó ph ương trình có nghiệm kép khác hoặc có 2 nghiệm phân biệt m à trong đó có 1 nghi ệm bằng . 2. Phương tr ình hoành độ giao điểm và : Đặt cắt tại 3 điểm phân biệt khi ph ương trình có 3 nghi ệm
  2. Nguyễn Phú Khánh – Đà Lạt Bài tập : 1. Cho hàm s ố có đồ thị là ( C ) a. Tìm những điểm tr ên đư ờng thẳng kẻ được bao nhi êu tiếp tuyến đến ( C ) ?. b. Tìm những điểm trên đư ờng thẳng mà từ đó kẻ đúng 1 tiếp tuyến đến ( C ) ?. c. Tìm những điểm tr ên đư ờng thẳng mà từ đó kẻ đúng 2 tiếp tuyến đến ( C ) ?. 2. Cho hàm s ố có đồ thị là ( C ) a. Tìm trên đường thẳng những điểm m à từ đó kẻ đúng 1 tiếp tuyến đến ( C ) ?. b. Tìm trên đường thẳng những điểm m à từ đó kẻ đúng 2 tiếp tuyến đến ( C ) ?. c. Tìm trên đường thẳng những điểm mà từ đó kẻ đúng 3 tiếp tuyến đến ( C ) ?. d. Tìm trên đường thẳng những điểm m à từ đó kẻ đúng 2 tiếp tuyến đến ( C ) m à trong đó có 2 tiếp tuyến vuông góc nhau ?.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản