intTypePromotion=1

Bản chất của lãnh đạo - chương 1

Chia sẻ: Bình Sơn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

0
355
lượt xem
107
download

Bản chất của lãnh đạo - chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều gì làm nên lãnh đạo Khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý lớn hơn là khác biệt giữa hai nhóm kỹ năng. Lãnh đạo tức là biểu hiện tinh thần của con người. Quan tâm của chúng ta về lãnh đạo không phải là cơn sốt hay thời trang. Lãnh đạo là một khái niệm đã được nghiên cứu hàng nghìn năm. nó là một phần của hiểu biết về bản tính con người chúng ta. Người ta biểu hiện tính lãnh đạo khi họ trình bày điểm tuyệt hảo của họ và của những người khác....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản chất của lãnh đạo - chương 1

 1. 0 Chương 1 Bản chất của  lãnh đạo 12-1
 2. 0 Lãnh đạo Khả năng ảnh hưởng đến người khác nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức. © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. 12-2
 3. Lãnh đạo Dẫn dắt Ảnh hưởng Yêu cầu Hướng dẫn © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. 12-3
 4. Những kiểu của người lãnh đạo Lãnh đạo bằng ví trí đạt được  Lãnh đạo bằng nhân cách, uy tín  Lãnh đạo bởi tấm gương đạo đức  Lãnh đạo bởi quyền lực nắm giữ  Lãnh đạo bằng trí tuệ  Lãnh đạo vì khả năng để thực hiện những  công việc © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. 12-4
 5. Điều gì làm nên lãnh đạo Khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý lớn hơn là  khác biệt giữa hai nhóm kỹ năng. Lãnh đạo tức là biểu hiện tinh thần của con người. Quan tâm của chúng ta về lãnh đạo không phải  là cơn sốt hay thời trang. Lãnh đạo là một khái niệm đã được nghiên cứu hàng nghìn năm. nó là một phần của hiểu biết về bản tính con người chúng ta. Người ta biểu hiện tính lãnh đạo khi họ trình bày điểm tuyệt hảo của họ và của những người khác. © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. 12-5
 6. Điều gì làm nên lãnh đạo Để thành một lãnh đạo, trước hết phải hiểu  chính bản thân mình. Mỗi người chúng ta là một lãnh đạo đặc biệt. Vì vậy, ta sẽ thất bại nếu cứ cố sắp lãnh đạo ngăn nắp vào trong cái hộp. Lãnh đạo không đặt căn bản trên địa vị hay  chức vị. Tính lãnh đạo phát ra từ bất kỳ người nào có khả năng và được khuyến khích để biểu hiện chính mình trong khi làm việc có mục đích và ý nghĩa. © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. 12-6
 7. Điều gì làm nên lãnh đạo Tính lãnh đạo không thể đạt được trong cô lập.  Điều quan trọng là các cá nhân trong tổ chức cùng nhau phát triển, và tổ chức được đối xử như là một sinh vật có hít thở. Tính lãnh đạo cần môi trường thích ứng để nẩy nở. Tính lãnh đạo phải có ưu tiên hơn quản lý  trong thế giới thay đổi nhanh chóng ngày nay. “Lãnh đạo là một hành trình, không phải là điều bạn có thể học trong một khóa học năm ngày. Lãnh đạo đòi hỏi thời gian và suy tưởng.” © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. 12-7
 8. Nhà quản trị và Người lãnh đạo Nhà quản trị Người lãnh đạo Chú trọng đến công Chú trọng đến con   việc người Làm đúng công việc Làm những điều đúng   Hoạch định Truyền cảm hứng   Tổ chức Ảnh hưởng   Chỉ đạo Động viên   Kiểm soát Xây dựng   Theo các quy tắc  © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. 12-8
 9. Những hoạt động chung Hoạch định  Tổ chức  Chỉ đạo  Kiểm soát  © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. 12-9
 10. Hoạch định Người lãnh đạo Nhà quản trị  Đặt chiến lược  Hoạch định  Xác định phương  Lập ngân sách hướng  Đặt mục tiêu  Tạo ra tầm nhìn  Lập kế hoạch chi tiết  Phân bổ nguồn lự c © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. 12-10
 11. Tổ chức Nhà quản trị Người lãnh đạo  Tạo ra cấu trúc  Dẫn dắt mọi người làm theo chiến lược  Mô tả công việc  Kế hoạch nhân sự  Giao thiệp  Hệ thống mạng lưới  Phân cấp  Giao phó nhiệm vụ  Đào tạo © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. 12-11
 12. Chỉ đạo công việc Người lãnh đạo Nhà quản trị  Trao quyền  Giải quyết vấn đề  Người lãnh đạo vui vẻ  Thương lượng  Mang đến sự đồng thuận © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. 12-12
 13. Kiểm soát Nhà quản trị Người lãnh đạo  Thực hiện hệ  Động viên thống kiểm soát  Truyền cảm hứng  Thực hiện các  Cho cảm giác biện pháp hoàn thành  Xác định phương sai  Sửa sai © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. 12-13
 14. 0 Đặc điểm cá nhân của người lãnh đạo Đặc tính liên quan đến công việc Đặc điểm về thể chất Tính cách Mong muốn vượt trội Mạnh Tự tin Kiên trì theo đuổi mục tiêu Có khả năng chịu đựng Trung thực Kiên trì chống lại trở ngại Nhiệt tình Mong muốn làm lãnh đạo Độc lập Sự thông minh và khả năng Đặc tính xã hội Thành phần xã hội Khả năng nhân thức và đánh giá Thân thiện, có kỹ năng giao tiếp Học vấn Kiến thức Hợp tác Tầng lớp xã hội Phán xét, quyết đoán Khả năng tranh thủ hợp tác Khéo léo © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. 12-14
 15. 0 Hiệu quả của lãnh đạo Các tiêu chuẩn hiệu quả Sự thành công của nhóm do người lãnh đạo thực  hiện nhiệm vụ Thái độ của cấp dưới đối với lãnh đạo  Sự đóng góp của người lãnh đạo đối với sự phát  triển của nhóm © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. 12-15
 16. 0 Sự thành công của nhóm của người lãnh đạo Đo lường bằng:  Lợi nhuận, doanh số, thị phần, năng suất, chi phí thể đo lường từ đồng sự và cấp dưới của  Có người lãnh đạo © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. 12-16
 17. 0 Thái độ của cấp dưới đối với người lãnh đạo Các tiêu chuẩn hiệu quả Người lãnh đạo thỏa mãn nhu cầu và mong đợi  của cấp dưới tốt đến mức độ nào? Những người dưới quyền có thích, tôn trọng, kính  trọng người lãnh đạo? Những người dưới quyền có tích cực, nhiệt tình  trong việc thực hiện đòi hỏi của người lãnh đạo? © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. 12-17
 18. 0 Sự đóng góp của người lãnh đạo đối với sự phát triển của nhóm Các tiêu chuẩn hiệu quả Người lãnh đạo có củng cố và tăng cường tính vững  chắc của nhóm, sự hợp tác của các thành viên trong nhóm, giải quyết các xung đột trong nhóm? Người lãnh đạo có đóng góp vào việc tăng hiệu quả  của nhóm, làm giàu các nguồn lực của nhóm? Người lãnh đạo có hoàn thiện chất lượng cuộc sống  của người lao động, góp phần vào sự trưởng thành về tâm lý của người dưới quyền? © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. 12-18
 19. 0 Lựa chọn các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả lãnh đạo Việc đánh giá tùy thuộc mục tiêu và các giá trị của người đánh giá Sử dụng các tiêu thức đánh giá khác nhau, có thể dẫn  đến các kết luận không giống nhau. Nghiên cứu về hiệu quả lãnh đạo cần sử dụng  nhiều tiêu thức để có một cái nhìn toàn diện. © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. 12-19
 20. 0 Các tiếp cận chủ yếu trong nghiên cứu về lãnh đạo  Tiếp cận về quyền lực và sự ảnh hưởng.  Tiếp cận theo phẩm chất  Tiếp cận theo phong cách  Tiếp cận theo tình huống  Tiếp cận người lãnh đạo mới về chất © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. 12-20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2