Ban hành quy trình giao thuê đất mới đối với dự án đầu tư khu nhà

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
157
lượt xem
24
download

Ban hành quy trình giao thuê đất mới đối với dự án đầu tư khu nhà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày 21/03/2008 vừa qua, UBND Tp. HCM đã ban hành Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Tp. HCM (“Quyết định 19”), thay thế Quyết định 138/2004/QĐ-UB. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu về quy trình giao, thuê đất đối với dự án đầu tư khu nhà ở đối với dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước, được quy định tại Quyết định 19. Thẩm quyền giao đất, thuê đất & cấp Giấy CNQSDĐ Theo quy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ban hành quy trình giao thuê đất mới đối với dự án đầu tư khu nhà

  1. Ban hành quy trình giao thuê đất mới đối với dự án đầu tư khu nhà ở tại địa bàn Tp. Hồ Chí Minh Ngày 21/03/2008 vừa qua, UBND Tp. HCM đã ban hành Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Tp. HCM (“Quyết định 19”), thay thế Quyết định 138/2004/QĐ-UB. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu về quy trình giao, thuê đất đối với dự án đầu tư khu nhà ở đối với dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước, được quy định tại Quyết định 19. Thẩm quyền giao đất, thuê đất & cấp Giấy CNQSDĐ Theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 19 thì UBND Tp. HCM là cơ quan quyết định giao đất, cho thuê đất đối với
  2. tổ chức; giao đất, cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. Việc cấp Giấy CNQSDĐ cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (không bao gồm trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở) sẽ do Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM (“Sở TNMT”) thực hiện trên cơ sở ủy quyền của UBND Tp. HCM. Trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất 1. Đối với đất đã được giải phóng mặt bằng: Để xin giao, thuê đất, người xin sử dụng đất sẽ nộp cho Sở TNMT 02 bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu nêu tại Bảng 1. Trong vòng 15 ngày làm việc (hoặc 30 ngày làm việc đối với dự án khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên), kể từ ngày nộp hồ sơ, người xin sử dụng đất sẽ nhận được văn bản trả lời cho phép đầu tư hoặc không cho phép đầu tư của UBND Tp. HCM hoặc Sở TNMT. Trong trường hợp cho phép đầu tư, người xin sử dụng đất sẽ tiến hành (i) ký kết hợp đồng với đơn vị trích đo bản đồ địa chính để điều chỉnh ranh đất (nếu có thay đổi) theo ý kiến Tổ Công tác Liên ngành và tiến hành kiểm định bản đồ; (ii) nộp quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cho UBND quận - huyện phê duyệt; (iii) nộp dự án đầu tư cho Sở Xây dựng hoặc UBND quận - huyện. Riêng các dự án nằm trong các khu đô thị mới thì nộp quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và dự án đầu tư cho Ban Quản lý các Khu đô thị mới (“BQL”) thẩm định và phê duyệt.
  3. Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong các công việc nêu trên, người xin sử dụng đất sẽ được nhận quyết định giao đất hoặc thuê đất do UBND Tp. HCM gửi và trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nộp chứng từ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ về tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ hoặc ký hợp đồng thuê đất sẽ được nhận Giấy GNQSDĐ tại Sở TNMT. Riêng đối với các dự án đầu tư nước ngoài, trước khi ban hành quyết định thuê đất, người xin sử dụng đất lập thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận Đầu Tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nếu dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì trước khi phê duyệt dự án đầu tư, người xin sử dụng đất nộp báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Sở TNMT để thẩm định và phê duyệt. 2. Đối với đất chưa được giải phóng mặt bằng: Tương tự như thủ tục xin giao, thuê đất đã giải phóng mặt bằng, để xin giao, thuê đất, người xin sử dụng đất sẽ nộp cho Sở TNMT 02 bộ hồ sơ (bao gồm các tài liệu nêu tại Bảng 1). Sau khi nhận được trả lời cho phép đầu tư, trong thời hạn không quá 90 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, người xin sử dụng đất sẽ nhận Quyết định thu hồi đất để phối hợp với UBND quận - huyện tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng.
  4. Riêng đối với các dự án đầu tư nước ngoài, trước khi ban hành quyết định thu hồi đất, người xin sử dụng đất lập thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi có quyết định thu hồi đất, người xin sử dụng đất phối hợp với UBND quận - huyện tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng đồng thời nộp quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và dự án đầu tư để thẩm định và phê duyệt. Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất công việc nêu trên, người xin sử dụng đất sẽ nhận quyết định giao đất do UBND Tp. HCM gửi và trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nộp chứng từ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ về tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ hoặc ký hợp đồng thuê đất sẽ nhận Giấy CNQSDĐ tại Sở TNMT. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư Theo Quyết định 19 thì Sở Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư có mức vốn đầu tư từ 30 tỷ đồng trở lên và thời gian thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư là không quá 45 ngày làm việc. UBND quận - huyện thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư có mức vốn đầu tư dưới 30 tỷ đồng trong thời gian không quá 30 ngày làm việc. BQL sẽ phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đồng thời với phê duyệt các dự án đầu tư nhà ở nằm trong ranh giới hành chính được giao quản lý trong thời gian không quá 45 ngày làm việc.
  5. Bảng 1: Hồ sơ xin giao đất, thuê đất 1. Ðơn xin giao đất hoặc thuê đất; 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư nước ngoài; 3. Dự án đầu tư và báo cáo tài chính; 4. Bản kê khai về tình trạng sử dụng đất của tất cả các dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trước đó; 5. Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo bản đồ địa chính khu đất.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản