intTypePromotion=1

Bảng minh họa hợp đồng bảo hiểm: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam)

Chia sẻ: Phuc Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
149
lượt xem
4
download

Bảng minh họa hợp đồng bảo hiểm: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu gồm các nội dung chính: Bảng minh họa hợp đồng bảo hiểm, cơ hội tối ưu hiệu quả đầu tư dài hạn, bảo vệ tài chính trọn đời, linh hoạt và chủ động kiểm soát kế hoạch đầu tư,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng minh họa hợp đồng bảo hiểm: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam)

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA (VIỆT NAM)<br /> BẢNG MINH HỌA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM<br /> InvestA - BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ<br /> InvestA - Bảo hiểm Liên Kết Đơn Vị - Sự kết hợp linh hoạt giữa bảo vệ và đầu tư, giúp bạn yên tâm hoạch định và thực hiện kế hoạch tài chính một cách hiệu quả.<br /> Những ưu điểm nổi bật của InvestA – Bảo hiểm Liên Kết Đơn Vị.<br />  Cơ hội tối ưu hiệu quả đầu tư dài hạn với sự am hiểu thị trường và quản lý danh<br /> mục đầu tư chuyên nghiệp của các công ty quản lý quỹ uy tín<br />  Linh hoạt lựa chọn Quỹ liên kết đơn vị tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro.<br />  Gia tăng tài khoản với khoản Thưởng duy trì hợp đồng mỗi 5 năm.<br />  Giá trị quỹ của hợp đồng sẽ được chi trả vào Ngày đáo hạn hợp đồng.<br />  Bảo vệ tài chính trọn đời và toàn diện trước các rủi ro ốm đau hoặc tai nạn<br />  Bảo vệ trước những rủi ro không lường trước được trong cuộc sống như: Tàn tật toàn<br /> bộ và vĩnh viễn, Ung thư, tử vong.<br />  Tăng Số tiền bảo hiểm vào các thời điểm kết hôn, sinh con và nhận con nuôi mà<br /> không cần bằng chứng sức khỏe, tài chính.<br />  Quyền lợi bảo hiểm tăng thêm cho người không hút thuốc lá.<br />  Các quyền lợi bảo hiểm bổ sung trước các rủi ro bệnh hiểm nghèo, nằm viện, thương<br /> tật do tai nạn.<br />  Linh hoạt và chủ động kiểm soát kế hoạch đầu tư và bảo vệ tài chính phù hợp với<br /> các thay đổi nhu cầu và khả năng<br />  Linh hoạt đầu tư thêm hoặc rút tiền trong những trường hợp cần thiết.<br />  Chủ động điều chỉnh kế hoạch đầu tư với việc chuyển đổi quỹ, cân đối quỹ, chỉ định,<br /> thay đổi tỷ lệ đầu tư, thay đổi Số tiền bảo hiểm.<br /> <br /> Khách hàng:<br /> Đại lý Bảo hiểm:<br /> Mã số đại lý:<br /> Ngày lập:<br /> <br /> InvestA - Bảo hiểm Liên Kết Đơn Vị<br /> Một giải pháp bảo hiểm kết hợp đầu tư hiệu quả<br /> <br /> KHÁCH HÀNG HƯỞNG TẤT CẢ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ<br /> VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM<br /> <br /> Bảng minh họa này phải có đầy đủ số trang sau<br /> Trang 1 / 10<br /> Dãy số kiểm tra<br /> <br /> TRANG THÔNG TIN CƠ BẢN<br /> I.<br /> <br /> II.<br /> <br /> THÔNG TIN DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM<br /> CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA (VIỆT NAM) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và đầu tư tài chính theo<br /> Giấy phép thành lập và hoạt động số 16GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 14 tháng 7 năm 2008; Vốn điều lệ: 1.264,3 tỷ đồng; Địa chỉ trụ sở chính tại Tầng<br /> 15-16, Tòa nhà Royal Centre, 235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: (84-8) 3830 3333; Fax: (84-8) 6288 6965; Trung tâm dịch vụ khách<br /> hàng, điện thoại: (84-8) 3812 2777.<br /> THÔNG TIN KHÁCH HÀNG<br /> Bảng minh họa Hợp đồng bảo hiểm này được thiết kế dành cho:<br /> Bên mua bảo hiểm<br /> Người được bảo hiểm chính<br /> <br /> III.<br /> <br /> Họ và tên<br /> <br /> Giới tính<br /> <br /> Tuổi<br /> <br /> Nhóm nghề nghiệp<br /> <br /> Nguyễn Thị B<br /> <br /> Nữ<br /> <br /> 25<br /> <br /> 2<br /> <br /> Họ và tên<br /> <br /> Giới tính<br /> <br /> Tuổi<br /> <br /> Nhóm nghề nghiệp<br /> <br /> Nguyễn Thị B<br /> <br /> Nữ<br /> <br /> 25<br /> <br /> 2<br /> <br /> THÔNG TIN VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM<br /> Sản phẩm<br /> <br /> InvestA - Bảo hiểm Liên Kết Đơn Vị<br /> <br /> Đơn vị: Đồng<br /> Người được<br /> bảo hiểm<br /> (NĐBH)<br /> <br /> Tuổi<br /> tham gia<br /> bảo hiểm<br /> <br /> Giới tính<br /> <br /> Hút thuốc<br /> <br /> Thời hạn<br /> đóng phí<br /> (năm)<br /> <br /> Thời hạn<br /> bảo hiểm<br /> (năm)<br /> <br /> Số tiền<br /> bảo hiểm<br /> <br /> Phí bảo hiểm cơ bản<br /> theo định kỳ năm<br /> <br /> Nguyễn Thị B<br /> <br /> 25<br /> <br /> Nữ<br /> <br /> Không<br /> <br /> 75<br /> <br /> 75<br /> <br /> 2.000.000.000<br /> <br /> 14.286.000<br /> <br /> Sản phẩm bổ sung(*)<br /> ---Không có sản phẩm bổ sung--Tổng phí sản phẩm bổ sung<br /> <br /> Phí bảo hiểm theo định kỳ (^)<br /> + Phí bảo hiểm cơ bản<br /> + Phí bảo hiểm của sản phẩm bổ sung<br /> Tổng phí bảo hiểm theo định kỳ<br /> Phí tích lũy<br /> <br /> Khách hàng:<br /> Đại lý Bảo hiểm:<br /> Mã số đại lý:<br /> Ngày lập:<br /> <br /> Năm<br /> 14.286.000<br /> 14.286.000<br /> -<br /> <br /> KHÁCH HÀNG HƯỞNG TẤT CẢ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ<br /> VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM<br /> <br /> Bảng minh họa này phải có đầy đủ số trang sau<br /> Trang 2 / 10<br /> Dãy số kiểm tra<br /> <br /> Tỷ lệ đầu tư vào các quỹ<br /> Phí bảo hiểm cơ bản<br /> <br /> Quỹ Thận trọng<br /> <br /> Quỹ Cân bằng<br /> <br /> 40%<br /> <br /> 60%<br /> <br /> Phí tích lũy<br /> <br /> Tỷ lệ đầu tư đối với Phí tích lũy phải được Bên mua bảo hiểm chỉ định vào mỗi lần đóng Phí tích lũy.<br /> Trường hợp Bên mua bảo hiểm không chỉ định Tỷ lệ đầu tư đối với Phí tích lũy thì áp dụng Tỷ lệ đầu tư đối với Phí bảo hiểm cơ bản đang được áp dụng.<br /> (^) Phí bảo hiểm theo định kỳ bao gồm Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm của sản phẩm bổ sung.<br /> Trong 4 năm hợp đồng đầu tiên, Phí bảo hiểm cơ bản đã chọn là mức phí tối thiểu của sản phẩm bảo hiểm này và phải được đóng đầy đủ.<br /> <br /> Khách hàng:<br /> Đại lý Bảo hiểm:<br /> Mã số đại lý:<br /> Ngày lập:<br /> <br /> KHÁCH HÀNG HƯỞNG TẤT CẢ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ<br /> VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM<br /> <br /> Bảng minh họa này phải có đầy đủ số trang sau<br /> Trang 3 / 10<br /> Dãy số kiểm tra<br /> <br /> BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM<br /> InvestA - BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ<br /> Đơn vị: ngàn đồng<br /> Phí bảo hiểm<br /> dự tính<br /> hàng năm<br /> <br /> Phí bảo hiểm được phân bổ vào các Quỹ<br /> Phí bảo hiểm<br /> cơ bản<br /> <br /> Phí bảo hiểm<br /> bổ sung<br /> <br /> Chi phí bảo hiểm rủi ro<br /> <br /> Năm<br /> HĐ<br /> <br /> Tuổi<br /> NĐBH<br /> <br /> 1<br /> <br /> 25<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 1.143<br /> <br /> 1.714<br /> <br /> 4.280<br /> <br /> 11.429<br /> <br /> 300<br /> <br /> 2<br /> <br /> 26<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 1.714<br /> <br /> 2.571<br /> <br /> 4.340<br /> <br /> 10.000<br /> <br /> 300<br /> <br /> 3<br /> <br /> 27<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 4.000<br /> <br /> 6.000<br /> <br /> 4.380<br /> <br /> 4.286<br /> <br /> 300<br /> <br /> 4<br /> <br /> 28<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 4.572<br /> <br /> 6.857<br /> <br /> 4.560<br /> <br /> 2.857<br /> <br /> 300<br /> <br /> 5<br /> <br /> 29<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 5.572<br /> <br /> 8.357<br /> <br /> 4.560<br /> <br /> 357<br /> <br /> 300<br /> <br /> 6<br /> <br /> 20<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 5.572<br /> <br /> 8.357<br /> <br /> 4.580<br /> <br /> 357<br /> <br /> 300<br /> <br /> 7<br /> <br /> 31<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 5.572<br /> <br /> 8.357<br /> <br /> 4.560<br /> <br /> 357<br /> <br /> 300<br /> <br /> 8<br /> <br /> 32<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 5.572<br /> <br /> 8.357<br /> <br /> 4.540<br /> <br /> 357<br /> <br /> 300<br /> <br /> 9<br /> <br /> 33<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 5.572<br /> <br /> 8.357<br /> <br /> 4.520<br /> <br /> 357<br /> <br /> 300<br /> <br /> 10<br /> <br /> 34<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 5.572<br /> <br /> 8.357<br /> <br /> 4.680<br /> <br /> 357<br /> <br /> 300<br /> <br /> 11<br /> <br /> 35<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 5.572<br /> <br /> 8.357<br /> <br /> 4.920<br /> <br /> 357<br /> <br /> 300<br /> <br /> 12<br /> <br /> 36<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 5.572<br /> <br /> 8.357<br /> <br /> 5.200<br /> <br /> 357<br /> <br /> 300<br /> <br /> 13<br /> <br /> 37<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 5.572<br /> <br /> 8.357<br /> <br /> 5.460<br /> <br /> 357<br /> <br /> 300<br /> <br /> 14<br /> <br /> 38<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 5.572<br /> <br /> 8.357<br /> <br /> 5.740<br /> <br /> 357<br /> <br /> 300<br /> <br /> 15<br /> <br /> 39<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 5.572<br /> <br /> 8.357<br /> <br /> 6.080<br /> <br /> 357<br /> <br /> 300<br /> <br /> 16<br /> <br /> 40<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 5.572<br /> <br /> 8.357<br /> <br /> 6.440<br /> <br /> 357<br /> <br /> 300<br /> <br /> 17<br /> <br /> 41<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 5.572<br /> <br /> 8.357<br /> <br /> 6.860<br /> <br /> 357<br /> <br /> 300<br /> <br /> 18<br /> <br /> 42<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 5.572<br /> <br /> 8.357<br /> <br /> 7.240<br /> <br /> 357<br /> <br /> 300<br /> <br /> 19<br /> <br /> 43<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 5.572<br /> <br /> 8.357<br /> <br /> 7.660<br /> <br /> 357<br /> <br /> 300<br /> <br /> 20<br /> <br /> 44<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 5.572<br /> <br /> 8.357<br /> <br /> 8.120<br /> <br /> 357<br /> <br /> 300<br /> <br /> Phí tích lũy<br /> <br /> Quỹ Thận trọng<br /> <br /> Quỹ Cân bằng<br /> <br /> Quyền lợi bảo hiểm chính<br /> <br /> Chi phí ban đầu<br /> <br /> Chi phí quản lý<br /> hợp đồng<br /> <br /> Lưu ý:<br />  Chi phí bảo hiểm rủi ro trong bảng minh họa này không bao gồm phần phí tăng vì lý do sức khỏe hoặc do tính chất nghề nghiệp.<br />  Tham gia Hợp đồng InvestA - Bảo hiểm Liên Kết Đơn Vị là một cam kết dài hạn. Quý khách không nên duy trì Hợp đồng chỉ trong thời gian ngắn hạn vì các khoản<br /> chi phí ban đầu rất cao.<br />  Quý khách cần phải đánh giá tất cả các quyền lợi theo hợp đồng của mình, hiểu rõ cách phân bổ phí bảo hiểm, các khoản khấu trừ hàng tháng và ảnh hưởng của các<br /> khoản phí này đối với quyền lợi của mình.<br /> Ghi chú: Theo quy định của Bộ Tài chính về việc triển khai bảo hiểm liên kết đơn vị, Bảng minh họa này chỉ minh họa quyền lợi trong 20 năm hợp đồng đầu tiên. Việc<br /> phân bổ phí bảo hiểm khách hàng nộp trong các năm tiếp theo vào các quỹ và việc khấu trừ các khoản chi phí định kỳ vẫn được tiếp tục thực hiện theo đúng điều khoản<br /> và điều kiện của hợp đồng.<br /> Khách hàng:<br /> Đại lý Bảo hiểm:<br /> Mã số đại lý:<br /> Ngày lập:<br /> <br /> KHÁCH HÀNG HƯỞNG TẤT CẢ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ<br /> VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM<br /> <br /> Bảng minh họa này phải có đầy đủ số trang sau<br /> Trang 4 / 10<br /> Dãy số kiểm tra<br /> <br /> BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM<br /> InvestA - BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ<br /> Đơn vị: ngàn đồng<br /> Năm<br /> HĐ<br /> <br /> Tuổi<br /> NĐBH<br /> <br /> Phí<br /> bảo hiểm<br /> dự tính<br /> <br /> QUYỀN LỢI BẢO HIỂM ĐẢM BẢO<br /> Quyền lợi<br /> Tử vong/<br /> TTTB&VV<br /> <br /> Quyền lợi<br /> Tử vong do<br /> Tai nạn<br /> <br /> Quyền lợi<br /> bảo hiểm<br /> bệnh<br /> Ung thư<br /> <br /> QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ KHÔNG ĐẢM BẢO<br /> Giá trị quỹ tại mức tỷ suất đầu tư thấp<br /> Quỹ<br /> Thận trọng<br /> <br /> Quỹ<br /> Cân bằng<br /> <br /> Thưởng duy trì<br /> hợp đồng<br /> <br /> Giá trị quỹ tại mức tỷ suất đầu tư cao<br /> Giá trị quỹ<br /> của hợp đồng<br /> <br /> Quỹ<br /> Thận trọng<br /> <br /> Quỹ<br /> Cân bằng<br /> <br /> Thưởng duy trì<br /> hợp đồng<br /> <br /> Giá trị quỹ<br /> của hợp đồng<br /> <br /> 1<br /> <br /> 25<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 2.000.000<br /> <br /> 4.000.000<br /> <br /> 500.000<br /> <br /> 2<br /> <br /> 26<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 2.000.000<br /> <br /> 4.000.000<br /> <br /> 500.000<br /> <br /> 3<br /> <br /> 27<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 2.000.000<br /> <br /> 4.000.000<br /> <br /> 500.000<br /> <br /> 1,395<br /> <br /> 2,050<br /> <br /> 3,444<br /> <br /> 1,531<br /> <br /> 2,305<br /> <br /> 3,836<br /> <br /> 4<br /> <br /> 28<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 2.000.000<br /> <br /> 4.000.000<br /> <br /> 500.000<br /> <br /> 4,212<br /> <br /> 6,162<br /> <br /> 10,374<br /> <br /> 4,582<br /> <br /> 6,905<br /> <br /> 11,487<br /> <br /> 5<br /> <br /> 29<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 2.000.000<br /> <br /> 4.000.000<br /> <br /> 500.000<br /> <br /> 8,283<br /> <br /> 12,046<br /> <br /> 20,330<br /> <br /> 9,077<br /> <br /> 13,693<br /> <br /> 6<br /> <br /> 20<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 2.000.000<br /> <br /> 4.000.000<br /> <br /> 500.000<br /> <br /> 12,407<br /> <br /> 17,904<br /> <br /> 30,311<br /> <br /> 13,832<br /> <br /> 20,899<br /> <br /> 34,730<br /> <br /> 7<br /> <br /> 31<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 2.000.000<br /> <br /> 4.000.000<br /> <br /> 500.000<br /> <br /> 16,703<br /> <br /> 23,906<br /> <br /> 40,609<br /> <br /> 18,992<br /> <br /> 28,741<br /> <br /> 47,733<br /> <br /> 8<br /> <br /> 32<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 2.000.000<br /> <br /> 4.000.000<br /> <br /> 500.000<br /> <br /> 21,178<br /> <br /> 30,056<br /> <br /> 51,234<br /> <br /> 24,590<br /> <br /> 37,276<br /> <br /> 61,867<br /> <br /> 9<br /> <br /> 33<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 2.000.000<br /> <br /> 4.000.000<br /> <br /> 500.000<br /> <br /> 25,838<br /> <br /> 36,358<br /> <br /> 62,196<br /> <br /> 30,664<br /> <br /> 46,565<br /> <br /> 10<br /> <br /> 34<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 2.000.000<br /> <br /> 4.000.000<br /> <br /> 500.000<br /> <br /> 31,272<br /> <br /> 43,643<br /> <br /> 74,915<br /> <br /> 37,929<br /> <br /> 57,696<br /> <br /> 11<br /> <br /> 35<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 2.000.000<br /> <br /> 4.000.000<br /> <br /> 500.000<br /> <br /> 36,165<br /> <br /> 50,014<br /> <br /> 86,180<br /> <br /> 44,948<br /> <br /> 68,504<br /> <br /> 113,452<br /> <br /> 12<br /> <br /> 36<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 2.000.000<br /> <br /> 4.000.000<br /> <br /> 500.000<br /> <br /> 41,132<br /> <br /> 56,367<br /> <br /> 97,499<br /> <br /> 52,437<br /> <br /> 80,073<br /> <br /> 132,509<br /> <br /> 13<br /> <br /> 37<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 2.000.000<br /> <br /> 4.000.000<br /> <br /> 500.000<br /> <br /> 46,183<br /> <br /> 62,713<br /> <br /> 108,896<br /> <br /> 60,442<br /> <br /> 92,481<br /> <br /> 152,923<br /> <br /> 14<br /> <br /> 38<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 2.000.000<br /> <br /> 4.000.000<br /> <br /> 500.000<br /> <br /> 51,312<br /> <br /> 69,042<br /> <br /> 120,354<br /> <br /> 69,000<br /> <br /> 105,788<br /> <br /> 15<br /> <br /> 39<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 2.000.000<br /> <br /> 4.000.000<br /> <br /> 500.000<br /> <br /> 57,889<br /> <br /> 77,229<br /> <br /> 135,118<br /> <br /> 79,926<br /> <br /> 122,779<br /> <br /> 16<br /> <br /> 40<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 2.000.000<br /> <br /> 4.000.000<br /> <br /> 500.000<br /> <br /> 63,176<br /> <br /> 83,485<br /> <br /> 146,660<br /> <br /> 89,818<br /> <br /> 138,273<br /> <br /> 228,091<br /> <br /> 17<br /> <br /> 41<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 2.000.000<br /> <br /> 4.000.000<br /> <br /> 500.000<br /> <br /> 68,484<br /> <br /> 89,646<br /> <br /> 158,130<br /> <br /> 100,363<br /> <br /> 154,844<br /> <br /> 255,207<br /> <br /> 18<br /> <br /> 42<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 2.000.000<br /> <br /> 4.000.000<br /> <br /> 500.000<br /> <br /> 73,829<br /> <br /> 95,735<br /> <br /> 169,565<br /> <br /> 111,630<br /> <br /> 172,612<br /> <br /> 284,242<br /> <br /> 19<br /> <br /> 43<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 2.000.000<br /> <br /> 4.000.000<br /> <br /> 500.000<br /> <br /> 79,195<br /> <br /> 101,730<br /> <br /> 180,925<br /> <br /> 123,665<br /> <br /> 191,654<br /> <br /> 20<br /> <br /> 44<br /> <br /> 14.286<br /> <br /> 2.000.000<br /> <br /> 4.000.000<br /> <br /> 500.000<br /> <br /> 86,780<br /> <br /> 110,508<br /> <br /> 197,288<br /> <br /> 139,807<br /> <br /> 217,140<br /> <br /> Tỷ suất đầu tư minh họa theo loại tài sản<br /> Cổ phiếu<br /> Trái phiếu<br /> Tài sản khác<br /> Tỷ suất đầu tư bình quân gia quyền của Quỹ<br /> <br /> Quỹ Thận trọng<br /> Thấp<br /> Cao<br /> 0.0%<br /> 9.0%<br /> 6.0%<br /> 8.0%<br /> Không áp dụng<br /> Không áp dụng<br /> 4.2%<br /> 8.3%<br /> <br /> 248<br /> <br /> 1.592<br /> <br /> 3.304<br /> <br /> 5.119<br /> <br /> 2.661<br /> <br /> Khoản<br /> tiền rút<br /> <br /> 22,770<br /> <br /> 77,229<br /> 18.881<br /> <br /> 95,624<br /> <br /> 174,788<br /> 45.392<br /> <br /> 202,705<br /> <br /> 315,319<br /> 83.759<br /> <br /> 356,947<br /> <br /> Quỹ Cân bằng<br /> Thấp<br /> Cao<br /> 0.0%<br /> 9.0%<br /> 6.0%<br /> 8.0%<br /> Không áp dụng Không áp dụng<br /> 2.1%<br /> 8.7%<br /> <br /> Ghi chú: Theo quy định của Bộ Tài chính về việc triển khai bảo hiểm liên kết đơn vị, Bảng minh họa này chỉ minh họa quyền lợi trong 20 năm hợp đồng đầu tiên.<br /> Trong các năm tiếp theo, nếu không có bất kỳ yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước hạn nào và Giá trị quỹ của hợp đồng vẫn đủ để thanh toán các Khoản khấu trừ hàng<br /> tháng, hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực với đầy đủ quyền lợi bảo hiểm và phần giá trị quỹ của hợp đồng vẫn tiếp tục được đầu tư.<br /> Khách hàng:<br /> Đại lý Bảo hiểm:<br /> Mã số đại lý:<br /> Ngày lập:<br /> <br /> KHÁCH HÀNG HƯỞNG TẤT CẢ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ<br /> VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM<br /> <br /> Bảng minh họa này phải có đầy đủ số trang sau<br /> Trang 5 / 10<br /> Dãy số kiểm tra<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2