intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương mở đầu - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Min Yoen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
6
lượt xem
0
download

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương mở đầu - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ bài giảng gồm có 9 chương với những nội dung chi tiết sau: Chương 1: tổng quan về quản trị tài chính, chương 2: quản trị vốn lưu động, chương 3: quản trị tiền và chứng khoán thanh khoản cao, chương 4: quản trị KPT và quản trị hàng tồn kho, chương 5: quản trị tài trợ ngắn hạn, chương 6: quản trị đầu tư dài hạn, chương 7: quản trị tài trợ dài hạn, chương 8: quản trị tài chính trong một số bối cảnh đặc biệt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính: Chương mở đầu - ĐH Thương Mại

  1. TMU H T H T T T D D DH DH Mục tiêu của học phần:  Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp U U  Chuẩn bị khả năng tổ chức và ứng xử trong các tình huống quản trị tài chính doanh nghiệp U U T M T M M  Bồi dưỡng khả năng làm việc nhóm và phát triển T T M _ _ _ năng lực cá nhân trong việc giải quyết các nhiệm vụ của nhà quản trị tài chính doanh nghiệp _ TM M M M Bộ môn Quản trị tài chính T ĐH Thương Mại T T DH H H DH 8/24/2017 1 8/24/2017 2 D D Nhiệm vụ của sinh viên: Tài liệu học tập:  Chủ động chuẩn bị giáo trình, bảng tính, máy tính  PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên, “Quản trị tài chính”, NXB Thống kê, 2007  Dự lớp, làm bài kiểm tra, thi theo Quy chế U  Tích cực và chủ động làm bài tập, sưu tầm và U U  Ths Vũ Quang Kết, sách điện tử “Giáo trình quản trị tài chính”, Học viện Bưu chính viễn thông, 2007 U T M nghiên cứu tài liệu tham khảo T M TM  Stanley B. Block; Geoffrey A. Hirt. “Foundation of Financial Management”. McGraw-Hill, 2002  James C. Van Horn; John M. Wachowicz. “Fundamental of T M _ _  Chủ động và tích cực tham gia các công việc của nhóm thảo luận và các buổi thảo luận nhóm _ Financial Management”. Prentice Hall, 2005 _ T M T M  Tham gia nghiên cứu khoa học trên nền tảng kiến thức và theo định hướng NCKH của học phần T M  Các câu hỏi và bài tập học phần Quản trị tài chính  Bảng tính giá trị thời gian của tiền, các tình huống QTTC DN  http://www.kienthuctaichinh.com T M D H 8/24/2017 DH 3 D H  http://www.taichinhdientu.vn 8/24/2017 D H 4 Nội dung chính: Buổi 1: Buổi 9: COURSE OUTLINE (36-9)  Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính - Chương 1, Q&A - Chương 6, Q&A  U Chương 2: Quản trị vốn lưu động U Buổi 2: U Buổi 10: U   T M T Chương 4: Quản trị KPT và quản trị hàng tồn khoM Chương 3: Quản trị tiền và chứng khoán thanh khoản cao - Chương 2, Q&A Buổi 3, 4: T M - Chương 6,7 Q&A Buổi 11: T M  _ Chương 5: Quản trị tài trợ ngắn hạn _ - Chương 3, Q&A _ - Chương 7, Q&A _ TM M M M  Chương 6: Quản trị đầu tư dài hạn Buổi 5, 6: Buổi 12:  T Chương 7: Quản trị tài trợ dài hạn T - Chương 4, Q&A - Chương 8, KT2 T DH DH H H  Chương 8: Quản trị tài chính trong một số bối cảnh đặc Buổi 7, 8: Buổi 13, 14, 15: biệt 8/24/2017 5 D - Chương 5, Q&A 8/24/2017 D - Thảo luận 6 DFM_FMV2017 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2