intTypePromotion=1

Báo cáo Avlon Bus

Chia sẻ: Tran Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
234
lượt xem
65
download

Báo cáo Avlon Bus

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu về Avalon Bus Avalon Bus là một hệ thống giao tiếp đơn giản được Altera thiết kế nhằm giúp người học về FPGA dễ dàng kết nối các thiết bị của hệ thống được thiết kế trong FPGA. Avalon là môt thành phần không thể thiếu trong các hệ thống tích hợp trên một chip khả trình ( SOPC) Avalon được thiết kế để có thể hoạt động ở 2 môi trường là môi trường truyền tốc độ cao, và môi trường ứng dụng ánh xạ bộ nhớ có tốc độ thấp hơn. Tùy vào mỗi ứng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Avlon Bus

 1. Avalon Interface contents 1. Giới thiệu về Avalon Bus 2. Clock Interfaces 3. Avalon Memory-Mapped Interfaces 4. Interrupt Interfaces 5. Avalon Memory-Mapped Tristate Interfaces 6. Avalon Streaming Interfaces 7. Conduit Interfaces I. Giới thiệu về Avalon Bus Avalon Bus là một hệ thống giao tiếp đơn giản được Altera thiết kế nhằm giúp người học về FPGA dễ dàng kết nối các thiết bị của hệ thống được thiết kế trong FPGA. Avalon là môt thành phần không thể thiếu trong các hệ thống tích hợp trên một chip khả trình ( SOPC) Avalon được thiết kế để có thể hoạt động ở 2 môi trường là môi trường truyền tốc độ cao, và môi trường ứng dụng ánh xạ bộ nhớ có tốc độ thấp hơn. Tùy vào mỗi ứng dụng, mỗi thành phần khác nhau mà bạn thiết kế trong FPGA mà bạn phải chọn mỗi interface khác nhau của Avalon. Có 6 interface như sau: Avalon Memory Mapped Interface (Avalon-MM)—an address-based read/write interface typical of master– slave connections Avalon Streaming Interface (Avalon-ST)—an interface that supports the unidirectional flow of data, including multiplexed streams, packets, and DSP data Avalon Memory Mapped Tristate Interface—an address- based read/write interface to support off-chip peripherals. Multiple peripherals can share data and address buses to reduce the pincount of an FPGA and the number of traces on the PCB Avalon Clock—an interface that drives or receives clock and reset signals to synchronize interfaces and provide reset connectivity
 2. Avalon Interrupt—an interface that allows components to signal events to other components Avalon Conduit—an interface that allows signals to be exported out at the top level of an SOPC Builder system where they can be connected to other modules of the design or FPGA pins II. Clock Interfaces Dung để định nghĩa ( tạo ra) tín hiệu clock và reset cử dụng cho các thiết bị. một thiết bị thường có thể có một hay nhiều clock input, nhưng mà hiếm khi có clock output. PLL là điển hình của một thiết bị vừa có clock input và output. clock output chỉ bao gồm các tind hiệu clock chứ không bao gồm tín hiệu reset. III. Avalon Memory-Mapped Interfaces (Avalon-MM) Avalon-MM interfaces được sử dụng trong read/write dữ liệu của các thành phần master và slave trong hệ thống ánh xạ bộ nhớ. Những thành phần này bao gồm bộ vi xử li, microprocessors, memories, UARTs, timers, và có master and slave interfaces kết nối bởi một hệ thống. Avalon-MM có thế mô tả một cách đa dạng các
 3. thiết bị khác nhau, từ SRAM có chu kì read/write đơn giản đến phức tạp. Hình sau đây mô tả một hệ thống Avalon-MM a. Slave Avalon-MM Slave Port Signals Signal Type Width Dir Description Read 1 In Đk đọc dữ liệu Write 1 In Đk ghi dữ liệu Address 1-32 In Địa chỉ offset Readdata 8,16,32, Out Dữ liệu đáp ứng quá trình đọc 64, 128,256,
 4. 512 1024 Writedata 8,16,32, In Dữ liệu đáp ứng quá trình ghi 64, 128,256, 512 1024 Byteenable 1,2,4,8, In Xác định byte cần truyền hay 16, 32, đọc trong quá trình ghi hay đọc 64, 128 dữ liệu 1111 write full 32 bits 0011 writes lower 2 bytes 1100 writes upper 2 bytes 0001 writes byte 0 only 0010 write byte 1 only 0100 write byte 2 only 1000 write byte 3 only Begintransfer 1 In Sử dụng trong quá trình truyền dư liệu bất chấp lệnh waitraquest và vá tín hiệu khác Waitrequest 1 Out Biểu thị khi slave không thể đáp ứng tác vụ được yêu cầu readdatavalid 1 out Xác định quá trình đọc bắt đầu Burstcount 1-32 In Đếm số lân truyền khối beginbursttransfer 1 In Bắt đầu truyền 1 khối readyfordata 1 Out Sẵn sang nhận dataavailable 1 Out Sẵn sang đọc resetrequest 1 Out Reset Slave Timing Avalon MM là một giao thứ truyền đồng bộ nên tất cả các thành phần trong hệ thống đều phải đòng bộ theo hệ thống. Slave Transfers
 5. Đây là sơ đồ tín hiệu truyền dữ liệu sử dụng tin hiệu điều khiển waitquest Đây là sơ đồ tín hiệu của quá trình truyền dữ liệu ko sử dụng tín hiệu waitrequest mà sử dụng chu kì writeWaitTime = 2 and readWaitTime = 1.
 6. Đây là sơ đồ tín hiệu của quá trinh đọc dữ liệu sử dụng biến chờ. b. Master Avalon-MM Slave Port Signals Signal Type Width Dir Description Read 1 Out Đk đọc dữ liệu Write 1 Out Đk ghi dữ liệu Address 1-32 Out Địa chỉ offset Readdata 8,16,32, In Dữ liệu đáp ứng quá trình đọc 64, 128,256, 512 1024 Writedata 8,16,32, Out Dữ liệu đáp ứng quá trình ghi 64, 128,256, 512 1024 Byteenable 1,2,4,8, out Xác định byte cần truyền hay 16, 32, đọc trong quá trình ghi hay đọc 64, 128 dữ liệu 1111 write full 32 bits 0011 writes lower 2
 7. bytes 1100 writes upper 2 bytes 0001 writes byte 0 only 0010 write byte 1 only 0100 write byte 2 only 1000 write byte 3 only Waitrequest 1 In Biểu thị khi slave không thể đáp ứng tác vụ được yêu cầu arbiterlock 1 out readdatavalid 1-32 In flush 1 Out burstcount 1 Out resetrequest 1 Out Reset Master transfers Sơ đồ tín hiệu mô tả sự truyền của master
 8. Master writeburst Master readburst IV. Interrupt Interfaces Trước khi đáp ứng một ngắt thì hệ thống phải xác định được nội dung ngắt. Nội dung này được lưu trữ trong một thanh ghi cung cấp bởi môi trường Avalon MM. V. Avalon Memory-Mapped Tristate Interfaces
 9. Slave truyền Bất đồng bộ Truyền đồng bộ tương tự như Avalon MM Avalon MM tristate không hỗ trợ cho Master. VI. Avalon Streaming Interfaces Avalon Streaming (Avalon-ST) interfaces are used for components that drive high bandwidth, low latency, unidirectional data. Typical applications include multiplexed streams, packets, and DSP data. The Avalon-ST interface signals can describe traditional streaming interfaces supporting a single stream of data without knowledge of channels or packet boundaries. The interface can also support more complex protocols capable of burst and packet transfers with packets interleaved across multiple channels. a) Avalon-ST Interface Signals Ready : Sink → Source Là tín hiệu gởi từ sink về source để đảm bảo sink sẵn sàng. Valid: source → sink Là tín hiệu xác định tìn hiệu hiệu lực Data: source → sink Channel: source → sink Error: source → sink
 10. Startofpacket: source → sink Endofpacket: source → sink Empty: source → sink b) Typical Data Transfers Typical Data Transfers Big Endian Layout of Data
 11. Avalon-ST Packet Interface Signals Packet Transfer VII. Conduit Interfaces
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2