intTypePromotion=3

Báo cáo: Công nghệ sinh học trong tạo giống cà chua chín chậm

Chia sẻ: Nong Thi Quynh Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:56

0
424
lượt xem
150
download

Báo cáo: Công nghệ sinh học trong tạo giống cà chua chín chậm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cây trồng chuyển gen là cây trồng ngoài vật chất di truyền sẵn có của nó còn được chuyển thêm vật liệu di truyền từ các sinh vật khác để tạo ra các tính trạng mong muốn bằng cách sử dụng kỹ thuật tái tổ hợp ADN. Cây trồng chuyển gen được tạo ra bằng cách đưa đoạn ADN ngoại vào bộ genome của cây trồng nhờ sử dụng kỹ thuật di truyền.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo: Công nghệ sinh học trong tạo giống cà chua chín chậm

 1. TRƯỜNG ĐAI HOC NÔNG NGHIÊP HÀ NÔI ̣ ̣ ̣ ̣ KHOA: CÔNG NGHỆ SINH HOC̣ ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ Gv hướng dân: PGS.TS Ngô Xuân Manh ̃ ̣ Nhóm thực hiện: Nông Thị Quỳnh Anh Lê Thị Cẩm Lê Nguyễn Thị Tân Phan Thị Thanh Nguyễn Phương Thảo Nguyễn Thị Tuyết Phạm Thu Trang
 2. Mục lục I. What are transgenic plants? II. How are Transgenic Plants made? III. Cơ sở của việc chuyển gen cà chua chín chậm IV. Cơ chế chuyên gen nhờ vi khuân Agrobacterium ̉ ̉ tumefaciens V. Chuyển gene điều khiển tổng hợp ethylene VI. Chon loc cây chuyên gen nhờ nptII gene ̣ ̣ ̉ VII. Những lợi ich cua cà chua chuyên gen ́ ̉ ̉ VIII. An toàn của cà chua biến đổi gen
 3. I. What are transgenic plants? • Transgenic plants result from the insertion of genetic material from another organism so that the plant will exhibit a desired trait. Recombinant DNA techniques (DNA formed by combining segments of DNA from different organisms) are usually used. • Cây trồng chuyển gen là cây trồng ngoài vật chất di truyền sẵn có của nó còn được chuyển thêm vật liệu di truyền từ các sinh vật khác để tạo ra các tính trạng mong muốn bằng cách sử dụng kỹ thuật tái tổ hợp ADN.
 4. II. How are Transgenic Plants made? Transgenic plants are made by introducing new or foreign DNA into the genome of the plant by using recombinant techniques. Fours steps are involved in developing transgenic plants. Construction of the recombinant molecule. Transformation techniques. Selection and testing. Backcross and gene stability. Cây trồng chuyển gen được tạo ra bằng cách đưa đoạn ADN ngoại vào bộ genome của cây trồng nhờ sử dụng kỹ thuật di truyền. Cây trồng chuyển gen được tạo ra thông qua 4 bước: Thiết kế vector tái tổ hợp Kỹ thuật biến nạp di truyền Chọn lọc và đánh giá Lai lại và tạo tính ổn định di truyền
 5. ̣ ̣ Diêp luc Enzyme PG Lycopene ́ Hô hâp ̣ Tinh bôt Ethylene 0 5 10 15 20 Thời gian (ngay) ̀ Cac diên biên xay ra khi quả cà chua chin ́ ̃ ́ ̉ ́
 6. III. CƠ SỞ CỦA SỰ CHUYỂN GENE CÀ CHUA CHÍN CHẬM
 7. 1. Quá trình chín của cà chua • What are Pectins? Pectin là một lớp polysaccharide phức tạp, nó chiếm 35% trong cấu trúc thành tế bào thực vật. Pectin tạo nên kết cấu đặc trưng của thành tế bào là độ vững chắc. Nó được tạo thành chủ yếu từ các chuỗi acid galacturonic dài.
 8. • Lúc bắt đầu chín, hormone sản sinh ethylene sẽ hoạt hóa cho một số phản ứng hóa sinh. • Một trong số các phản ứng đó sẽ tạo thành một loại protein được gọi là polygalacturonase (PG). • Enzyme này xúc tác cho phản ứng thủy phân phá vỡ liên kết (1,4)-glycosidic giữa các acid galacturonic của phân tử pectin.
 9. Quá trình trên đã phân giải pectin tạo thành các đơn phân. Sự suy biến này của pectin đã gây ra quá trình mềm thành tế bào của thực phẩm như là cà chua.
 10. Sự thay đôi săc tố khi quả cà chua chin ̉ ́ ́ (Mature green) days days days Break
 11. Khi quả chin lớp vỏ quả mêm là do quá trinh ́ ̀ ̀ phân giai pectin do enzyme tế bao sinh ra ̉ ̀ ̀ Pectin lam cho tế bao cứng răn ̀ ́ PG Polygalacturonase enzyme
 12. Sự mêm cua quá là nhờ vao quá trinh ̀ ̉ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̉ phá huy câu truc cua pectin ̀ Pectin lam cho tế bao cứng răn ̀ ́ PG Polygalacturonase
 13. 2. Công nghệ đôi ban sử dung để han chế PG ́ ̉ ̣ ̣ enzyme SENSE ANTISENSE P TATATACGAAGGCAC…… TACGAAGGCAC..TATA ATATATGCTTCCGTG…… ATGCTTCCGTG…ATAT P AUGCUUCCGUG UACGAAGGCAC… AUGCUUCCGUG UACGAAGGCAC Sợi kep ARN không thể phiên mã do đó không tao ra ́ ̣ enzyme PG
 14. IV. Cơ chế chuyên gen nhờ vi khuân ̉ ̉ Agrobacterium tumefaciens
 15. Chuyên gen nhờ vi khuân ̉ ̉ Agrobacterium tumefaciens
 16. ́ ̣ ̉ Câu tao Ti-Plasmid cua Agrobacterium tumefaciens
 17. Chuyên gen tao cà chua FLAVR SAVRTM ̉ ̣ Đôi tượng tiên hanh chuyên gen là cà ́ ́ ̀ ̉ chua. Tinh trang chuyên: ham quá trinh mêm ́ ̣ ̉ ̃ ̀ ̀ cua quả thông qua viêc ức chế sự hoat ̉ ̣ ̣ đông ̣ cua ̉ enzyme PG (Polygalacturonase) ̉ Chuyên gen thông qua vi khuân đât ̉ ́ Agrobacterium tumefaciens Muc đich sử dung cho tiêu dung hoăc chế ̣ ́ ̣ ̀ ̣ biên san phâm đã được thương mai hoa ́ ̉ ̉ ̣ ́ San phâm rât an toan cho người sử dung ̉ ̉ ́ ̀ ̣
 18. Công nghệ ARN ngược nghia ̃ Antisense Technology Cà chua chuyên gen đôi ban PG giam ̉ ́ ̉ ̉ thiêu tới 95% PG enzyme. ̉ Cà chua Flavr-Savr chin ngay trên canh ́ ́ đông nhưng quả vân răn chăc trong môt ̀ ̃ ́ ́ ̣ thời gian dai. ̀ mRNA sẽ băt căp bổ sung với sợi đôi ban ́ ̣ ́ ̉ với nó dẫn đến không tiên hanh dich mã ́ ̀ ̣ được. Do đó enzyme PG không được tao ̣ ra, kêt quả là pectin không bị phân huy. ́ ̉
 19. ?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản