intTypePromotion=3

Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Nhà máy sản xuất men vi sinh và chế biến thức ăn gia súc

Chia sẻ: Lê Thị Tam Thùy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:75

0
48
lượt xem
5
download

Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Nhà máy sản xuất men vi sinh và chế biến thức ăn gia súc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của dự án: Tạo ra các sản phẩm men vi sinh ứng dụng trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và bảo vệ môi trường. Sản xuất thức ăn gia súc dạng bột và dạng viên cung cấp cho nhu cầu nuôi trồng trong nông nghiệp và nhất là trong nuôi trồng thủy sản tại địa phương và các tỉnh trên toàn quốc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Nhà máy sản xuất men vi sinh và chế biến thức ăn gia súc

 1. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  CÔNG NGHỆ SINH HỌC DUY NINH AN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ  TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  CỦA DỰ ÁN: “NHÀ MÁY SẢN XUẤT MEN  VI SINH VÀ CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC”  TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP THÁP CHÀM, THUỘC PHƯỜNG ĐÔ  VINH, THÀNH PHỐ PHAN RANG – THÁP CHÀM,  TỈNH NINH THUẬN TP Phan Rang ­ Tháp Chàm, tháng 3 năm 2011
 2. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  CÔNG NGHỆ SINH HỌC DUY NINH AN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ  TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  CỦA DỰ ÁN: “NHÀ MÁY SẢN XUẤT MEN  VI SINH VÀ CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC”  TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP THÁP CHÀM PHƯỜNG ĐÔ VINH, THÀNH  PHỐ PHAN RANG – THÁP CHÀM TỈNH NINH THUẬN CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN CƠ QUAN TƯ VẤN   CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM  CÔNG NGHỆ SINH HỌC DUY NINH AN HỮU HẠN TÀI NGUYÊN Nguyễn Kế Lộc  Nguyễn Hạnh 
 3. Báo cáo ĐTM: Nhà máy sản xuất men vi sinh và chế biến thức ăn gia súc  MỤC LỤC 2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM.......................2 3. Các phương pháp áp dụng trong quá trình lập ĐTM..........................6 4. Tổ chức thực hiện ĐTM.......................................................................6    CHƯƠNG 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN                                                          ......................................................      7 1.1. Tên dự án........................................................................................7 Nhà máy sản xuất men vi sinh và chế biến thức ăn gia súc. ..............7    CHƯƠNG 2: ĐIỀU  KIỆN  TỰ  NHIÊN,  MÔI  TRƯỜNG                           .......................       24    VÀ  KINH TẾ ­ Xà HỘI                                                                                   ...............................................................................       24 2.1. Sơ lược về Cụm công nghiệp Tháp Chàm......................................24 - Số doanh nghiệp đang xây dựng: 2. Gồm có: ...................................27 - Số doanh nghiệp chưa xây dựng: 2. Gồm có: ................................... 27 - Số doanh nghiệp đăng ký, chưa thực hiện thủ tục đầu tư: 2. Gồm có: ...............................................................................................................27 2.2. Điều kiện tự nhiên và môi trường..................................................27 2.3. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên........................... 35 2.4. Sơ lược tình hình kinh tế - xã hội phường Đô Vinh........................ 47    CHƯƠNG 3:  ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG                      ..................       49 3.1. Đánh giá tác động đến môi trường giai đoạn chuẩn bị xây dựng..49 3.2. Đánh giá tác động đến môi trường giai đoạn thi công xây dựng. .49    STT                                                                                                                      ..................................................................................................................       56    Đơn vị tính                                                                                                          .....................................................................................................       56    Mức ồn cách máy (m)                                                                                        ....................................................................................       56    QCVN 26:2010/BTNMT  cho phép mức  ồn tại khu vực thông thường từ  6   giờ đến 21 giờ                                                                                                      ..................................................................................................       56    1                                                                                                                           .......................................................................................................................       56    dBA                                                                                                                     .................................................................................................................       56    75                                                                                                                         .....................................................................................................................       56    2                                                                                                                           .......................................................................................................................       56    dBA                                                                                                                     .................................................................................................................       56    3                                                                                                                           .......................................................................................................................       56    dBA                                                                                                                     .................................................................................................................       56    4                                                                                                                           .......................................................................................................................       56    dBA                                                                                                                     .................................................................................................................       56    5                                                                                                                           .......................................................................................................................       56    dBA                                                                                                                     .................................................................................................................       56    6                                                                                                                           .......................................................................................................................       56 Chủ đầu tư: Công ty TNHH công nghệ sinh học Duy Ninh An i Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài Nguyên, ĐT 01684044445 
 4. Báo cáo ĐTM: Nhà máy sản xuất men vi sinh và chế biến thức ăn gia súc     dBA                                                                                                                     .................................................................................................................      56    7                                                                                                                           .......................................................................................................................      56    dBA                                                                                                                     .................................................................................................................      56   Ghi chú: Mức  ồn dùng để  so sánh tại bảng trên là mức  ồn tối đa cho phép  tại khu vực thông thường từ  6 giờ  đến 21 giờ  mỗi ngày theo quy định của  QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ  thuật quốc gia về  tiếng  ồn, ban   hành kèm theo Thông tư  số  39/TT­BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ  trưởng    Bộ Tài nguyên và Môi trường.                                                                             .........................................................................       56 Chủ đầu tư: Công ty TNHH công nghệ sinh học Duy Ninh An ii Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài Nguyên, ĐT 01684044445 
 5. Báo cáo ĐTM: Nhà máy sản xuất men vi sinh và chế biến thức ăn gia súc  DANH MỤC BẢNG BIỂU  Bảng 1.1: Nhu cầu sử dụng đất và bố trí các hạng mục công trình dự án           9 ......      Bảng 1.2: Một số thiết bị chính của dự án                                                         .....................................................       12  Bảng 1.3: Nhu cầu về nguyên, nhiên liệu sản xuất của dự án                          ......................       13  Bảng  1.4: Nhu cầu vật liệu xây dựng của dự án                                              ..........................................       15  Bảng 1.5: Tiến độ đầu tư của dự án                                                                   ...............................................................       17  Bảng 1.6: Nhu cầu lao động của dự án                                                               ...........................................................       18  Bảng 2.1: Cơ cấu sử dụng đất của Khu công nghiệp Tháp Chàm                    ................      24  Bảng 2.2:  Tổng hợp hệ thống giao thông nội bộ của cụm công nghiệp          25 .....       Bảng 2.3: Quy mô sản xuất các cơ sở công nghiệp xung quanh                       ...................       26  Bảng 2.4: Chất thải rắn phát sinh tại mỗi nhà máy                                           .......................................       26  Bảng 2.5: Đặc trưng nhiệt độ không khí TBNN                                                ...........................................       28  Trạm Khí tượng Phan Rang                                                                                 .............................................................................       29  Bảng 2.6: Tốc độ gió bình quân tháng, năm tại                                                  .............................................       29  Trạm khí tượng Phan Rang(m/s)                                                                         .....................................................................       29  Bảng 2.7: Tốc độ gió bình quân theo các hướng gió chính trong các tháng        30 ...       ở Trạm khí tượng Phan Rang (m/s )                                                                    ................................................................       30  Bảng 2.8: Lượng bốc hơi khả năng trung bình ngày, tháng, năm (mm)            ........       30  Bảng 2.9: Số ngày xuất hiện dông trung bình tháng và năm (ngày)                  ..............      31  Bảng 2.10: Độ ẩm không khí bình quân tháng và năm tại Phan Rang  (%)        31 ...       Bảng 2.11: Số giờ nắng trong năm (Đơn vị: giờ)                                               ...........................................       32 Bảng 2.12: Biến động lượng mưa trung bình tháng, năm Trạm Phan Rang   theo các thời  kỳ và lượng mưa trung bình nhiều năm (mm)                            .........................       33  Bảng 2.13: Kết quả đo độ ồn tại và xung quanh cụm công nghiệp                  ..............       35  Bảng 2.14: Chất lượng môi trường không khí tại và                                         ....................................       36  xung quanh cụm công nghiệp                                                                              ..........................................................................       36  Bảng 2.15: Vị trí các điểm đo tiếng ồn và lấy mẫu không khí                          ......................       37  Bảng 2.16: Chất lượng nguồn nước kênh Bắc, nhánh Ninh Hải                      .................       38  tại cáo cáo ĐTM cụm công nghiệp Tháp Chàm                                                  ..............................................       38 Chủ đầu tư: Công ty TNHH công nghệ sinh học Duy Ninh An iii Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài Nguyên, ĐT 01684044445 
 6. Báo cáo ĐTM: Nhà máy sản xuất men vi sinh và chế biến thức ăn gia súc   Bảng 2.17: Vị trí các điểm lấy mẫu nước mặt                                                  .............................................       39  Bảng 2.18: Kết quả quan trắc chất lượng nước kênh Bắc nhánh                     ................      39  Ninh Hải 6 tháng đầu năm 2010                                                                          ......................................................................       39  Bảng 2.19: Chất lượng nước ngầm tại và quanh cụm công nghiệp                 .............      40  Bảng 2.20: Vị trí các điểm lấy mẫu nước ngầm phân tích                                ............................      41  Bảng 2.21: Kết quả phân tích thành phần cấp hạt đất                                      .................................       42  tại cụm công nghiệp Tháp Chàm                                                                         .....................................................................      42  Bảng 2.22: Chất lượng đất tại Cụm công nghiệp Tháp Chàm                          ......................      43 Bảng 2.23: Vị trí các điểm lấy mẫu đất và điều kiện tại thời điểm lấy mẫu                                                                                                                              44 ...........................................................................................................................       Bảng 2.24: Thành phần loài thực vật phiêu sinh trong nguồn nước                  .............       45  kênh Bắc, nhánh Ninh Hải                                                                                   ...............................................................................       45  Bảng 2.25: Thành phần loài động vật phiêu sinh trong nguồn nước                 .............       45  kênh Bắc, nhánh Ninh Hải                                                                                   ...............................................................................       45  Bảng 2.26: Thành phần loài động vật đáy trong nguồn nước kênh Bắc            46 .......       Bảng 2.27: Mật độ hệ sinh thái thủy trong nguồn nước kênh Bắc                   ...............      46  Bảng 2.28: Vị trí và điều kiện tại thời điểm lấy mẫu Kênh Bắc                     .................       46  Bảng 3.1: Thành phần và nồng độ trung bình của các chất ô nhiễm                ............       51  đối với nguồn nước thải sinh hoạt                                                                      ..................................................................      51  Bảng 3.2: Tiếng ồn do các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng gây ra      53 ..         Bảng 3.3: Kết quả tính toán độ ồn theo các khoảng cách với nguồn ồn           55 ......       Bảng 3.4: Tổng lượng khí sinh ra khi lò hơi đốt cháy 1kg than cám                 .............      59  Bảng 3.5: Nồng độ các chất ô nhiễm trong hỗn hợp                                        .....................................       60  khói thải của lò hơi dự án                                                                                    ................................................................................       60  Bảng 3.6: Thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm trong                               ...........................       62  nguồn nước thải sinh hoạt                                                                                   ...............................................................................       62  Bảng 3.7: Các phương pháp sử dụng để đánh giá tác động môi trường            65 .......      DANH MỤC HÌNH  Hình 1: Kênh Bắc nhánh Ninh Hải, đoạn qua khu vực dự án                            ........................       34 Chủ đầu tư: Công ty TNHH công nghệ sinh học Duy Ninh An iv Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài Nguyên, ĐT 01684044445 
 7. Báo cáo ĐTM: Nhà máy sản xuất men vi sinh và chế biến thức ăn gia súc  CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT ĐƯỢC SỬ DỤNG STT Ký hiệu viết tắt Giải thích 1 CCN Cụm công nghiệp 2 EM (Effective  Các vi sinh vật hữu hiệu.  Microorganisms) 3 EM.FPE  Vi sinh lên men thảo dược được lên men từ  EM   gốc. 4 EM.AFM  Vi sinh lên men dấm, rượu được lên men từ  EM  gốc. 5 EM.E  Vi sinh dùng để xử lý môi trường 6 QCVN Quy chuẩn Việt Nam Chủ đầu tư: Công ty TNHH công nghệ sinh học Duy Ninh An v Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài Nguyên, ĐT 01684044445 
 8. Báo cáo ĐTM: Nhà máy sản xuất men vi sinh và chế biến thức ăn gia súc  Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận:  Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự  án Nhà máy chế  biến   men vi sinh và thức ăn gia súc của Công ty TNHH Công nghệ sinh học Duy  Ninh An đã được phê duyệt tại Quyết định số ……………ngày……..tháng  …….năm 2011 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Ninh Thuận.                                                          Phan Rang­Tháp Chàm, ngày …..tháng …..năm 2011 Chủ đầu tư: Công ty TNHH công nghệ sinh học Duy Ninh An vi Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài Nguyên, ĐT 01684044445 
 9. Báo cáo ĐTM: Nhà máy sản xuất men vi sinh và chế biến thức ăn gia súc  Chủ đầu tư: Công ty TNHH công nghệ sinh học Duy Ninh An vii Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài Nguyên, ĐT 01684044445 
 10. Báo cáo ĐTM: Nhà máy sản xuất men vi sinh và chế biến thức ăn gia súc  MỞ ĐẦU 1. Xuất xứ của dự án Qua khảo sát thực tế, chúng tôi nhận thấy hiện tại tỉnh Ninh Thuận và  các tỉnh lân cận đã có một số  cơ sở  sản xuất chế  phẩm sinh học nhưng với   quy mô nhỏ, số  lượng chế  phẩm, các loại chế  phẩm sản xuất ra cũng rất   hạn chế. Trong khi đó, nhu cầu sử  dụng về  chế  phẩm sinh học dùng trong  lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và bảo vệ  môi trường tại tỉnh  Ninh Thuận và các tỉnh lân cận là rất lớn.  Hiện nay, trong tỉnh Ninh Thuận có 3 cơ sở sản xuất chế phẩm sinh học  dạng men vi sinh ứng dụng trong xử lý môi trường nhưng với quy mô nhỏ lẻ,  thủ công chưa mang tính công nghiệp, công suất chưa cao, chưa đáp ứng nhu   cầu thị trường tiêu thụ hiện nay trong tỉnh.  Sản phẩm men vi sinh do Công ty TNHH công nghệ  sinh học Duy Ninh   An sản xuất hiện được tiêu thụ  mạnh mẽ  không những  ở  thị  trường trong   tỉnh mà hiện tại đã tạo được một thị trường ổn định tại các tỉnh lân cận như:  Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai với doanh thu hàng năm ngày  càng tăng. Hiện nay, với nhu cầu mở  rộng thị  trường và đa dạng hóa sản phẩm,   phù hợp với nhu cầu phát triển theo xu hướng ngày càng sản xuất ra những  sản phẩm sạch trong nông – lâm – ngư ­ nghiệp cũng như trong vấn đề xử lý  ô   nhiễm   môi   trường   ngày   càng   trầm   trọng   ở   nhiều   nơi   trong   nước.   Thị  trường mà Công ty nhắm tới là các tỉnh miền Trung, Tây nguyên và đồng   bằng sông Cửu Long. Trên thực tế, sản phẩm của Công ty hiện đã có mặt tại  một số tỉnh miền Tây Nam bộ. Tuy nhiên, với hiện trạng hiện nay của Công ty, dây chuyền công nghệ  với quy mô còn mang dáng dấp thủ  công, sản phẩm đơn lẻ  không đáp  ứng   nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Mặt khác, nhà xưởng hiện tại của  Công ty nằm trong khu dân cư là chưa phù hợp với tính chất ngành nghề theo   quy định của Nhà nước. Yêu cầu về địa điểm xây dựng là cần xa khu dân cư,  cơ  sở  hạ  tầng giao thông đi lại thuận tiện, nhà xưởng, trang thiết bị  phải   tuân thủ theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Với mục đích tạo ra các sản phẩm sinh học an toàn cho xã hội, Công ty   TNHH Công nghệ  sinh học Ninh Duy An đã nghiên cứu xây dựng quy trình  công nghệ phù hợp để cho ra đời những sản phẩm đáp ứng các yêu cầu phục  vụ  trong  các  lĩnh  vực   nuôi   trồng,  nông  nghiệp,  thủy  sản  và  bảo  vệ  môi  trường. Chủ đầu tư: Công ty TNHH công nghệ sinh học Duy Ninh An 1 Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài Nguyên, ĐT 01684044445 
 11. Báo cáo ĐTM: Nhà máy sản xuất men vi sinh và chế biến thức ăn gia súc  Từ  những lý do trên, để  đáp  ứng nhu cầu đa dạng hóa sản phẩm, đáp  ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ  và   đồng thời đáp ứng yêu cầu về đảm bảo vệ sinh môi trường khu dân cư. Ban   lãnh đạo Công ty TNHH Công nghệ sinh học Duy Ninh An quyết định đầu tư  dây chuyền công nghệ sản xuất men vi sinh theo hướng công nghiệp hóa. Hiện nay,  ở Ninh Thuận đang có một nhà máy sản xuất thức ăn gia súc  nhưng nguyên liệu phải hoàn toàn tự mua. Với thế mạnh là một phần nguyên  liệu đầu vào của nhà máy thức ăn gia súc là sản phẩm thải ra của phân  xưởng sản xuất men vi sinh nên sản phẩm thức ăn gia súc của Công ty sẽ có  khả  năng cạnh tranh cao do kiểm soát được chất lượng, hạ  giá thành sản  phẩm. Xuất phát từ  các nguyên nhân nêu trên, Công ty TNHH công nghệ  sinh  học Duy Ninh An của chúng tôi quyết định đầu tư tại Cụm công nghiệp Tháp   Chàm   thuộc   thành   phố   Phan   Rang­Tháp   Chàm,   tỉnh  Ninh   Thuận   một   dây  chuyền sản xuất chế phẩm vi sinh và tận dụng nguồn chất thải giàu đạm từ  hoạt động sản xuất chế  phẩm vi sinh này làm nguồn nguyên liệu để  sản   xuất thức ăn gia súc (công suất 28 tấn/ngày) để cung cấp cho thị trường Ninh   Thuận và các tỉnh lân cận. ­ Loại hình dự án: đầu tư mới. ­ Cơ quan phê duyệt dự án: Chủ đầu tư dự án. ­ Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất men vi sinh và chế biến thức ăn gia   súc  được UBND tỉnh Ninh Thuận chấp thuận cho thuê đất xây dựng ở  Cụm  công nghiệp Tháp Chàm (Quyết định số  2097/QĐ­UBND ngày 10/11/2010  của UBND tỉnh Ninh Thuận). ­ Dự án được xây dựng trong Cụm công nghiệp Tháp Chàm.  Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự  án   đầu tư  xây dựng hạ  tầng Cụm công nghiệp Tháp Chàm: “Quyết định số  2759/QĐ­UBND ngày 31/7/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Báo   cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công  nghiệp Tháp Chàm của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận”. 2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM a) Các văn bản pháp luật và văn bản kỹ thuật Chủ đầu tư: Công ty TNHH công nghệ sinh học Duy Ninh An 2 Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài Nguyên, ĐT 01684044445 
 12. Báo cáo ĐTM: Nhà máy sản xuất men vi sinh và chế biến thức ăn gia súc    Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam số 52/2005/QH11 được Quốc Hội   Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.    Luật Tài nguyên Nước được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam   khóa X, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/05/1998, có hiệu lực từ 01/01/1999.   Nghị định số 80/2006/NĐ­CP ngày 09/08/2006 của Chính Phủ về việc  “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi  trường”.   Nghị định số  21/2008/NĐ­CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ  về Sửa   đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ­CP ngày 09/08/2006   của Chính Phủ về việc “Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều  của Luật Bảo vệ Môi trường”.   Nghị định số 117/2009/NĐ­CP ngày 31/12/2009 của Chính Phủ về Xử  phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.   Nghị định số 04/2007/NĐ­CP ngày 08/01/2007 của Chính Phủ về việc  Sửa   đổi,   bổ   sung   một   số   điều   của   Nghị   định   số   67/2003/NĐ­CP   ngày  13/06/2003 của Chính Phủ về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.    Nghị   định số  149/2004/NĐ­CP ngày 27/07/2004 của Chính Phủ  về  việc “Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử  dụng tài nguyên nước,  xả nước thải vào nguồn nước”.   Nghị định số 59/2007/NĐ­CP ngày 09/04/2007 của Chính Phủ về việc  Quản lý chất thải rắn.   Nghị định số 34/2005/TT­BTNMT ngày 17/03/2005 của Chính phủ quy  định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.   Thông tư số 05/2008/TT­BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên  và Môi trường hướng dẫn về  đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác  động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.  Thông tư  số  16/2009/TT­BTNMT ngày 07/10/2009 của Bộ  Tài nguyên  và Môi trường về việc quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường   về chất lượng không khí và một số chất độc hại trong không khí xung quanh.  Thông tư số  39/2010/TT­BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên  Chủ đầu tư: Công ty TNHH công nghệ sinh học Duy Ninh An 3 Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài Nguyên, ĐT 01684044445 
 13. Báo cáo ĐTM: Nhà máy sản xuất men vi sinh và chế biến thức ăn gia súc  và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;    Quyết định số  23/2006/QĐ­BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ  trưởng   Bộ  Tài nguyên và Môi trường về  việc “Ban hành danh mục chất thải nguy   hại”.    Quyết   định   số   04/2008/QĐ­BTNMT   ngày   18/07/2008   của   Bộ   Tài  nguyên và Môi trường về  việc Ban hành quy chuẩn kỹ  thuật Quốc gia về  môi trường.    Quyết   định   số   16/2008/QĐ­BTNMT   ngày   31/12/2008   của   Bộ   Tài  nguyên và Môi trường về  việc Ban hành quy chuẩn kỹ  thuật Quốc gia về  môi trường.   Quyết định số 3298/QĐ­UBND ngày 27/09/2005 của UBND tỉnh Ninh  Thuận về việc Điều chỉnh quy mô dự án CCN Tháp Chàm thị xã Phan Rang –  Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.  Quyết định số  2759/QĐ­UBND ngày 31/7/2009 của Chủ  tịch UBND   tỉnh về  phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự  án Đầu tư  xây   dựng hạ  tầng cụm công nghiệp Tháp Chàm của Ban Quản lý các khu công  nghiệp tỉnh Ninh Thuận.   Quyết định số 2097/QĐ­UBND ngày 10/11/2010 của UBND tỉnh Ninh  Thuận về  việc cho Công ty TNHH Công nghệ  sinh học Duy Ninh An thuê   đất để xây dựng Nhà máy sản xuất men vi sinh và chế biến thức ăn gia súc. b) Các tiêu chuẩn, quy chuẩn  QCVN 03:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn   cho phép của kim loại nặng trong đất.  QCVN   08:2008/BTNMT   –   Quy   chuẩn   kỹ   thuật   Quốc   gia   về   chất   lượng nước mặt.  QCVN 24:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải   công nghiệp.  QCVN 05:2009/BTNMT ­ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng   không khí xung quanh.  QCVN  19: 2009/BTNMT­ Quy chuẩn kỹ  thuật Quốc gia   về  khí thải  Chủ đầu tư: Công ty TNHH công nghệ sinh học Duy Ninh An 4 Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài Nguyên, ĐT 01684044445 
 14. Báo cáo ĐTM: Nhà máy sản xuất men vi sinh và chế biến thức ăn gia súc  công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.  QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;  QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;  TCVN 33­2006 Cấp nước – Mạng lưới đường  ống và công trình tiêu  chuẩn thiết kế. c) Các nguồn tài liệu, dữ liệu  Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo  Kết quả  quan trắc chất lượng nước kênh Bắc – nhánh Ninh Hải năm  2008 và năm 2009 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận.  Báo   cáo   tổng   kết   tình   hình   kinh   tế   ­   xã   hội   năm   2010   của   UBND  phường Đô Vinh.  Niên giám thống kê năm 2009 của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận.  Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng   cụm công nghiệp Tháp Chàm tại phường Đô Vinh, thành phố  Phan Rang­ Tháp Chàm đã được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt.  World   Health   Organization.   Environmental   technology   series.  Assessment of sources of air, water, and land pollution. A Guide to rapid source  inventory   techniques   and   their   use   in   formulating   environmental   control  strategies ­ Part I and II. 1993.    Thoát nước và xử  lý nước thải của Trần Hiếu Nhuệ, do Nhà Xuất   bản khoa học kỹ thuật xuất bản năm 1992.    Kỹ  thuật xử  lý chất thải công nghiệp của Nguyễn Hữu Phước do  Trường Đại học kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 2002.  Giáo trình Âm học kiến trúc của Nguyễn Việt Hà, do Trường Đại học  Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh xuất bản 1993.  Ô nhiễm môi trường không khí đô thị và công nghiệp của Phạm Ngọc  Đăng, do Nhà Xuất bản khoa học kỹ thuật xuất bản năm 1992.  Các biện pháp chống  ồn và chống ô nhiễm không khí của Hồng Hải  Vý do Nhà Xuất bản khoa học kỹ thuật xuất bản năm 1993.   Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập và thu thập Chủ đầu tư: Công ty TNHH công nghệ sinh học Duy Ninh An 5 Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài Nguyên, ĐT 01684044445 
 15. Báo cáo ĐTM: Nhà máy sản xuất men vi sinh và chế biến thức ăn gia súc  ­ Thuyết minh Thiết kế kỹ thuật của Nhà máy sản xuất men vi sinh và   chế biến thức ăn gia súc. ­ Thông tin, bản đồ khu vực thực hiện dự án như: bản đồ  mặt bằng dự  án, mặt bằng tổng thể thoát nước. ­ Các số  liệu điều tra, khảo sát, thu thập được về  hiện trạng các thành  phần môi trường, tình hình đầu tư  cơ  sở  hạ  tầng tại khu công nghiệp và từ  nhiều nguồn tài liệu khác.  3. Các phương pháp áp dụng trong quá trình lập ĐTM Chúng tôi dùng các phương pháp sau để thực hiện đánh giá tác động môi   trường đối với dự án này: ­ Phương pháp thống kê;  ­ Phương pháp khảo sát hiện trường; ­ Phương pháp tính toán; ­ Phương pháp đánh giá nhanh;  ­ Phương pháp kế thừa; ­ Phương pháp chuyên gia. 4. Tổ chức thực hiện ĐTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự  án đầu tư  xây dựng nhà máy   sản xuất men vi sinh và chế biến thức ăn gia súc do Công ty trách nhiệm hữu   hạn Công nghệ sinh học Duy Ninh An thực hiện dưới sự tư vấn của Công ty  TNHH Tài Nguyên. Địa chỉ liên hệ: Số 11, Ngô Gia Tự, thành phố Phan Rang Tháp Chàm,  tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 01684044445 Fax: 0683.826698 Đại diện: Ông Nguyễn Hạnh ­ Chức vụ: Giám đốc Quốc tịch: Việt Nam Danh sách những người trực tiếp tham gia trong nhóm lập báo cáo ĐTM   này, gồm có: Chủ đầu tư: Công ty TNHH công nghệ sinh học Duy Ninh An 6 Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài Nguyên, ĐT 01684044445 
 16. Báo cáo ĐTM: Nhà máy sản xuất men vi sinh và chế biến thức ăn gia súc  TT Chức danh  Danh sách Chức vụ, đơn vị trong nhóm Giám đốc Công ty Duy Ninh  Nguyễn Kế Lộc và  Đồng trưởng  1 An và Giám đốc Công ty  Nguyễn Hạnh  nhóm TNHH Tài Nguyên 2 Nguyễn Hùng Cán bộ Công ty Duy Ninh An  Thành viên 3 Phan Tiến Khoa Cán bộ Công ty Duy Ninh An  Thành Viên 4 Nguyễn Văn Sơn Cán bộ Công ty Duy Ninh An  Thành Viên 5 Ngô Văn Thanh Huy Cán bộ Công ty Duy Ninh An  Thành Viên Nguyễn Thị Thanh  6 Cán bộ đơn vị tư vấn Thành Viên Thảo 7 Thuận Văn Thuyết Cán bộ đơn vị tư vấn Thành Viên CHƯƠNG 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1. Tên dự án  Nhà máy sản xuất men vi sinh và chế biến thức ăn gia súc.   1.2. Chủ dự án Công ty TNHH Công nghệ sinh học Duy Ninh An. ­ Địa chỉ  liên hệ: Số  5 Lê Quý Đôn, phường Phước Mỹ, thành phố  Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. ­ Điện thoại: 0686252534 ­ Fax: 0683.921894  ­ Đại diện: Ông Nguyễn Kế Lộc            Chức vụ: Giám đốc ­ Quốc tịch: Việt Nam 1.3. Vị trí địa lý của dự án  Dự án được xây dựng ở cụm công nghiệp Tháp Chàm, TP Phan Rang –   Tháp Chàm. Các trị  số  tọa độ  mốc giới của dự  án theo hệ  tọa độ  VN 2000   như sau: A (1284269,52; 575516,76);  Chủ đầu tư: Công ty TNHH công nghệ sinh học Duy Ninh An 7 Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài Nguyên, ĐT 01684044445 
 17. Báo cáo ĐTM: Nhà máy sản xuất men vi sinh và chế biến thức ăn gia súc  B (1284140,23; 575504,98); C (1284153,97; 575362,47); D (1284194,14; 575382,36).   Vị trí tiếp giáp của dự án:  ­ Phía Bắc giáp: Kênh Bắc; ­ Phía Nam giáp: lô số N4b; ­ Phía Đông giáp: Đường giao thông nội bộ của cụm công nghiệp; ­ Phía Tây giáp: Kênh Bắc. Tổng diện tích sử  dụng là 11.387m2  (Theo quyết định số  2097/QĐ­ UBND ngày 10/11/2010 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận). (Có Bản đồ trích lục địa chính khu đất kèm theo). 1.4. Nội dung chủ yếu của dự án 1.4.1. Mục đích của dự án ­ Tạo ra các sản phẩm men vi sinh  ứng dụng trong các lĩnh vực nông  nghiệp, thủy sản và bảo vệ môi trường. ­ Sản xuất thức ăn gia súc dạng bột và dạng viên cung cấp cho nhu cầu   nuôi trồng trong nông nghiệp và nhất là trong nuôi trồng thủy sản tại địa  phương và các tỉnh trên toàn quốc. 1.4.2. Nội dung đầu tư Xây dựng xưởng sản xuất men vi sinh dạng lỏng, dạng rắn và chế  biến thức ăn gia súc có hệ  thống hạ  tầng liên hoàn và hoàn chỉnh, đảm bảo  đáp ứng mọi hoạt động theo yêu cầu nhiệm vụ của dự án đề ra. Cấp công trình: Công trình cấp IV, nhóm C. Công suất:  ­ Vi sinh E.M:  1.200.000 lít/năm; ­ Vi sinh EM.AFM: 600.000 lít/năm; ­ Vi sinh EM.FPE: 600.000 lít/năm; Chủ đầu tư: Công ty TNHH công nghệ sinh học Duy Ninh An 8 Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài Nguyên, ĐT 01684044445 
 18. Báo cáo ĐTM: Nhà máy sản xuất men vi sinh và chế biến thức ăn gia súc  ­ Thức ăn gia súc:  10.000 tấn/năm. a. Quy hoạch tổng thể mặt bằng Nhu cầu sử dụng đất và bố trí các hạng mục công trình của dự án như  sau: Bảng 1.1: Nhu cầu sử dụng đất và bố trí các hạng mục công trình dự án STT Hạng mục công trình Diện tích  Diện tích  chiếm đất (m2) sử dụng (m2) I Giai đoạn 1 1 Nhà làm việc 180,00 360,00 2 Nhà ở nhân viên 162,00 162,00 3 Nhà ăn 105,60 105,60 4 Nhà trưng bày sản phẩm 60,00 60,00 5 Nhà để xe ô tô, xe máy 112,50 112,50 6 Nhà trực 20,00 20,00 7 Nhà phát điện dự phòng 12,00 12,00 8 Xưởng SX men vi sinh dạng lỏng 450,00 450,00 9 Xưởng SX men vi sinh dạng rắn 375,00 375,00 10 Xưởng sản xuất thức ăn gia súc 1.000,00 1.000,00 11 Nhà nuôi cấy mô+vườn ươm 1.000,00 1.000,00 12 Nồi hơi+kho than đá 30,00 30,00 13 Bể nước 100m3 32,00 32,00 14 Khu sân phơi chất thải rắn. 250,00 250,00 Tổng cộng 3.920,10 II Giai đoạn 2 1 Xưởng sản xuất bao bì nhãn mác 500,00 500,00 Chủ đầu tư: Công ty TNHH công nghệ sinh học Duy Ninh An 9 Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài Nguyên, ĐT 01684044445 
 19. Báo cáo ĐTM: Nhà máy sản xuất men vi sinh và chế biến thức ăn gia súc  2 Xưởng   SX   men   vi   sinh   dạng   lỏng   450,00 450,00 (phân xưởng 2) 3 Xưởng SX men vi sinh dạng rắn 375,00 375,00 (phân xưởng 2) 4 Mở rộng Vườn ươm cấy mô 1.250,00 1.250,00 5 Bể nước dự phòng 25,00 25,00 Tổng cộng 2.600,00 Ghi chú:  Giai đoạn 2 sẽ  được thực hiện đầu tư  sau khi giai đoạn 1   của dự án hoàn thiện đi vào hoạt động ổn định từ 01 đến 02 năm.  b. Quy mô đầu tư các hạng mục b.1. Khu hành chính ­ Nhà làm việc: Nhà cấp IV, 02 tầng; diện tích sử dụng 360m 2 cả hành  lang, cầu thang, khu vệ  sinh và phòng họp. Kết cấu khung bêtông cốt thép  chịu lực chính, móng BTCT kết hợp móng tường xây đá chẻ, tường xây gạch   bao che.  ­ Nhà ở CBCNV: Nhà cấp IV, 01 tầng, diện tích sử dụng 162m2. Móng  trụ BTCT kết hợp móng tường xây đá chẻ, tường xây gạch bao che.  ­ Nhà ăn + bếp: Nhà cấp IV, 01 tầng, diện tích sử  dụng 105,60m 2.  Móng trụ BTCT kết hợp móng tường xây đá chẻ, tường xây gạch bao che.  ­ Nhà trưng bày sản phẩm: Nhà cấp IV, 01 tầng, diện tích sử  dụng  60m2. Móng tường xây đá chẻ, tường xây gạch chịu lực.  ­ Nhà để xe: Nhà cấp IV, 01 tầng, diện tích sử dụng 112,50m 2. Kết cấu  móng trụ BTCT kết hợp móng tường xây đá chẻ, tường xây gạch bao che.  ­ Nhà trực bảo vệ: Nhà cấp IV, 01 tầng, diện tích sử  dụng 20m2. Kết  cấu móng tường xây đá chẻ, tường xây gạch chịu lực.  b.2. Khu sản xuất ­ Nhà phát điện dự  phòng: Nhà cấp IV, 01 tầng. Diện tích sử  dụng  12m2. Kết cấu móng tường xây đá chẻ tường xây gạch chịu lực.  Chủ đầu tư: Công ty TNHH công nghệ sinh học Duy Ninh An 10 Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài Nguyên, ĐT 01684044445 
 20. Báo cáo ĐTM: Nhà máy sản xuất men vi sinh và chế biến thức ăn gia súc  ­ Nhà xưởng sản xuất men vi sinh dạng lỏng (02 nhà xưởng):  Nhà cấp IV, 01 tầng, diện tích sử  dụng 450m2. Móng trụ  BTCT kết  hợp móng tường xây đá chẻ, tường xây gạch bao che.  ­ Nhà xưởng sản xuất men vi sinh dạng rắn (02 nhà xưởng): Nhà cấp  IV, 01 tầng, diện tích sử  dụng 375m2. Móng trụ BTCT kết hợp móng tường   xây đá chẻ, tường xây gạch bao che.  ­ Nhà nuôi cấy mô: Nhà cấp IV, 01 tầng, diện tích sử  dụng 200m2.  Móng trụ  BTCT kết hợp móng tường xây đá chẻ, tường xây gạch bao che.  Nền lát gạch ceramic. Toàn bộ cửa dùng cửa kính khung nhôm sơn tĩnh điện,  mái lợp tôn kẽm đóng trần. Toàn bộ nhà sơn nước có bả  mattic. Vườn ươm   kết cấu khung vòm sắt phủ lưới chống nắng. ­ Nhà xưởng chế biến thức ăn gia súc: Nhà cấp IV, 01 tầng, diện tích  sử  dụng 1.000m2. Dạng kết cấu nhà công nghiệp khung kèo sắt định hình.  Móng trụ  BTCT kết hợp móng tường xây đá chẻ, tường xây gạch bao che  cao 3,00m bên trên ốp tôn kẽm màu.  ­ Nhà đặt nồi hơi và kho than đá: Nhà cấp IV, 01 tầng, diện tích sử dụng  30m2. Kết cấu móng tường xây đá chẻ, tường xây gạch chịu lực, tường nhà   đặt nồi hơi xây gạch chịu nhiệt.  ­ Nhà xưởng sản xuất bao bì nhãn mác phục vụ  cho các sản phẩm tại  Công ty (thực hiện đầu tư  giai đoạn 2): Nhà cấp IV, 01 tầng, diện tích sử  dụng 500m2. Dạng kết cấu nhà công nghiệp khung kèo sắt định hình. Móng   trụ BTCT kết hợp móng tường xây đá chẻ, tường xây gạch bao che cao 2,80  m. b.3. Các công trình hạ tầng ­ Cổng + Tường rào: Tường rào bao quanh khu dự án đổ trụ bằng bêtông   cốt thép, tường xây gạch kết hợp hoa sắt trang trí. Tổng chiều dài cổng +   tường rào (dự kiến theo khu đất quy hoạch): L = 340,00m. ­ Hệ thống cấp nước sinh hoạt: Nguồn nước cấp được lấy từ hệ thống  cấp nước chung của cụm công nghiệp, qua đồng hồ cung cấp nước cho toàn  bộ khu dự án. Ngoài ra, để đảm bảo nguồn nước ổn định và cung cấp cho hệ  Chủ đầu tư: Công ty TNHH công nghệ sinh học Duy Ninh An 11 Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài Nguyên, ĐT 01684044445 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản