intTypePromotion=1

Báo Cáo Hệ Thống Phân Tán - Đề tài : "Địa Chỉ IP'

Chia sẻ: Chơi Ngày Cày Đêm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
160
lượt xem
16
download

Báo Cáo Hệ Thống Phân Tán - Đề tài : "Địa Chỉ IP'

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Địa Chỉ ip một địa chỉ duy nhất được gán cho một thiết bị trong một mạng. Các thiết bị này có thể là một máy tính, router, máy in mạng.Các Phiên Bản ,IP V4, IP V6 Cấu trúc. Được chia ra 5 lớp A,B,C,D,E. Địa chỉ của mạng (Net ID) : là giá trị để xác định đường mạng.Địa chỉ máy chủ (Host ID) : là giá trị để xác định số máy tính hoặc thiết bị kết nối trong đường mạng đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo Cáo Hệ Thống Phân Tán - Đề tài : "Địa Chỉ IP'

  1. Báo Cáo Hệ Thống Phân Tán Đề tài : Địa Chỉ IP tài Nhóm Thực Hiện
  2. Nội dung 1 Giới Thiệu Chung Về Địa Chỉ IP 2 Địa Chỉ ipv4 Chia Mạng Con 3 2
  3. 1 : Giới Thiệu Chung  Địa Chỉ ip một địa chỉ duy nhất được gán cho một thiết bị trong một mạng. Các thiết bị này có thể là một máy tính, router, máy in mạng.  Các Phiên Bản  IP V4  IP V6 3
  4. 2 : Địa Chỉ ip V4 Cấu trúc Được chia ra 5 lớp A,B,C,D,E Địa chỉ của mạng (Net ID) : là giá trị để xác định đường mạng. Địa chỉ máy chủ (Host ID) : là giá trị để xác định số máy tính hoặc thiết bị kết nối trong đường mạng đó 4
  5. 2 : Địa Chỉ ip V4 5
  6. 2 : Địa Chỉ ip V4 Địa chỉ lớp A 6
  7. 2 : Địa Chỉ ip V4 Địa chỉ lớp B 7
  8. 2 : Địa chỉ ipv4  Địa Chỉ Lớp C 8
  9. 3 : Chia mạng con Mục đích :  Giảm kích thước của một miền quảng bá (broadcast domain).  Cải thiện sự an toàn của mạng.  Cho phép phân cấp quản lý..  Tận dụng tối đa địa chỉ IP mà NIC cấp cho có nhiều host nhưng không sử dụng hết 9
  10. 3 : Chia mạng con Nguyên Tắc Chung  Lấy bắt một số bít của phần địa chỉ máy chủ để tạo ra địa chỉ mạng con .  Lấy đi bao nhiêu bit phụ thuộc vào số mạng con cần thiết (Subnet mák) mà nhà khai thác m ạng quyết định sẽ tạo ra 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2