Báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
137
lượt xem
32
download

Báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ trình bày về các nội dung: tổng quan nơi làm việc, mục đích của việc thực tập; mô tả nội dung chi tiết công việc thực tập và cuối cùng tổng kết đợt thực tập. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp

TRƢỜNG ĐẠI HỌC<br /> CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM<br /> KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> <br /> BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Đơn vị thực tập<br /> <br /> : Công ty TNHH MTV NHƠN MỸ<br /> <br /> Thời gian thực tập<br /> <br /> : Từ 21/12/2015 đến 20/03/2016<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn<br /> <br /> : GĐ Huỳnh Văn Mƣời<br /> <br /> Sinh viên Thực tập : Nguyễn Xuân Thu<br /> MSSV<br /> <br /> : 3001130044<br /> <br /> Lớp<br /> <br /> : 13CDTH1<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH - 2016<br /> <br /> Báo cáo thực tập tốt nghiệp<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này, em chân thành cảm ơn quý<br /> Thầy, Cô trong khoa Công nghệ thông tin, Trƣờng Đại Học Công Nghiệp Thực<br /> Phẩm TP. Hồ Chí Minh đã tận tình truyền đạt kiến thức trong những năm em học<br /> tập. Với vốn kiến thức đƣợc tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho<br /> quá trình làm bài báo cáo mà còn là hành trang quý báu để em bƣớc vào đời một<br /> cách vững chắc và tự tin.<br /> Em cũng gửi lời cám ơn sâu sắc đến anh Huỳnh Văn Mƣời giám đốc công ty, đã tận<br /> tình chỉ bảo trong công việc, cũng nhƣ những bài học trong suốt quá trình em thực<br /> tập tại công ty.<br /> Em chân thành cảm ơn công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ cho phép và tạo điều kiện<br /> thuận lợi để em thực tập tại công ty.<br /> Cuối cùng em kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự<br /> nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các Anh, Chị trong công ty Nhơn Mỹ luôn dồi dào<br /> sức khỏe, đạt đƣợc nhiều thành công tốt đẹp trong công việc.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> TP.HCM, ngày 20/03/2016<br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Xuân Thu<br /> <br /> Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Báo cáo thực tập tốt nghiệp<br /> <br /> NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN<br /> ...................................................................................................................................<br /> ...................................................................................................................................<br /> ...................................................................................................................................<br /> ...................................................................................................................................<br /> ...................................................................................................................................<br /> ...................................................................................................................................<br /> ...................................................................................................................................<br /> ...................................................................................................................................<br /> ...................................................................................................................................<br /> ...................................................................................................................................<br /> ...................................................................................................................................<br /> ...................................................................................................................................<br /> ...................................................................................................................................<br /> ...................................................................................................................................<br /> ...................................................................................................................................<br /> ...................................................................................................................................<br /> ...................................................................................................................................<br /> ...................................................................................................................................<br /> ...................................................................................................................................<br /> ...................................................................................................................................<br /> <br /> Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Báo cáo thực tập tốt nghiệp<br /> <br /> NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI HƢỚNG DẪN<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> ..................................................................................................................................<br /> <br /> Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1<br /> <br /> 3<br /> <br /> Báo cáo thực tập tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ..................................................................................................... 7<br /> 1.1<br /> <br /> GIỚI THIỆU CHUNG ............................................................................................ 7<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC THỰC TẬP .................................................................... 8<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> GIỚI THIỆU VỀ NƠI LÀM VIỆC ....................................................................... 10<br /> <br /> 1.3.1<br /> <br /> Tổng quan ...................................................................................................... 10<br /> <br /> 1.3.2<br /> <br /> Lĩnh vực hoạt động của công ty..................................................................... 11<br /> <br /> 1.3.3<br /> <br /> Thời gian thực tập tại công ty ........................................................................ 12<br /> <br /> 1.3.4<br /> <br /> Cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty ........................................................... 12<br /> <br /> CHƢƠNG 2: CHI TIẾT CÔNG VIỆC .................................................................................... 14<br /> 2.1<br /> <br /> NỘI DUNG CÁC CÔNG VIỆC VÀ KẾT QUẢ .................................................. 14<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> MÔ TẢ VÀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC .................................................................. 16<br /> <br /> 2.2.1<br /> <br /> Tuần 01 .......................................................................................................... 16<br /> <br /> 2.2.1.1<br /> <br /> Hình 1. Giao diện công cụ kiểm tra số liệu thống kê ............................. 17<br /> <br /> 2.2.1.2<br /> <br /> Hình 2. Giao diện sau khi đăng bài ........................................................ 18<br /> <br /> 2.2.1.3<br /> <br /> Hình 3. kết quả chia sẻ ảnh trên mạng XH ............................................. 18<br /> <br /> 2.2.2<br /> <br /> Tuần 02 .......................................................................................................... 19<br /> <br /> 2.2.3<br /> <br /> Tuần 03 .......................................................................................................... 19<br /> <br /> 2.2.3.1<br /> <br /> Hình 4. Giao diện sau khi đăng nhập tài khoản Linkedin ..................... 20<br /> <br /> 2.2.3.2<br /> <br /> Hình 5. Giao diện chính khi đăng bài lên Linkedin ............................... 20<br /> <br /> 2.2.3.3<br /> <br /> Hình 6. Giao diện sau khi đăng bài lên Linkedin ................................... 21<br /> <br /> 2.2.4<br /> <br /> Tuần 04 .......................................................................................................... 22<br /> <br /> 2.2.4.1<br /> <br /> Hình 7 ..................................................................................................... 23<br /> <br /> 2.2.4.2<br /> <br /> Hình 8 ..................................................................................................... 24<br /> <br /> 2.2.4.3<br /> <br /> Hình 9 ..................................................................................................... 24<br /> <br /> 2.2.4.4<br /> <br /> Hình 10 ................................................................................................... 25<br /> <br /> 2.2.4.5<br /> <br /> Hình 11 ................................................................................................... 26<br /> <br /> Nguyễn Xuân Thu – 13CDTH1<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản