intTypePromotion=1

Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2018 - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (Công ty mẹ)

Chia sẻ: Han Guang Jun | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
11
lượt xem
0
download

Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2018 - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (Công ty mẹ)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hình thức và nội dung của một bản báo cáo tài chính hợp nhất sẽ được trình bày chi tiết thông qua mẫu Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2018 - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (Công ty mẹ) dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2018 - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (Công ty mẹ)

  1. TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP Digitally signed by TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Tây Hồ, CN=TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100103866 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2018-10-30 15:05:52 Foxit Reader Version: 9.3.0
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2