intTypePromotion=1

Báo cáo thực tập: Kế toán tại công ty Xuất nhập khẩu Intimex

Chia sẻ: Conan Edowa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:44

0
346
lượt xem
77
download

Báo cáo thực tập: Kế toán tại công ty Xuất nhập khẩu Intimex

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo thực tập: Kế toán tại công ty Xuất nhập khẩu Intimex trình bày khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty Xuất nhập khẩu Intimex; một số phần hành kế toán chủ yếu tại công ty Xuất nhập khẩu Intimex; nhận xét về công tác kế toán tại công ty này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập: Kế toán tại công ty Xuất nhập khẩu Intimex

 1. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp 1 Khoa kÕ to¸n LỜI NÓI ĐẦU Xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hóa, hội nhập nền kinh tế các nước đang là   những vấn đề  nổi bật đặt ra cần giải quyết đối với tất cả  các nước trong xây  dựng và phát triển kinh tế thị trường hiện nay. Các công cụ để quản lý nền kinh   tế có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong đó kế toán là công cụ để quản lý   nền kinh tế, không thể thiếu trong kinh tế thị trường hiện nay. Trong những năm vừa qua, quá trình xây dựng, phát triển kinh tế và quản  lý kinh tế của mỗi nước, xuất phát từ đặc điểm, điều kiện cụ thể của mình, môi  trường kinh doanh, hoạch định các chính sách kinh tế, đặc trưng nền kinh tế của   từng giai đoạn, để có sự lựa chọn các công cụ quản lý thích hợp, tương ứng với  nền kinh tế, nhất là sự biến đổi của nền kinh tế trong kinh tế thị trường Chẳng  hạn sự  phát triển của thị  trường chứng khoán làm nẩy sinh một nhu cầu tương   ứng là phải đưa ra những thông tin kế toán chính xác, với mục tiêu thuế khóa thì  báo cáo tài chính là cơ sở cho việc thu thuế. Các công ty đa quốc gia đầu tư  quy  mô lớn vào các nước đang phát triển, phải có một hình thức thông tin kế  toán  thích hợp nhằm làm giảm thiểu nguy cơ rủi ro, để đạt hiệu quả cao…  Kế toán là một bộ  phận không thể  thiếu được trong mọi loại hình doanh   nghiệp, kế toán không những là một công cụ quản trị  tài chính rất hữu hiệu mà  nhờ  có công tác kế  toán giúp cho các nhà quản trị  doanh nghiệp có thể  tìm ra  được định hướng, tìm ra chính sách phát triển doanh nghiệp để  đạt được hiệu   quả kinh doanh cao nhất. Mọi sinh viên năm cuối các trường ĐH­ CĐ nói chung và sinh viên trường   Kinh Tế Quốc Dân nói riêng đều phải trải qua thời gian thực tập tại các công ty,   doanh nghiệp trước khi ra trường. Qua thời gian thực tập này có thể  giúp cho  sinh viên vận dụng những kiến thức mà mình đã được học vào thực tế. Từ  đó   giúp cho mỗi sinh viên có thể nâng cao được năng lực thực hành của mình. Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D
 2. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp 2 Khoa kÕ to¸n Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực tập, trong thời gian thực   tập tại Công ty Xuất Nhập Khẩu Intimex, em đã cố gắng tìm hiểu và nghiên cứu  về  nhiệm vụ  và nội dung của công tác kế  toán tại công ty. Báo cáo tổng hợp là  những hiểu biết chung của em về tình hình hoạt động, sản xuất­ kinh doanh cũng   như  đặc điểm công tác kế  toán tại Công ty. Ngoài lời mở  đầu và kết luận, báo  cáo gồm ba phần chính đó là: * Phần 1: Khái quát chung về  hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty   xuất nhập khẩu Intimex. * Phần 2: Một số phần hành kế toán chủ yếu tại công ty xuất nhập khẩu   Intimex. *  Phần 3:  Nhận xét về  công tác  kế  toán tại công ty xuất nhập khẩu  Intimex. Em xin chân thành cảm  ơn Th.s Trương Anh Dũng và Phòng Tài chính ­  Kế toán Công ty Xuất Nhập Khẩu Intimex đã giúp đỡ em hoàn thành báo cáo này.  Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D
 3. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp 3 Khoa kÕ to¸n PHẦN I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ  HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI   CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX 1.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH  DOANH TẠI CÔNG TY        XUẤT NHẬP KHÂU INTIMEX. 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển a. Lịch sử hình thành công ty. Theo đề nghị của Bộ Thương Mại( nay là Bộ Công Thương ), Thủ tướng   chính phủ  đã ra quyết định số  217/TTg ngày 10/06/1979 thành lập công ty xuất  nhập khẩu nội thương và hợp tác xã trực thuộc Bộ Thương Mại. Việc thành lập  công ty này nhằm mở  rộng việc trao đổi hàng hoá nội thương, hợp tác xã với   nước ngoài, bổ  xung nguồn hàng xuất nhập khẩu chính ngạch, tăng them mặt  hàng lưu thông trong nước để  phục vụ  tốt hơn cho sản xuất trong nước và góp   phần nâng cao đời sống cho nhân dân. Ngày 10/08/1979, công ty xuất nhập khẩu nội thương và hợp tác xã chính   thức được thành lập, gọi tắt là công ty xuất nhập khẩu nội thương. Đây là trung  tâm xuất nhập khẩu, cải thiện cơ cấu quỹ hàng hoá do ngành nội thương quản lí   đồng thời đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu. Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D
 4. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp 4 Khoa kÕ to¸n Đến ngày 22/10/1985,  do việc   điều chỉnh các tổ  chức  kinh doanh trực  thuộc Bộ Nội Thương, thông qua nghị định số 225/HĐBT đã chuyển công ty xuất   nhập khẩu nội thương và hợp tác xã trực thuộc Bộ Nội Thương thành Tổng công  ty xuất nhập khẩu hàng nội thương và hợp tác xã. Ngày 08/03/1993, căn cứ vào nghị định 38/HĐBT và theo đề nghị của Tổng  Giám Đốc Tổng công ty xuất nhập khẩu hàng nội thương và hợp tác xã, Bộ  trưởng Bộ  Thương Mại đã ra quyết định tổ  chức lại công ty thành hai công ty   trực thuộc bộ: Công ty xuất nhập khẩu hàng nội thương và hợp tác xã Hà Nội  Công ty xuất nhập khẩu hàng nội thương và hợp tác xã TPHCM Ngày 20/03/1995, Bộ  trưởng Bộ  Thương Mại đã ra quyết định hợp nhất   công ty thương mại dịch vụ  Việt Kiều và công ty xuất nhập khẩu hàng nội   thương và hợp tác xã Hà Nội trực thuộc Bộ. Đồng thời chuyển công ty xuất  nhập khẩu hàng nội thương và hợp tác xã TPHCM thành chi nhánh của công ty   tại TPHCM. Đến 08/06/1995, công ty xuất nhập khẩu nội thương và hợp tác xã Hà Nội  đổi tên thành công ty xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại và lấy tên giao dịch  đối ngoại là: Foreign Trade Enterprice gọi tắt tên giao dịch là Intimex. Công ty  được hình thành từ  ba công ty: Công ty xuất nhập khẩu hàng nội thương , Hợp   tác xã Hà Nội và Tổng công ty bách hoá Hà Nội trực thuộc Bộ Thương Mại. Đến   ngày 01/08/2002 đổi tên thành công ty xuất nhập khẩu InTiMex,  lấy tên đối   ngoại là : Intimex Export Import Corporation. b. Quá trình phát triển. Là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động đến nay đã tròn 28 năm, công ty  đã trải qua nhiều giai đoạn do tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến đổi.  Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D
 5. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp 5 Khoa kÕ to¸n Công ty xuất nhập khẩu Intimex nguyên là Tổng công ty xuất nhập khẩu  Nội  thương được thành lập năm 1979. Trải qua quá trình phát triển, sau một số  lần thay đổi tổ  chức và tên gọi, từ  năm 2000 đến nay được đổi thành Công ty  xuất nhập khẩu Intimex. Với bề  dầy kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty   xuất nhập khẩu Intimex là một đối tác đáng tin cậy cho bạn hàng trong nước và   quốc tế. Trụ sở chính của Công ty đặt tại 96 Trần Hưng Đạo ­ Hà Nội ­ Việt Nam.  Công ty có 6 chi nhánh tại: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đà Nẵng, Nghệ  An, Hải Phòng và chi nhánh tại Matxcova ­ Liên Bang Nga. Tại Hà Nội, Công ty  còn có một Trung tâm Thương mại với hệ  thống các siêu thị  và các cửa hàng  chuyên doanh, một xí nghiệp may xuất khẩu, một xí nghiệp thương mại dịch vụ.   Hiện nay, công ty đang đầu tư  xây dựng các xí nghiệp chế biến nông sản, nuôi  trồng và chế  biến hải sản cùng với nhiều trung tâm thương mại trên khắp các   miền đất nước. Công ty Xuất Nhập Khẩu Intimex đã được Hội đồng Nhà nước Cộng hòa  xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân Chương Lao Động hạng ba. Hàng  năm Công ty đều được Bộ thương mại tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc. Ngoài ra   Công ty còn nhận được rất nhiều bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn  thương mại và du lịch Việt Nam, UBND Thành Phố Hà Nội, Bộ trưởng Bộ nông  nghiệp và Phát triển  nông  thôn... Đặc biệt, tháng 9 năm 2004, Công ty Xuất Nhập Khẩu Intimex đã vinh dự  được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ Việt   Nam  trao  giải thưởng  Sao  Vàng  đất Việt,  một   giải thưởng  tôn  vinh những  thương hiệu và sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam trong tiến trình hội nhập. 1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh a. Mục đích. Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D
 6. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp 6 Khoa kÕ to¸n Thông qua hoạt động trong lĩnh vực thương mại, sản xuất dịch vụ, du lịch,  khách sạn, hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết khai thác vật tư, nguyên liệu nhằm   đẩy mạnh sản xuất tạo ra hàng hoá nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất   khẩu, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế  quốc gia. b. Lĩnh vực hoạt động. Là một doanh nghiệp kinh doanh tổng hợp, công ty Intimex được tổ  chức   kinh doanh trên các lĩnh vực. ­ Thương mại: xuất khẩu, nhập khẩu và kinh doanh nội địa Công ty Xuất nhập khẩu Intimex được xem là nhà xuất khẩu hàng đầu  trong lĩnh vực xuất khẩu các mặt hàng nông sản như cà phê, hạt tiêu, cao su, gạo,  lạc nhân... Intimex luôn tự hào là đơn vị đi đầu của Việt Nam trong lĩnh vực xuất   khẩu cà phê với tổng sản lượng 108.000 tấn năm 2006. Đây là con số xuất khẩu  kỷ lục đưa Intimex từ vị trí thứ hai lên vị trí thứ nhất trong xuất khẩu cà phê trên   toàn quốc song song với vị trí đứng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu hạt tiêu đen với   tổng số 9.858 tấn xuất khẩu trong năm 2006 .  Công ty Xuất nhập khẩu Intimex có đội ngũ cán bộ chuyên đi thu mua trực   tiếp hoặc qua trung gian và có một số  nhà máy chế  biến nông sản để  phục vụ  cho nhu cầu thu mua và chế biến hàng nông sản xuất khẩu. Công ty cũng thường  xuyên liên doanh, liên kết với các nhà thu mua và sản xuất trong nước nhằm đẩy  mạnh công tác xuất khẩu hàng nông sản.  Bên cạnh một loạt các nhà máy chế  biến nông sản đã và đang được đầu  tư  xây dựng với các sản phẩm có chất lượng cao như  cà phê, hạt tiêu, tinh bột   sắn..., Intimex cũng có một hệ thống dự trữ nông sản  riêng.  Các mặt hàng nhập khẩu của Công ty Xuất Nhập Khẩu Intimex rất đa  dạng về chủng loại, phong phú về hình thức và có chất lượng cao, tiêu biểu như  Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D
 7. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp 7 Khoa kÕ to¸n các mặt hàng tiêu dùng, linh kiện xe máy, linh kiện điện tử, thiết bị  điện, điện  thoại và vật tư công nghiệp. Công ty thường xuyên nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng qua các nhà phân   phối trong nước của một số hãng nổi tiếng như: CocaCola, Unilever, P&G, LG,   Debon... hoặc nhập khẩu trực tiếp với rất nhiều nước trên thế  giới như  Trung   Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaixia, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước trong khối   EU, Mỹ...  Một trong những nội dung chính trong chiến lược phát triển kinh doanh   của Công ty XNK Intimex trong thời gian tới là phát triển nhanh, mạnh, rộng   khắp mạng lưới kinh doanh mua bán nội địa. Để  thực hiện điều này, công ty đã  và đang phát triển một hệ thống siêu thị Intimex tại Hà Nội và một số tỉnh, thành   phố trên cả nước. Việc này đã góp phần mở thêm đầu ra, tiêu thụ sản phẩm của   các ngành sản xuất, dịch vụ đang ngày càng phát triển của trung ương, Hà Nội và  các địa phương, nâng cao văn minh thương mại trên địa bàn thủ  đô và các tỉnh  thành.  Công ty Xuất Nhập Khẩu Intimex mà cụ  thể  là Trung tâm thương mại  Intimex là đại lý phân phối hóa mỹ phẩm cho các đầu mối bán buôn và bán lẻ tại  các tỉnh phía Bắc, ngoài ra chúng tôi cũng nhận phân phối hóa mỹ  phẩm, thực  phẩm, đồ uống... cho các siêu thị.  ­ Dịch vụ: kiều hối, viễn thông. Công ty Intimex là một trong những đơn vị  đầu tiên được Ngân hàng nhà   nước Việt Nam cấp giấy phép làm dịch vụ chi trả kiều hối và đã hoạt động liên   tục từ năm 1989 đến nay. Thông qua dịch vụ  kiều hối của công ty, các kiều bào  ở  nước ngoài như  Mỹ, Canada, Đài Loan... dễ dàng chuyển tiền về giúp thân nhân ở  Việt Nam và  thoải mái lựa chọn hình thức lãnh tại 22 Lê Thái Tổ, ngân hàng hoặc tận nhà.   Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D
 8. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp 8 Khoa kÕ to¸n Tiền được chuyển có thể  là đôla Mỹ  hoặc đồng Việt Nam với số  lượng không   hạn chế và thời gian chuyển nhanh nhất. Ngoài ra Intimex còn có các dịch vụ  khác như: nhận đặt hàng và chuyển   phát phiếu mua hàng đến gia đình, thân nhân tại Việt Nam. Trong dịch vụ  này,  kiều bào ở nước ngoài sẽ gửi tiền thông qua dịch vụ kiều hối Intimex, thân nhân  ở Việt Nam có thể nhận hàng, quà hoặc phiếu mua hàng tùy theo mệnh giá kiều   bào đã lựa chọn. ̉ ̣ ̉ ơn nưa cac hoat đông kinh doanh, Công ty Xuât Để đây manh va phat triên h ̀ ́ ̃ ́ ̣ ̣ ́  ̣ ̉ ̉ ̣ nhâp khâu Intimex đa va đang phat triên mang l ̃ ̀ ́ ươi kinh doanh cac dich vu viên ́ ́ ̣ ̣ ̃  thông mở đâu la thanh lâp T ̀ ̀ ̀ ̣ rung tâm dịch vụ Viễn thông Intimex tai Ha Nôi. ̣ ̀ ̣ Trung tâm dịch vụ Viễn thông Intimex hiện nay là môt trong nh ̣ ưng  ̃ đại lý  uỷ quyền cấp môṭ  đâu tiên  ̀ của Viettel mobile về thuê bao, hoà mạng điện thoại   di động 098, điện thoại cố định 178. Intimex cũng đã chính thức ký hợp đồng  với Viettel kinh doanh các dịch  vụ: ­ Truy nhập Internet gián tiếp 1278. ­ Truy nhập Internet băng thông rộng ADSL, Internetphone, Internetcard ­ Truy nhập Internet trực tiếp Leased Line ­ Dịch vụ điện thoại Internet: PC to Phone   Hiện nay Trung tâm đã mở  các đại lý uỷ  quyền cấp 2 về  dịch vụ  viễn   ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ươć  như: Lào Cai, Thái Bình, Bắc Ninh,  thông tai môt sô tinh thanh phô trên ca n ̀ ́ Nghệ An, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh... ­ Sản xuất, gia công hàng may mặc, nông sản, thuỷ hải sản Trong quá trình hội nhập kinh tế  thế  giới việc nâng cao chất lượng hàng   xuất khẩu, đặc biệt là chất lượng hàng nông sản một trong những chiến lược   Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D
 9. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp 9 Khoa kÕ to¸n hàng đầu của Công ty xuất nhập khẩu Intimex nhằm chuyển hướng xuất khẩu   nguyên liệu thô sang hàng hoá nông sản tinh chế  có chất lượng và giá trị  cao.  Công ty đã triển khai xây dựng một số nhà máy: Nhà máy sản xuất Tinh bột sắn  xuất khẩu tại Thanh Chương ­ Nghệ  An;  Xí nghiệp chế  biến nông sản xuất  khẩu tại Hưng Ðông ­ Nghệ  An;  Xí nghiệp chế  biến nông sản xuất khẩu tại  Khu công nghiệp Bình Chuẩn ­ Bình Dương; Xí nghiệp  kinh doanh tông h ̉ ợp  Intimex Hô Chi Minh; ̀ ́  Xí nghiệp kinh doanh tổng hợp Intimex Đồng Nai. Năm 2003,  Công ty đã tiến hành triển khai đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng  và chế  biến thuỷ  sản xuất khẩu tại một số tỉnh như: Quảng Ninh, Thanh Hoá,  Nghệ  An...nhằm chủ  động hơn trong việc cung cấp nguyên liệu và chế  biến,  nâng cao giá trị xuất khẩu của mặt hàng thuỷ sản.         Quyết định số: 3197/QĐ­BTM ngày 30/12/2005 của Bộ  Thương Mại, đã  phê duyệt phương án cổ  phần hoá và thành lập Công ty cổ phần sản xuất và  thương mại Intimex Hà Nội, tên giao dịch bằng tiếng Anh:   Intimex Ha Noi  production and trade joint­stock company, tên viết tắt: INTIMEX HA NOI.  Sản xuất hàng may mặc  xuất khẩu,  kinh doanh xuất nhập khẩu,  kinh   doanh nội địa với hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm và đại lý. Các thị trường xuất khẩu chủ yếu: Mỹ, EU, LB Nga, Canada... Dưới đây là bảng tổng hợp các chỉ tiêu phản ánh tình hình kinh doanh tại  công ty. (ĐVT: đồng) BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH TÌNH HÌNH KINH  DOANH TẠI CÔNG TY ( ĐVT: đồng ) Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Quý 3/2006(*) Nguồn vốn kinh  45.827.135.529 45.983.947.653 36.466.699.292 doanh Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D
 10. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp 10 Khoa kÕ to¸n Nợ ngắn hạn 565.488.727.392 472.094.455.609 204.829.258.759 Nợ DH 95.643.416.432 103.547.857.612 107.112.868.910 Tổng  số lao động 1.059 1.100 1.191 (người) Thu nhập bình  1.421.225 1.463.397 1.299.080 quân (người/tháng) Doanh thu bán hàng  3.902.969.967.14 3.931.331.805.43 1.118.868.666.681 & Cung cấp dịch  5 6 vụ Giá vốn hàng bán 3.795.510.710.53 3.802.308.304.60 1.064.476.777.512 9 9 LN trước thuế 2.871.784.722 188.849.418 ­8333.925.681 LNST/NVKD 1.65% 0.76% ­18.01% Nộp NSNN 185.016.945.787 265.184.114.026 132.316.195.763 Trong đó Chỉ tiêu 2004 2005 Quý 3/2006(*) Thuế GTGT 92.198.411.421 194.021.119.989 102.626.694.595 Thuế XK 91.221.610.137 65.962.775.435 28.110.483.692 Thuế khác 1.596.924.229 5.199.888.602 1.579.017.476 Ghi chú *: Cột số liệu tính đến ngày 30/9/2006không bao gồm số liệu của  các công ty con cổ phần năm 2006. MỘT SỐ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN Chỉ tiêu 2004 2005 Qúy 3/2006 Các chỉ tiêu về khả năng thanh  Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D
 11. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp 11 Khoa kÕ to¸n toán 1.Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,00 1,01 0,95 2.Hệ số thanh toán nhanh 0,58 0,6 0,52 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn Nợ/ Tổng TS 95,29 % 94,03 % 91,33 % Nợ / VCSH 2.026,52 % 1.584,1 % 1.053,89 % Chỉ tiêu về năng lực hoạt động Vòng quay HTK 10,47 13,94 6,83 DT thuần / Tổng TS 3,98 5,02 2,54 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời LNST / DT thuần 0,02 % 0,01 % ­ 0,75 % LNST / VCSH 1,65 % 0,75 % ­21,87 % LNST / Tổng TS 0,08 % 0,04 % ­1,89 % Lợi nhuận từ HĐKD / DT thuần ­0,08 % ­0,05 % ­0,78 % 1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D
 12. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp 12Khoa kÕ to¸n Sơ đồ 1: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TỔNG CÔNG TY INTIMEX NĂM 2008               BAN GIÁM ĐỐC PHÒNG QUẢN LÝ PHÒNG KINH DOANH CÁC CHI NHÁNH ĐƠN VỊ TRỰC  CÔNG TY CỔ  THUỘC PHẦN Phòng Hành Chính  Phòng Kinh Doanh 1 Chi Nhánh InTiMex Xí Nghiệp KDTH Công Ty CP Xuất  Quản Trị Nghệ An Đồng Nai Nhập Khẩu  InTiMex Phòng Tài Chính Nhà Máy Thủy Sản  Kế Toán Phòng Kinh Doanh 2 Chi Nhánh InTiMex Hoằng Trường Đồng Nai Công Ty CP Sản  Phòng Tổ Chức Xí Nghiệp Thủy  Xuất và Thương   Cán Bộ Sản Mại InTiMex Hà  Phòng Kinh Doanh 3 Chi Nhánh InTiMex Thanh Hoá Nội Phòng Kinh Tế Đà Nẵng Trại Điệp Vân Đồn­ Tổng Hợp Quảng Ninh Công Ty CP Xuất  Phòng Kinh Doanh 6 Chi Nhánh InTiMex Nhập Khẩu  Phòng Đầu Tư Hải Phòng Dự Án Nuôi Tôm InTiMex Xây Dựng Cơ Bản Diễn Kim­Nghệ An TPHCM Trung Tâm Thương Mại Trung Tâm Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D Viễn Thông
 13. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp 13 Khoa kÕ to¸n Qua sơ  đồ  tổ  chức bộ  máy quản lý của công ty ta thấy công ty tổ  chức  theo mô hình tổ  chức quản trị  theo trực tuyến chức năng. Các phòng ban chức  năng chỉ tham mưu cho thủ trưởng cùng cấp trong việc hình thành các chủ trương  và ra các quyết định đồng thời đôn đốc cấp dưới thực hiện các quyết định của  GĐ. Mọi quyết định quản lý do GĐ tuyên bố  và hoàn toàn chịu trách nhiệm về  mình. Các đơn vị cấp dưới chỉ nhận lệnh từ cấp trên trực tiếp còn ý kiến của các   phòng ban chức năng chỉ có tính chất tư vấn và hướng dẫn về nghiệp vụ. * Nhiệm vụ của các phòng ban: ­ Văn phòng công ty giúp ban GĐ chỉ  đạo quản lý công tác hành chính,   quản trị và công tác thi đua tuyên truyền, văn thư lưu trữ trong tổng công ty. ­ Phòng hành chính quản trị, phòng tổ  chức cán bộ  công ty: Quản lý các   loại công văn, giấy tờ, hồ sơ của công ty và cán bộ  công nhân viên, quản lý thủ  tục hành chính văn phòng, công văn đi, công văn đến, con dấu của công ty, quản   lý tài sản, đồ  dùng văn phòng của công ty, liên hệ  và phối hợp chặt chẽ với cơ  quan tổ chức lao động để giải quyết chính sách về lương, đào tạo cán bộ và nâng   cao nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên trong công ty. ­ Phòng kinh tế  tổng hợp: Có chức năng tham mưu và hướng dẫn các  nghiệp vụ công tác như: kế hoạch thống kê, đối ngoại pháp chế, kho vận và một  số  công việc chung của công ty. Nhiệm vụ  cụ  thể  của phòng là nghiên cứu đề  xuất các định hướng phát triển kinh doanh, tổng hợp và dự  thảo kế  hoạch sản   xuất kinh doanh hàng năm phối hợp với các phòng XNK. Tổ chức thực hiện các  phương án kế hoạch của công ty, tham dự đấu thầu, hội chợ, triển lãm và quảng  cáo, quản lý và tổ chức hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế áp dụng vào quá   trình sản xuất kinh doanh, hướng dẫn thực hiện công tác đối ngoại. ­ Phòng tài chính kế toán: Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của công ty, các   công tác báo cáo chế độ kế toán theo quy định của nhà nước, theo định kỳ chế độ  kế  toán tài chính, thực hiện và chấp hành các quy định về  sổ  sách kế  toán và  Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D
 14. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp 14 Khoa kÕ to¸n thống kê, bảng biểu theo quy định của nhà nước, chứng từ thu chi rõ ràng hợp lệ.   Chủ  trương đề  xuất với cấp trên về  chính sách  ưu đãi, chế  độ  kế  toán vốn,   nguồn vốn, tài sản của doanh nghiệp nhằm đáp  ứng, hỗ  trợ  cho công ty kinh  doanh có hiệu quả cao. ­ Ban tin học: Ứng dụng các thành tựu CNTT vào thực tiễn công việc, sửa   chữa các sự  cố  và hỏng hóc về  máy tính cho toàn công ty bảo mật hệ  thống   thông tin cơ quan. ­ Phòng nghiệp vụ kinh doanh XNK: có chức năng tổ chức hoạt động kinh   doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại dịch vụ tổng hợp theo điều lệ và  giấy phép kinh doanh của công ty. Nhiệm vụ  cụ  thể  của phòng là xây dựng kế  hoạch dinh doanh XNK, kinh doanh thương mại và dịch vụ, tổ chức thực hiện kế  hoạch đó sau khi được công ty phê duyệt. Được phép uỷ  thác và nhận làm uỷ  thác kinh doanh XNK với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, nhận làm đại  lý tiêu thụ hàng hoá và nhận hàng ký gửi. Tô chức liên doanh, liên kết trong kinh  doanh XNK hàng hoá, kinh doanh thương mại dịch vụ  với các tổ  chức kinh tế  trong và ngoài nước nhằm thực hiện kế hoạch được giao. Các phòng ban phải thường xuyên cung cấp đầy đủ thông tin chứng từ cho  phòng kế  toán để  phòng kịp thời hạch toán các nghiệp vụ  nhằm đem lại hiệu  quả kinh doanh trong công ty. * Các chi nhánh 1.Chi nhánh Intimex Nghệ An 2.Chi nhánh Intimex Đồng Nai 3.Chi nhánh Intimex Đà Nẵng 4.Chi nhánh Intimex  Hải Phòng * Các đơn vị trực thuộc 1.Xí Nghiệp KDTH Đồng Nai Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D
 15. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp 15 Khoa kÕ to¸n 2.Nhà Máy Thủy Sản Hoằng Trường 3. Xí Nghiệp Thủy Sản Thanh Hoá 4.Trại Điệp Vân Đồn­Quảng Ninh 5. Dự Án Nuôi Tôm Diễn Kim­Nghệ An 6. Trung Tâm Viễn Thông 7. Trung Tâm Thương Mại * Các công ty cổ phần 1. Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Intimex 2. Công ty CP Sản Xuất và  Thương Mại Hà Nội 3. Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Intimex TPHCM. Các đơn vị thành viên của công ty thực hiện chế độ hạch toán kinh tế phụ  thuộc, quy chế tổ chức và hoạt động của từng đơn vị thành viên được Tổng GĐ   công ty quy định cụ  thể  phù hợp với phân cấp quản lý, tổ  chức cán bộ  của Bộ  Thương Mại. Thủ  trưởng các đơn vị  thành viên chịu sự  chỉ  đạo của Tổng GĐ   công ty có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động theo đúng điều lệ  tổ  chức và  hoạt động của công ty và pháp luật nhà nước. 1.1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất.  Hiện tại công ty sản xuất ba loại mặt hàng chính là: Nông sản, Thuỷ  hải  sản, may mặc. a. Hàng nông sản một trong những chiến lược hàng đầu của Công ty xuất  nhập khẩu Intimex nhằm chuyển hướng xuất khẩu nguyên liệu thô sang hàng   hoá nông sản tinh chế có chất lượng và giá trị cao. Công ty đã triển khai xây dựng  một số nhà máy: o Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Intimex Nghệ An Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D
 16. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp 16 Khoa kÕ to¸n o Xí nghiệp chế  biến nông sản xuất khẩu nông sản xuất khẩu  Intimex Hưng Đông­ Nghệ An Ðể  tiếp tục chương trình tồn trữ  hàng nông sản, Công ty đã hoàn thiện  xong Kho chế  biến nông sản Hưng Ðông­Nghệ  An với tổng diện tích 6.500m 2  trong đó diện tích kho tàng nhà xưởng là 1.000m2. Công suất:  Lạc: 4.000 tấn/năm Cà phê: 4.000 tấn/năm  o Công ty cổ phần Intimex TPHCM Mục tiêu của công ty: Chế biến, nâng cao chất lượng hàng nông sản xuất  khẩu, tồn trữ sản phẩm đã qua chế biến để xuất khẩu. Sản phẩm chính ­ Cà phê: 35.000 tấn/năm ­ Hạt tiêu: 5.000 tấn/năm  Diện tích mặt bằng đất sử dụng: 9.255m2  o Xí nghiệp chế  biến nông sản xuất khẩu nông sản xuất khẩu  Intimex Bình Dương. o  Xí nghiệp chế biến kinh doanh cà phê xuất khẩu Intimex Buôn  Ma Thuật. ̣ ̉ Công ty xuât nhâp khâu Intimex không chi ́ ̉  đứng đầu về  số  lượng xuất  khẩu cà phê ma con luôn chu trong  ̀ ̀ ́ ̣ nâng cao chất lượng cà phê ra thị trường quốc  tế, tăng dần tỷ trọng xuất khẩu cà phê đã qua tinh chế. Xí nghiệp chế biến kinh  doanh cà phê Xuất khẩu Intimex Buôn Ma Thuột được thành lập và đi vào hoạt  động với chức năng thu mua nguyên  liệu, chế biến, kinh doanh các mặt hàng cà  phê đáp  ứng nhu cầu sản phẩm cho kinh doanh nội đia và xuất khẩu với chất  lượng cao mang thương hiệu Intimex ra thị trường nước ngoài, làm tăng sức cạnh  Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D
 17. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp 17 Khoa kÕ to¸n tranh cả  về  giá và chất lượng cho cà phê Việt Nam, chinh phục cả  những thị  trường khó tính nhất như Mỹ, EU. b.Sản xuất nuôi trồng thuỷ sản. Cùng với việc tiếp nhận Nhà máy thuỷ  sản đông lạnh Hoằng Trường ­  Thanh Hoá, Xí nghiệp Nuôi tôm xuất khẩu Thanh Hoá, công ty đang  tiến hành  triển khai một số dự  án nuôi trồng và sản xuất giống thuỷ  sản, nghiên cứu các  dự án xây dựng nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu tại một số tỉnh thành trên   toàn quốc: dự án nuôi tôm tại Diễn Kim ­ Diễn Châu ­ Nghệ An, dự án nuôi điệp  tại Vân Ðồn ­ Quảng Ninh, dự  án nuôi tôm trên cát tại Hoằng Trường ­ Thanh   Hoá. o Nhà máy thuỷ sản Hoằng Trường. Nhà máy thuỷ  sản Hoằng Trường mới được sát nhập vào công ty Xuất  Nhập  Khẩu  Intimex  với   các   chức   năng  nuôi  trồng,   sản  xuất,   chế   biến,   kinh   doanh các mặt hàng thuỷ hải sản. Nhà máy sẽ trực tiếp nuôi trồng, thu mua, sản  xuất và chế biến các loại thuỷ hải sản với đầy đủ các khâu kiểm tra chất lượng  và đóng gói sản phẩm.  Ngoài ra nhà máy cũng nhận xuất khẩu uỷ  thác, bán   buôn và bán lẻ các mặt hàng thuỷ hải sản trên thị trường nội địa.  Sản phẩm chính: Black Tiger Shrimps, Squid, Red Horshead Fish, Squid,   Golden Threadfin Bream.Diện tích mặt bằng sử dụng: 12.000 m2 . Với thiết bị và  công nghệ làm lạnh, chế biến, đóng gói hiện đại nhà máy đi vào hoạt động hiệu   quả với sản lượng 2500 tấn/ năm . Quy trình chế biến Black Tiger Shrimps ( Tôm Sú ) Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D
 18. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp 18 Khoa kÕ to¸n                      Quy trình chế biến Squid                    o Xí nghiệp nuôi tôm Intimex Thanh Hoá. Xí nghiệp nuôi tôm Intimex Thanh Hoá vào công ty nhằm tăng cường công  tác nuôi trồng, sản xuất, xuất khẩu thuỷ  sản ra thị  trường nước ngoài và cung   ứng cho thị trường nội địa . Sản phẩm chính: Sản xuất giống tôm, nuôi tôm thương phẩm . Diện tích mặt bằng sử dụng: 7.000m2 . Ở Sầm Sơn, 10 ha nuôi tôm thử nghiệm ở Cầu Ghép . Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D
 19. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp 19 Khoa kÕ to¸n c. Sản xuất hàng may mặc . Hoạt động của công ty là sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, kinh doanh   xuất nhập khẩu, kinh doanh nội địa với hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm   và đại lý.  Tổng   diện   tích:   6.000m2   trong   đó   nhà   xưởng   sản   xuất   là   1.500m2   Qui mô sản xuất: 6 dây chuyền may hàng dệt kim xuất khẩu đồng bộ  và   tương đối hiện đại. Năng xuất đạt được khoảng 1.5 triệu đến 2 triệu sản phẩm/ năm. Có đội  ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý nhiều kinh nghiệm và khoảng trên 340 công   nhân lao động lành nghề. Các thị  trường xuất khẩu chủ  yếu: Mỹ, EU, LB Nga,   Canada...  1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ  CHỨC CÔNG TÁC KẾ  TOÁN TẠI CÔNG TY   XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX.  1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán.  Là một tổng công ty lớn có các chi nhánh, đơn vị  trực thuộc  ở  khắp nơi   trên đất nước, công tác tài chính của công ty phải được tổ  chức một cách phù   hợp và đem lại hiệu quả quản lý tài chính cao. Các đơn vị trực thuộc của công ty  đều có bộ máy kế  toán riêng, làm nhiệm vụ  thu nhận, kiểm tra, xử lý chứng từ  kế toán, thực hiện hạch toán tổng hợp, hạch toán chi tiết các nghiệp vụ  kinh tế  phát sinh ở các đơn vị trực thuộc theo sự phân cấp quản lý trong công ty, định kỳ  lập báo cáo kế toán gửi lên phòng kế toán tài chính của công ty. Phòng KTTC của  công ty thực hiện việc tổng hợp số liệu dựa trên báo cáo kế toán của đơn vị trực   thuộc và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại văn phòng công ty, lập báo   cáo quyết toán của công ty, kiểm tra chế độ kế toán công ty. Đối với những đơn   vị phụ thuộc quy mô nhỏ hoặc ở gần văn phòng công ty sẽ không có tổ chức kế  toán riêng mà chỉ bố  trí  một số nhân viên kế  toán làm nhiệm vụ  hạch toán ban   đầu, thu thập, xử lý chứng từ sau đó gửi về phòng kế toán công ty, những đơn vị  này thực hiện mang tính chất tập trung. Phòng tài chính kế  toán của công ty có   Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D
 20. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp 20 Khoa kÕ to¸n nhiệm vụ  hạch toán các nghiệp vụ  phát sinh tại văn phòng công ty, các nghiệp   vụ  phát sinh  ở  đơn vị  trực thuộc không có tổ  chức bộ  máy kế  toán riêng, tổng   hợp báo cáo kế toán của đơn vị  trực thuộc có tổ  chức bộ máy kế toán riêng, lập  báo cáo kế toán toàn doanh nghiệp. Để phù hợp với đặc điểm phân cấp và quản lý tài chính tại công ty XNK  Intimex, hiện nay phòng tài chính kế toán của công ty có 17 kế  toán và một thủ  quỹ được tổ chức hợp lý với mô hình sau. Sơ Đồ 2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán công ty Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2