intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế toán nghiệp vụ thanh toán

Xem 1-0 trên 0 kết quả Kế toán nghiệp vụ thanh toán
 • Chương 4 Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng thuộc bài giảng kế toán ngân hàng thương mại. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, uỷ nhiệm thu và uỷ nhiệm chi, phương pháp hạch toán.

  pdf18p tichtutite 18-06-2014 135 20   Download

 • (NB) Nối tiếp nội dung cảu phần 1 cuốn giáo trình "Kế toán ngân hàng", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Kế toán tài sản cố định trong ngân hàng, kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng, kế toán thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf154p nhasinhaoanh_05 30-10-2015 173 49   Download

 • Chương 5 Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng thuộc bài giảng kế toán ngân hàng thương mại, cùng đi vào tìm hiểu chương học này thông qua các nội dung sau: kế toán chuyển tiền điện tử, kế toán nghiệp vụ thanh toán BT.

  pdf13p kevinle124 04-06-2014 152 23   Download

 • Chương 4 Kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung sau: Những vấn đề chung, dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, tổ chức thanh toán trong một hệ thống ngân hàng thương mại và giữa các ngân hàng.

  pdf55p thanhdieutran 12-04-2014 56 3   Download

 • Theo dõi công nợ của khách hàng của công ty đồng thời phản ánh tình hình thanh toán tiền với ngân hàng một cách chính xác đảm bảo đúng chế độ kế toán hiện hành 2.5.2. Tổ chức công tác kế toán 2.5.2.1. Chế độ kế toán Công ty đang áp dụng hệ thống kế toán mới từ ngày 1/1/1996 theo nghị quyết số 1141/TC/CĐKT của Bộ tài chính theo mô hình kế toán của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đơn vị tiền tệ được sử dụng tại công ty là đồng Việt Nam, kỳ kế toán tính theo tháng,...

  pdf12p ttcao2 30-07-2011 156 52   Download

 • Bài giảng Chương IV: Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt với các nội dung chính hướng đến trình bày như: Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ, kế toán các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf71p ngochuyen1234567 30-10-2015 132 15   Download

 • Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng, các dịch vụ thanh toán qua NH, quy trình các thể thức thanh toán chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf79p bautroibinhyen12 07-01-2017 136 4   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về kế toán ngân hàng, kế toán nghiệp vụ tiền mặt, kế toán nghiệp vụ huy động vốn, kế toán về dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, kế toán nghiệp vụ tín, kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế, kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận.

  pdf99p vitexas2711 03-11-2020 26 3   Download

 • Giáo trình Kế toán ngân hàng gồm 8 chương cung cấp các kiến thức cơ bản như: Những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng; Kế toán nghiệp vụ huy động vốn; Kế toán nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ cho thuê tài chính; Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng; Kế toán các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng; Kế toán tài sản cố định, công cụ lao động; Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối và thanh toán quốc tế.

  pdf130p solua999 05-05-2021 17 4   Download

 • Thực hiêṇ tôt́ nghiêp̣ vu ̣ thanh toań vôń giưã cać NH cuñ g la ̀ qua ́ triǹh ma ̀ chuń g ta đaṕ ưń g tôt́ cać yêu câù cuả thanh toań KDTM.Cać NHTM, cać TCTD co ́ thê ̉ sư ̉ duṇ g tôí đa nguôǹ vôń huy đôṇ g đươc̣ đê ̉ đâù tư nhăm̀ tôí đa hoa ́ Phương thức Thanh toań vôń giưã cać NH goṕ phâǹ đań g kê ̉ vaò viêc̣ tiêt́ kiêṃ chi phi ́ trong qua ́ triǹ h tâp̣ trung va ̀ phân phôí vôń ....

  ppt53p buithuha87 27-02-2010 1049 484   Download

 • Khái niệm: Là nghiệp vụ thanh toán qua lại giữa các NH nhằm tiếp tục quá trình thanh toán tiền giữa các đơn vị, TCKT, cá nhân với nhau mà họ không cùng mở TK tại một NH và thanh toán vốn nội bộ giữa các đơn vị trong hệ thống NH

  ppt52p tth0704 24-03-2010 457 241   Download

 • Đề tài đã tìm hiểu các vấn đề lý luận chung liên quan đến công tác kế toán nghiệp vụ TTKDTM trong NHTM; nghiên cứu và phân tích thực trạng công tác kế toán nghiệp vụ TTKDTM tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Nam Sông Hương - Thừa Thiên Huế; đánh giá công tác kế toán nghiệp vụ TTKDTM ở Chi nhánh từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm cải thiện công tác kế toán TTKDTM tại NH.

  pdf69p thangnamvoiva26 21-10-2016 56 9   Download

 • Đề tài tìm hiểu các vấn đề lý luận chung liên quan đến công tác nghiệp vụ TTKDTM trong NHTM; nghiên cứu và phân tích thực trạng công tác kế toán nghiệp vụ TTKDTM tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Thừa Thiên Huế; đánh giá công tác kế toán nghiệp vụ TTKDTM ở Chi nhánh, từ đó đưa ra đề xuất một số biện pháp nhằm cải thiện công tác kế toán nghiệp vụ TTKDTM tại Ngân hàng.

  pdf85p thangnamvoiva26 21-10-2016 60 7   Download

 • Thanh toán quốc tế là quan hệ thanh toán giữa người chi trả ở nước này với người thụ hưởng ở nước khác thông qua trung gian thanh toán của các ngân hàng ở các nước phục vụ người chi trả và người thụ hưởng. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tìm hiểu "Bài giảng Chương VI: Kế toán nghiệp vụ thanh toán và tín dụng quốc tế".

  pdf44p ngochuyen1234567 30-10-2015 99 3   Download

 • Giáo trình Nghiệp vụ kế toán gồm 7 chương đã thể hiện được những kiến thức cơ bản trong kế toán, nội dung giáo trình gồm: Tổng quan về nghiệp vụ kế toán; Kế toán quỹ; Kế toán hàng tồn kho; Kế toán tài sản cố định; Kế toán các khoản thanh toán; Kế Toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo kế toán.

  pdf202p solua999 05-05-2021 8 1   Download

 • Chương 4 Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thuộc bài giảng kế toán ngân hàng thương mại, cùng đi vào tìm hiểu chương học này thông qua các nội dung sau: kế toán nghiệp vụ ngân quỹ, kế toán thanh toán kinh doanh thương mại.

  pdf12p kevinle124 04-06-2014 194 24   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 6: Kế toán nghiệp vụ thanh toán quốc tế trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về thanh toán quốc tế, khái niệm thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu, thanh toán chuyển tiền, tín dụng chứng từ, phương tiện (chứng từ) sử dụng trong thanh toán quốc tế, kế toán phương thức tín dụng chứng từ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

  pdf24p vitunis2711 11-12-2019 41 6   Download

 • Chương 7 - Kế toán nghiệp vụ ngoại tệ và thanh toán quốc tế. Sau khi học xong chương này người học có thể: Giải thích bản chất các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế; nhận biết, định giá, ghi nhận và trình bày các giao dịch ngoại tệ; trình bày quy trình các nghiệp vụ thanh toán quốc tế và xử lý kế toán các nghiệp vụ liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p estupendo1 03-08-2016 51 4   Download

 • Khóa luận tìm hiểu thực tế kế toán thanh toán với người mua người bán tại đon vị thực tập; đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán thanh toán vơi người mua người bán nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán.

  pdf86p trinhthamhodang10 16-03-2021 10 3   Download

 • Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế theo thời gian và địa điểm vào các bản chứng từ kế toán Phục vụ cho công tác quản lý Phục vụ cho công tác kế toán. Chứng từ kế toán: (Điều 4, Luật KT 2003) Là những giấy tờ và vật mang tin Phản ánh các NVKT đã thực sự phát sinh và hoàn thành. Sử dụng để ghi sổ kế toán.

  ppt13p page_12 14-08-2013 131 27   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế toán nghiệp vụ thanh toán
p_strCode=ketoannghiepvuthanhtoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2