intTypePromotion=1

Bí quyết Ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý

Chia sẻ: -‘๑’ EndLessLove‘๑’- | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
109
lượt xem
23
download

Bí quyết Ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bí quyết Ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý

  1. Ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý: Nên tận dụng tối đa Atlat Để kiếm điểm cao môn Địa không khó, chỉ cần bao quát toàn bộ chương trình, sau đó h ệ th ống l ại n ội dung kiến thức từng chuyên đề hoặc từng phần, chương, bài theo một dàn ý rõ ràng, chặt ch ẽ. Bên c ạnh đó, bi ết cách sử dụng, phân tích dữ liệu từ tập Atlat. Đó là quan điểm của cô Vũ Thị Mai Huế, giáo viên Địa Lý, Trường THPT chuyên Lê H ồng Phong (Nam Đ ịnh) chia s ẻ với các bạn học sinh (HS) cả nước về cách ôn t ập bộ môn này ở kì thi t ốt nghi ệp THPT năm nay. Cũng theo cô Huế, mấu chốt qua trọng khi ôn tập là bám sát vào c ấu trúc đ ề thi c ủa B ộ GD-ĐT. Không c ần ph ải h ọc chuyên sâu mà chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản để có thế k ết hợp với d ữ liệu của b ảng Atlat đ ược s ử d ụng là hoàn toàn có thể kiếm được điểm cao. Điều đặc biệt đối với môn Địa lý, HS ban A có khả năng tiếp thu kiến thức cũng nh ư định h ướng cách làm bài r ất nhanh. Chính vì thế, nếu có được kĩ năng khai thác được ki ến th ức t ừ Atlat t ốt thì ch ỉ c ần trong vòng t ừ 1-1,5 tháng là HS có thể hoàn thành tốt khâu ôn tập. Tuy nhiên để đạt điểm cao nhất thì điều quan trọng là HS cần phải nắm đ ược ki ến thức c ơ b ản, bi ết cách l ập dàn ý cho từng vấn đề và Atlat là công cụ để các em lấp đầy những dàn ý. Bên c ạnh đó các em c ần rèn cho mình kĩ năng làm bài thi: tâm lí bình tĩnh, đọc kĩ đề bài, định h ướng chính xác yêu c ầu đ ề bài và phân b ố th ời gian làm bài h ợp lý. Đề thi Địa lý thường rơi vào một trong các hình thức sau: m ột là d ạng đ ề trình bày nh ằm ki ểm tra s ự ghi nh ớ ki ến thức của thí sinh. Hai là dạng đề phân tích - chứng minh. Đối với câu h ỏi d ạng này thí sinh không ch ỉ nh ớ ki ến th ức mà còn phải biết vận dụng để lý luận, phân tích, chứng minh một vấn đ ề. Ba là dạng đề so sánh đòi hỏi thí sinh cần tổng hợp ki ến thức đ ể phân bi ệt s ự gi ống và khác nhau gi ữa các s ự v ật, hiện tượng địa lý. Bốn là dạng đề giải thích nhằm đánh giá khả năng vận d ụng ki ến thức c ủa HS. Và tất cả những dạng câu hỏi này đều có thể khai thác được kiến thức t ừ Atlat và th ực ti ễn cu ộc s ống đ ể làm bài. Đối với phần vẽ biểu đồ thì các dạng thường gặp là biểu đồ cột, biểu đồ đường hay đ ồ th ị, bi ểu đ ồ tròn, bi ểu đ ồ miền, biểu đồ kết hợp (cột và đường). HS cần nắm vững đặc điểm của t ừng dạng biểu đồ nh ư dạng bi ểu đ ồ so sánh thường là biểu đồ cột, dạng thể hiện cơ cấu hay chuyển dịch cơ cấu th ường dùng bi ểu đ ồ tròn hay mi ền... Bên c ạnh đó HS cần chú ý kỹ năng tưởng đơn giản nhất nhưng rất quan trọng nh ư phân chia t ỷ l ệ, ch ọn đ ộ dài các tr ục và th ể hiện trị số, đơn vị trên đó, vị trí và thứ t ự cách vẽ thành phần trong biểu đ ồ c ơ c ấu, s ử d ụng các ký hi ệu đ ể th ể hi ện nội dung khác nhau, ghi chú giải và tên biểu đồ; ngay nh ư xử lí s ố li ệu thì tên b ảng và đ ơn v ị c ủa b ảng s ố li ệu m ới cũng cần phải rất chính xác (mà vấn đề này HS không hay đ ể ý, vì thế rất dễ bị m ất đi ểm). Một trong những vấn đề nhiều HS thường kêu khó đó là phân tích b ảng s ố liệu. Đ ối v ới d ạng này đòi h ỏi k ỹ năng tính toán, phân tích bảng số liệu, tìm ra quy luật, mối liên hệ gi ữa các số li ệu, rút ra nh ận xét ho ặc gi ải thích. V ề tính toán thì HS cần chuyển đổi số liệu, tùy từng yêu cầu của đề bài mà có th ể chuyển t ừ s ố li ệu tuy ệt đ ối sang t ương đ ối (%); tạo đại lượng mới như từ dân số (người) và diện tích (km2) và để tính mật đ ộ dân s ố (ng ười/km2); t ừ s ản l ượng (t ấn) và diện tích (ha) để tính năng suất (tấn/ha; tạ/ha)... Về nhận xét: Ph ải nêu đ ược b ản ch ất c ủa v ấn đ ề theo đùng yêu cầu đề bài. “Nếu biết sử dụng Atlat thì việc học Địa lý sẽ “nhàn” hơn rất nhiều vì không ph ải ghi nh ớ nhi ều đ ịa danh và s ố li ệu. HS cần biết đọc và mô tả được các đặc điểm của hiện tượng địa lý trên bản đồ. HS cần nghiên c ứu đ ể hi ểu n ội dung Atlat, nắm chắc ký hiệu, ước hiệu bản đồ, xác định được phạm vi các lãnh thổ” - cô Huế nh ấn m ạnh. Mặc dù bảng Atlat được coi như là “phao cứu sinh” dành cho môn Địa lý nh ưng cô Hu ế v ẫn c ảnh b ảo: “Tài li ệu này giổng như là kiến thức tổng quát, HS phải biết cách chọn nội dung đ ể khai thác. Chính vì th ế đ ể làm đ ược bài t ốt c ần nắm vững các kiến thức cơ bản”. 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản