intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BM.PM.05.05 (Bang mo ta chi tiet report)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

92
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bm.pm.05.05 (bang mo ta chi tiet report)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.PM.05.05 (Bang mo ta chi tiet report)

  1. BM.PM.05.05 nbh: B¶ng m« t¶ chi tiÕt report 1. Sè hiÖu tµi liÖu: 2. MÉu report: 3. B¶ng m« t¶ chi tiÕt STT Tªn ®èi Lo¹i ®èi VÞ trÝ ®Æt §Þnh ý Nguån t­îng t­îng ®èi t­îng d¹ng d÷ nghÜa/môc d÷ liÖu liÖu ®Ých Trang 1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2