intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BM.PM.05.08 (Bang mo ta chi tiet function)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

82
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bm.pm.05.08 (bang mo ta chi tiet function)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.PM.05.08 (Bang mo ta chi tiet function)

  1. BM.PM.05.08 nbh: b¶ng m« t¶ chi tiÕt function, procedure 1. Sè hiÖu tµi liÖu: 2. Tªn function/procedure: 3. N¬i chøa 3. B¶ng m« t¶ tham sè Tªn KiÓu biÕn Lo¹i (input/output) Gi¸ trÞ default ý nghÜa 4. ThuËt to¸n (s¬ ®å khèi vµ m« t¶) Trang 1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2