intTypePromotion=1
ADSENSE

Bộ đề thi vấn đáp môn luật ngân hàng

Chia sẻ: Nguyen AAA | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

404
lượt xem
67
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Điều 1, Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam ghi nhận: “Ngân hàng nhà nước là cơ quan của Chính phủ và là Ngân hàng trung ương của nhà nước CHXHCN Việt Nam” ? Hãy phân tích và làm sáng tỏ điều đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề thi vấn đáp môn luật ngân hàng

  1. BỘ ĐỀ THI VẤN ĐÁP MÔN LUẬT NGÂN HÀNG Câu 1: Điều 1, Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam ghi nhận: “Ngân hàng nhà nước là cơ quan của Chính phủ và là Ngân hàng trung ương của nhà nước CHXHCN Việt Nam” ? Hãy phân tích và làm sáng tỏ điều đó. Câu 2: Chính sách tiền tệ quốc gia là gì? Ngân hàng nhà nước Việt Nam được pháp luật cho phép sử dụng những công cụ nào để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia? Câu 3:Tổ chức tín dụng là gì? Tổ chức tín dụng có đặc điểm gì khác các loại hình doanh nghiệp khác? Câu 4: Hãy cho biết vị trí pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam? Câu 5:So sánh chức năng của ngân hàng nhà nước với chức năng của các cơ quan cấp Bộ khác? Câu 6: Những khẳng định sau đúng hay sai? Tại sao? a. Hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng ở Việt Nam là hệ thống ngân hàng một cấp. b. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tổ chức tín dụng được phép lựa chọn khách hàng để cho vay không cần có bảo đảm bằng tài sản.
  2. Câu 7: Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì? Ở Việt Nam có những loại tổ chức tín dụng phi ngân hàng nào? Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có được phép hoạt động chiết khấu chứng từ có giá không? Câu 8:Chiết khấu giấy tờ có giá có được xem là hình thức cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng không? Tại sao? Câu 9: Kiểm soát đặc biệt là gì? Tại sao phải kiểm soát đặc biệt? Chủ thể nào có thẩm quyền áp dụng biện pháp kiểm soát đặc biệt? Câu 10:Pháp luật quy định như thế nào nghĩa vụ của tổ chức tín dụng để đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng? Câu 11: Tại sao trong điều kiện nền kinh tế thị trường, pháp luật Việt Nam cho phép các tổ chức tín dụng được quyền cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với khách hàng? Câu 12:Theo quy định của pháp luật hiện hành thì các tổ chức tín dụng được huy động vốn dưới những hình thức nào? Theo anh (chị) hình thức nào là tối ưu nhất? Tại sao? Câu 13:Anh A có thể được vay tiền ở ngân hàng thương mại B không nếu A là: a. Anh trai của chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng thương mại B. b. Con trai ông C là thành viên Ban kiểm soát ngân hàng thương mại B.
  3. Câu 14: Các loại chứng từ nào được phép chiết khấu ở các tổ chức tín dụng? Pháp luật quy định như thế nào về điều kiện chiết khấu các giấy tờ có giá? Câu 15: Hãy cho biết bản chất của hoạt động cấp tín dụng dưới hình thức chiết khấu các chứng từ có giá. So sánh hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng với hoạt động mua bán các tài sản khác? Câu 16:Nêu và phân tích những quy định của pháp luật để làm sáng tỏ nghĩa vụ bảo đảm an toàn trong hoạt động tín dụng? Câu 17:Cho thuê tài chính là gì? Nêu đặc trưng của hoạt động cho thuê tài chính? Câu 18:So sánh hình thức cho thuê tài chính với hình thức cho thuê thông thường? Câu 19:Anh A có thể được vay tiền ở ngân hàng thương mại B không nếu A là: a. Kế toán trưởng của ngân hàng thương mại B. b. Cổ đông của ngân hàng thương mại B sở hữu 10% vốn điều lệ của ngân hàng thương mại B. Câu 20:Chứng minh hoạt động cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính là một hình thức cấp tín dụng? Câu 21:Tại sao pháp luật quy định giới hạn cho vay của tổ chức tín dụng đối với một khách hàng?
  4. Câu 22: Hãy cho biết trình tự thanh tóan khi xử lý tài sản bảo đảm? Câu 23: Để đáp ứng nhu cầu vốn của một khách hàng khi vượt quá giới hạn cho vay quy định thì tổ chức tín dụng phải cho vay như thế nào? Câu 24:Những khẳng định sau đúng hay sai? Tại sao? a. Công ty tài chính không được huy động vốn dưới hình thức nhận tiền gửi của khách hàng. b. Tổ chức nước ngoài có thể bỏ vốn thành lập công ty tài chính 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Câu 25: Ph©n biÖt hîp ®ång vay tµi s¶n vµ hîp ®ång tÝn dông? Câu 26: Tổ chức tín dụng là gì? Tổ chức tín dụng có đặc điểm gì khác các loại hình doanh nghiệp khác? Câu 27: So sánh hoạt động kinh doanh ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác trong nền kinh tế thị trường. Câu 28: Những khẳng định sau đây đúng hay sai? Tại sao? a. Các tổ chức tín dụng bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ trong huy động vốn. b. Chủ thể được hưởng quyền lợi bảo hiểm trong quan hệ bảo hiểm tiền gửi là các cá nhân, tổ chức có tiền gửi tại các tổ chức tín dụng có nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam.
  5. Câu 29: Ngân hàng được phép cấp tín dụng cho các tổ chức tín dụng dưới hình thức nào? Tại sao? Câu 30: Bảo lãnh ngân hàng là gì? So sánh hoạt động bảo lãnh ngân hàng và bảo lãnh vay vốn ngân hàng?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=404

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2