Các hình thức mua hàng

Chia sẻ: Vu Manh Cuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
128
lượt xem
24
download

Các hình thức mua hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

nhung doanh ngiep co quy mo lon thuong co nhung bo phan chuyen trach thu mua theo nhom hang, mat hang. . phuong phap thu mua này tiet kiem chi phi nhung no co nhuoc diem la mua ban tach roi nhau, nhieu khi mua hang ve khong ban dc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các hình thức mua hàng

  1. Các hình thức mua hàng: a.Tập trung thu mua - nhung doanh ngiep co quy mo lon thuong co nhung bo phan chuyen trach thu mua theo nhom hang, mat hang. . phuong phap thu mua này tiet kiem chi phi nhung no co nhuoc diem la mua ban tach roi nhau, nhieu khi mua hang ve khong ban dc. b. hình thức phân tán thu mua: - trong dieu kien doing nghiep dat truoc khoán cho tung qu ầy hàng. H ọ fai t ự lo von và ngon hang kinh doanh. Ưu diem cua Phuong cham này là n ắm ch ắc đước nhu cau thi truong mua và bán gắn lien nhau. Nhuoc diem : so luong mua it,giá cả cao, chi phi ky kiet tăng. c.Liên kết thu mua phân tán tiêu thụ -do dieu kien von it, mot so cua hang lien ket lai voi nhau cung thu mua hang hoa, sau do phan phoi laic ho cac cua hang tieu thu. Ưu diem cua hinh thuc mua nay la do mua nhieu nen mua dc giá thap, tiet kiem chi phi van chuyen tren mot don vi hang hoa. Chi phi khac co liem quan. Nh ưng cũng có nh ược đi ểm: do mua nhieu nen chi phi bao quan ,hao hut tang, toc do chu chuyen von cham.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản