Chapter 12 Quick Reference

Chia sẻ: Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
2
download

Chapter 12 Quick Reference

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 12 Quick tham khảo để làm này Khai báo tên lớp mới tiếp theo là một dấu hai chấm và tên của các lớp cơ sở. Ví dụ: Tạo một lớp nguồn gốc xuất phát: Base class từ một căn cứ (lớp ... )

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chapter 12 Quick Reference

  1. Chapter 12 Quick Reference To Do this Declare the new class name followed by a colon and the name of the base class. For example: Create a derived class from a base class Derived : Base class { ... } Supply a constructor parameter list before the body of the derived class constructor. For example: class Derived : Base { Call a base class ... constructor public Derived(int x) : Base(x) { ... } ... } Use the virtual keyword when declaring the method. For example: class Mammal { Declare a virtual public virtual void Breathe() method { ... } ... } Use the interface keyword. For example: interface IDemo Declare an interface { string Name(); string Description(); } Implement an Declare a class using the same syntax as class inheritance, and then interface
  2. To Do this implement all the member functions of the interface. For example: class Test : IDemo { public string IDemo.Name() { ... } public string IDemo.Description() { ... } }
Đồng bộ tài khoản