intTypePromotion=1

Chương VIII: NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÓ TÍNH QUI LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XHCN

Chia sẻ: Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:102

0
147
lượt xem
34
download

Chương VIII: NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÓ TÍNH QUI LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự ra đời của chế độ chiếm hữu nô lệ hữu tư nhân về TLSX cùng với Nhà nước chủ nô = Chính thức xuất hiện khái niệm “dân chủ” với nghĩa là nhà nước dân chủ có “quyền lực của dân” Nhưng “dân” chỉ gồm chủ nô, quí tộc, tăng lữ, thương gia, người tự do…= Thực chất là tước đoạt quyền lực của đa số dân là nô lệ.Hàng ngàn năm l ch s , cáị ử c giai cấp PK và TS tiếp tục tước đoạt quyền lực của nhân dân lao động. Đêm trường trung cổ đã thủ tiêu hoàn toàn mọi quyền lực của nhân dân và nền dân chủ TS sau...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương VIII: NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÓ TÍNH QUI LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XHCN

 1. Chương VIII NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÓ TÍNH QUI LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XHCN
 2. I. XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XHCN VÀ NHÀ NƯỚC XHCN 1. Xây dựng nền XHCN a) Quan niệm về dân chủ và nền dân chủ Nguyên nghĩa Dân chủ = Demos Kratos Dân chúng Quyền lực Quyền lực (chính trị) của nhân dân, thuộc về nhân dân
 3. Sự ra đời của chế độ chiếm hữu tư nhân về TLSX cùng với Nhà nước chủ nô => Chính thức xuất hiện khái niệm “dân chủ” với nghĩa là nhà nước dân chủ có “quyền lực của dân” Nhưng “dân” chỉ gồm chủ nô, quí tộc, tăng lữ, thương gia, người tự do…=> Thực chất là tước đoạt quyền lực của đa số
 4. Hàng ngàn năm lịch sử, các giai cấp PK và TS tiếp tục tước đoạt quyền lực của nhân dân lao động. Đêm trường trung cổ đã thủ tiêu hoàn toàn mọi quyền lực của nhân dân và nền dân chủ TS sau đó tuyên bố cũng chỉ là dân chủ phục vụ quyền lợi cho giai cấp TS mà thôi.
 5. Quan điểm của CN Mác Lênin về dân chủ Khái niệm: Dân chủ là hình thức tổ chức NN mà đặc trưng cơ bản là thừa nhận quyền lực chính trị của nhân dân, quyền tự do bình đẳng của công dân, thực hiện nguyên tắc thiểu số phục vụ
 6. b) Những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ XHCN Cách mạng XHCN đã tạo ra những tiền đề KQ làm hình thành dân chủ XHCN => Chế độ dân chủ cho tuyệt đại đa số ND. Về căn bản, dân chủ XHCN và CCVS là thống nhất.
 7. Bản chất chính trị => Dân chủ XHCN mang bản chất giai cấp công nhân, có tính nhân dân rộng rãi và tính chất dân tộc sâu sắc. NN XHCN là thiết chế chủ yếu thực thi dân chủ do g/c CN lãnh đạo thông qua chính đảng của nó.
 8. Bản chất kinh tế => Dân chủ XHCN dựa trên chế độ công hữu về TLSX chủ yếu, phù hợp với sự phát triển ngày càng cao của LLSX trên cơ sở KH – CN hiện đại nhằm thoả mãn ngày càng cao những nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân lao động.
 9. Bản chất tư tưởng văn hoá => Dân chủ XHCN lấy Hệ tư tưởng Mác-Lênin làm nền tảng; kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích toàn XH; phát huy những tinh hoa VH truyền thống của các dân tộc, tiếp thu những giá trị TT – VH, văn minh tiến bộ mà nhân loại đã tạo ra ở các QG – DT trên thế giới.
 10. Dân chủ XHCN là nền dân chủ tiến bộ nhất trong lịch sử nhưng vẫn mang tính g/c => Thực hiện dân chủ rộng rãi với đa số NDLĐ song thực hiện chuyên chính với thiểu số g/c bóc lột, phản động.
 11. Kết luận Dân chủ XHCN không tuỳ thuộc vào cơ chế chính trị đa nguyên và sự tồn tại của đa đảng đối lập. So với dân chủ TS - một thứ DC nửa vời, cắt xén - dân chủ XHCN, như Lênin nhận xét, là chế độ DC gấp triệu lần
 12. c) Tính tất yếu của việc XD nền dân chủ XHCN  Động lực của q.trình p.triển XH XHCN là dân chủ => Thực hiện DC đầy đủ, rộng rãi là tất yếu KQ  XD nền dân chủ XHCN là qui luật của sự h.thành và tự hoàn thiện Hệ thống chính trị XHCN  D.chủ vừa là m.tiêu, vừa là đ.lực
 13. 2. Xây dựng nhà nước XHCN a) Khái niệm “Nhà nước XHCN” Nhà nước là công cụ chuyên chính của một giai cấp, nó ra đời không phải để điều hòa mâu thuẫn giai cấp mà là do mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa.
 14. “Nhà nước chẳng qua chỉ là một bộ máy của giai cấp này dùng để trấn áp một giai cấp khác” (Mác-Ăngghen toàn tập, tập 22, trang 290- 291)
 15. Nhà nước XHCN là công cụ chuyên chính của giai cấp công nhân, do CM XHCN sản sinh ra và có sứ mệnh XD thành công CNXH, đưa nhân dân lao động lên địa vị làm chủ trên tất cả các mặt của đời sống XHCN.
 16. b) Đặc trưng, chức năng và nhiệm vụ của nhà nước Bản XHCN chất:nước XHCN mang Nhà bản chất giai cấp công nhân, vừa có tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc.
 17. Đặ c  tr ưng:nước XHCN là nhà Nhà nước CCVS, là công cụ cơ bản để thực hiện quyền lực của ND lao động, dưới sự lãnh đạo của ĐCS Cũng là công cụ chuyên chính của g/c, nhưng về nguyên tắc khác hẳn NN TS, NN XHCN vì
 18.  Nhấn mạnh sự cần thiết của bạo lực và trấn áp, nhà nước XHCN vẫn xem mặt tổ chức, xây dựng là đặc trưng cơ bản, chủ yếu.  Nhà nước XHCN mở rộng dân chủ, thu hút đông đảo nhân dân lao động tham gia quản lí nhà nước, quản lí XH.
 19.  Nhà nước XHCN là kiểu NN đặc biệt, “nhà nước không còn nguyên nghĩa”, là “nửa nhà nước”. Sau khi những cơ sở KT-XH cho sự tồn tại của NN mất đi thì NN cũng không còn, nhà nước “tự tiêu vong” => Đặc trưng nổi bật, riêng có của nhà nước
 20. Chức năng: * Theo tính chất của quyền lực nhà nước có: Chức năng thống trị của giai cấp (bạo lực trấn áp) và Chức năng xã hội (tổ chức xây dựng) * Theo phạm vi tác động của quyền lực có: Chức năng đối nội và Chức năng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2