intTypePromotion=1

Công văn 1029/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
108
lượt xem
5
download

Công văn 1029/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1029/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc trả lời Sở Xây dựng Sơn La

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1029/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1029/BXD-HĐXD ----------------------- V/v: Trả lời Sở Xây dựng Sơn La Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2009 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Sơn La Sở Xây dựng tỉnh Sơn La có văn bản số 253/SXD-ĐT ngày 06/5/2009 đề nghị Bộ Xây dựng giải đáp một số vấn đề quy định trong Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Theo quy định tại tiết a, Khoản 3, Điều 11 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12/02/2009: "Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc tổng mặt bằng được phê duyệt...". Đối với các dự án đầu tư xây dựng theo quy định không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 thì khi lập dự án, chủ đầu tư phải lập tổng mặt bằng xây dựng trình cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng tại địa phương phê duyệt. Cơ quan phê duyệt tổng mặt bằng xây dựng là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo quy định tại mục I, phần V, Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng (theo phân cấp của địa phương). 2. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12/02/2009 quy định các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở, cho nên cơ quan xem xét thiết kế cơ sở không đóng dấu vào bản vẽ thiết kế cơ sở. Sau khi ban hành văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở, cơ quan tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở phải lưu trữ bản vẽ thiết kế cơ sở đã được xem xét. Việc kiểm soát sự phù hợp của bước thiết kế tiếp theo với thiết kế cơ sở đã được xem xét do chủ đầu tư chịu trách nhiệm. Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng địa phương sẽ kiểm soát ở khâu cấp phép xây dựng và thông qua thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của pháp luật về thanh tra xây dựng. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng tỉnh Sơn La căn cứ ý kiến trên để hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu: VP, HĐXD. (Đã ký) Bùi Phạm Khánh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2