Đảm bảo tiềm lực tài chính

Chia sẻ: Baodiv Baodiv | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
170
lượt xem
22
download

Đảm bảo tiềm lực tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giai đoạn 2006 - 2010 toàn ngành tài chính phải tập trung triển khai thực hiện tám nhóm giải pháp quan trọng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đảm bảo tiềm lực tài chính

  1. Đảm bảo tiềm lực tài chính Trần Văn Tá Thứ trưởng Bộ Tài chính Giai đoạn 2006 - 2010 toàn ngành tài chính phải tập trung triển khai thực hiện tám nhóm giải pháp quan trọng. Đối với lĩnh vực động viên nguồn lực phục vụ yêu cầu đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, ngành tài chính sẽ tiếp tục cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, đổi mới chính sách động viên nhằm giải phóng và khai thác tối đa các nguồn lực trong xã hội, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, vay ODA và các nguồn vốn vay thương mại khác. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút vốn thông qua thị trường vốn, thị trường chứng khoán và hệ thống các quỹ đầu tư mạo hiểm, các quỹ cổ phần đầu tư bất động sản, quỹ đầu tư chứng khoán... Hệ thống chính sách động viên theo hướng ổn định, công bằng, thống nhất, chủ động hội nhập đồng bộ trên cả ba mặt chính sách thuế, công tác quản lý thuế và dịch vụ tư vấn thuế. Một nhiệm vụ không thể tách rời đó là công tác nghiên cứu ban hành một số luật thuế mới như Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế tài sản, Luật quản lý thuế. Cơ chế tự kê khai, tự tính và tự nộp thuế gắn với việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại sẽ được áp dụng rộng rãi. Từng bước thiết lập cơ chế phân bổ, quản lý và đánh giá ngân sách trên cơ sở kết quả đầu ra, nâng cao tính công khai, minh bạch, dân chủ trong quản lý tài chính - NSNN. Chính sách phân phối tài chính - ngân sách sẽ được đổi mới theo hướng tăng đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng mức và tỷ trọng NSNN đầu tư cho con người và xoá đói giảm nghèo, giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường... Đổi mới chính sách tài chính DN nhằm nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của DN và của nền kinh tế. Các cơ chế tài chính DN thống nhất, bình đẳng, phù hợp với thông lệ quốc tế, sẽ được triển khai, tạo môi trường thuận lợi để các DN thuộc mọi thành phần kinh tế phát huy mọi nguồn lực tự có và huy động các nguồn lực bên ngoài phát triển sản xuất kinh doanh. Gắn cổ phần hoá các DNNN với niêm yết trên thị trường chứng khoán. Thành lập một số tập đoàn kinh tế - tài chính có tiềm lực tài chính đủ mạnh, tạo cơ sở đảm bảo sức cạnh tranh của nền kinh tế trong điều kiện hội nhập. Hình thành và phát triển đồng bộ các thị trường, đặc biệt là thị trường chứng khoán và thị trường dịch vụ tài chính thông qua các hình thức khuyến khích sự hình thành và phát triển đồng bộ các thị trường vốn, thị trường chứng khoán... Phát triển hệ thống các định chế tài chính nòng cốt của thị trường tài chính; xúc tiến thành lập Công ty xếp hạng tín nhiệm và hệ thống các công ty tư vấn đầu tư, các quỹ đầu tư chứng khoán và các công ty quản lý quỹ. Đẩy nhanh tiến độ cơ cấu lại vốn đối với các NHTM, ngành tài chính sẽ tiến hành cổ phần hoá một số NHTM nhà nước, mở cửa theo lộ trình để các ngân hàng nước ngoài vào hoạt động tại Việt Nam. Các hoạt động dịch vụ tài chính (dịch vụ ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn tài chính; tổ chức lại thị trường xổ số) sẽ phát triển tăng quy mô và nâng cao chất lượng. Mở cửa hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài có uy tín, có kinh nghiệm, có tiềm lực tài chính tham gia vào các lĩnh vực cung ứng dịch vụ tài chính. Quan hệ hợp tác tài chính với các nước, các tổ chức tài chính quốc tế sẽ được mở rộng. Thực hiện cơ chế quản lý nợ nước ngoài theo hướng gắn nghĩa vụ và trách nhiệm quản lý, sử dụng và trả nợ; thống nhất công tác quản lý nợ nước ngoài, các khoản vay của Chính phủ vào một đầu mối. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài sản công, dự trữ quốc gia và công tác quản lý nhà nước về giá. Thực hiện cơ chế quản lý giá phù hợp với cơ chế thị trường, bảo đảm quyền tự định giá, cạnh tranh về giá trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; xây dựng cơ chế điều hành, quản lý giá thích hợp đối với một số hàng hoá nhạy cảm, có vị thế độc quyền.
  2. Thực hiện chủ trương tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả công tác kế toán, kiểm toán, thanh tra, giám sát và thực hiện công khai, minh bạch tài chính - ngân sách, ngành tài chính sẽ từng bước hoàn chỉnh việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế về nghiệp vụ kế toán, kiểm toán. Chế độ kiểm toán bắt buộc sẽ được áp dụng đối với tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách trên cơ sở tăng cường hệ thống kiểm toán nhà nước. Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn 2006 - 2010, ngành tài chính phấn đấu đạt mục tiêu đảm bảo tiềm lực tài chính quốc gia đủ mạnh để điều tiết vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, gắn với giải quyết các vấn đề xã hội. Admin (Theo Diễn đàn doanh nghiệp)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản