intTypePromotion=1

Đề cương ôn tập HK 2 môn Tin học lớp 6 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Châu Đức

Chia sẻ: Trần Văn Hiếu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
21
lượt xem
1
download

Đề cương ôn tập HK 2 môn Tin học lớp 6 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Châu Đức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng ôn tập với Đề cương ôn tập HK 2 môn Tin học lớp 6 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Châu Đức các câu hỏi được biên soạn theo trọng tâm kiến thức từng chương, bài giúp bạn dễ dàng ôn tập và củng cố kiến thức môn học. Chúc các bạn ôn tập tốt để làm bài kiểm tra đạt điểm cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn tập HK 2 môn Tin học lớp 6 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Châu Đức

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II - MÔN TIN HỌC 6<br /> NĂM HỌC 2017 – 2018<br /> 1. Mạng Internet<br /> - Nêu được khái niệm của mạng Internet.<br /> - Nắm được các thành phần chính của mạng Internet.<br /> - Cho ví dụ về lợi ích và tác hại của Internet đối với học sinh.<br /> 2. Soạn thảo văn bản đơn giảng<br /> - Nắm được quy tắc gõ văn bản.<br /> - Biết chọn bảng mã và phông chữ phù hợp để gõ và hiển thị được chữ Việt.<br /> - Viết lại cách gõ các từ bằng kiểu gõ Vni hoặc Telex.<br /> 3. Chỉnh sửa văn bản<br /> - Làm thế nào để chèn thêm được nội dung văn bản.<br /> - So sánh được điểm khác nhau về chức năng của phím Backspace và Delete.<br /> - Nêu được thao tác sao chép, di chuyển văn bản<br /> 4. Định dạng văn bản.<br /> - Định dạng văn bản là gì? Định dạng văn bản bao gồm các công việc nào?<br /> 5. Trình bày trang văn bản và in<br /> - Trình bày trang gồm các yêu cầu cơ bản nào?<br /> - Nêu cách trình bày trang bằng hộp thoại Page Setup.<br /> 6. Thêm hình ảnh để minh họa<br /> - Mục đích của việc sử dụng để minh họa cho văn bản là gì?<br /> - Nêu các thao tác chèn hình vào văn bản.<br /> <br /> MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LÝ THUYẾT HỌC KÌ II – MÔN TIN LỚP 6<br /> NĂM HỌC 2017-2018<br /> I. Tổng quan<br /> - Thời gian 45 phút.<br /> - Hình thức: 50% trắc nghiệm, 50% tự luận<br /> - Số câu: 15 câu trong đó 10 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận.<br /> - Số điểm: 10 điểm.<br /> II. Ma trận<br /> Cấp<br /> độ<br /> <br /> Nhận biết<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> Vận dụng thấp<br /> <br /> Biết khái<br /> niệm mạng<br /> Internet.<br /> 1<br /> 0.5đ<br /> 5%<br /> <br /> Hiểu những thành<br /> phần chính của<br /> Internet<br /> 1<br /> 0.5đ<br /> 5%<br /> <br /> Cho ví dụ về ảnh<br /> hưởng của Internet<br /> đến học sinh<br /> 1<br /> 1đ<br /> 10%<br /> <br /> Vận dụng cao Cộng<br /> <br /> Chủ đề<br /> Mạng<br /> Internet<br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Phần trăm<br /> <br /> Biết quy tắc<br /> gõ văn bản<br /> <br /> Chọn được phông<br /> chữ tương ứng với<br /> bảng mã để hiển thị<br /> và in được chữ Việt<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Phần trăm<br /> <br /> 2<br /> 1đ<br /> 10%<br /> <br /> 1<br /> 0.5đ<br /> 0.5%<br /> <br /> Chỉnh sửa<br /> văn bản<br /> <br /> Biết cách<br /> chèn thêm<br /> nội dung văn<br /> bản<br /> <br /> Soạn thảo văn<br /> bản đơn giản<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Phần trăm<br /> Định dạng<br /> văn bản<br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Phần trăm<br /> Trình bày<br /> trang văn bản<br /> và in<br /> Số câu<br /> <br /> 1<br /> 0.5đ<br /> 5%<br /> <br /> Biết yêu cầu<br /> cơ bản khi<br /> trình bày<br /> trang<br /> 1<br /> <br /> So sánh được sự<br /> khác nhau của hai Thực hiện được thao<br /> phím Delete và<br /> tác di chuyển, sao<br /> Backspace khi xóa<br /> chép văn bản<br /> văn bản<br /> 1<br /> 1<br /> 1đ<br /> 0.5đ<br /> 10%<br /> 5%<br /> Hiểu được định<br /> dạng văn bản là<br /> định dạng những gì<br /> 1<br /> 0.5đ<br /> 0.5%<br /> Sử dụng được hộp<br /> thoại Page Setup để<br /> trình bày trang<br /> 1<br /> <br /> 3<br /> 2đ<br /> 20%<br /> Gõ và hiển thị<br /> được văn bản<br /> chữ Việt bằng<br /> kiểu gõ VNI<br /> hoặc Telex<br /> 1<br /> 1đ<br /> 10%<br /> <br /> 4<br /> 2.5đ<br /> 25%<br /> <br /> 3<br /> 2đ<br /> 20%<br /> <br /> 1<br /> 0.5đ<br /> 5%<br /> <br /> 2<br /> <br /> Số điểm<br /> Phần trăm<br /> Thêm hình<br /> ảnh để minh<br /> họa<br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Phần trăm<br /> TS câu<br /> TS điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> 0.5đ<br /> 5%<br /> Biết vì sao<br /> cần thêm<br /> hình ảnh để<br /> minh họa cho<br /> văn bản<br /> 1<br /> 0.5đ<br /> 5%<br /> 3<br /> 2,5đ<br /> 25%<br /> <br /> 2<br /> 1.5đ<br /> 15%<br /> <br /> 1đ<br /> 10%<br /> Thực hiện được thao<br /> tác chèn hình vào<br /> văn bản<br /> <br /> 1.5đ<br /> 15%<br /> <br /> 1<br /> 1đ<br /> 10%<br /> 4<br /> 5đ<br /> 50%<br /> <br /> 2<br /> 1.5đ<br /> 15%<br /> 10<br /> 10đ<br /> 100<br /> %<br /> <br /> 1<br /> 1đ<br /> 10%<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản