intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi & đáp án lý thuyết Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề LT9)

Chia sẻ: Chien Chien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

73
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi lý thuyết Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề LT9) sau đây có nội dung đề thi gồm 3 câu hỏi với hình thức thi tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra, tài liệu này còn kèm theo đáp án giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi & đáp án lý thuyết Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề LT9)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề số: LTMT - LT09 Hình thức thi: Tự luận Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao/chép đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (1,5 điểm) 1.Trình bày giải thuật tìm kiếm tuần tự. 2.Trình bày giải thuật sắp xếp kiểu thêm dần để sắp xếp một dãy khóa theo thứ tự tăng dần. Câu 2: (3,5 điểm) Xây dựng khuôn hình hàm thực hiện: a. Xây dựng khuôn hàm hoán đổi cho phép đổi giá trị của hai biến số truyền vào. b. Xây dựng khuôn hình hàm sắp xếp có sử dụng khuôn hình hàm hoán đổi để sắp xếp giá trị của một mảng theo chiều tăng dần. c. Xây dựng khuôn hình hàm tìm số lớn nhất trong một một mảng d. Xây dựng khuôn hình hàm để in giá trị của một mảng ra màn hình. e. Viết hàm main() sử dụng các khuôn hình hàm đã xây dựng : - Sắp xếp giá trị của hai mảng, một mảng các phần tử có kiểu nguyên và một mảng các phần tử có kiểu thực. - Hiển thị số lớn nhất trong mảng các phần tử có kiểu thực. Câu 3: (2,0 điểm) a. Định nghĩa phụ thuộc hàm b. Cho quan hệ R (A, B, C, D) như sau R(A B C D) a 1 x 2 a 1 y 2 b 2 x 1 b 2 y 1 Cho biết R thỏa những phụ thuộc hàm nào trong số các phụ thuộc hàm liệt kê dưới đây ? f1: A A, f2: AB, f3 : AC, f4 : ACC, f5 : AD, f6 : DA Trang:1/ 2
  2. ..............,ngày.............tháng..............năm............... DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI Trang:2/ 2
  3. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3(2009 - 2012) NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề số: DA LTMT - LT09 TT Nội dung Điểm I. Phần bắt buộc 7 điểm Câu 1 1,5 điểm 1 Trình bày giải thuật sắp xếp kiểu thêm dần để sắp xếp một 0,75 điểm dãy khóa theo chiều giảm dần. Trình bày giải thuật tìm kiếm tuần tự. 0,75 điểm function TKTT(a,n,X); 0,25 điểm 1. i:=1; a[n+1]:=X; 2. While a[i]X do i:=i+1; 0,25 điểm 3. if i=n+1 then return 0 0,25 điểm else return 1; 2 Trình bày giải thuật sắp xếp kiểu thêm dần để sắp xếp một 0,75 điểm dãy khóa theo thứ tự tăng dần. procedure sxthemdan(a,n) 0,25 điểm 1. a[0] := -∞; 2. for i:=2 to n do begin X:=a[i]; j:=i-1; 0,25 điểm while(X
  4. Câu 2 3,5 điểm a Xây dựng khuôn hàm hoán đổi cho phép đổi giá trị của hai 0,5 điểm biến số truyền vào #include #include #include template void Hoandoi(T& a,T& b) { T tmp; tmp=a; a=b; b=tmp; } b Xây dựng khuôn hình hàm sắp xếp có sử dụng khuôn hình 0,5 điểm hàm hoán đổi để sắp xếp giá trị của một mảng theo chiều tăng dần. template void Sapxep(T *ma,int n) { for(int i=1;i
  5. { cout
  6. cout
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2