intTypePromotion=1

Đề thi thực hành nghề Nguội sửa chữa máy công cụ năm 2012 (Mã đề TH42)

Chia sẻ: Thích Hoa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
32
lượt xem
4
download

Đề thi thực hành nghề Nguội sửa chữa máy công cụ năm 2012 (Mã đề TH42)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi thực hành nghề Nguội sửa chữa máy công cụ năm 2012 (Mã đề TH42) với nội dung tháo lắp kiểm tra, điều chỉnh hộp bước tiến của máy tiện. Tham khảo đề thi giúp các bạn sinh viên cao đẳng nghề ôn tập, củng cố kiến thức hiệu quả cho kỳ thi tốt nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thực hành nghề Nguội sửa chữa máy công cụ năm 2012 (Mã đề TH42)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA III (2009 - 2012) NGHÊ: NGUÔI SỬA CHỮA MAY CÔNG CỤ ̀ ̣ ́ MÔN THI: THỰC HANH NGHỀ ̀ Mã đề thi: SCMCC – TH42 Thời gian: 4h Nội dung: Tháo lắp kiểm tra, điều chỉnh hộp bước tiến của máy tiện 1. Lâp biên ban đanh giá thực trang bộ phân may ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ́ 2. Lâp bang kê tinh trang chi tiêt hư hong và lựa chon phương an sửa chữa và ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ́ thay thê. 3. Lâp trinh tự công nghệ sửa chữa chi tiêt hong theo điêu kiên thực tế ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ 4. Sửa chữa, lăp ráp, chạy thử & hiệu chỉnh hộp bước tiến của máy tiện đạt các ́ yêu cầu kỹ thuật .…., ̀ ́ ngay….thang…..năm 2012 DUYỆT HÔI ĐÔNG THI TỐT NGHIỆP ̣ ̀ TIÊU BAN RA ĐỀ THI ̉

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản