intTypePromotion=1

Department of Public Safety Financial Audit For the Period July 1, 1995 through June 30, 1998 August 1999 _part3

Chia sẻ: Kim Ku | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
40
lượt xem
3
download

Department of Public Safety Financial Audit For the Period July 1, 1995 through June 30, 1998 August 1999 _part3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo Kiểm toán lập pháp 99-15, ban hành tháng 3 năm 1999. Các phát hiện trong kiểm toán toàn tiểu bang này năm 1998 cho Sở An Toàn Công Cộng sẽ được xem xét trong quá trình kiểm toán toàn tiểu bang năm 1999. Nhà nước Minnesota kiểm toán theo các Quy trình Sở Tài chính, đại diện của Thống đốc, duy trì một quá trình hàng quý theo dõi về các vấn đề được trích dẫn trong báo cáo kiểm toán tài chính ban hành bởi các kiểm toán viên lập pháp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Department of Public Safety Financial Audit For the Period July 1, 1995 through June 30, 1998 August 1999 _part3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản