intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài chính kiểm toán

Xem 1-20 trên 10773 kết quả Tài chính kiểm toán
 • Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của Công ty cổ phần Kinh Đô gồm: Báo cáo của một Hội đồng quản trị, Báo cáo kiểm toán, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, Bảng Cân đối Kế toán Hợp nhất, Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh Hợp nhất, Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ Hợp nhất, Thuyết minh Báo cáo Tài chính Hợp nhất.

  pdf44p sasu111 15-03-2014 103 9   Download

 • Kiểm toán là quá trình mà theo đó một cá nhân độc lập, có thẩm quyền thu thập và đánh giá các bằng chứng về các thông tin số lượng có liên quan đến một tổ chức kinh tế cụ thể nhằm mục đích xác định và báo cáo mức độ phù hợp giữa các thông tin số lượng đó với các chuẩn mực đã được xây dựng. Bài giảng nêu lên 1 số vấn đề cơ bản của kiểm toán như: Kiểm toán toán báo cáo tài chính, Kiểm toán ngoài chứng từ...

  doc34p quanghai 17-03-2009 543 164   Download

 • Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 6 Kiểm toán doanh thu và thu nhập gồm các nội dung chính được trình bày như sau: kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, kiểm toán doanh thu hoạt động tài chính, kiểm toán thu nhập khác,...

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 79 6   Download

 • Quan điểm của nhiều chuyên gia kế toán cho rằng, kế toán trong nền kinh tế thị trường được phân chia thành bốn bộ phận: lý thuyết hạch toán kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị và kiểm toán. Trong đó, kế toán quản trị và kế toán tài chính được coi là bộ phận hữu cơ của kế toán doanh nghiệp. Kế toán quản trị và kế toán tài chính là gì? Mời các bạn cùng tìm hiểu qua bài biết dưới đây.

  pdf4p thanh_trieu 30-12-2009 1980 980   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài liệu kiểm toán', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc112p 711a12563541 29-10-2010 1111 670   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập. Trước sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp, các quy định của Nhà nước về sự cần thiết kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) đối với doanh nghiệp và ý nghĩa quan trọng của báo cáo kiểm toán thì việc ra đời các công ty kiểm toán là một điều tất yếu. Đã có cầu ắt sẽ phải có cung. Không nằm ngoài vòng quy luật đó, các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam cũng ra đời và từng...

  pdf116p hocbong1122 20-02-2013 405 111   Download

 • "Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt" của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành tại ngày 31/12/2007 (Được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC.

  pdf3p haichau 24-06-2009 544 107   Download

 • Kiểm Toán - Những Người Yêu Thích Con Số Kiểm toán bắt nguồn từ thuật ngữ “Audit” trong tiếng Latin. Điều thú vị, từ này có nghĩa là “người nghe”. Vào khoảng thế kỷ thứ III trước Công nguyên, chính quyền La Mã đã tuyển dụng các quan chức để kiểm tra độc lập về tình hình tài chính và nghe thuyết trình của họ về kết quả kiểm tra. Từ đó cho đến nay, “Audit” đã trở thành một từ phổ biến để chỉ công việc kiểm tra và bày tỏ ý kiến đối với các báo cáo tài chính. Kiểm...

  pdf5p cauvong_khuyet 17-06-2010 178 95   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tscđ trong kiểm toán bctc tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán – aasc', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf83p buiduong_1 05-12-2012 267 85   Download

 • Tìm hiểu thực tế công tác tổ chức hồ sơ kiểm toán tại Công ty cũng như nêu ra một số ý kiến đóng góp vào việc vận dụng lý luận khoa học kiểm toán vào phân tích thực tế của vấn đề

  pdf94p quyet2603 06-12-2013 120 29   Download

 • Tổng quan về kiểm toán, kiểm toán tiền là những nội dung chính trong 2 chương của tài liệu "Kiểm toán tiền". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc25p tgrt66 29-10-2015 91 17   Download

 • Tham khảo sách 'tài chính kế toán', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf114p nuber_12 27-08-2013 62 11   Download

 • BSC phòng Tài chính - Kế Toán gồm các mục tiêu nhằm giảm chi phí tồn kho, giảm chi phí mua hàng, hoàn thành báo cáo tài chính chính xác và đúng hạn... Để tìm hiểu thêm về chỉ số KPI, BSC của các phòng ban khác trong doanh nghiệp, mời các bạn cùng tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên TaiLieu.VN.

  xls42p vrohtovitamin 18-06-2019 70 9   Download

 • Bài giảng "Quản lý tài chính đơn vị dịch vụ công: Công tác kiểm tra tài chính kế toán ở đơn vị công" cung cấp cho người học các kiến thức: Công tác tự kiểm tra, công tác kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt36p bautroibinhyen14 16-01-2017 66 8   Download

 • Cùng tham khảo 400 Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính - Kế toán có đáp án dưới đây, tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ kiểm tra sắp tới. Chúc các bạn thành công.

  doc93p ocmo999 26-02-2021 68 12   Download

 • Nhiệm vụ/trách nhiệm của Phó phòng tài chính kế toán bao gồm: tham gia quản lý hoạt động, điều hành Phòng tài chính kế toán, công tác hạch toán kế toán; Công tác thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp; Trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên kế toán; Hướng dẫn chế độ kế toán; thực hiện công tác kiểm tra các đơn vị trực thuộc; Kiểm tra hướng dẫn, ký duyệt các sổ sách, chứng từ theo phạm vi thẩm quyền được phân công...

  doc4p lanjingyi 16-03-2020 60 1   Download

 • Ban Giám đốc điều hành Công ty xây dựng kế hoạch, tổ chức và kiểm tra chặt chẽ các chỉ tiêu, doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ với mục tiêu cuối cùng là hiệu quả doanh nghiệp. Quy chế quản lý tài chính kế toán là sự thể hiện những quy định cụ thể về tài chính và kế toán của doanh nghiệp, sau đây là quy chế nằm trong hệ thống quy chế của chúng tôi đang cung cấp cho các khách hàng, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc4p lanxichen 28-04-2020 73 1   Download

 • Tài liệu giới thiệu về kiểm toán nội bộ, các cách thức thực hiện kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp. như quản trị điều hành và trong các lĩnh vực nghiệp vụ cụ thể, theo đó Sổ tay Kiểm toán nội bộ (Sổ tay KTNB) là công cụ quan trọng trong việc thực thi các mục tiêu, chiến lược phát triển đã đề ra.

  doc172p anhvu 19-03-2009 3294 1362   Download

 • MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG CỦA LUẬT KẾ TOÁN VÀ CÁC VĂN BẢN HƢỚNG DẪN LUẬT KẾ TOÁN 1. Một số quy định chung 1.1. Nhiệm vụ, yêu cầu, nguyên tắc kế toán a) Khái niệm: Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. b) Nhiệm vụ kế toán: - Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế...

  doc161p misadu 07-07-2010 959 624   Download

 • Trình tự, thủ tục các bước thực hiện kiểm toán các đơn vị là các tổ chức tài chính, ngân hàng được thực hiện theo các quy định tại chương 3 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Quy trình này quy định cụ thể những nội dung liên quan đến việc kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng: Kiểm toán xác nhận tính đúng đắn, trung thực về tài sản, nguồn vốn và kết quả kinh doanh; Kiểm toán việc chấp hành chế độ, chính sách tài chính, kế toán, tín dụng; Kiểm toán...

  pdf36p misadu 05-07-2010 884 591   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tài chính kiểm toán
p_strCode=taichinhkiemtoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2