intTypePromotion=1
ADSENSE

Đổi mới công tác giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

14
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Đổi mới công tác giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của cách mạng công nghiệp 4.0, những ảnh hưởng của cuộc cách mạng này đối với công tác giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy môn học, thích ứng với sự phát triển của thời đại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đổi mới công tác giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

  1. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2019. ISBN: 978-604-82-2981-8 ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIẢNG DẠY MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Nguyễn Thị Anh Trường Đại học Thủy lợi, email: nguyenthianh@tlu.edu.vn 1. GIỚI THIỆU CHUNG của Chính phủ Đức. Theo giáo sư Klaus Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự Schwab, Người sáng lập - Chủ tịch điều phát triển mạnh mẽ và kỳ diệu của công nghệ hành Diễn đàn Kinh tế thế giới thì khái đang làm thay đổi sâu sắc nhiều mặt đời niệm “Industry 4.0” hay “cuộc cách mạng sống. Trên phương diện xã hội, sự thay đổi công nghiệp lần thứ tư” là một thuật ngữ diễn ra trong cách chúng ta làm việc, trao đổi bao gồm các công nghệ tự động hóa hiện thông tin, cách biểu đạt, suy nghĩ hay giải đại, trao đổi dữ liệu và chế tạo. Cuộc cách trí... Bài viết trên cơ sở làm rõ những vấn đề mạng này bắt đầu từ đầu thế kỷ XXI, trên lý luận và thực tiễn của cách mạng công nền tảng của cuộc cách mạng số. Đặc trưng nghiệp 4.0, những ảnh hưởng của cuộc cách của nó là Internet kết nối vạn vật, trí tuệ mạng này đối với công tác giảng dạy môn nhân tạo, mạng xã hội, điện toán đám mây, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản di động, khả năng phân tích dữ liệu lớn... Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp cơ Sự phức tạp và tích hợp cao của các công bản nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công nghệ làm thay đổi căn bản cách thức con tác giảng dạy môn học, thích ứng với sự phát người sống, làm việc, giao tiếp với nhau. triển của thời đại. Đến nay, người ta vẫn chưa hình dung 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU được đầy đủ tốc độ, quy mô tác động của cuộc cách mạng này đối với đời sống xã hội. Các phương pháp cơ bản tác giả sử dụng Nhưng với việc hàng tỷ người trên thế giới để hoàn thành bài báo bao gồm: logic, lịch kết nối với nhau bằng thiết bị di động, tạo sử, phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh... nên sức mạnh xử lý, năng lực lưu trữ và cơ 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU hội tiếp cận tri thức chưa từng có cho con người. Nhiều cách thức mới trong sử dụng 3.1. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và công nghệ được dự đoán sẽ làm thay đổi toàn những ảnh hưởng của nó đối với việc giảng diện bộ mặt của nhân loại. dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Việt Nam trong thời đại cách mạng công cộng sản Việt Nam nghiệp 4.0 có nhiều cơ hội để công nghiệp 3.1.1. Một số vấn đề về cuộc cách mạng hóa, hiện đại hóa đất nước. Song, cuộc cách công nghiệp 4.0 mạng này cũng đặt ra cho nước ta nhiều vấn Khái niệm Cách mạng công nghiệp 4.0 đề cần xử lý. Trong giáo dục, nhất là giáo dục hay Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ đại học, công tác giảng dạy là một nhiệm vụ tư lần đầu tiên được đề cập trong bản Kế quan trọng, và đang chịu sự ảnh hưởng sâu hoạch hành động chiến lược công nghệ cao sắc bởi cuộc cách mạng này. 284
  2. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2019. ISBN: 978-604-82-2981-8 3.1.2. Ảnh hưởng của cuộc cách mạng công bố, giảng viên hoàn toàn có thể hướng công nghiệp 4.0 đối với công tác giảng dạy dẫn cho sinh viên tự nghiên cứu. Giờ học trên môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng lớp, giảng viên dành nhiều thời gian cho sinh sản Việt Nam viên trình bày kết quả tự nghiên cứu theo nội dung định hướng. Trong chương trình giáo dục đại học ở Đối với phần kiến thức về công cuộc xây nước ta hiện nay, Đường lối cách mạng của dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ Đảng Cộng sản Việt Nam là môn học nhằm nghĩa xã hội (từ chương IV đến chương cung cấp cho sinh viên hệ thống tri thức bao VIII), những hình ảnh, số liệu thống kê trên gồm các quan điểm, chủ trương của Đảng về các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã con đường cách mạng Việt Nam, từ cách hội, ngoại giao... được công bố rộng rãi qua mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách các trang mạng xã hội là minh chứng sinh mạng xã hội chủ nghĩa. Giúp cho sinh viên động, chân thực cho sự lãnh đạo đúng đắn thấy được sự sáng suốt, tài tình của Đảng của Đảng thời kỳ đổi mới. Giảng viên có thể trong lãnh đạo cách mạng, truyền thống đấu sử dụng đưa vào minh họa cho bài giảng tranh anh hùng, bất khuất của những chiến sĩ thêm sinh động. cộng sản trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Sự phát triển của cuộc cách mạng công Tổ quốc. Từ đó, khơi dậy niềm tin, niềm tự nghiệp 4.0 còn giúp cho giảng viên có thể đa hào dân tộc trong mỗi sinh viên, hun đúc ý dạng hóa các hình thức giảng dạy, kiểm tra, chí phấn đấu vươn lên, cống hiến cho Tổ đánh giá kết quả người học, vừa mang lại quốc ngày càng giàu đẹp hơn. hiệu quả cao, vừa khách quan, chính xác và Ngày nay, dưới sự tác động của cuộc cách nhanh chóng. mạng công nghiệp 4.0, công tác giảng dạy Về khó khăn: Trong thời đại 4.0, các công môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng nghệ, phần mềm hiện đại hỗ trợ dạy học luôn sản Việt Nam có nhiều thuận lợi, song cũng thay đổi, phát triển không ngừng, đòi hỏi giảng không ít khó khăn, phức tạp. viên phải thường xuyên cập nhật, nâng cao kỹ Về thuận lợi: Với sự phát triển của Internet năng sử dụng công nghệ để theo kịp sự phát kết nối vạn vật, điện toán đám mây, phân tích triển. Đây cũng là cái khó của các giảng viên lý dữ liệu lớn, di động... giảng viên có thể kết luận chính trị nói chung, giảng viên giảng dạy nối với nhiều nguồn tài liệu khác nhau từ các đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt văn kiện, nghị quyết của Đảng, các sự kiện, Nam nói riêng. bình luận trong và ngoài nước, các video clip, Cùng với đó, dưới tác động của cuộc cách hình ảnh thực tiễn, hay dưới dạng mô phỏng, mạng 4.0, thực tiễn dân tộc và thời đại biến các hội nghị, hội thảo quốc gia và quốc tế... đổi không ngừng, làm xuất hiện những vấn về những vấn đề liên quan đến kiến thức môn đề mới mà lý luận chưa đề cập, hoặc chưa kịp học một cách nhanh nhất, mà không mất thời tổng kết. Điều đó đòi hỏi giảng viên phải gian tra cứu ở các thư viện như trước đây. thường xuyên nghiên cứu, bổ sung làm Điều đó, giúp cho giảng viên thường xuyên phong phú thêm vốn tri thức, giúp cho việc bổ sung nguồn tri thức mới để thực hiện công giảng dạy đường lối, chủ trương của Đảng tác nghiên cứu, giảng dạy ngày một tốt hơn. gần hơn với thực tiễn cuộc sống. Thành tựu của cuộc cách mạng công Đặc biệt, lợi dụng sự phát triển của công nghiệp 4.0 cũng đang tạo điều kiện thuận lợi nghệ thông tin, internet kết nối vạn vật, mạng cho giảng viên tiếp cận, sử dụng các công di động... các lực lượng thù địch gia sức nghệ hiện đại để thiết kế bài giảng, đổi mới xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng; phương pháp giảng dạy phù hợp với từng nội bôi nhọ, thổi phồng những khuyết điểm sai dung kiến thức. Với phần kiến thức lịch sử lầm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, từ đó ổn định, ít có sự thay đổi (phần kiến thức quy kết với mưu đồ xấu. Thực tiễn này làm trong ba chương đầu), có nhiều tài liệu đã cho sinh viên hoang mang, không phân biệt 285
  3. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2019. ISBN: 978-604-82-2981-8 được đúng sai khi tiếp nhận nhiều thông tin vụ, vững vàng về lập trường, tư tưởng để hoàn khác nhau. Hậu quả có thể dẫn đến những thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi giảng viên nhận thức sai lầm, hoặc sinh viên có thể bị lôi phải làm tốt công tác định hướng mục tiêu, lý kéo vào những hành động tiêu cực, sai trái. tưởng sống, phấn đấu cho sinh viên trước Hơn nữa, hiện nay có nhiều tài liệu được những diễn biến phức tạp của thời đại. đăng tải trên các trang mạng xã hội chưa qua Bên cạnh đó, sự tâm huyết, yêu nghề, tận kiểm duyệt, có sự sai lệch về thông tin. Điều tâm, tận lực với công việc là điều không thể này đòi hỏi cần có sự định hướng cụ thể hơn thiếu trong công tác dạy học của giảng viên của giảng viên đối với sinh viên trước mỗi trong bất kỳ thời đại nào. Người giảng viên vấn đề cần nghiên cứu. môn đường lối cách mạng của Đảng đam mê, tâm huyết với bài giảng, với lịch sử hào hùng 3.2. Một số giải pháp đổi mới, nâng cao của Đảng, của dân tộc, trân trọng, tự hào chất lượng công tác giảng dạy đối với môn trước những chiến công oanh liệt của các Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản chiến sĩ cách mạng, sẽ tiếp lửa truyền thống Việt Nam cho sinh viên, cuốn hút sinh viên vào bài 3.2.1. Tăng cường sử dụng các công giảng mình, có thể biến những yếu tố tư nghệ, phương tiện hiện đại trong quá trình tưởng, tinh thần ấy thành hành động. Đây là giảng dạy yếu tố quan trọng để đạt được mục tiêu của môn học. Trong giai đoạn hiện nay, giảng viên cần khai thác tối đa lợi thế của cuộc cách mạng 4. KẾT LUẬN công nghiệp 4.0 phục vụ quá trình giảng dạy. Cụ thể là phải áp dụng mạnh mẽ các phần Như vậy, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mền hiện đại vào thiết kế bài giảng, sử dụng đang tạo ra những thuận lợi và cả thách thức internet để khai thác những tư liệu mới, hình mới cho công tác giảng dạy môn Đường lối ảnh, video clip đưa vào bài giảng, giúp sinh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để viên tiếp nhận kiến thức một cách dễ dàng, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất tránh sự khô cứng, lý thuyết của một bài lượng giảng dạy môn học, đòi hỏi người dạy giảng đường lối truyền thống. không chỉ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Giảng viên phải thay đổi mạnh mẽ cách cao, mà còn phải có kỹ năng sử dụng tốt các thức giảng dạy trên lớp, đa dạng hóa các hình công nghệ, phương tiện hiện đại trong quá thức giảng dạy môn học; kết hợp nhuần trình giảng dạy; phải đổi mới mạnh mẽ nhuyễn giữa phương pháp dạy học truyền phương pháp, cách thức dạy học, và đặc biệt thống với hiện đại, tăng cường sử dụng các phải giữ vững lập trường tư tưởng, ngọn lửa phương pháp dạy học hiện đại, tạo sự mới mẻ tâm huyết, đam mê, tận tụy với công việc. cho mỗi tiết giảng. Thường xuyên đổi mới Bởi đó là một yếu tố quan trọng dẫn tới thành công tác kiểm tra, đánh giá năng lực người công của mỗi bài giảng môn Đường lối cách học trên cơ sở khoa học công nghệ, nhằm tạo mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. sự đổi mới toàn diện đối với công tác giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO Cộng sản Việt Nam. [1] Nghiêm Phúc Hiếu, Đinh Thuỳ Dung, Phạm 3.2.2. Giảng viên phải tâm huyết với Ngọc Hoà (2017), “Giáo dục trong thời đại nghề, tận tâm, tận lực với công việc cách mạng công nghiệp 4.0: Nhận định - cơ hội - thách thức - nắm bắt”- Kỷ yếu hội Thực tế cho thấy, dù khoa học công nghệ có nghị, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Thành phát triển đến đâu cũng do con người tạo ra và phố Hồ Chí Minh. không thể thay thế được hoàn toàn con người. [2] Klaus Schwab (2018), cách mạng công Do đó, bản thân mỗi giảng viên phải không nghiệp lần thứ tư, Bộ Ngoại giao dịch, ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp NXB CTQG. 286
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2