intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giải pháp hạn chế rủi ro trong cho vay cầm cố hàng hóa tại các ngân hàng thương mại

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

64
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài viết này là đánh giá khái quát về thực trạng rủi ro trong cho vay cầm cố hàng hóa tại các ngân hàng thương mại trong thời gian qua, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro cho các ngân hàng thương mại thời gian tới. Bơi vì rủi ro trong cho vay cầm cố hàng hóa là một trong những chủ đề nóng được đề cập rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng trong năm vừa qua. Rủi ro xảy ra không những gây thiệt hại đến tài sản và con người của các ngân hàng thương mại (NHTM) mà còn làm cho uy tín của các NHTM suy giảm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải pháp hạn chế rủi ro trong cho vay cầm cố hàng hóa tại các ngân hàng thương mại

Giải pháp hạn chế . . .<br /> <br /> Kinh tế<br /> <br /> GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG CHO VAY<br /> CẦM CỐ HÀNG HÓA TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> Vũ Văn Thực*<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Rủi ro trong cho vay cầm cố hàng hóa là một trong những chủ đề nóng được đề cập rất<br /> nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng trong năm vừa qua. Rủi ro xảy ra không những gây<br /> thiệt hại đến tài sản và con người của các ngân hàng thương mại (NHTM) mà còn làm cho uy tín<br /> của các NHTM suy giảm. Mục tiêu của bài viết này là đánh giá khái quát về thực trạng rủi ro trong<br /> cho vay cầm cố hàng hóa tại các NHTM trong thời gian qua, đồng thời đề xuất một số giải pháp<br /> nhằm giảm thiểu rủi ro cho các NHTM thời gian tới.<br /> Từ khóa: cầm cố hàng hóa, hạn chế rủi ro<br /> <br /> SOLUTION TO MINIMIZE RISKS FROM GOODS PLEDGE AT<br /> COMMERCIAL BANKS<br /> ABSTRACT <br /> Risks from goods pledge have made the headlines in the media during the past year. The<br /> risks not only cause damage to the commercial banks property and human resources but also<br /> undermine their good reputation. The article is intended to give an overview of the actual risks<br /> arising from goods mortgage at the commercial banks recently and suggest solutions to minimize<br /> the risks incurred by the banks for the time to come<br /> Keywords: Goods pledge, risk ministration<br /> <br /> 1. Đặt vấn đề: thế chấp tài sản là một<br /> biện pháp bảo đảm tiền vay được các ngân<br /> hàng thương mại áp dụng từ khá lâu nhằm hạn<br /> chế rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng của<br /> các NHTM. Ở nhiều quốc gia trên thế giới,<br /> cầm cố hàng hóa để đảm bảo nợ vay được<br /> các NHTM sử dụng một mặt đáp ứng nhu cầu<br /> <br /> vay vốn của khách hàng phục vụ cho nhu cầu<br /> sản xuất kinh doanh, mặt khác để đảm bảo<br /> khả năng thu hồi vốn cho các NHTM. Tại<br /> Việt Nam, thế chấp hàng hóa đã và đang được<br /> nhiều NHTM áp dụng, bên cạnh những mặt<br /> tích cực của nó thì cầm cố hàng hóa đã và<br /> đang nảy sinh ra nhiều vấn đề dẫn đến rủi ro<br /> <br /> * TS. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.<br /> Điện thoại: 0918350036. Email: thucq6nhno@yahoo.com<br /> <br /> 3<br /> <br /> Taïp chí Kinh teá - Kyõ thuaät<br /> <br /> cho các NHTM, hậu quả là ngân hàng thiệt<br /> hại về vốn vay, uy tín bị suy giảm và đôi khi<br /> còn có cả thiệt hại về con người đối với các<br /> NHTM. Trong khuôn khổ bài báo này, tác giả<br /> trình bày khái quát về thực trạng rủi ro trong<br /> cho vay cầm cố hàng hóa, phân tích nguyên<br /> nhân dẫn đến rủi ro, trên cơ sở đó đề xuất<br /> một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro cho các<br /> NHTM khi nhận tài sản thế chấp là hàng hóa<br /> để đảm bảo nợ vay tại các NHTM.<br /> 2. Cơ sở lý luận về đảm bảo tiền vay<br /> Tín dụng ngân hàng là hoạt động chứa<br /> đựng nhiều rủi ro và đảm bảo tiền vay được sử<br /> dụng như là một trong những cách thức nhằm<br /> gia tăng khả năng thu hồi nợ và giảm thiểu rủi<br /> ro tín dụng cho các NHTM. Đảm bảo tiền vay<br /> trong hoạt động ngân hàng là việc bên vay<br /> vốn thế chấp hoặc cầm cố tài sản thuộc sở hữu<br /> của mình cho ngân hàng để đảm bảo khả năng<br /> hoàn trả vốn vay. Để đảm bảo tiền vay thực sự<br /> có hiệu quả, đòi hỏi:<br /> - Giá trị tài sản sử dụng làm đảm bảo phải<br /> lớn hơn nghĩa vụ cần được đảm bảo.<br /> - Tài sản dùng làm bảo đảm nợ vay phải<br /> tạo ra được ngân lưu (phải có giá trị và thị<br /> trường tiêu thụ).<br /> - Có đầy đủ cơ sở pháp lý để người cho<br /> vay có quyền xử lý tài sản dùng đảm bảo tiền<br /> vay. [9]<br /> Theo qui định của pháp luật Việt Nam:<br /> đảm bảo tiền vay là việc các tổ chức tín dụng<br /> áp dụng các biện pháp nhằm phòng ngừa rủi<br /> ro, tạo cơ sở kinh tế và pháp lý để thu hồi<br /> được các khoản nợ đã cho khách hàng vay.[2]<br /> Hàng hóa trong bài viết này được hiểu là<br /> động sản thuộc quyền sở hữu của khách hàng<br /> dùng để cầm cố đảm bảo nghĩa vụ nợ của<br /> khách hàng vay vốn tại các NHTM.<br /> 3. Thực trạng rủi ro trong cho vay thế chấp<br /> hàng hóa tại các NHTM trong thời gian qua<br /> <br /> Có khá nhiều rủi ro xảy ra đối với các<br /> NHTM trong cho vay thế chấp hàng hoá trong<br /> thời gian vừa qua. Để có cái nhìn tổng quát<br /> về thực trạng rủi ro trong cho vay thế chấp<br /> hàng hóa tại các NHTM trong thời gian qua,<br /> chúng ta có thể điểm lại một số vụ điển hình<br /> dưới đây:<br /> Tháng 11 năm 2013, tại một kho hàng<br /> thuộc địa bàn xã An Hồng, huyện An Dương,<br /> thành phố Hải Phòng đã phát sinh một sự<br /> kiện là 7 ngân hàng cùng tranh chấp một kho<br /> hàng, doanh nghiệp vay là một doanh nghiệp<br /> chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng, tranh<br /> chấp xảy ra khi có ngân hàng đã phát hiện ra<br /> số lượng hàng hoá trong kho bị thiếu hụt và<br /> tài sản trong kho không đảm bảo được dư nợ<br /> vay cho ngân hàng. Được biết trước đó, doanh<br /> nghiệp này luôn để số lượng hàng hoá tồn<br /> kho lớn hơn số dư nợ vay tại ngân hàng (vốn<br /> vay chỉ chiếm từ 60%-70% giá trị tài sản bảo<br /> đảm). Tuy nhiên, khi gặp khó khăn của nền<br /> kinh tế vĩ mô, mặc dù trước đây doanh nghiệp<br /> thường có uy tín cao với các ngân hàng nhưng<br /> cuối cùng cũng lâm vào tình trạng vi phạm<br /> (Trần Minh Hải, 2013). Trước đó, ngân hàng<br /> Sacombank - Chi nhánh Thăng Long (Hà<br /> Nội) cũng đã gặp rất nhiều khó khăn khi xử<br /> lý khoản nợ xấu hơn 4,25 triệu USD (tương<br /> đương 88 tỷ đồng) mà ngân hàng này đã cho<br /> Công ty Cổ phần Thương mại nông sản Đức<br /> Lợi vay từ năm 2011. Được biết, khoản dư<br /> nợ trên Sacombank đã giải ngân cho Công ty<br /> Cổ phần Thương mại nông sản Đức Lợi vay<br /> để nhập khẩu hàng nghìn tấn đậu tương từ<br /> Mỹ, tài sản cầm cố cho khoản vay trên chính<br /> là các lô hàng đậu tương được nhập khẩu từ<br /> Mỹ. Tuy nhiên, với lượng hàng 6.078 tấn đậu<br /> tương đã nhập khẩu, doanh nghiệp chỉ chuyển<br /> một phần hàng hóa về kho do ngân hàng quản<br /> lý, phần hàng hoá còn lại doanh nghiệp đã<br /> 4<br /> <br /> Giải pháp hạn chế . . .<br /> <br /> không chuyển về kho do ngân hàng quản lý<br /> mà bán hết cho các đại lý và các nhà máy chế<br /> biến thức ăn chăn nuôi. Khi phát hiện hàng<br /> hóa không đảm bảo cho khoản nợ vay tại<br /> ngân hàng, ngân hàng này đã buộc phải xử lý<br /> để thu hồi nợ trước hạn. Tuy nhiên, ngoài một<br /> số bất động sản đã được thế chấp, chi nhánh<br /> ngân hàng này chỉ thu giữ được hơn 327 tấn<br /> đậu tương còn sót lại, có giá trị chỉ hơn 7,84<br /> tỷ đồng (Thu Hằng, 2013).<br /> Mới đây, vào khoảng đầu tháng 6 năm<br /> 2013, Công ty TNHH Trường Ngân ở Bình<br /> Dương bị 7 ngân hàng bao vây, tìm cách thu<br /> hồi khoảng 3.000 tấn cà phê lưu kho để siết<br /> nợ, vụ việc này đã được dư luận đặc biệt quan<br /> tâm theo dõi và đây là chủ đề được bàn luận<br /> rất nhiều tại các NHTM trong thời gian qua.<br /> Cụ thể, Công ty TNHH Trường Ngân vay nợ<br /> của bảy ngân hàng: Quân đội (MB), Công<br /> thương (VietinBank), Quốc tế (VIB), Kỹ<br /> thương (Techcombank), Nông nghiệp và phát<br /> triển nông thôn (Agribank), Phương Đông<br /> (OCB) và Hàng hải (Maritime bank) với tổng<br /> số nợ lên tới 600 tỉ đồng. Tuy nhiên, số hàng<br /> hóa cầm cố trong kho của Công ty TNHH<br /> Trường Ngân chỉ có khoảng 3.000 tấn cà phê<br /> (trị giá khoảng 100 tỉ đồng). Vụ việc này cho<br /> đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm và<br /> với mong muốn làm sáng tỏ vụ việc, một số<br /> ngân hàng đã đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra<br /> vào cuộc để hỗ trợ điều tra xử lý theo qui định<br /> của pháp luật đối với chủ doanh nghiệp này<br /> (Thiên Cầm, 2013). Trước đó vào năm 2011,<br /> 5 ngân hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ,<br /> bao gồm: ABBank, Vietinbank, SeaBank,<br /> Eximbank và Nngân hàng Phát triển Việt Nam<br /> - chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang đã xảy ra<br /> “tranh chấp” kho hàng của Công ty chế biến<br /> thủy sản An Khang (Cần Thơ). Số tiền công<br /> ty này nợ 5 ngân hàng là 305 tỉ đồng, khi công<br /> <br /> ty có dấu hiệu không có khả năng thanh toán<br /> nợ đến hạn, các ngân hàng kiểm tra và phát<br /> hiện hàng hóa tồn kho luân chuyển bao gồm<br /> các sản phẩm cá tra fillet, chả cá sumiri đông<br /> lạnh, tổng cộng hơn 1.000 tấn mà công ty này<br /> dùng thế chấp để đảm bảo nợ vay chỉ còn là<br /> một kho hàng hoàn toàn rỗng. Nguyên nhân là<br /> do giữa lúc các ngân hàng đang tính chuyện<br /> cùng mở kho giải chấp hàng hóa thì trước đó<br /> đại diện của công ty này đã ký thỏa thuận giao<br /> toàn bộ 2 kho hàng đã dùng thế chấp để thanh<br /> toán nợ cho các hộ bán cá tra nguyên liệu mà<br /> công ty còn thiếu nợ, quy ra thành tiền là trên<br /> 29,4 tỉ đồng. Các hộ dân theo đó đã tự ý vào<br /> mở cửa kho lấy đi số lượng lớn hàng hóa và<br /> để lại các xác kho không, cuối cùng 5 ngân<br /> hàng cho vay chính là người bị thiệt hại lớn<br /> nhất [7].<br /> Vài tháng trước đây, dư luận ở trong và<br /> ngoài ước đặc biệt xôn xao vụ ông Lâm Ngọc<br /> Khuân, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị<br /> Công ty Cổ phần Thực phẩm Phương Nam<br /> (Sóc Trăng), khi ông này “xuất ngoại”, bỏ lại<br /> một khoản nợ khổng lồ với số tiền hơn 1.500<br /> tỉ đồng. Trong đó có khoảng 700 tỉ đồng liên<br /> quan đến các ngân hàng nhận tài sản thế chấp<br /> là hàng tồn kho nhưng trên thực tế là lượng<br /> hàng trong kho là rất ít, chỉ có vài chục tỉ<br /> đồng và lượng hàng này không chỉ thế chấp<br /> cho một ngân hàng mà còn ở nhiều ngân hàng<br /> khác nữa (Yên Trang, 2013). Vụ việc này xảy<br /> ra không những chỉ gây thiệt hại về tài sản<br /> cho các ngân hàng mà còn có hàng loạt cán<br /> bộ ngân hàng của các ngân hàng khác nhau<br /> bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố với nhiều<br /> tội danh khác nhau.<br /> Trên đây chỉ là một số vụ điển hình trong<br /> cho vay thế chấp tài sản là hàng hóa dẫn đến<br /> rủi ro cho các NHTM mà các phương tiện báo<br /> chí đã đề cập, chắc chắn con số đã được công<br /> 5<br /> <br /> Taïp chí Kinh teá - Kyõ thuaät<br /> <br /> bố trên các phương tiện thông tin đại chúng<br /> chưa phản ánh được hết trên thực tế, con số<br /> thực có thể sẽ lớn hơn và phức tạp hơn rất<br /> nhiều. Hậu quả rủi ro xảy ra là ngân hàng thất<br /> thoát vốn, giảm lợi nhuận, mất cán bộ xảy ra<br /> và hơn nữa hình ảnh của ngân hàng sẽ xấu đi<br /> rất nhiều trong lòng công chúng.<br /> 4. Một số nguyên nhân chính dẫn đến<br /> rủi ro trong cho vay thế chấp hàng hóa<br /> Thứ nhất, ngân hàng thương mại thẩm<br /> định không kỹ hoặc không chính xác tình hình<br /> tài chính và phương án kinh doanh của doanh<br /> nghiệp: nguyên nhân này là do cán bộ không<br /> đủ trình độ để thẩm định về tình hình tài chính<br /> và tính khả thi của phương án vay của doanh<br /> nghiệp hoặc cán bộ đủ trình độ nhưng cố tình<br /> thẩm định sai sự thật để cấu kết với khách<br /> hàng nhằm mục đích trục lợi cá nhân; ngoài<br /> ra còn có những nguyên nhân khác như cán<br /> bộ cẩu thả trong quá trình thẩm định, doanh<br /> nghiệp cung cấp thông tin sai sự thật…<br /> Thứ hai, tài sản thế chấp không đủ điều<br /> kiện vay vốn: theo qui định của pháp luật, tài<br /> sản thế chấp phải là tài sản hợp pháp và không<br /> có tranh chấp, song khi cho vay ngân hàng đã<br /> không thẩm định kỹ đến yếu tố này dẫn đến<br /> khi xảy ra tranh chấp, ngân hàng mới biết là<br /> tài sản thế chấp không thuộc quyền sở hữu<br /> của khách hàng vay, do đó ngân hàng không<br /> có quyền xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ<br /> vay theo qui định của pháp luật.<br /> Thứ ba, thiếu kiểm tra giám sát chặt chẽ<br /> hàng hóa trước khi nhập kho; bảo vệ kho<br /> hàng còn khá lỏng lẻo dẫn đến khách hàng<br /> bán tài sản thế chấp mà ngân hàng không<br /> biết: một trong những nguyên nhân thường<br /> xảy ra dẫn đến rủi ro là do ngân hàng không<br /> kiểm soát chặt chẽ số lượng, chủng loại, chất<br /> lượng hàng hóa khi nhập và xuất kho, dẫn đến<br /> khách hàng nhập kho không đủ số lượng hoặc<br /> <br /> hàng hóa nhập kho không đúng qui cách, chất<br /> lượng. Bên cạnh đó, khi xuất kho hàng hóa<br /> ngân hàng không kiểm soát được số lượng<br /> hàng hóa xuất ra và để cho khách hàng xuất<br /> kho số lượng hàng hóa trên thực tế lớn hơn<br /> giấy tờ sổ sách đối chiếu giữa ngân hàng và<br /> khách hàng.<br /> Thứ tư, không công chứng và đăng ký<br /> giao dịch đảm bảo tài sản thế chấp: do tài sản<br /> thế chấp không được công chứng và đăng ký<br /> giao dịch đảm bảo nên khi có tranh chấp xảy<br /> ra sẽ khó xác định hàng hóa thế chấp phải<br /> phân định như thế nào cho các bên nhận thế<br /> chấp tài sản, mặc dù pháp luật hiện hành qui<br /> định, đăng ký giao dịch đảm bảo làm cơ sở<br /> việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của<br /> người nhận thế chấp tài sản, là cơ sở ưu tiên<br /> thứ tự thanh toán khi người vay không trả<br /> được nợ, qui định như vậy nhưng rất nhiều<br /> ngân hàng đã không thực hiện công chứng và<br /> đăng ký giao dịch đảm bảo đối với tài sản thế<br /> chấp, dẫn đến khi có tranh chấp xảy ra sẽ khó<br /> xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ vay.<br /> Thứ năm, sử dụng kho chung để giữ hàng<br /> hóa: một trong những nguyên nhân dẫn đến<br /> rủi ro cho ngân hàng là sử dụng kho chung<br /> để chứa hàng hóa, khi khách hàng không trả<br /> được nợ thì các ngân hàng khó phân biệt là<br /> hàng hóa nào thuộc tài sản của mình, hàng<br /> hoá nào là của ngân hàng bạn, đặc biệt là<br /> những hàng hóa có cùng mẫu mã, chất lượng<br /> và chủng loại.<br /> Thứ sáu, chưa chú trọng đến việc mua<br /> bảo hiểm cho hàng hóa đang cầm cố: hàng<br /> hóa cầm cố có thể giảm giá, mất mát, cháy nổ,<br /> hư hỏng…dẫn đến rủi ro cho ngân hàng, tuy<br /> nhiên rất nhiều ngân hàng hiện nay chưa thực<br /> sự chú trọng đến việc mua bảo hiểm đối với<br /> hàng hóa cầm cố.<br /> Thứ bảy: ngân hàng nhận tài sản thế chấp<br /> 6<br /> <br /> Giải pháp hạn chế . . .<br /> <br /> kém khả năng thanh khoản hoặc không có khả<br /> năng thanh khoản: như chúng ta đã biết, theo<br /> quy định của pháp luật, ngân hàng và khách<br /> hàng được thỏa thuận xử lý tài sản thế chấp<br /> theo nhiều phương thức khác nhau như: được<br /> xử lý theo phương thức do các bên đã thỏa<br /> thuận hoặc được bán đấu giá theo quy định<br /> của pháp luật để thực hiện nghĩa vụ trả nợ.<br /> Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, đến thời<br /> điểm xử lý tài sản bảo đảm, khách hàng giao<br /> tài sản hoặc ngân hàng cùng khách hàng bán<br /> đấu giá tài sản nhưng tài sản không thể bán<br /> được do khả năng thanh khoản thấp, trong khi<br /> đó hàng tồn kho vẫn phải trả các chi phí khác<br /> như: lưu kho, bảo vệ, bảo hiểm hàng hóa…<br /> ngoài ra, hàng hóa tồn kho lâu ngày sẽ hết hạn<br /> sử dụng hoặc bị giảm sút chất lượng sẽ dẫn<br /> đến rủi ro cho các NHTM.<br /> Trên đây là một số nguyên nhân chính<br /> dẫn đến rủi ro trong cho vay thế chấp tài sản là<br /> hàng hóa tại các NHTM trong thời gian qua.<br /> 5. Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi<br /> ro trong cho vay cầm cố hàng hóa tại các<br /> NHTM<br /> Một là, thẩm định kỹ tình hình tài chính<br /> và phương án vay vốn của khách hàng: mục<br /> đích cho vay là thu hồi được nợ vay, không<br /> phải là bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ vay;<br /> tài sản thế chấp của khách hàng vay chỉ là tài<br /> sản bổ sung khi nguồn thu thứ nhất từ phương<br /> án xin vay là nguồn thu nợ chính không đảm<br /> bảo chắc chắn và khi đó tài sản thế chấp sẽ<br /> là nguồn thu thứ hai cho ngân hàng. Vì vậy,<br /> trước khi cho vay, NHTM nên thẩm định kỹ<br /> tình hình tài chính, uy tín của khách hàng và<br /> tính khả thi của phương án vay, chỉ những<br /> khách hàng có đủ điều kiện theo qui định của<br /> pháp luật và của ngân hàng, có phương án vay<br /> vốn khả thi thì các NHTM mới tiến hành thẩm<br /> định đến tài sản đảm bảo là hàng hóa.<br /> <br /> Hai là, xem xét kỹ về điều kiện tài sản thế<br /> chấp trước khi nhận làm tài sản đảm bảo cho<br /> khoản vay: theo qui định của pháp luật, không<br /> phải tài sản nào cũng được đem thế chấp để<br /> vay vốn ngân hàng mà chỉ những tài sản thỏa<br /> mãn những điều kiện sau thì mới đủ điều kiện<br /> để thế chấp vay vốn ngân hàng: thứ nhất tài<br /> sản phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của<br /> bên bảo đảm; thứ hai tài sản được phép giao<br /> dịch và không có tranh chấp, tức là tài sản<br /> được pháp luật cho phép mua, bán, tặng cho,<br /> chuyển đổi, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp,<br /> bảo lãnh. Bên cạnh đó, tài sản thế chấp phải<br /> là những tài sản có khả năng thanh khoản, tức<br /> là tài sản có thể chuyển nhượng hoặc mua,<br /> bán được dễ dàng; thứ ba bên bảo đảm mua<br /> bảo hiểm đối tài sản đem thế chấp mà pháp<br /> luật qui định phải được bảo hiểm. Như vậy,<br /> để tránh rủi ro khi nhận cầm cố hàng hóa, các<br /> NHTM cần xem xét kỹ đến các yếu tố trên,<br /> nếu hàng hóa không đủ điều kiện nêu trên thì<br /> nên từ chối nhận làm tài sản đảm bảo.<br /> Ba là, thẩm định và kiểm tra kỹ các yếu<br /> tố như quyền sở hữu, chất lượng và giá cả<br /> hàng hóa trước khi nhận thế chấp: để đảm<br /> bảo hàng hóa khi nhập kho đúng chất lượng,<br /> giá cả và là tài sản thuộc sở hữu của khách<br /> hàng, trước hết NHTM khi nhận cầm cố hàng<br /> hóa cần thẩm định kỹ xem tài sản thế chấp có<br /> thuộc quyền sở hữu của khách hàng không,<br /> để làm được điều đó, cán bộ ngân hàng phải<br /> kiểm tra, đối chiếu kỹ xem hợp đồng mua bán<br /> hàng hoá, hóa đơn giá trị gia tăng, tờ khai<br /> xuất nhập khẩu, kiểm định hàng hóa…đối với<br /> hàng hóa khách hàng đề nghị thế chấp, trên cơ<br /> sở đó ngân hàng thấy rõ được hàng hóa khách<br /> hàng dự định cầm cố có thuộc quyền sở hữu<br /> của khách hàng hay không. Sau khi đối chiếu<br /> xong, nếu hàng hóa đúng là sở hữu của khách<br /> hàng thì ngân hàng nên thẩm định thêm xem<br /> 7<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2