intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Địa Lý lớp 10: ÔN TẬP (TIÊT 3)

Chia sẻ: Abcdef_32 Abcdef_32 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

457
lượt xem
42
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần: 1. Kiến thức: - Hệ thống hoá lại đựơc kiến thức về địa lí nông nghiệp, địa lí công nghiệp (Vài trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng, các ngành và các hình thức tổ chức sản xuất theo lãnh thổ?. - Rèn luyện một số kỹ năng vẽ các loại biểu đồ, nhận xét và phân tích bảng số liệu 2. Kỹ năng: - Sơ đồ hoá, hệ thông hoá - Liên hệ, so sánh các nội dung kiến thức. - Rèn luyện kỹ năng biểu đồ, bản đồ. II....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Địa Lý lớp 10: ÔN TẬP (TIÊT 3)

  1. ÔN TẬP I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần: 1. Kiến thức: - Hệ thống hoá lại đựơc kiến thức về địa lí nông nghiệp, địa lí công nghiệp (Vài trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng, các ngành và các hình thức tổ chức sản xuất theo lãnh thổ?. - Rèn luyện một số kỹ năng vẽ các loại biểu đồ, nhận xét và phân tích bảng số liệu 2. Kỹ năng: - Sơ đồ hoá, hệ thông hoá - Liên hệ, so sánh các nội dung kiến thức. - Rèn luyện kỹ năng biểu đồ, bản đồ. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC - Bản đồ Nông nghiệp Thế giới. - Bản đồ Công nghiệp Thế giới III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
  2. 1. Ổn định 2. Bài cũ: - Kiểm tra bài thực hành 3. Bài mới. Hoạt động của GV và HS Nội dung KTCB Hoạt động 1. Cá nhân I. Địa lí Nông nghiệp - Nêu vai trò và đặc điểm của 1. Vai trò và đặc điểm của sản ngành nông nghiệp? xuất nông nghiệp - Các nhân tố ảnh hưởng đến phát - Vai trò triển và phân bố nông nghiệp? - Đặc điểm Hoạt động 2. Cặp/nhóm Phân tích các nhân tố ảnh hưởng 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến đến phát triển và phân bố nông phát triển và phân bố nông nghiệp? nghiệp - Tự nhiên: Đất; Khí hậu; nước; sinh vật - Các nhân tố kinh tế xã hội
  3. + Dân cư và nguồn lao động + Sở hữu ruộng đất + Tiến bộ khoa học kĩ thuật + Thị trường - Phân tích vai trò, đặc điểm của 3. Địa lí các ngành nông nghiệp các ngành nông nghiệp chính? - Địa lí ngành trồng trọt. Vai trò, đặc điểm sinh thái của các cây lương thực, cây công nghiệp chính - Địa lí ngành chăn nuôi - Ngành nuôi trồng thuỷ sản
  4. Hoạt động 3. Cá nhân 2. Địa lí công nghiệp - Nêu vai trò và đặc điểm của - Vai trò và đặc điểm của công ngành nông nghiệp? nghiệp - Các nhân tố ảnh hưởng đến phát + Vai trò: triển và phân bố nông nghiệp? + Đặc điểm Hoạt động 4. Cặp/nhóm - Các nhân tố ảnh hưởng đến - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng phát triển và phân bố công đến phát triển và phân bố nông nghiệp nghiệp? + Vị trí địa lí + Tự nhiên: Khoáng sản, Khí hậu, nước, đất, rừng, biển + Kinh tế xã hội: Dân cư- lao - Địa lí các ngành công nghiệp động, tiến bộ khoa học kic thuật, có sở hạ tầng vật chất kic thuật, + Vai trò + Trữ lượng đường lối chính sách + Tình hình phát triển - Địa lí các ngành công nghiệp + Phân bố + Công nghiệp năng lượng
  5. + Công nghiệp luyện kim + Công nghiệp cơ khí + Công nghiệp hoá chất + Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng + Công nghiệp thực phẩm 3 . Kĩ năng vẽ biểu đồ địa lí, nhân xét phân tích bảng số liệu - Biểu đồ đường biểu diễn - Biểu đồn hình tròn - Biểu đồ cột - Biểu đồ miền - Biểu đồ kết hợp
  6. Nhân xét 4. Cũng cố - đánh giá. - Gv cũng cố lại bài học bằng một sơ đồ trên bảng 5. Hoạt động nối tiếp Chuẩn bị tiết sau kiểm tra 1 tiết
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2