intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng: Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:90

0
88
lượt xem
30
download

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng: Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động cho vay ngắn hạn, xác định sự cần thiết của việc đẩy mạnh hoạt động cho vay của NHTM tại Việt Nam; nghiên cứu thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình từ năm 2010 đến 2012 từ đó rút ra điểm mạnh, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế đó; đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng: Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH<br /> HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN<br /> TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG<br /> THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BA ĐÌNH<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : HOÀNG THỊ TÚ ANH<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> : A16657<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> : NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn là Thạc sĩ<br /> Lê Thị Hà Thu, cô đã luôn giúp đỡ, trau dồi thêm kiến thức, chỉ ra những thiếu sót và<br /> giúp em có những định hướng tốt hơn trong suốt thời gian em thực hiện làm khóa luận.<br /> Em cũng xin cảm ơn Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi<br /> nhánh Ba Đình đã giúp đỡ, cung cấp thông tin, tài liệu hữu ích tạo điều kiện cho em<br /> hoàn thành khóa luận này.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Ngày 20 tháng 03 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> Hoàng Thị Tú Anh<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Ngày 20 tháng 03 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> Hoàng Thị Tú Anh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ....................................................................................1<br /> 1.1. Các vấn đề cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại.................1<br /> 1.1.1. Khái niệm hoạt động cho vay ................................................................................1<br /> 1.1.2. Phân loại cho vay...................................................................................................1<br /> 1.1.2.1. Theo thời hạn cho vay .....................................................................................1<br /> 1.1.2.2. Theo hình thức bảo đảm tiền vay ....................................................................1<br /> 1.1.2.3. Theo mục đích sử dụng vốn.............................................................................2<br /> 1.1.2.4. Theo phương thức cho vay ..............................................................................2<br /> 1.1.2.5 Theo phương thức hoàn trả ..............................................................................2<br /> 1.2. Các vấn đề cơ bản về cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại ..................3<br /> 1.2.1. Khái niệm cho vay ngắn hạn .................................................................................3<br /> 1.2.2. Đặc điểm của cho vay ngắn hạn ............................................................................3<br /> 1.2.3. Phân loại hoạt động cho vay ngắn hạn ..................................................................4<br /> 1.2.3.1. Cho vay khách hàng doanh nghiệp .................................................................4<br /> 1.2.3.2. Cho vay khách hàng cá nhân ..........................................................................4<br /> 1.3. Hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại ....................5<br /> 1.3.1. Khái niệm về hiệu quả cho vay ngắn hạn .............................................................. 5<br /> 1.3.2 Sự cần thiết phải đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng<br /> thương mại .......................................................................................................................5<br /> 1.3.2.1. Đối với nền kinh tế .......................................................................................... 5<br /> 1.3.2.2. Đối với ngân hàng thương mại .......................................................................5<br /> 1.3.2.3. Đối với khách hàng ......................................................................................... 6<br /> 1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương<br /> mại ...................................................................................................................................6<br /> 1.3.3.1. Chỉ tiêu định tính ............................................................................................. 6<br /> 1.3.3.2. Chỉ tiêu định lượng ......................................................................................... 8<br /> 1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương<br /> mại .................................................................................................................................10<br /> 1.3.4.1. Những nhân tố khách quan ...........................................................................10<br /> 1.3.4.2. Những nhân tố chủ quan ...............................................................................11<br /> 1.3.4.3. Các yếu tố từ khách hàng ..............................................................................13<br /> Tóm tắt chương 1 .........................................................................................................14<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI<br /> NHÁNH BA ĐÌNH ......................................................................................................15<br /> 2.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi<br /> nhánh Ba Đình .............................................................................................................15<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Công<br /> thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình ...........................................................................15<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi<br /> nhánh Ba Đình ...............................................................................................................16<br /> 2.1.3. Các hoạt động chính của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt<br /> Nam Chi nhánh Ba Đình ............................................................................................... 19<br /> 2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Công<br /> thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình trong năm 2010 – 2012 ............................... 21<br /> 2.2.1. Tình hình huy động vốn ...................................................................................... 21<br /> 2.2.2. Tình hình sử dụng vốn (chủ yếu là hoạt động cho vay) ......................................26<br /> 2.2.3. Tình hình kinh doanh các hoạt động khác ........................................................... 28<br /> 2.3. Một số quy định chung trong hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân Hàng<br /> Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình ....................... 31<br /> 2.3.1. Đối tượng và điều kiện cho vay...........................................................................31<br /> 2.3.2. Tài sản đảm bảo ....................................................................................................31<br /> 2.3.3. Quy trình cho vay ngắn hạn...................................................................................32<br /> 2.3.4. Các hình thức cho vay ngắn hạn ............................................................................37<br /> 2.4. Thực trạng kết quả của hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương<br /> mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình trong giai đoạn 20102012 ............................................................................................................................... 39<br /> 2.4.1. Tình hình doanh số cho vay ngắn hạn .................................................................39<br /> 2.4.2. Tình hình doanh số thu nợ cho vay ngắn hạn ...................................................... 44<br /> 2.4.3. Tình hình dư nợ cho vay ngắn hạn ......................................................................49<br /> 2.5. Đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng<br /> thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình giai đoạn 2010 –<br /> 2012 ............................................................................................................................... 52<br /> 2.5.1. Chỉ tiêu định tính .................................................................................................52<br /> 2.5.2. Chỉ tiêu định lượng .............................................................................................. 55<br /> 2.6. Đánh giá hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần<br /> Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình ............................................................. 66<br /> 2.6.1. Điểm mạnh về hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần<br /> Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình .................................................................66<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2