intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp

Xem 1-20 trên 16505 kết quả Khóa luận tốt nghiệp
 • Khóa luận tốt nghiệp "Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Phúc Thịnh" được thực hiện với mục tiêu nhằm phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh, đánh giá những thành công đã đạt được, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng. Từ đó chỉ ra định hướng và giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf72p caongulam 08-11-2023 4 4   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phân quyền của Công ty TNHH Đăng Trọng" được thực hiện với mục tiêu nhằm hệ thống hóa những cơ sở lý luận cơ bản về tổ chức, cơ cấu tổ chức và phân quyền trong doanh nghiệp; nghiên cứu, phân tích được thực trạng cơ cấu tổ chức và phân quyền tại Công ty Đăng Trọng; đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phân quyền tại Công ty Đăng Trọng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf66p caongulam 08-11-2023 4 3   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Group Trí Đức" được thực hiện với mục tiêu nhằm hệ thống hóa lý luận cơ bản về công tác chăm sóc khách hàng, nội dung công tác chăm sóc khách hàng và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác chăm sóc khách hàng trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác chăm sóc khách hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Group Trí Đức, đưa ra các thành công, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế.

  pdf82p caongulam 08-11-2023 4 4   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần May xuất khẩu Đại Đồng" được thực hiện với mục tiêu nhằm hệ thống hóa một số lí luận cơ bản về tạo động lực trong doanh nghiệp; phân tích thực trạng về tạo động lực làm việc cho người lao động từ đó đánh giá thành công, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần may xuất khẩu Đại Đồng; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần may xuất khẩu Đại Đồng.

  pdf62p caongulam 08-11-2023 3 3   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Thương mại Việt Á" được thực hiện với mục tiêu nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về chiến lược kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh; tiếp cận, phân tích, đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài, bên trong công ty, từ đó đưa ra các điểm mạnh, điểm yếu của CTCP Tư vấn xây dựng và thương mại Việt Á; đề xuất tầm nhìn và một số chiến lược kinh doanh cho CTCP Tư vấn xây dựng và thương mại Việt Á.

  pdf86p caongulam 08-11-2023 2 2   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Thương mại Xuất Nhập khẩu Việt Thành" được thực hiện với mục tiêu nhằm hệ thống hóa các cơ sở lý luận và các vấn đề thực tiễn, kiến thức liên quan đến nâng cao năng lực cạnh tranh - Thực trạng về năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Thành. Qua đó thấy được những thành công và hạn chế, đồng thời phát hiện những nguyên nhân của kết quả đối sánh với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Thành.

  pdf66p caongulam 08-11-2023 4 4   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện chính sách marketing triển khai chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Sao Đỏ" được thực hiện với mục tiêu nhằm làm rõ một số vấn đề lý thuyết cơ bản về triển khai chiến lược kinh doanh và chính sách marketing trong triển khai chiến lược kinh doanh; phân tích, đánh giá thực trạng triển khai chính sách marketing trong triển khai chiến lược kinh doanh của Tập Đoàn Sao Đỏ để tìm ra ưu nhược điểm của chính sách marketing để triển khai chiến lược kinh doanh.

  pdf77p caongulam 08-11-2023 2 2   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng trên website milleniumasiavn.com của Công ty cổ phần Millennium Asia Việt Nam" được thực hiện với mục tiêu nhằm hệ thống hóa những lý luận cơ bản về liên quan đến việc hoạt động chăm sóc khách hàng; tìm hiểu thực trạng của dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến trên website milleniumasiavn.com của công ty cổ phần Millennium Asia Việt Nam, từ đó đưa ra những mặt đạt được, những tồn tại, hạn chế cũng như nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đó.

  pdf72p caongulam 08-11-2023 2 2   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Lê Hoàng" được thực hiện với mục tiêu nhằm hệ thống hóa lại những lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bao gồm các khái niệm, lý thuyết về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, vai trò và các loại hình cạnh tranh; phân tích đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Lê Hoàng từ đó chỉ rõ được những thành công, hạn chế mà Công ty đã đạt được cũng như đang gặp phải.

  pdf68p caongulam 08-11-2023 2 2   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Máy xây dựng T&T" được thực hiện với mục tiêu đi sâu vào tìm hiểu thực trạng nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Máy Xây Dựng T&T, từ đó đưa ra những điểm mạnh và hạn chế còn tồn tại của đơn vị làm căn cứ đưa ra các đề xuất giải pháp nhằm giúp công ty hoàn thiện quy trình và nâng cao hiệu quả nâng cao năng lực cạnh tranh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf71p caongulam 08-11-2023 3 3   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến của thương hiệu Ahimum của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Nhàn Thanh" nhằm hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ, dịch vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến. Nghiên cứu và đánh giá thực trạng hoạt động các dịch vụ chăm sóc khách hàng của thương hiệu Ahimum. Căn cứ vào cơ sở lý luận và những phân tích thực tế để đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các dịch vụ hỗ trợ khách hàng trực tuyến của thương hiệu Ahimum.

  pdf61p caongulam 08-11-2023 3 2   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lí khách hàng tại Công ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ" được thực hiện với mục tiêu nhằm hệ thống hóa một số lý thuyết về HTTT quản lí, phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lí khách hàng trong doanh nghiệp; phân tích và đánh giá thực trạng ứng dụng HTTT quản lí khách hàng tại Công ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ; xây dựng và phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lí khách hàng tại Công ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ.

  pdf71p caongulam 08-11-2023 2 2   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp đại học "Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro của Công ty TNHH Lương thực Long Vũ" được thực hiện với mục tiêu nhằm hệ thống một số lý luận cơ bản về quản trị rủi ro trong kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro của Công ty TNHH lương thực Long Vũ; đề xuất giải pháp giúp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro kinh doanh của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p caongulam 08-11-2023 7 5   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Toàn Gia" nhằm phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Toàn Gia, rút ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân của những thành công, hạn chế đó; đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Toàn Gia. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf66p caongulam 08-11-2023 4 4   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Giải pháp hoàn thiện các hoạt động khách hàng trực tuyến cho Công ty TNHH Sam Kwang Air Tech" nhằm tóm lược, hệ thống hóa và vận dụng tổng hợp vấn đề, cơ sở lý luận trong thời gian thực tập, nghiên cứu để đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện các hoạt động chăm sóc khách hàng trực tuyến cho Công ty TNHH Sam Kwang Air Tech. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf68p caongulam 08-11-2023 5 3   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện website thương mại điện tử của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ YOURHOMES" nhằm phân tích, đánh giá thực trạng của website www.yourhomes.vn của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương Mại và Dịch Vụ YOURHOMES nhằm chỉ ra những thành công và mặt hạn chế cần khắc phục, nguyên nhân của những hạn chế; trên cơ sở những vấn đề đã phát hiện, đề xuất các giải pháp khả thi nhằm hoàn thiện website của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ YOURHOMES.

  pdf52p caongulam 08-11-2023 5 3   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện quy trình bán lẻ điện tử tại website https://nunakids.com của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Nhàn Thanh" nhằm phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động BLĐT trên website https://nunakids.com của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Nhàn Thanh; tìm ra giải pháp khắc phục các khó khăn, hạn chế hiện tại và hoàn thiện quy trình BLĐT trên website của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Nhàn Thanh.

  pdf77p caongulam 08-11-2023 5 3   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp đại học "Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Inox Thiên Hà" nhằm chỉ ra và trình bày các lý luận về vấn đề nghiên cứu, cụ thể là về văn hóa doanh nghiệp; phân tích thực trạng phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Inox Thiên Hà, đánh giá các thành tựu, hạn chế trong hoạt động phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty; đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển văn hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH Inox Thiên Hà trong thời gian tới.

  pdf62p caongulam 08-11-2023 5 2   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON" nhằm tổng hợp một số lý luận cơ bản về quản trị rủi ro trong kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON; đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro của công ty Cổ phần Khoáng sản FECON. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf86p caongulam 08-11-2023 4 2   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán hàng tại Công ty TNHH Techhouse" nhằm nghiên cứu tổng quan về Công ty TNHH Techhouse cũng như tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại công ty; hệ thống hóa kiến thức về phát triển hệ thống thông tin quản lý bán hàng nói chung và của Công ty TNHH Techhouse nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p caongulam 09-11-2023 6 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khóa luận tốt nghiệp
p_strCode=khoaluantotnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2