intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Nghệ An

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:70

0
47
lượt xem
3
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Nghệ An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Nghệ An; phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An; phân tích những thuận lợi, khó khăn của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An; đề xuất giải pháp khả thi để hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày càng hiệu quả hơn, và thu hút vốn đầu tư trong những năm gần đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Nghệ An

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> --------------<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> ÑAÀU TÖ TRÖÏC TIEÁP NÖÔÙC NGOAØI<br /> TAÏI TÆNH NGHEÄ AN<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Ngô Thị Thu Thủy<br /> Lớp: K43B KH-ĐT<br /> Niên khóa: 2009 - 2013<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> ThS. Trần Minh Trí<br /> <br /> Huế, 05/2013<br /> <br /> i<br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp này được hoàn thành là sự tổng hợp<br /> kết quả học tập, nghiên cứu trong suốt 4 năm học ở trường Đại<br /> <br /> Ế<br /> <br /> học Kinh tế Huế.<br /> <br /> U<br /> <br /> Trong quá tŕ nh thực tập, nghiên cứu và viết khóa luận tôi<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> đă nhận đư ợc s ự quan t âm gi úp đỡ t ận t ́ nh c ủa nhi ều c á nhân<br /> v à t ập t hể.<br /> <br /> H<br /> <br /> Trước hết tôi xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu, Khoa<br /> <br /> IN<br /> <br /> Kinh Tế Phát Triển trường Đại học Kinh tế Huế đă tạo mọi điều<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> kiện thuận lợi cho tôi trong quá tŕ nh học tập cũng như hoàn<br /> <br /> O<br /> <br /> t hành k hóa l uận này .<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Đặc biệt tôi xin bày tỏ ḷ ng kính trọng và biết ơn sâu sắc<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> nhất đến Th.s Trần Minh Trí đă tận t́ nh chu đáo hướng dẫn,<br /> gi úp đở t ôi hoàn t hành k hóa l uận n ày .<br /> Tôi xin chân thành gởi lời cám ơn đến các anh chị và cô chú<br /> ở Sở Kế hoạch – Đầu tư đă tạo mọi điều kiện cho tôi thực tập và<br /> c ung c ấp s ố l i ệu để t ôi hoàn t hàn h k hóa l uận này .<br /> <br /> SVTH: Ngô Thị Thu Thủy<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> ii<br /> <br /> Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn gia đ́ nh, bạn bè và<br /> người thân những người đă luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ<br /> tôi trong quá tŕ nh học tập cũng như hoàn thành khóa luận này.<br /> V́ điều kiện thời gian c̣ n hạn chế, kiến thức có hạn, kinh<br /> nghiệm thực tiễn chưa nhiều nên trong khóa luận này không<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> tránh khỏi những sai sót. Rất mong nhận được sự góp ư của<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> thầy cô và bạn bè để khóa luận này được hoàn thiện hơn.<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2013<br /> <br /> SVTH: Ngô Thị Thu Thủy<br /> <br /> S i nh v i ên<br /> Ngô Thị Thu Thủy<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Lời cảm ơn .......................................................................................................................................i<br /> Mục lục...........................................................................................................................................iii<br /> Danh mục viết tắt...........................................................................................................................vi<br /> Danh mục bảng biểu ....................................................................................................................vii<br /> Tóm tắt nghiên cứu .....................................................................................................................viii<br /> <br /> Ế<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ..............................................................................................................1<br /> <br /> U<br /> <br /> 1 Tính cấp thiết của đề tài ...........................................................................................1<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 2 Mục đích nghiên cứu................................................................................................1<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 2.1 Mục đích tổng quát ...........................................................................................1<br /> 2.2 Mục đích cụ thể.................................................................................................2<br /> <br /> H<br /> <br /> 3 Phương pháp nghiên cứu .....................................................................................2<br /> <br /> IN<br /> <br /> 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................................2<br /> 4.1 Đối tượng ..........................................................................................................2<br /> <br /> K<br /> <br /> 4.2 Phạm vi nghiên cứu ..........................................................................................2<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 5 Kết cấu của đề tài .....................................................................................................2<br /> <br /> O<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ...................................................................................3<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI<br /> VÀ CHÍNH SÁCH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ..............3<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 1.1 Khái niệm và vai trò của FDI ................................................................................3<br /> 1.1.1 Bản chất và đặc trưng của FDI ......................................................................5<br /> 1.1.1.1 Bản chất của FDI ....................................................................................5<br /> 1.1.1.2 Các đặc trưng cơ bản của FDI ................................................................6<br /> 1.1.2 Các hình thức FDI..........................................................................................7<br /> 1.1.2.1 Phân theo mục đích đầu tư .....................................................................7<br /> 1.1.1.3 Phân theo hình thức sở hữu ....................................................................8<br /> 1.1.3 Đặc điểm của FDI ..........................................................................................9<br /> 1.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút FDI.........................................10<br /> 1.2.1 Nhân tố lợi nhuận.........................................................................................10<br /> SVTH: Ngô Thị Thu Thủy<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> iv<br /> <br /> 1.2.2 Nhân tố về chi phí ........................................................................................10<br /> 1.2.3 Ổn định chính trị ..........................................................................................11<br /> 1.2.4 Cơ sở hạ tầng ...............................................................................................11<br /> 1.2.5 Đặc điểm thị trường .....................................................................................12<br /> 1.2.6 Các chính sách kinh tế .................................................................................13<br /> 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư FDI ..........................................14<br /> 1.3.1 Môi trường chính trị - xã hội .......................................................................14<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.3.2 Nguồn lực cho sản xuất kinh doanh.............................................................15<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.3.4 Hệ thống thông tin .......................................................................................15<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 1.3.5 Mạng lưới - Đối tác - Văn hóa.....................................................................16<br /> 1.4. Vai trò chính quyền địa phương trong việc thu hút FDI....................................16<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 1.5 Kinh nghiệm thu hút FDI của một số địa phương ..............................................18<br /> 1.5.1 Thu hút đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh..........................................19<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.5.2 Bình Dương..................................................................................................19<br /> <br /> IN<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC<br /> <br /> K<br /> <br /> NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN .......................................................................21<br /> 2.1 Tình hình cơ bản về tỉnh Nghệ An......................................................................21<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 2.1.1 Điều kiện tự nhiên........................................................................................21<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 2.1.1.1 Vị trí địa lý............................................................................................21<br /> 2.1.1.2 Tài nguyên thiên nhiên .........................................................................22<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...............................................24<br /> 2.2 Thực trạng thu hút vốn đầu tư nước ngoài của tỉnh Nghệ An ............................27<br /> 2.2.1 Các chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài của tỉnh trong khung khổ<br /> chung của đất nước ...............................................................................................27<br /> 2.2.2 Thực trạng về tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Nghệ An ..28<br /> 2.2.2.1 Cơ cấu FDI theo ngành nghề đầu tư.....................................................29<br /> 2.2.2.2 Cơ cấu theo hình thức đầu tư................................................................31<br /> 2.2.2.3 Cơ cấu vốn FDI theo đối tác đầu tư......................................................32<br /> 2.2.2.4 Cơ cấu đầu tư theo địa bàn ...................................................................34<br /> 2.2.2.5 Cơ cấu đầu tư vào các KCN của tỉnh ...................................................35<br /> SVTH: Ngô Thị Thu Thủy<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2