intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Ngọc Anh

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:168

0
62
lượt xem
17
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Ngọc Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa các vấn đề căn bản về thuế GTGT, thuế TNDN và kế toán thuế GTGT và thuế TNDN; tìm hiểu về quá trình kế toán thuế GTGT và thuế TNDN; phân tích đánh giá nhận xét quá trình kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại doanh nghiệp; đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Ngọc Anh

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH<br /> ––––––<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ<br /> GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC ANH<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Nguyễn Thị Ngọc Ánh<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> ThS. Nguyễn Ngọc Thủy<br /> <br /> Lớp: K44B KTKT<br /> Niên khóa: 2010 - 2014<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, bên cạnh sự nổ lực của bản thân,<br /> em còn nhận được sự giúp đỡ của nhiều cá nhân và tổ chức. Với tình cảm chân<br /> thành nhất em xin được phép bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến:<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu nhà trường cùng<br /> toàn thể thầy cô giáo trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế đã trang bị<br /> cho em những kiến thức bổ ích trong suốt những năm học vừa qua. Đặc biệt các<br /> thầy cô giáo trong Khoa kế toán tài chính đã trang bị cho em những kiến thức<br /> quý báu về kế toán và kiểm toán làm hành trang cho em bước vào đời.<br /> Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn là<br /> Th.S Nguyễn Ngọc Thủy đã góp ý và truyền đạt những kinh nghiệm giúp<br /> em hoàn thành tốt bài khóa luận của mình.<br /> Em xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo Công ty TNHH Ngọc<br /> Anh, cùng toàn thể anh chị Phòng kế toán đã quan tâm hướng dẫn và giúp đỡ<br /> em rất nhiệt tình trong quá trình thực tập tại đơn vị.<br /> Lời cuối cùng em xin cảm ơn gia đình cùng bạn bè đã động viên và giúp đỡ<br /> em vượt qua những khó khăn để hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp của mình.<br /> Kết hợp những kiến thức thầy cô truyền đạt, em đã hoàn thành bài khóa<br /> luận của mình. Trong thời gian tìm hiểu thực tế tại đơn vị do chưa được tiếp xúc<br /> nhiều với thực tế và kiến thức còn hạn hẹp nên khóa luận không tránh khỏi những<br /> thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp nhận xét của thầy cô<br /> để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 05 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Thị Ngọc Ánh<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1. Sự cấp thiết của đề tài: ................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu: ..................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..............................................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................2<br /> 5. Nội dung kết cấu của đề tài.........................................................................................3<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................4<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN 4<br /> 1.1. Những vấn đề chung về thuế ....................................................................................4<br /> 1.1.1. Khái niệm: .............................................................................................................4<br /> 1.1.2. Đặc điểm của thuế: ................................................................................................4<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.1.3. Vai trò của thuế .....................................................................................................4<br /> 1.1.4. Phân loại thuế ........................................................................................................6<br /> 1.2. Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp ....................................................6<br /> 1.2.1. Thuế giá trị gia tăng ...............................................................................................6<br /> 1.2.1.1. Khái niệm ...........................................................................................................6<br /> 1.2.1.2. Đặc điểm của thuế giá trị gia tăng ......................................................................6<br /> 1.2.1.3. Vai trò của thuế giá trị gia tăng ..........................................................................7<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2.1.4. Hệ thống hóa đơn chứng từ sử dụng trong thuế GTGT ....................................8<br /> 1.2.1.5. Đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế GTGT ...8<br /> 1.2.1.6. Căn cứ và phương pháp tính thuế giá trị gia tăng ..............................................9<br /> 1.2.1.7. Kê khai nộp thuế, quyết toán thuế ....................................................................12<br /> 1.2.1.8. Hoàn thuế ..........................................................................................................13<br /> 1.2.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp ...............................................................................13<br /> 1.2.2.1. Khái niệm .........................................................................................................13<br /> 1.2.2.2. Đặc điểm của thuế TNDN ................................................................................14<br /> 1.2.2.3. Vai trò của thuế TNDN ....................................................................................14<br /> 1.2.2.4. Đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế TNDN .14<br /> SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ánh<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy<br /> <br /> 1.2.2.5. Căn cứ và phương pháp tính thuế TNDN.........................................................15<br /> 1.2.2.6. Kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế ...................................................................18<br /> 1.3. KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN .........................................................19<br /> 1.3.1. Kế toán thuế GTGT ............................................................................................19<br /> 1.3.1.1. Kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ..............................................19<br /> 1.3.1.1.1. Kế toán thuế GTGT đầu vào .........................................................................19<br /> 1.3.1.1.2. Kế toán thuế GTGT đầu ra ............................................................................20<br /> 1.3.1.2. Kế toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp..............................................21<br /> 1.3.1.2.1. Kế toán thuế GTGT của HHDV mua vào .....................................................21<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.3.1.2.2. Kế toán thuế GTGT của HHDV bán ra .........................................................22<br /> 1.3.2. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp ...................................................................22<br /> 1.3.2.1. Chứng từ kế toán ..............................................................................................22<br /> 1.3.2.2. Phương pháp hạch toán ....................................................................................23<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.3.2.2.1. Kế toán thuế TNDN hiện hành ......................................................................23<br /> 1.3.2.2.2. Kế toán thuế TNDN hoãn lại phải trả............................................................24<br /> 1.3.2.2.3. Kế toán tài sản thuế TNDN ...........................................................................24<br /> 1.3.3. Tổ chức sổ sách kế toán đối với thuế GTGT, thuế TNDN ..................................26<br /> 1.3.4. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán thuế trong doanh nghiệp. .................26<br /> CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT<br /> VÀ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC ANH .........................................28<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Ngọc Anh ...............................................................28<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ..........................................................................28<br /> 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty ...................................................................28<br /> 2.1.2.1. Chức năng .........................................................................................................28<br /> 2.1.2.2. Nhiệm vụ. .........................................................................................................28<br /> 2.1.2.3. Phương hướng hoạt động của công ty trong những năm gần đây ....................29<br /> 2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý tại công ty ..................................................................29<br /> 2.1.3.1. Sơ đồ quản lý tổ chức bộ máy của công ty. ......................................................29<br /> 2.1.3.2. Chức năng các bộ phận phòng ban ...................................................................30<br /> 2.1.4. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty qua 3 năm (2011-2013) ..................31<br /> SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ánh<br /> <br /> iv<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy<br /> <br /> 2.1.4.1. Tình hình lao động của công ty ........................................................................31<br /> 2.1.4.2. Tình hình tài sản nguồn vốn của công ty qua 3 năm (2011-2013) ...................32<br /> 2.1.4.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm. ................................34<br /> 2.1.5. Đặc điểm bộ máy kế toán tại công ty ..................................................................35<br /> 2.1.5.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty ........................................................35<br /> 2.1.5.2. Chức năng nhiệm vụ của bộ máy kế toán tại công ty TNHH Ngọc Anh .........35<br /> 2.1.5.3. Chế độ chính sách kế toán áp dụng tại công ty ................................................36<br /> 2.2. Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty TNHH Ngọc Anh. ..............38<br /> 2.2.1. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán thuế GTGT ..................................................38<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.2.2. Chứng từ sử dụng ................................................................................................39<br /> 2.2.3. Tài khoản sử dụng ...............................................................................................40<br /> 2.2.4. Sổ kế toán sử dụng...............................................................................................40<br /> 2.2.5. Hạch toán thuế GTGT .........................................................................................41<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.2.6. Kê khai, khấu trừ và nộp thuế .............................................................................44<br /> 2.2.7. Hoàn thuế .............................................................................................................50<br /> 2.3. Thực trạng công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp ......................................51<br /> 2.3.1. Đặc điểm tổ chức công tác thuế TNDN ..............................................................51<br /> 2.3.2. Chứng từ sử dụng ................................................................................................51<br /> 2.3.3. Tài khoản sử dụng ...............................................................................................52<br /> 2.3.4. Sổ kế toán sử dụng...............................................................................................52<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.3.5. Phương pháp xác định thuế TNDN tạm tính và thuế TNDN phải nộp ...............52<br /> 2.3.6. Kê khai nộp thuế TNDN tạm tính và quyết toán thuế TNDN cuối năm .............54<br /> CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ NÊU RA MỘT SỐ GIẢI PHÁP<br /> GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY<br /> TNHH NGỌC ANH ....................................................................................................60<br /> 3.1. Đánh giá tình hình tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Ngọc Anh ................60<br /> 3.1.1. Tổ chức công tác kế toán nói chung ....................................................................60<br /> 3.1.1.1. Những ưu điểm: ................................................................................................60<br /> 3.1.1.2. Những hạn chế:.................................................................................................61<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ánh<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2