intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:71

66
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài trình bày tổng quan về thuế Giá trị gia tăng, thực trạng công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai; một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> -----  -----<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> C<br /> <br /> THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> VICEM HOÀNG MAI<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> <br /> Phan Thị Hằng<br /> <br /> Lê Ngọc Mỹ Hằng<br /> <br /> Lớp: K43A - KTKT<br /> <br /> Huế, 05/2013<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Lê Ngọc Mỹ Hằng<br /> <br /> Lôøi Caûm Ôn<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Bài khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Thực trạng kế toán thuế<br /> giá trị gia tăng tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai”<br /> không chỉ là kết quả lao động nghiêm túc của riêng tác giả mà còn sự<br /> góp ý, giúp đỡ nhiệt tình của rất nhiều người.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị trong phòng Tài chính<br /> kế toán cùng lãnh đạo Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai.<br /> Những người đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được thực tập tại công<br /> ty, cảm nhận được môi trường làm việc ngoài thực tế. Cảm ơn anh<br /> Trần Minh Tuấn – người trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành bài<br /> khóa luận.<br /> Gửi lời cảm ơn tới cô giáo Lê Ngọc Mỹ Hằng – giảng viên<br /> khoa Kế toán-Tài chính trường ĐH Kinh tế Huế - người đã chỉ<br /> dẫn, sữa chữa, góp ý cho tôi hoàn thiện bài khóa luận.<br /> Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới cô giáo Phạm Thị Ái<br /> Mỹ - giảng viên môn kế toán Thuế - người đã truyền cho tôi cảm<br /> hứng tìm hiểu đề tài ngay trong qua trình học tập.<br /> Lời cảm ơn xin được gửi tới ngôi trường Đại học Kinh tế Huế.<br /> Nơi cho tôi những kiến thức, nền tảng cơ bản để thực hiện tốt đề tài.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Phan Thị Hằng<br /> <br /> SVTH: Phan Thị Hằng – K43A-KTKT<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Lê Ngọc Mỹ Hằng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................ i<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .................................................................. vi<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ........................................................................... vii<br /> <br /> Ế<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG, BIỂU ..............................................................................viii<br /> <br /> U<br /> <br /> TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .................................................................... ix<br /> <br /> -H<br /> <br /> NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ................................................................................. 1<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ....................................................................................... 1<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 1.Lý do chọn đề tài................................................................................................ 1<br /> 2.Mục tiêu nghiên cứu........................................................................................... 1<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.Đối tượng nghiên cứu......................................................................................... 2<br /> 4.Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................... 2<br /> <br /> K<br /> <br /> 5.Phương pháp nghiên cứu.................................................................................... 2<br /> <br /> C<br /> <br /> 6.Tóm tắt các nghiên cứu trước đây...................................................................... 2<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ....................................... 3<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG........................... 3<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 1.1Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế GTGT.................................................. 3<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.1Khái niệm ...................................................................................................... 3<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.1.2Đặc điểm ....................................................................................................... 3<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.1.3Vai trò............................................................................................................ 3<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 1.2Phương pháp xác định thuế GTGT .................................................................. 4<br /> <br /> TR<br /> <br /> 1.2.1Người nộp thuế.............................................................................................. 4<br /> 1.2.2Đối tượng chịu thuế....................................................................................... 4<br /> 1.2.3Đối tượng không chịu thuế............................................................................ 4<br /> 1.2.4Căn cứ tính thuế ............................................................................................ 6<br /> 1.2.4.1Giá tính thuế ............................................................................................... 6<br /> 1.2.4.2Thuế suất .................................................................................................... 6<br /> 1.2.5Phương pháp tính thuế .................................................................................. 7<br /> SVTH: Phan Thị Hằng – K43A-KTKT<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Lê Ngọc Mỹ Hằng<br /> <br /> 1.2.5.1Phương pháp khấu trừ thuế ........................................................................ 7<br /> 1.2.5.2Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT...................................................... 8<br /> 1.2.6Xác định số thuế phải nộp vào NSNN .......................................................... 8<br /> 1.2.6.1Số thuế phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế .................................... 8<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.2.6.2Số thuế phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT .................. 8<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.3Kê khai và nộp thuế GTGT.............................................................................. 9<br /> <br /> -H<br /> <br /> 1.3.1Nguyên tắc khai thuế..................................................................................... 9<br /> 1.3.2Nộp thuế GTGT ............................................................................................ 9<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 1.4Phương pháp hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế............ 9<br /> 1.4.1Hạch toán thuế GTGT đầu vào ..................................................................... 9<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.4.1.1Chứng từ liên quan..................................................................................... 9<br /> 1.4.1.3Nguyên tắc hạch toán ............................................................................... 10<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.4.1.4Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu.................................. 11<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.4.2Hạch toán thuế GTGT đầu ra ...................................................................... 13<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 1.4.2.1Chứng từ liên quan................................................................................... 13<br /> 1.4.2.2Nội dung và kết cấu tài khoản sử dụng................................................... 14<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 1.4.2.3Nguyên tắc hạch toán ............................................................................... 15<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.4.2.4Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu.................................. 15<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.5Phương pháp hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.................. 18<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.5.1Hạch toán thuế GTGT của HHDV mua vào ............................................... 18<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 1.5.1.1Chứng từ sử dụng ..................................................................................... 18<br /> <br /> TR<br /> <br /> 1.5.1.2Nguyên tắc xác định thuế GTGT của HHDV mua vào ........................... 18<br /> 1.5.1.3Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu.................................. 18<br /> 1.5.2Hạch toán thuế GTGT của HHDV bán ra................................................... 19<br /> 1.5.2.1Chứng từ sử dụng ..................................................................................... 19<br /> 1.5.2.2Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, thu nhập................................................ 19<br /> 1.5.2.3Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu.................................. 19<br /> <br /> SVTH: Phan Thị Hằng – K43A-KTKT<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Lê Ngọc Mỹ Hằng<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI................................ 21<br /> 2.1Tổng quan về Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai ................................. 21<br /> 2.1.1Quá trình hình thành và phát triển công ty.................................................. 21<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.1.1.1Thông tin cơ bản về Công ty.................................................................... 21<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.1.1.2Lịch sử hình thành và phát triển công ty.................................................. 21<br /> <br /> -H<br /> <br /> 2.1.1.3Ngành nghề đăng ký kinh doanh.............................................................. 23<br /> 2.1.2Đặc điểm tổ chức sản xuất và kinh doanh tại công ty................................. 23<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 2.1.2.1Đặc điểm tổ chức sản xuất ....................................................................... 23<br /> 2.1.2.2Tổ chức kinh doanh của Công ty ............................................................. 26<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.2.3Đánh giá khái quát tình hình SXKD của Công ty.................................... 27<br /> 2.1.3Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty .......................................... 29<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.1.4Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ............................................................. 32<br /> <br /> C<br /> <br /> 2.2Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty cổ phần xi măng Vicem<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> Hoàng Mai........................................................................................................... 36<br /> 2.2.1Khái quát công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty ................................... 36<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 2.2.1.1Khái quát công tác kế toán thuế GTGT ................................................... 36<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.2.1.2Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT................................................ 38<br /> <br /> G<br /> <br /> 2.2.2Kế toán thuế GTGT đầu vào (TK 133) ....................................................... 39<br /> <br /> N<br /> <br /> 2.2.2.1Chứng từ sử dụng ..................................................................................... 39<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 2.2.2.2Kế toán thuế GTGT đầu vào .................................................................... 39<br /> <br /> TR<br /> <br /> 2.2.3Kế toán thuế GTGT đầu ra (TK 3331)........................................................ 45<br /> 2.2.3.1Chứng từ sử dụng ..................................................................................... 45<br /> 2.2.3.2Kế toán thuế GTGT đầu ra....................................................................... 45<br /> 2.2.4Kế toán khấu trừ thuế GTGT, kê khai và nộp thuế GTGT ......................... 51<br /> 2.2.4.1Kế toán khấu trừ thuế GTGT ................................................................... 51<br /> 2.2.4.2Kê khai và nộp thuế GTGT...................................................................... 51<br /> <br /> SVTH: Phan Thị Hằng – K43A-KTKT<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2