intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Dược sĩ Chuyên khoa cấp I: Đánh giá một số điều kiện hoạt động của các cơ sở xét nghiệm y khoa ngoài công lập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ: 123share | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

73
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài được thực hiện nghiên cứu nhằm đánh giá một số điều kiện hoạt động của các cơ sở xét nghiệm ngoài công lập trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, thông qua công tác tự chấm điểm của phòng xét nghiệm và công tác kiểm tra thực tế của Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm Tp. HCM qua năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Dược sĩ Chuyên khoa cấp I: Đánh giá một số điều kiện hoạt động của các cơ sở xét nghiệm y khoa ngoài công lập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

BỘ Y TẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI<br /> <br /> NGUYỄN HỮU HIỆP<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG<br /> CỦA CÁC CƠ SỞ XÉT NGHIỆM Y KHOA NGOÀI<br /> CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I<br /> <br /> HÀ NỘI 2017<br /> <br /> BỘ Y TẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI<br /> <br /> NGUYỄN HỮU HIỆP<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG<br /> CỦA CÁC CƠ SỞ XÉT NGHIỆM Y KHOA NGOÀI<br /> CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH<br /> LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I<br /> CHUYÊN NGÀNH: TCQLD<br /> MÃ SỐ : CK 60 72 04 12<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Thanh Bình<br /> Thời gian thực hiện: ...........................................................<br /> <br /> HÀ NỘI 2017<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ........................................................................................................................ i<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ..................................................................................... v<br /> DANH MỤC BẢNG ......................................................................................................vi<br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ ................................................................................................vii<br /> DANH MỤC HÌNH ẢNH .......................................................................................... viii<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................................. 1<br /> Chương 1. TỔNG QUAN .............................................................................................. 3<br /> 1.1. CÁC YÊU CẦU CHUNG VỀ SƠ SỞ XÉT NGHIỆM ..................................... 4<br /> 1.1.2. Kế hoạch quản lý chất lượng xét nghiệm ........................................................ 6<br /> 1.1.3. Biên soạn, thực hiện sổ tay chất lượng............................................................ 6<br /> 1.1.4. Xây dựng và thực hiện chương trình nội kiểm................................................ 7<br /> 1.1.5. Xây dựng bộ chỉ số chất lượng xét nghiệm ..................................................... 8<br /> 1.1.6. Nhân lực khoa xét nghiệm............................................................................... 8<br /> 1.1.7. Cơ sở vật chất, thiết bị, hóa chất ..................................................................... 9<br /> 1.1.8. Công tác thường quy ....................................................................................... 9<br /> 1.1.9. Kiểm soát chất lượng xét nghiệm.................................................................... 9<br /> 1.2. HIỆN TRẠNG CSVC- TBYT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO<br /> CHẤT LƯỢNG TẠI CÁC PHÒNG XÉT NGHIỆM ............................................ 10<br /> 1.3 TẦM QUAN TRỌNG CỦA CSVC –TTBYT ĐẾN CHẤT LƯỢNG XÉT<br /> NGHIỆM ................................................................................................................... 13<br /> 1.3.1. Giai đoạn trước xét nghiệm ........................................................................... 14<br /> 1.3.2. Giai đoạn xét nghiệm .................................................................................... 15<br /> <br /> i<br /> <br /> 1.3.3. Giai đoạn sau xét nghiệm .............................................................................. 15<br /> 1.4. SAI SỐ TRONG CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH XN ....................... 15<br /> 1.4.1. Giai đoạn trước xét nghiệm ........................................................................... 16<br /> 1.4.2. Giai đoạn xét nghiệm .................................................................................... 16<br /> 1.4.3. Giai đoạn sau xét nghiệm .............................................................................. 16<br /> 1.5. SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CSVC, TTB CỦA TỪNG GIAI ĐOẠN ................ 17<br /> Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................ 19<br /> 2.1. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU........................ 19<br /> 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu ..................................................................................... 19<br /> 2.1.2. Thời gian và Địa điểm nghiên cứu : .............................................................. 19<br /> 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................................... 19<br /> 2.2.1. Biến Số Nghiên Cứu...................................................................................... 19<br /> 2.2.2. Thiết Kế Nghiên Cứu .................................................................................... 22<br /> 2.2.3. Phương Pháp Thu Thập Số Liệu ................................................................... 23<br /> 2.2.4. Mẫu nghiên cứu ............................................................................................. 23<br /> 2.2.5. Xử lý và phân tích số liệu .............................................................................. 23<br /> Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ....................................................................... 26<br /> 3. 1. ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ ĐIỀU KIỆN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT .................... 26<br /> 3.1.1. Đánh giá tiêu chí về diện tích, chiều cao phòng xét nghiệm (tiêu chíE1) .. 27<br /> 3.1.2. Điều kiện về Tường và Trần (tiêu chí E2) .................................................... 29<br /> 3.1.3. Hệ thống điện (tiêu chí E3) ............................................................................ 30<br /> 3.1.4. Hệ thống cấp thoát nước (tiêu chí E4) .......................................................... 32<br /> <br /> ii<br /> <br /> 3.1.5. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy (tiêu chí E5)............................................. 33<br /> 3.1.6. Khu vực cho các xét nghiệm Sinh hoá, Huyết học, Miễn dịch, Vi sinh (tiêu<br /> chí E10) ...................................................................................................................... 34<br /> 3.2. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN VỀ TRANG THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM .............. 36<br /> 3.2.1. Danh mục kỹ thuật được phê duyệt (tiêu chí E7) ........................................ 37<br /> 3.2.2. Thiết bị xét nghiệm phù hợp (tiêu chí E8) .................................................... 39<br /> 3.2.3. Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị dụng cụ xn (tiêu chí E9) ....... 40<br /> 3.2.4. Kiểm định và hiệu chuẩn ttb, dụng cụ xét nghiệm (tiêu chí E10) .............. 42<br /> 3.2.5. Hồ sơ quản lý ttb, dụng cụ, hoá chất, thuốc thử (tiêu chí E11) .................. 43<br /> 3.2.6. Bảo quản hoá chất, thuốc thử ........................................................................ 44<br /> Chương 4. BÀN LUẬN ................................................................................................ 47<br /> 4.1. ĐIỀU KIỆN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT............................................................. 49<br /> 4.1.1. Đánh giá diện tích, chiều cao phòng xét nghiệm ........................................ 49<br /> 4.1.2 . Quy định về tường, trần................................................................................ 50<br /> 4.1.3 Hệ thống điện ................................................................................................. 51<br /> 4.1.4. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy .................................................................. 51<br /> 4.1.5. Hệ thống cấp, thoát nước............................................................................... 52<br /> 4.1.6. Không gian danh riêng cho các xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch, vi sinh .... 52<br /> 4.2. ĐIỀU KIỆN VỀ TRANG THIẾT BỊ, HÓA CHẤT , THUỐC THỬ ............ 53<br /> 4.2.1. Danh mục kỹ thuật, thiết bị xét nghiệm ........................................................ 53<br /> 4.2.2 Bảo trì, bảo dưỡng hiệu chuẩn thiết bị PXN .................................................. 55<br /> 4.2.3 Bảo quản hóa chất thuốc thử .......................................................................... 56<br /> <br /> iii<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2