intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn: Hoàn thiện quy trình thanh toán trực tuyến qua website www.giaytot.com của Công ty cổ phần bán lẻ trực tuyến OSS Việt Nam

Chia sẻ: Lương Văn Hiếu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:53

235
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn: Hoàn thiện quy trình thanh toán trực tuyến qua website www.giaytot.com của Công ty cổ phần bán lẻ trực tuyến OSS Việt Nam nhằm nghiên cứu, giải quyết được phần nào những khó khăn đang gặp phải trong dịch vụ thanh toán điện tử tại website www.GIAYTOT.com.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Hoàn thiện quy trình thanh toán trực tuyến qua website www.giaytot.com của Công ty cổ phần bán lẻ trực tuyến OSS Việt Nam

 1. i Luận văn Hoàn thiện quy trình thanh toán trực tuyến qua website www.giaytot.com của Công ty cổ phần bán lẻ trực tuyến OSS Việt Nam
 2. ii LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo Khoa Thương mại Điện tử và Trường Đại học Thương mại đã tận tình giảng dạy, trang bị những kiến thức quý báu trong những năm vừa qua. Đặc biệt tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo Lê Xuân Cù đã tận tình hướng dẫn chỉ bảo trong quá trình thực hiện đề tài. Tác giả xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần bán lẻ trực tuyến OSS Việt Nam đã tạo thuận lợi cho tác giả trong quá trình thực tập và thực hiện đề tài tốt nghiệp. Xin cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ và ủng hộ của ông, bà, cha, mẹ, các anh chị và bạn bè trong quá trình thực hiện luận văn. Hà Nội, tháng 5 năm 2012 Sinh viên thực hiện Bùi Vinh Quang
 3. iii TÓM LƯỢC Tuy mới xuất hiện ở Việt Nam trong khoảng 10 gần đây nhưng thương mại điện tử đã chứng tỏ ưu thế vượt trội của mình, giúp giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Việc ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp là xu thế tất yếu. Chính vì thế, nhiều giao dịch hay thanh toán đã được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng, các đối tác không cần phải gặp mặt trực tiếp, nên nhu cầu về thông tin cá nhân hay thông tin giao dịch là rất lớn. Nhưng cùng với đó những vi phạm liên quan đến thông tin cá nhân hay thông tin giao dịch cũng ngày một nhiều hơn, gây tâm lý e ngại cho các cá nhân, tổ chức khi tham gia giao dịch thương mại điện tử. Đề tài “Hoàn thiện quy trình thanh toán trực tuyến qua website www.giaytot.com của Công ty cổ phần bán lẻ trực tuyến OSS Việt Nam” nhằm nghiên cứu và làm rõ thực trạng các vấn đề quy trình thanh toán trực tuyến được triển khai tại các Công ty trực tuyến nói chung và của Công ty cổ phần bán lẻ trực tuyến OSS Việt Nam. Trên cơ sở các lý luận và đánh giá, khảo sát thực trạng những ưu điểm, những tồn tại trong lĩnh vực thanh toán trực tuyến, khóa luận đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thanh toán trực tuyến tại website www.GIAYTOT.com của Công ty OSS Việt Nam. Với việc chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp “Hoàn thiện quy trình thanh toán trực tuyến qua website www.GIAYTOT.com của Công ty cổ phần bán lẻ trực tuyến OSS Việt Nam” hi vọng sẽ giải quyết được phần nào những khó khăn đang gặp phải trong dịch vụ thanh toán điện tử tại website www.GIAYTOT.com. Tuy nhiên do thời gian và khả năng nên còn một số vấn đề chưa được giải quyết như giải pháp về bảo mật trong thanh toán trực tuyến chưa được nghiên cứu sâu, tôi sẽ thực hiện tiếp khi có điều kiện.
 4. iv MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN ......................................................................................................... i TÓM LƯỢC .........................................................................................................iii MỤC LỤC............................................................................................................. iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ..................................................................... vii DANH MỤC BẢNG BIỂU ................................................................................. viii DANH MỤC HÌNH VẼ ........................................................................................ ix PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết của đề tài .................................................................................... 1 4. Phạm vi và ý nghĩa của nghiên cứu .................................................................. 4 a. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................... 4 b. Ý nghĩa của nghiên cứu ..................................................................................... 4 CHƯƠNG 1 ........................................................................................................... 6 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN .. 6 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN .................................................................... 6 1.1.1 Khái niệm thanh toán trực tuyến ................................................................. 6 1.2 MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ VẤN ĐỀ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN .. 6 1.2.1 Phân loại các phương thức thanh toán trên 1 website ................................ 6 1.2.1.3 Trả tiền mặt khi giao hàng ........................................................................ 8 1.2.1.4 Chuyển khoản ngân hàng .......................................................................... 8 1.2.1.4 Gửi tiền qua bưu điện hoặc hệ thống chuyển tiền quốc tế ....................... 8 1.2.2 Phí cho việc thanh toán trực tuyến: ............................................................. 8 1.3 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU .................................................. 9 1.3.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới .............................................................. 9 1.3.2 Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam ............................................................. 9 CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TẠI WEBSITE WWW.GIAYTOT.COM .................................................................. 11 2.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ ....................................... 11 2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu .................................................................. 11
 5. v 2.1.2 Phương pháp phận tích dữ liệu ................................................................. 12 2.2 ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN QUY TRÌNH THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TẠI WEBSITE WWW.GIAYTOT.COM .................................................................. 13 2.2.1 Tổng quan tình hình liên quan đến vấn đề nghiên cứu ............................. 13 2.2.1.2.1 Giới thiệu về công ty cổ phần bán lẻ trực tuyến OSS Việt Nam và website www.giaytot.com .................................................................................... 14 2.2.1.2.2 Mục tiêu, phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới. .. ............................................................................................................ 16 2.2.1.2.3 Giới thiệu về các hình thức thanh toán trực tuyến của công ty đang sử dụng ................................................................................................................. 17 2.2.1.2.3 Thực trang quy trình thanh toán của công ty OSS Việt Nam ... Error! Bookmark not defined. 2.2.2 Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên ngoài đến Thanh toán trực tuyến của website www.GIAYTOT.com ............................................................ 18 2.2.3 Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên trong đến TTTT của GIAYTOT.com .................................................................................................... 21 2.2.3.3 Ảnh hưởng của nguồn lực tài chính ........................................................ 22 2.3 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU.......................................... 22 2.3.1 Kết quả phân tích và xử lý dữ liệu sơ cấp.................................................. 22 2.3.2 Kết quả phân tích và tổng hợp các dữ liệu thứ cấp .................................. 25 CHƯƠNG 3. CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TẠI WEBSITE WWW.GIAYTOT.COM .... 28 3.1 CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN QUA NGHIÊN CỨU......................... 28 3.1.1 Những kết quả đạt được ............................................................................. 28 3.1.2 Những tồn tại chưa giải quyết .................................................................... 28 3.1.3 Nguyên nhân của những tồn tại ................................................................. 29 3.1.4 Những hạn chế của nghiên cứu và những vấn đề cần nghiên cứu tiếp theo .............................................................................................................................. 29 3.2 DỰ BÁO TRIỂN VỌNG VÀ QUAN ĐIỂM GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TẠI WEBSITE WWW.GIAYTOT.COM CỦA CÔNG TY OSS VIỆT NAM............................ 30
 6. vi 3.2.1 Dự báo tình hình trong thời gian tới ..................................................................................... 3.2.2.Định hướng phát triển của công ty ............................................................ 32 3.3 CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TẠI WEBSITE WWW.GIAYTOT.COM ... 33 3.3.1 Đề xuất với doanh nghiệp/công ty .............................................................. 33 3.3.2 Đề xuất, kiến nghị vĩ mô với nhà nước ...................................................... 33 KẾT LUẬN .......................................................................................................... 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 37
 7. vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa TMĐT Thương mại điện tử TTĐT Thanh toán điện tử TTTT Thanh toán trực tuyến DN Doanh nghiệp CNTT Công nghệ thông tin SGD Sở giao dịch TP Thành phố ATM Automated Teller Machine (máy rút tiền tự động) SSL Secure Socket Layer COD cash on delivery (trả tiền khi nhận hàng) TK Tài khoản QTKD Quản trị kinh doanh
 8. viii DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Tên bảng Trang Bảng 1 Các văn bản pháp lý liên quan đến TTĐT 30 Bảng 2 Bảng 2 Các công ty cung cấp dịch vụ TTĐT 30 Bảng 3.1 Khả năng nhận biết website của khách hàng 31 Bảng 3.2 Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách 33 hàng Bảng 3.3 Hình thức thanh toán chủ yếu của khách hàng 34 Bảng 3.4 Tỷ lệ giao dịch bị lỗi 35 Bảng 3.5 Đánh giá về dịch vụ TTTT của GIAYTOT.com 35
 9. ix DANH MỤC HÌNH VẼ STT Tên hình Trang Hình 1 Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần bán lẻ trực tuyến 23 OSS Việt Nam. Hình 2 Khả năng nhận biết website www.giaytot.com của khách 32 hàng Hình 3 Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách 33 hàng Hình 4 Hình thức thanh toán chủ yếu của khách hàng 34 Hình 5 Tỷ lệ giao dịch bị lỗi 35 Hình 6 Đánh giá về dịch vụ TTTT của GIAYTOT.com 35
 10. 1 ĐỀ TÀI: “Hoàn thiện quy trình thanh toán trực tuyến qua website www.giaytot.com của Công ty cổ phần bán lẻ trực tuyến OSS Việt Nam” PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Năm 2010 là thời điểm mà khung pháp lý về Thương mại điện tử (TMĐT) đã được hình thành. Việc ra đời của Luật Giao dịch điện tử và Luật Công nghệ thông tin đã tạo cơ sở để Chính phủ và các Bộ ngành ban hành các văn bản dưới Luật điều chỉnh những lĩnh vực cụ thể của giao dịch điện tử. Từ năm 2006-2010 một số văn bản cấp Nghị định đã được ban hành. Thời gian gần đây TMĐT và Thanh toán điện tử (TTĐT) đã không còn là những khái niệm xa lạ đối với nhiều người dân Việt Nam. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng chuyện mua bán hàng hoá và thanh toán qua mạng giờ đã trở thành một trong những hình thức không thể thiếu trong giao dịch thương mại. TMĐT với chìa khóa là TTĐT, ở đó người mua hoàn toàn có thể giao dịch bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Người mua và người bán thật sự có được sự nhanh chóng, tiện lợi khi mua bán hàng hóa; đặc biệt là phạm vi rộng khắp với dải sản phẩm đa dạng, phong phú cùng với sự tham gia của các doanh nghiệp và các tổ chức tài chính, ngân hàng. TMĐT hiện đang phát triển với tốc độ rất nhanh chóng. Sự phát triển đó kéo theo hàng loạt hoạt động trong thương mại truyền thống thay đổi, cùng với đó là phương thức thanh toán, các giao dịch thanh toán thay đổi theo chuyển dần từ thanh toán trực tiếp sang Thanh toán điện tử (TTĐT). Có thể nói TTĐT là nền tảng của hệ thống TMĐT hay nói cách khác giải quyết được điểm yếu của TTĐT sẽ thúc đẩy TMĐT phát triển. Thanh toán trực tuyến xuất hiện cùng với sự phát triển của Internet và Thương mại điện tử và là hình thức phát triển mới của thanh toán điện tử truyền thống. Ngày nay, TMĐT đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới, các phương thức mới ra đời đã đem lại sự thuận tiện, nhanh chóng và tiết kiệm cho cả các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Bên cạnh các phương thức thanh toán truyền thống như chuyển khoản, chuyển tiền qua bưu điện hay thư đảm bảo còn có các hình thức khác
 11. 2 như thanh toán qua điện thoại di động và Internet đang ngày càng phát triển tại Việt Nam và các nước trên thế giới. Thanh toán trực tuyến ở Việt Nam chỉ mới thực sự đi những bước đi đầu tiên từ cuối năm 2006, đầu năm 2007. Nhưng đến năm 2010 nó mới phát triển mạnh mẽ khi mà một loạt các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cổng thanh toán điện tử ra đời như Nganluong.vn, VNmart.vn, Payoo.vn, OnePay, Baokim.vn… Theo kết quả điều tra của Bộ Thương Mại tại Hội thảo Quốc tế thương mại điện tử Việt Nam (VIES 2010) diễn ra ngày 16/12/2010 tại TP.HCM: năm 2010 với 2.004 doanh nghiệp trên cả nước trong năm 2009 cho thấy gần như 100% doanh nghiệp đã triển khai ứng dụng TMDT. Tuy nhiên chỉ có 12% là tham gia sàn giao dịch điện tử và thanh toán bằng tiền mặt vẫn là một con số lớn chiếm 90,8% giao dịch. Đó là số liệu từ báo cáo ‘phân tích thói quen và đặc điểm mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam ‘do Ông Xavier Depouilly- Giám đốc phát triển kinh doanh và dịch vụ khách hàng Kanta Media Vietnam trình bày. Theo báo cáo này, có hơn 27% dân số Việt Nam truy cập Internet, riêng khu vực đô thị tỷ lệ này vượt 50%, nhưng chỉ có 5% từng mua hàng trực tuyến. Thay vì trước đây khi mua hàng trực tuyến khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp cho nhà cung cấp sau đó nhận hàng, rủi ro là rất lớn. Chính vì thế, các công thanh toán trung gian đã ra đời nhằm giảm bớt rủi ro trong giao dịch. Khi áp dụng cổng thanh toán trung gian, nếu người mua không nhận được sản phẩm như thỏa thuận có thể thông báo lại với “người giữ tiền trung gian” để có thể bảo toàn được khoản tiền đã thanh toán. Ngược lại, người bán hàng cũng dễ dàng loại trừ được các vị khách có tính “ăn quỵt”. Hơn nữa, thông qua hình thức thanh toán này, các giao dịch qua mạng cũng trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn rất nhiều. Do đó, trong thời gian tới, việc nghiên cứu quy trình thanh toán trực tuyến sử dụng các cổng thanh toán trực tuyến là cần thiết để khắc phục những hạn chế mang đến cho khách hàng tiện ích thanh toán dễ dàng nhất, an toàn nhất, qua đó làm tăng doanh thu của DN. 2. Xác định và tuyên bố đề tài Cùng với sự chuyển mình của Internet Việt Nam các cổng thanh toán trực tuyến cũng bước vào cuộc chạy đua công nghệ và chiếm lĩnh thị phần nhanh chóng.
 12. 3 Cổng thanh toán trực tuyến đóng vai trò “ kết nối” giữa các ngân hàng và các website bán hàng, hay nói cách khác là trung gian giữa người mua và người bán hàng, để đảm bảo không có rủi do kinh doanh. Công ty cổ phần bán lẻ trực tuyến OSS Việt Nam với website www.giaytot.com được xây dựng theo phong cách hiện đại với các chính sách bán hàng rất mở như trả lại hàng và hoàn tiền trong 365 ngày, cam kết chất lượng và vận chuyển miễn phí toàn quốc. Công ty luôn cố gắng để mang lại sự an tâm và cảm giác thích thú, thoải mái mỗi khi mua hàng. Tuy là một công ty bán hàng trực tuyến nhưng các phương thức thanh toán trực tuyến của công ty còn rất sơ sài: mới chỉ có 2 phương thức cơ bản đó là Chuyển khoản qua ngân hàng, thẻ ATM và Thanh toán COD (nhận hàng, kiếm tra và trả tiền). Rõ ràng, trong một môi trường bán hàng trực tuyến, việc chỉ áp dụng 2 phương thức thanh toán trên mang lại cho khách hàng sự thiếu an tâm vì tỉ lệ rủi ro không nhỏ, khách hàng không có nhiều sự lựa chọn trong việc thanh toán và vẫn có một tỉ lệ lớn khách hàng mất thời gian và công sức đi ra ngân hàng và các cây ATM để chuyển khoản. Một tỉ lệ khách hàng không nhỏ vì thế cũng mất đi vì tâm lý “ngại”. Với mục tiêu phát triển trở thành website bán lẻ thời trang hàng đầu Việt Nam, nhưng việc có quá ít phương thức thanh toán và quy trình thanh toán rườm rà đã và đang trở thành rào cản giữa khách hàng với doanh nghiệp. Từ tính cấp thiết đã nêu trên của đề tài, tác giả đã chọn đề tài “Hoàn thiện quy trình thanh toán trực tuyến qua website www.giaytot.com của Công ty cổ phần bán lẻ trực tuyến OSS Việt Nam” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.
 13. 4 3. Các mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu xuyên suốt đề tài nghiên cứu là tìm hiểu về các phương thức thanh toán trực tuyến có thể áp dụng được vào website www.giaytot.com và hoàn thiện quy trình thanh toán trực tuyến của mỗi phương thức đó. Để hoàn thành mục tiêu tổng quát đó, đề tài sẽ tập trung làm rõ một số vấn đề chủ yếu sau: - Đưa ra cơ sở lý luận về thanh toán trực tuyến. - Vận dụng cơ sở lý luận các phương thức thanh toán trực tuyến tại website www.giaytot.com - Đánh giá quy trình thanh toán của mỗi phương thức và công cụ thanh toán trực tuyến tại website www.giaytot.com - Đưa ra đề xuất để hoàn thiện quy trình thanh toán trực tuyến tại website www.giaytot.com của Công ty OSS Vietnam. 4. Phạm vi và ý nghĩa của nghiên cứu a. Phạm vi nghiên cứu - Không gian: Đề tài nghiên cứu tập trung nghiên cứu về quy trình thanh toán bằng các công cụ TTTT tại website bán lẻ www.giaytot.com của Công ty OSS Vietnam. - Thời gian: Các báo cáo, tài liệu nghiên cứu, tài liệu viết để phục vụ mục đích nghiên cứu được cập nhật trong năm 2010 và 2011. b. Ý nghĩa của nghiên cứu Đề tài nghiên cứu giúp tác giả rèn luyện kỹ năng nghiên cứu vấn đề và áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế của website www.giaytot.com Kết quả của bài nghiên cứu giúp Công ty Cổ phần bán lẻ trực tuyến OSS Việt Nam có thể áp dụng trực tiếp vào hoạt động thanh toán và bán hàng, hoặc Doanh nghiệp có thể nhìn nhận thêm được những hạn chế của quy trình thanh toán trực tuyến còn gặp phải và một vài giải pháp khắc phục Doanh nghiệp có thể tham khảo. 5. Kết cấu Khóa luận tốt nghiệp
 14. 5 Ngoài phần mở đầu, tóm tắt, mục lục, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, khóa luận tốt nghiệp bao gồm ba chương: CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TẠI WEBSITE WWW.GIAYTOT.COM CỦA CÔNG TY OSS VIETNAM CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TẠI WEBSITE WWW.GIAYTOT.COM CỦA CÔNG TY OSS VIETNAM
 15. 6 CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.1 Khái niệm thanh toán trực tuyến TTĐT (Electronic payment) là việc thanh toán dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, trong đó sử dụng máy tính nối mạng để truyền các thông điệp điện tử, chứng từ điện tử giúp cho quá trình thanh toán nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. TTĐT là việc thanh toán qua thông điệp điện tử thay việc thanh toán tiền mặt. Theo ủy ban Châu Âu (EU), TTĐT được hiểu là việc thực hiện các hoạt động thanh toán thông qua các phương tiện điện tử dựa trên việc xử lý truyền dữ liệu điện tử. Từ khái niệm về thanh toán điện tử ta có thể rút ra khái niệm của thanh toán trực tuyến như sau: - Theo báo cáo quốc gia về kĩ thuật TMĐT của Bộ Thương mại thì “TTTT là việc trả tiền và nhận tiền hàng cho các hàng hóa, dịch vụ được bán trên internet thông qua các thông điệp điện tử thay cho việc trao tay tiền mặt”. 1.2 MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ VẤN ĐỀ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN 1.2.1 Phân loại các phương thức thanh toán trên 1 website 1.2.1.1 Thanh toán trực tuyến bằng các loại thẻ + Khái niệm thẻ thanh toán: Thẻ thanh toán là một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt mà người chủ thẻ có thể sử dụng để rút tiền mặt hoặc thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ tại các điểm chấp nhận thanh toán bằng thẻ. + Phân loại thẻ thanh toán: - Thẻ tín dụng (Credit Card): là loại thẻ được sử dụng phổ biến nhất, theo đó người chủ thẻ được phép sử dụng một hạn mức tín dụng không phải trả lãi để mua sắm hàng hoá, dịch vụ tại những cơ sở kinh doanh, khách sạn, sân bay ... chấp nhận loại thẻ này.
 16. 7 Gọi đây là thẻ tín dụng vì chủ thẻ được ứng trước một hạn mức tiêu dùng mà không phải trả tiền ngay, chỉ thanh toán sau một kỳ hạn nhất định. Cũng từ đặc điểm trên mà người ta còn gọi thẻ tín dụng là thẻ ghi nợ hoãn hiệu (delayed debit card) hay chậm trả. - Thẻ ghi nợ (Debit card): đây là loại thẻ có quan hệ trực tiếp và gắn liền với tài khoản tiền gửi. Loại thẻ này khi đợc sử dụng để mua hàng hoá hay dịch vụ, giá trị những giao dịch sẽ được khấu trừ ngay lập tức vào tài khoản của chủ thẻ thông qua những thiết bị điện tử đặt tại cửa hàng, khách sạn ... đồng thời chuyển ngân ngay lập tức vào tài khoản của cửa hàng, khách sạn... Thẻ ghi nợ còn hay được sử dụng để rút tiền mặt tại máy rút tiền tự động. Thẻ ghi nợ không có hạn mức tín dụng vì nó phụ thuôc vào số dư hiện hữu trên tài khoản của chủ thẻ. - Thẻ rút tiền mặt (Cash card): là loại thẻ rút tiền mặt tại các máy rút tiền tự động hoặc ở ngân hàng. Với chức năng chuyên biệt chỉ dùng để rút tiền, yêu cầu đặt ra đối với loại thẻ này là chủ thẻ phải ký quỹ tiền gởi vào tài khoản ngân hàng hoặc chủ thẻ được cấp tín dụng thấu chi mới sử dụng được. 1.2.1.2 Thanh toán bằng ví điện tử Là một tài khoản điện tử. Nó giống như "ví tiền" của người mua hàng trên Internet và đóng vai trò như 1 chiếc Ví tiền mặt trong thanh toán trực tuyến, giúp người mua thực hiện công việc thanh toán các khoản phí trên Internet, gửi và tiền một cách nhanh chóng, đơn giản và tiết kiệm cả về thời gian và tiền bạc. Sự an toàn và tiện lợi chính là mục tiêu mà ví điện tử hướng tới. Một số loại ví điện tử phổ biến  Ngân lượng: một sản phẩm của PeaceSoft Solutions Corporation  VnMart: Công ty cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPay)  Payoo: Công ty cổ phần DV Trực tuyến Cộng đồng Việt (VietUnion)  MobiVí: Công ty cổ phần Hỗ trợ DV Thanh toán Việt Phú  MoMo: ví tiền điện tử trên điện thoại di động của VinaPhone  VinaPay: Công ty cổ phần Công nghệ Thanh toán Việt Nam  Netcash: Công ty PayNet  Smartlink: Công ty cổ phần DV Thẻ Smartlink  M_Service: Công ty cổ phần DV Di động Trực tuyến
 17. 8 1.2.1.3 Trả tiền mặt khi giao hàng: Đây vẫn là hình thức thanh toán chủ yếu khi mua hàng qua các website vì đảm bảo độ an toàn, khách hàng nhận đúng hàng đã đặt mua thì mới trả tiền. 1.2.1.4 Chuyển khoản ngân hàng: Thông qua chuyển khoản tại các cây ATM hoặc giao dịch trực tiếp tại ngân hàng, chủ tài khoản chuyển khoản sang tài khoản của người bán một số tiền trước khi nhận hàng. Cách thức này chỉ nên thực hiện khi người mua có thể tin cậy ở người bán, thông thường khi hai bên là khách quen trên các website mua sắm hoặc người bán là một đối tác có uy tín. Phương thức này rất hữu ích trong trường hợp người mua và người bán ở cách xa nhau, không thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, nhưng có rủi ro nhất định cho người mua, khi người bán không giao hàng hoặc giao hàng kém phẩm chất so với khi rao bán. 1.2.1.5 Gửi tiền qua bưu điện hoặc hệ thống chuyển tiền quốc tế: trong trường hợp người mua hoặc người bán ở cách xa, lại không có tài khoản ngân hàng thì có thể dùng cách này. Tuy nhiên sẽ tốn một khoản phí chuyển tiền; tùy dịch vụ của từng ngân hàng, mức phí có thể là vài chục nghìn đồng. 1.2.2 Phí cho việc thanh toán trực tuyến: - Thông thường việc mở Internet merchant account không tốn phí - Việc sử dụng phần mềm ứng dụng payment gateway thường có phí cài đặt ban đầu từ vài chục đến vài trăm đô la và phí duy trì hàng tháng khoảng vài chục đô la - Trong mỗi giao dịch thanh toán qua mạng, các acquirer sẽ thu phí khoảng từ 1.5% đến 4% giá trị giao dịch và khoảng từ 0.3$ cho tới 0.5$ phí xác nhận thông tin thẻ/lần giao dịch - Ngoài ra, nếu có sai sót trong quá trình thanh toán hoặc bị thẻ tín dụng giả, người bán phải chịu thêm chi phí chargeback khoảng vài chục đô la. Việc tiến hành thanh toán qua mạng có thể tiến hành đơn giản hơn bằng cách sử dụng dịch vụ của bên thứ ba (Third Party) chịu trách nhiệm mọi khâu thanh toán, người bán chỉ cần liên kết phần shopping cart của mình vào website của nhà cung cấp dịch vụ, mọi khâu từ việc nhập thông số thẻ, xử lý thanh toán đều thực hiện tại
 18. 9 website của nhà cung cấp dịch vụ, người bán không cần mở merchant account, không cần sử dụng paymentgateway, giảm được các chi phí này nhưng chi phí trên mỗi giao dịch sẽ cao hơn 1.3 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.3.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới TMĐT nói chung và TTTT nói riêng trên thế giới đã phát triển từ những năm 1988, trong giai đoạn bùng nổ internet và các công ty Dotcom trên thế giới nhờ có một nền tảng công nghệ vững chắc từ TMĐT truyền thống. Có một số cuốn sách và tài liệu viết về TTĐT như “Hệ thống thanh toán điện tử trong Thương mại điện tử” của Donal O’Mahony, Michael Peirce, Hitesh Tewari, “Sự thật về Thanh toán trực tuyến” của Russell O’Brien, “Electronic Bill Presentment and Payment” của Kornel Terplan, “New Payment World” của Mary S.Schaeffer, “Payment System in Golb Perspectives” của Maxwell J.Fry, Isaack Kilato của nhóm tác giả , “Tạp chí nghiên cứu kinh doanh quốc tế toàn cầu số 2.2009” + Cuốn “Hệ thống thanh toán điện tử trong Thương mại điện tử” của Donal O’Mahony, Michael Peirce, Hitesh Tewari đã giới thiệu khá đầy đủ và chi tiết về công nghệ và hệ thống sử dụng cho phép thực hiện thanh toán qua Internet. Cuốn sách được viết cho các nhà nghiên cứu và các chuyên gia trong ngành để mở rộng và phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực này. + Cuốn “Thế giới thanh toán mới” của Mary S.Schaeffer lại cho ta cái nhìn toàn cảnh về lịch sử của các dịch vụ thanh toán trên thế giới, các phương thức thanh toán của ngày “hôm qua”, “hôm nay” và trong “tương lai” trên thế giới. Cuốn sách là sự giới thiệu đầy đủ về các kỹ thuật bảo mật an toàn hệ thống trong TTĐT nói chung và TTTT nói riêng cho từng lĩnh vực khác nhau như tài chính, ngân hàng, chứng khoán…. 1.3.2 Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam TMĐT, như đã nói ở trên, là một lĩnh vực không còn mới mẻ ở Việt Nam, việc ứng dụng TMĐT là cần thiết cho sự phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay có rất ít tài liệu hay công trình nghiên cứu khoa học trực tiếp nào về TMĐT. Chủ yếu vẫn là các cá nhân, doanh nghiệp tự chủ động tìm hiểu về các nguồn tài liệu có sãn khác nhau trên thế giới và hợp tác triển khai ứng dụng TMĐT tại Việt Nam với các tổ chức, doanh nghiệp quốc tế.
 19. 10 Tại các trường đại học Việt Nam có đào tạo về TMĐT, về công nghệ cũng chưa có giáo trình đào tạo chính thức về TMĐT mà chủ yếu vẫn là các tài liệu tổng hợp và dịch từ các tài liệu từ các chuyên gia, các trường đại học quốc tế, các tổ chức nghiên cứu quốc tế hay chính các doang nghiệp TMĐT nói chung và TTTT nói riêng trên thế giới. Các giáo trình, bài giảng về TMĐT, TTTT của trường Đại Học Thương Mại, Đại Học Ngoại Thương cũng chỉ dành một phần rất nhỏ để giới thiệu về các hình thức TTTT hiện nay đang có trên thế giới. Chính vì vậy, việc nghiên cứu một cách đầy đủ và toàn diện về mô hình này với các điều kiện kinh tế, chính trị… ở Việt Nam còn rất nhiều vấn đề và là một việc cần thiết, có tính khoa học cao.
 20. 11 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TẠI WEBSITE WWW.KIENTHUCVIET.VN 2.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ 2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu Trong quá trình thu thập dữ liệu phục vụ đề tài khóa luận, em đã sử dụng các phương pháp thu thập dữ liệu sau: 2.1.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp (điều tra, phỏng vấn) - Phiếu điều tra: Gửi cho các khách hàng của kienthucviet.vn thông qua email. Cụ thể phương pháp phiếu điều tra như sau: Nội dung điều tra: Tình hình ứng dụng và triển khai các dịch vụ TTĐT của Công ty TNHH Trí tuệ nhân tạo trên website www.kienthucviet.vn; chất lượng dịch vụ TTĐT mà công ty đang cung cấp, ý kiến của người sử dụng trên website www.kienthucviet.vn. - Cách thức tiến hành: Các phiếu điều tra sau khi được thiết kế sẽ được gửi đến khách hàng của kienthucviet.vn. Các khách hàng sau khi trả lời phiếu điều tra sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu của phần mềm SPSS để xử lý và phân tích. Mục đích áp dụng cách thức này là giúp thu thập thông tin một cách nhanh chóng nhất, tiết kiệm nhất và xử lý một cách chính xác nhất để có thể đưa ra những đánh giá và kết quả chuẩn xác nhất. - Ưu và nhược điểm của cách thức điều tra này + Ưu điểm: nhanh chóng, tiện lợi. hiệu quả cao. + Nhược điểm: khách hàng có thể không trả lời phản hồi hoặc không cung cung cấp câu trả lời chính xác. Đối tượng mẫu nghiên cứu: Khách hàng đã và đang học tập trực tuyến tại website www.kienthucviet.vn - Số lượng phiếu điều tra + Số lượng phiếu đưa ra: 50 phiếu + Số lượng phiếu thu về: 40 phiếu
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2