intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn: Tìm hiểu yếu tố hiện thực trong văn xuôi Tự lực văn đoàn

Chia sẻ: Dangthingocthuy Dangthingocthuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:140

0
43
lượt xem
7
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn: Tìm hiểu yếu tố hiện thực trong văn xuôi Tự lực văn đoàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn "Tìm hiểu yếu tố hiện thực trong văn xuôi Tự lực văn đoàn" khảo sát, phân tích yếu tố hiện thực trong văn xuôi Tự lực văn đoàn và tìm hiểu, phân tích những sự thật cuộc sống tức những yếu tố hiện thực có trong văn xuôi Tự lực văn đoàn. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn: Tìm hiểu yếu tố hiện thực trong văn xuôi Tự lực văn đoàn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> ĐẶNG NGỌC HÙNG<br /> <br /> TÌM HIỂU YẾU TỐ HIỆN<br /> THỰC TRONG VĂN XUÔI<br /> TỰ LỰC VĂN ĐOÀN<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN<br /> CHUYÊN NGÀNH : VĂN HỌC VIỆT NAM<br /> MÃ SỐ : 5-04-33<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS. LÂM QUANG VINH<br /> NGƯỜI THỰC HIỆN : ĐẶNG NGỌC HÙNG<br /> <br /> THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> ~2002 ~<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC..................................................................................................3<br /> T<br /> 4<br /> <br /> T<br /> 4<br /> <br /> DẪN LUẬN................................................................................................6<br /> T<br /> 4<br /> <br /> T<br /> 4<br /> <br /> 1. Lí do chọn đề tài: ........................................................................................ 6<br /> T<br /> 4<br /> <br /> T<br /> 4<br /> <br /> 2. Giới hạn đề tài: ........................................................................................... 7<br /> T<br /> 4<br /> <br /> T<br /> 4<br /> <br /> 3. Lịch sử vấn đề :........................................................................................... 7<br /> T<br /> 4<br /> <br /> T<br /> 4<br /> <br /> 4. Mục đích nghiên cứu (đóng góp của luận văn): ....................................... 14<br /> T<br /> 4<br /> <br /> T<br /> 4<br /> <br /> 5.Phương pháp nghiên cứu : ......................................................................... 14<br /> T<br /> 4<br /> <br /> T<br /> 4<br /> <br /> 6. Kết cấu của luận văn :............................................................................... 15<br /> T<br /> 4<br /> <br /> T<br /> 4<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CÓ MỘT KHUYNH HƯỚNG HIỆN THỰC TRONG<br /> T<br /> 4<br /> <br /> VĂN XUÔI TỰ LỰC VĂN ĐOÀN .......................................................16<br /> T<br /> 4<br /> <br /> 1.1. Tự lực văn đoàn về cơ bản là một văn phái thuộc về văn học lãng mạn :<br /> T<br /> 4<br /> <br /> T<br /> 4<br /> <br /> ...................................................................................................................... 16<br /> 1.1.1. Về phương pháp sáng tác lãng mạn và phương pháp sáng tác hiện<br /> T<br /> 4<br /> <br /> thực: .......................................................................................................... 16<br /> T<br /> 4<br /> <br /> 1.1.1.1. Một vài thuật ngữ, khái niệm có liên quan : ........................... 16<br /> T<br /> 4<br /> <br /> T<br /> 4<br /> <br /> 1.1.1.2.Phương pháp sáng tác lãng mạn : ............................................ 18<br /> T<br /> 4<br /> <br /> T<br /> 4<br /> <br /> 1.1.1.3.Phương pháp sáng tác hiện thực: ............................................. 20<br /> T<br /> 4<br /> <br /> T<br /> 4<br /> <br /> 1.1.2.Chủ nghĩa lãng mạn trong văn học Việt Nam : ............................... 21<br /> T<br /> 4<br /> <br /> T<br /> 4<br /> <br /> 1.1.2.1. Xung quanh việc sử dụng khái niệm "văn học lãng mạn " ở<br /> T<br /> 4<br /> <br /> Việt Nam : ............................................................................................ 21<br /> T<br /> 4<br /> <br /> 1.1.2.2. Sự xuất hiện văn học lãng mạn, văn học theo khuynh hướng<br /> T<br /> 4<br /> <br /> lãng mạn chủ nghĩa ở Việt Nam: ......................................................... 23<br /> T<br /> 4<br /> <br /> 1.1.2.3 Tự lực văn đoàn - một văn phái đi theo đi theo khuynh hướng<br /> T<br /> 4<br /> <br /> lãng mạn: .............................................................................................. 24<br /> T<br /> 4<br /> <br /> 1.2 Khuynh hướng hiện thực trong văn xuôi Tự lực văn đoàn : .................. 28<br /> T<br /> 4<br /> <br /> T<br /> 4<br /> <br /> 1.2.1. Hiện tượng không thuần nhất của văn học lãng mạn nói chung, của<br /> T<br /> 4<br /> <br /> Tự lực văn đoàn nói riêng : ...................................................................... 28<br /> T<br /> 4<br /> <br /> 1.2.2. Yếu tố hiện thực, khuynh hướng hiện thực trong văn xuôi Tự lực<br /> T<br /> 4<br /> <br /> văn đoàn : ................................................................................................. 30<br /> T<br /> 4<br /> <br /> 1.2.2.1. Từ tôn chỉ được đề ra trong tuyên ngôn : ............................... 30<br /> T<br /> 4<br /> <br /> T<br /> 4<br /> <br /> 1.2.2.2 Từ tôn chỉ đến thực tế sáng tác : .............................................. 31<br /> T<br /> 4<br /> <br /> T<br /> 4<br /> <br /> CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC VỀ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG LỄ<br /> T<br /> 4<br /> <br /> GIÁO PHONG KIẾN .............................................................................33<br /> T<br /> 4<br /> <br /> 2.1 Đấu tranh cho sự lựa chọn tình yêu và hôn nhân : ................................. 34<br /> T<br /> 4<br /> <br /> T<br /> 4<br /> <br /> 2.2 Chống đại gia đình phong kiến : ............................................................. 43<br /> T<br /> 4<br /> <br /> T<br /> 4<br /> <br /> 2.3 Chống chế độ hôn nhân đa thê: .............................................................. 47<br /> T<br /> 4<br /> <br /> T<br /> 4<br /> <br /> CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC VỀ XÃ HỘI - CON NGƯỜI THỜI<br /> T<br /> 4<br /> <br /> PHÁP THUỘC ........................................................................................53<br /> T<br /> 4<br /> <br /> 3.1 Người nông dân, người lao động nghèo khổ : ........................................ 53<br /> T<br /> 4<br /> <br /> T<br /> 4<br /> <br /> 3.2. Thân phận phụ nữ và trẻ em : ................................................................ 77<br /> T<br /> 4<br /> <br /> T<br /> 4<br /> <br /> 3.3. Hiện thực về tầng lớp địa chủ, phong kiến, tư sản và "kẻ giàu" nói<br /> T<br /> 4<br /> <br /> chung : .......................................................................................................... 87<br /> T<br /> 4<br /> <br /> 3.4. Hiện thực về sinh hoạt bình dân và phong cảnh quê hương :................ 97<br /> T<br /> 4<br /> <br /> T<br /> 4<br /> <br /> CHƯƠNG 4: HIỆN THỰC VỀ NGƯỜI TRÍ THỨC TIỂU TƯ SẢN<br /> T<br /> 4<br /> <br /> T<br /> 4<br /> <br /> .................................................................................................................103<br /> 4.1. Cuộc sống "xam xám nhờ nhờ" của những trí thức thất cơ lỡ vận : ... 103<br /> T<br /> 4<br /> <br /> T<br /> 4<br /> <br /> 4.2 Cuộc sống chới với trên lằn ranh thiện ác và bi kịch tha hóa :............. 105<br /> T<br /> 4<br /> <br /> T<br /> 4<br /> <br /> 4.3 Từ thân phận người trĩ thức đến sự phủ nhận xã hội đương thời: ........ 111<br /> T<br /> 4<br /> <br /> T<br /> 4<br /> <br /> 4.4 Cuộc sống suy đồi và mục đích, thái độ phản ánh : ............................. 117<br /> T<br /> 4<br /> <br /> T<br /> 4<br /> <br /> KẾT LUẬN ............................................................................................128<br /> T<br /> 4<br /> <br /> T<br /> 4<br /> <br /> THƯ MỤC THAM KHẢO ..................................................................132<br /> T<br /> 4<br /> <br /> T<br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản