intTypePromotion=1

Luật thi đấu cờ vua

Chia sẻ: Bui Ngoc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

1
1.087
lượt xem
334
download

Luật thi đấu cờ vua

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là chương trình dạy và học cờ vua cho người chưa biết chơi, hi vọng sẽ giúp cho các bạn có thể học cờ vua một cách nhanh chóng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật thi đấu cờ vua

 1. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Vị trí các quân Cách đi quân Tượng Cách đi quân Xe Luật thi đấu Cờ Vua Cách đi quân Hậu Cách đi quân Mã Cách đi quân Tốt Cách đi quân Vua Thạc sĩ: Bùi Ngọc Cách đi nhập thành Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 Bài tập 4 Bài tập 5 Ván đấu minh họa Thi đấu Thoát /Exit
 2. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Các nhân tố trên bàn cờ Trang chủ Bàn cờ Vị trí các quân Cách đi quân Tượng Cách đi quân Xe Cách đi quân Hậu Đư Cách đi quân Mã ờn Cách đi quân Tốt Cách đi quân Vua g ch Cộ Cách đi nhập thành é o t Bài tập 1 Trung Bài tập 2 Trung tâm mở tâm dọ rộng Bài tập 3 c Bài tập 4 Bài tập 5 Ván đấu minh họa Thi đấu Thoát /Exit - Hàng ngang
 3. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Vị trí các quân trên bàn cờ Trang chủ Bàn cờ Vị trí các quân Cách đi quân Tượng Cách đi quân Xe Bên Đen Cách đi quân Hậu Cách đi quân Mã Cách đi quân Tốt Cách đi quân Vua Cách đi nhập thành Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 Bài tập 4 Bài tập 5 Bên Trắng Ván đấu minh họa Thi đấu Thoát /Exit
 4. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Vị trí các quân Cách đi của quân Tượng Cách đi quân Tượng Cách đi quân Xe Đi chéo Cách đi quân Hậu theo màu ô Cách đi quân Mã mà nó Cách đi quân Tốt Cách đi quân Vua đứng. Cách đi nhập thành Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 Bài tập 4 Bài tập 5 Ván đấu minh họa Thi đấu Thoát /Exit
 5. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Cách đi của quân Vị trí các quân Cách đi quân Tượng Xe Cách đi quân Xe Cách đi quân Hậu Cách đi quân Mã - Đi ngang Cách đi quân Tốt Cách đi quân Vua Cách đi nhập thành - Đi dọc Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 Bài tập 4 Bài tập 5 Ván đấu minh họa Thi đấu Thoát /Exit
 6. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Cách đi của quân Vị trí các quân Cách đi quân Tượng Hậu Cách đi quân Xe Cách đi quân Hậu Cách đi quân Mã - Đi ngang Cách đi quân Tốt Cách đi quân Vua Cách đi nhập thành - Đi dọc Bài tập 1 Bài tập 2 - Đi chéo Bài tập 3 Bài tập 4 Bài tập 5 Ván đấu minh họa Thi đấu Thoát /Exit
 7. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Vị trí các quân Cách đi của quân Mã Cách đi quân Tượng Cách đi quân Xe Cách đi quân Hậu - Đi theo Cách đi quân Mã đường Cách đi quân Tốt Cách đi quân Vua chéo của Cách đi nhập thành hình chữ Bài tập 1 Bài tập 2 nhật gồm Bài tập 3 6 ô cờ Bài tập 4 Bài tập 5 Ván đấu minh họa Thi đấu Thoát /Exit
 8. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Cách đi của quân T ốt Vị trí các quân Cách đi quân Tượng Cách đi quân Xe Cách đi quân Hậu -Đi Cách đi quân Mã thẳng: Khi Cách đi quân Tốt chưa di Cách đi quân Vua chuyển , có Tốt g2 của trắng có thể đến ô g4 Cách đi nhập thành Bài tập 1 thể đi 1 ô Bài tập 2 hoặc 2 ô. - Ăn chéo Tốt f2 của trắng có Bài tập 3 Bài tập 4 thể đến ô f3 Bài tập 5 - Bắt tốt Ván đấu minh họa qua đường Thi đấu Thoát /Exit - Phong cấp
 9. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Cách đi của quân Vua Vị trí các quân Cách đi quân Tượng Cách đi quân Xe Cách đi quân Hậu Vua chỉ đi Cách đi quân Mã được 1 ô Cách đi quân Tốt cờ Cách đi quân Vua Cách đi nhập thành - Đi ngang Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 - Đi dọc Bài tập 4 Bài tập 5 Ván đấu minh họa - Đi chéo Thi đấu Thoát /Exit
 10. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Nước đi nhập thành Vị trí các quân Cách đi quân Tượng Cách đi quân Xe Cách thức nhập thành: Đặt Vua Cách đi quân Hậu sang 2 ô (về bên Cách đi quân Mã muốn nhập Cách đi quân Tốt thành) và đặt Xe Cách đi quân Vua sang bên cạnh Cách đi nhập thành Bài tập 1 Bài tập 2 Nhập thành gần Bài tập 3 Bài tập 4 Bài tập 5 Nhập thành Xa Ván đấu minh họa Thi đấu Thoát /Exit
 11. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Vị trí các quân Bài tập thực hành Cách đi quân Tượng Cách đi quân Xe Cách đi quân Hậu Bài tập 1 Cách đi quân Mã Cách đi quân Tốt Cách đi quân Vua Tượng Cách đi nhập thành Trắng có Bài tập 1 Bài tập 2 thể bắt Bài tập 3 những Bài tập 4 quân nào Bài tập 5 Ván đấu minh họa ở hình Thi đấu bên? Thoát /Exit
 12. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Vị trí các quân Bài tập thực hành Cách đi quân Tượng Bài tập 2 Cách đi quân Xe Cách đi quân Hậu Cách đi quân Mã Cách đi quân Tốt Xe Trắng Cách đi quân Vua có thể bắt Cách đi nhập thành Bài tập 1 những quân Bài tập 2 nào ở hình Bài tập 3 Bài tập 4 bên? Bài tập 5 Ván đấu minh họa Thi đấu Thoát /Exit
 13. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Vị trí các quân Bài tập thực hành Cách đi quân Tượng Bài tập 3 Cách đi quân Xe Cách đi quân Hậu Cách đi quân Mã Cách đi quân Tốt Hậu Trắng Cách đi quân Vua có thể bắt Cách đi nhập thành Bài tập 1 những quân Bài tập 2 nào ở hình Bài tập 3 Bài tập 4 bên? Bài tập 5 Ván đấu minh họa Thi đấu Thoát /Exit
 14. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Vị trí các quân Bài tập thực hành Cách đi quân Tượng Cách đi quân Xe Cách đi quân Hậu Bài tập 4 Cách đi quân Mã Cách đi quân Tốt Mã Trắng Cách đi quân Vua có thể bắt Cách đi nhập thành những Bài tập 1 Bài tập 2 quân nào Bài tập 3 ở hình Bài tập 4 Bài tập 5 bên? Ván đấu minh họa Thi đấu Thoát /Exit
 15. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Vị trí các quân Bài tập thực hành Cách đi quân Tượng Cách đi quân Xe Cách đi quân Hậu Bài tập 5 Cách đi quân Mã Cách đi quân Tốt Tốt Trắng Cách đi quân Vua có thể bắt Cách đi nhập thành những quân Bài tập 1 Bài tập 2 nào ở hình Bài tập 3 bên? Bài tập 4 Bài tập 5 Ván đấu minh họa Thi đấu Thoát /Exit
 16. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Vị trí các quân Ván đấu minh họa Cách đi quân Tượng Cách đi quân Xe Cách đi quân Hậu Cách đi quân Mã Cách đi quân Tốt Cách đi quân Vua Cách đi nhập thành Ví dụ: Trận tranh chức vô địch thế giới Bài tập 1 giữa Kacpov và Kasparov Bài tập 2 Bài tập 3 Bài tập 4 Bài tập 5 Ván đấu minh họa Thi đấu Thoát /Exit
 17. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Vị trí các quân Cách đi quân Tượng Cách đi quân Xe CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG Cách đi quân Hậu Cách đi quân Mã Cách đi quân Tốt Cách đi quân Vua Cách đi nhập thành Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 Bài tập 4 Bài tập 5 Ván đấu minh họa Thi đấu Thoát /Exit
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2