intTypePromotion=1

Mạng họat động chủ đề Haloloween

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
236
lượt xem
15
download

Mạng họat động chủ đề Haloloween

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Mạng họat động chủ đề Haloloween

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mạng họat động chủ đề Haloloween

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com CÁC M C TIÊU PHÁT TRI N CHO TR Phát tri n nh n th c: - Hình thành cho bé năng l c h c Phát tri n tình c m- xã h i : t p qua các ho t ng l h i. - Bi t yêu thương, chia s v i - Bé bi t thêm m t l h i m i b n bè c m xúc c a mình. trong năm. - ư c vui chơi m t cách t nhiên trong l h i. - Bé bi t vài phong t c c a ngư i Bé vui l h i - Bi t h p tác trong công vi c nư c ngoài trong d p l Halloween chung. Halloween. - Phát tri n kĩ năng so sánh to- ( 5 ngày ) nh , cao th p, r ng- h p…, m theo kh năng Phát tri n th m m : Phát tri n th l c: - Bi t ph i h p nhi u màu s c Phát tri n ngôn ng : - V n ng tay chân nh p , hình kh i làm m t n , áo - Bé bi t trình bày ý ki n cá choàng. nhàng theo nh c. nhân rõ ràng, m ch l c. - Bi t s d ng nhi u nguyên - Rèn v n ng tinh qua ho t - Thu c bài thơ :” Con ma vui v t li u làm túi ng k o, ng c t, xé dán . v “ thi p m i, b ng trang trí. - Rèn v n ng thô qua trò - Giao ti p có văn hóa v i - C m nh n t t nh p i u c a chơi “ Nh ng viên k o kì l ” ngư i l n và b n bè các bài hát . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com M NG N I DUNG L H I HALLOWEEN - Th i gian di n ra l h i. NHÀTHI T K NHÍ - Cách th c tham gia l -M tn h i. - Áo choàng - Nh ng v t d ng c n thi t - Các ph ki n c n thi t tham gia l : túi, hóa khác. Bé vui l h i trang, b ng trang trí, thi p Halloween m i. ( 5 ngày ) CHI C TÚI TH N KÌ NH NG NGƯ I B N - Công d ng. - Thi p m i - C u t o. - B ng trang trí - Ch t li u - Bong bóng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com M NG HO T NG LÀM QUEN V I TOÁN: - So sánh to- nh c a t m thi p. KHOA H C : - Phân bi t ch t li u c a áo - Xem phim tìm hi u v các ho t choàng : nilon, v i, gi y ng c a tr em trong ngày l h i - m theo kh năng s lư ng t i nư c ngoài. áo choàng, m t n gi ng nhau. Bé vui l h i - Tham kh o sách thi t k th i trang hóa trang. Halloween ( 5 ngày ) V N NG : NGÔN NG : - Th t bu c dây T O HÌNH : - Bài thơ :” Con ma vui v ” - C t gi y. -C tm tn . - K l i các ho t ng bé ã tham - Trò chơi v n ng. - Trang trí thi p m i , b ng thông gia b ng ngôn ng c a b n thân. báo , m t n , áo choàng. - Xé dán. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2