intTypePromotion=1

Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động

Chia sẻ: Vũ Hạnh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
55
lượt xem
1
download

Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động” là mẫu đơn khởi kiện được cá nhân người khởi kiện lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để khởi kiện vụ án lao động. Mẫu đơn nêu rõ nội dung thông tin của người khởi kiện, nội dung khởi kiện, các giấy tờ chứng từ kèm theo hồ sơ khởi kiện... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN LAO ĐỘNG Kính gửi: Tòa án nhân dân quận (huyện).................................................................... Họ và tên người khởi kiện:...................................................................................................................... (Nếu người khởi kiện là cá nhân thi ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thi ghi rõ tên cơ quan, tổ chức - người đại diện hợp pháp). Địa chỉ:....................................................................................................................................................... Họ và tên người bị kiện:.......................................................................................................................... (Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức-người đại diện hợp pháp). Địa chỉ:....................................................................................................................................................... Họ và tên người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:............................................................................... Địa chỉ:....................................................................................................................................................... Khởi kiện về việc:........................................................................................................................................ - Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau với người bị kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (nêu cụ thể nội dung) Họ và tên người làm chứng:....................................................................................................................... Địa chỉ:........................................................................................................................................................ Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm: (Ghi rõ và đánh số thứ tự) ..............., ngày......tháng......năm ...... NGƯỜI KHỞI KIỆN (Ký và ghi rõ họ tên) (Người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp phải ký và đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2