intTypePromotion=1
ADSENSE

Mộc bản Triều Nguyễn: Khoa bảng Trung Bộ và Nam Bộ - Phần 2

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:474

7
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2 của cuốn "Khoa bảng Trung Bộ và Nam Bộ qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn" gồm có 305 trang ảnh bản dập Mộc bản khắc tên các nhà Khoa bảng cùng những thông tin quan trọng để độc giả đối chiếu. Ngoài ra phần này còn có một số phụ lục và tài liệu tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mộc bản Triều Nguyễn: Khoa bảng Trung Bộ và Nam Bộ - Phần 2

 1. PHÊÌN III BAÛN DAÄP MOÄC BAÛN TRIEÀU NGUYEÃN VEÀ KHOA BAÛNG TRUNG BOÄ VAØ NAM BOÄ
 2. BAÛN DAÄP MOÄC BAÛN TRIEÀU NGUYEÃN VEÀ CAÙC NHAØ KHOA BAÛNG TRUNG BOÄ VAØ NAM BOÄ ÑOÃ ÑAÏI KHOA
 3. BAÛN DAÄP MOÄC BAÛN TRIEÀU NGUYEÃN VEÀ CAÙC NHAØ KHOA BAÛNG TRUNG BOÄ ÑOÃ ÑAÏI KHOA
 4. THI HOÄI
 5. BAÛN DAÄP MOÄC BAÛN TRIEÀU NGUYEÃN VEÀ CAÙC NHAØ KHOA BAÛNG BÌNH ÑÒNH ÑOÃ KHOA THI HOÄI
 6. Khoa thi Hội năm Ất Mùi – Niên hiệu Minh Mạng thứ 16 (1835) Khoa bảng Trung Bộ và Nam Bộ qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn 489
 7. Khoa thi Hội năm Mậu Tuất – Niên hiệu Minh Mạng thứ 19 (1838) 490 Khoa bảng Trung Bộ và Nam Bộ qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn
 8. Khoa thi Hội năm Nhâm Dần (Ân khoa) – Niên hiệu Thiệu Trị thứ 2 (1842) Khoa bảng Trung Bộ và Nam Bộ qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn 491
 9. Khoa thi Hội năm Đinh Mùi – Niên hiệu Thiệu Trị thứ 7 (1847) 492 Khoa bảng Trung Bộ và Nam Bộ qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn
 10. Khoa thi Hội năm Kỷ Dậu – Niên hiệu Tự Đức thứ 2 (1849) Khoa bảng Trung Bộ và Nam Bộ qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn 493
 11. Khoa thi Hội năm Ất Mùi – Niên hiệu Thành Thái thứ 7 (1895) 494 Khoa bảng Trung Bộ và Nam Bộ qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn
 12. BAÛN DAÄP MOÄC BAÛN TRIEÀU NGUYEÃN VEÀ CAÙC NHAØ KHOA BAÛNG NINH THUAÄN ÑOÃ KHOA THI HOÄI
 13. Khoa thi Hội năm Kỷ Mùi – Niên hiệu Khải Định thứ 4 (1919) Khoa bảng Trung Bộ và Nam Bộ qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn 497
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2