intTypePromotion=3

Nghiệp vụ quản lý ngoại hối

Chia sẻ: Trương Vũ Lâm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

2
487
lượt xem
229
download

Nghiệp vụ quản lý ngoại hối

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý ngoại hối là nhiệm vụ quan trọng mà bất kỳ một chính phủ nào cũng phải thực hiện vì sự vận động của ngoại hối (ra-vào) làm ảnh hưởng đến dự trữ quốc tế của quốc gia đó. Do đó, quản lý ngoại hối là yêu cầu bắt buộc khi điều hành hoạt động kinh tế -xã hội của một chính phủ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiệp vụ quản lý ngoại hối

 1. CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM 3. Các thành viên nhóm gồm Nguyễn thị Huệ Phạm thị Thúy Trần duy Anh Trần văn Hòa Lê thành Vinh www.themegallery.com Đinh thị thuý Hằng Trương hoàng ái Nhi
 2. NGHIỆP VỤ QUẢN LÍ NGOẠI HỐI GVHD: Lê Thị Khương
 3. NỘI DUNG NGHIÊP VỤ QUAN LÍ NGOAI HÔI ̣ ̉ ̣ ́ I/ NHỮNG VÂN ĐỀ CHUNG VỀ NGOAI HÔI VÀ QUAN LÍ NGOAI HÔI ́ ̣ ́ ̉ ̣ ́ II/ CHINH SACH QUAN LÍ NGOAI HÔI ( Foreign Exchange Management Policy) ́ ́ ̉ ̣ ́ III/ NGHIÊP VỤ QUAN LÍ NGOAI HÔI CUA NHTW ̣ ̉ ̣ ́ ̉ IV/ THỰC TRANG QUAN LÍ NGOAI HÔI ̣ ̉ ̣ ́ V/ CAC GIAI PHAP HOANTHIÊN CHINH SACH QUAN LÍ NGOAI HÔI TỪ NĂM 1998 ĐÊN NAY ́ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ́ ́ VI/ KIÊN NGHỊ ́ www.themegallery.com
 4. I/NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGOẠI HỐI VÀ QUẢN LÍ NGOẠI HỐI: 1.Khái niệm về ngoại hối ( Foreign Exchange): Ngoại hối là một thuật ngữ dùng để chỉ các phương tiện sử dụng trong giao dịch quốc tế bao gồm: 1 Ngoại tệ ( Foreign Currency) 2 Công cụ thanh toán bằng ngoại tệ 3 Các loại chứng từ có giá bằng ngoại tệ 4 www.themegallery.com Vàng (Gold) 5 Đồng tiền quốc gia – bản tệ (Local Currency
 5. 2. Hoạt động ngoại hối (Foreign Exchange Activity)  Hoạt động ngoại hối là hoạt động của người cư trú, người không cư trú trong giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối và các giao dịch khác liên quan đến ngoại hối.  Hoạt động ngoại hối là tất cả các hoạt động có liên quan trực tiếp đến ngoại hối của các tổ chức và cá nhân.  Bao gồm các giao dịch sau đây: 1 A 2 3 Giao dịch vãng lai Giao dịch về vốn Các giao dịch khác (Current Transactin ) ( Capital Transaction ) ( Other Transaction ) www.themegallery.com
 6. 3. Quản lí ngoại hối Quản lí ngoại hối là một nhiệm vụ quan trọng mà bất kì một chính phủ nào cũng phải thực quan đến hiện.Hoạt động ngoại hối không liên sự vận động của ngoại hối, làm cho ngoại hối đi ra, đi vào một quốc gia, mà còn ảnh hưởng đến dự trữ quốc tế của quốc gia đó, do đó quản lí ngọai hối là yêu cầu bắt buộc khi điều hành hoạt động kinh tế- xã hội của một chính phủ Các trong củ a nhiệm vụ quản lí NHNN như sau: cụ thể ngoại hối Xây dựng các Cấp giấy Tổ chức Kiểm tra Thực hiện các dự án luật, phép và thu điều hành hoạt động nhiệm vụ và pháp lệnh và hồi giấy thị trường ngoại hối quyền hạn các dự án khác phép hoạt ngoại tệ của các tổ khác về quản www.themegallery.com về quản lí động ngoại liên ngân chức tín lí ngoại hối ngoại hối, ban hối. hàng,và thị dụng. theo quy định hành các văn trường của pháp luật bản quy phạm ngoai hối pháp luật về trong quản lí ngọai nước. hối.
 7. II/ CHÍNH SÁCH QUẢN LÍ NGOẠI HỐI ( Foreign Exchange Management  Policy) 1. Khái niệm về chính sách quản lí ngoại hối Chính sách quản lí ngoại hối, còn gọi là chính sách hối đoái (Exchange Policy) , là tổng hợp những thể chế về ngoại hối và biện pháp có liên quan để quản lí và tác động đến ngoại hối cũng như các hoạt động ngoại hối của một quốc ,nhằm tạo sự cân đối, ổn định để thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển. www.themegallery.com
 8. 2. Mục tiêu của chính sách quản lí ngoại hối Mục tiêu Mục tiêu cụ thể Mục tiêu cơ bản: ( mục tiêu trực tiếp ) : -Ổn định tỷ giá. Giữ vững sự ổn -Bảo vệ tính độc định, cân đối vĩ mô lập chủ quyền của và thúc đẩy nền đồng tiền quốc kinh tế - xã hội phát gia. triển -Làm cho các hoạt www.themegallery.com động kinh tế đi vào nề nếp ổn định. -Bảo vệ và tăng cường dự trữ ngoại hối nhà nước..
 9. 3. Đối tượng quản lí ngoại hối Đối tượng quản lí ngoại hối 1.Người 1.Người cư trú không cư trú (Residencer) ( Non- Residencer) www.themegallery.com
 10. III/ NGHIỆP VỤ QUẢN LÍ NGOẠI HỐI CỦA NHTW Quản lí a. Thành phần b.Nguyên tắc dự trữ ngoại chung của quản hối nhà nước lí dự trữ ngoại hối dự trữ ngoại hối www.themegallery.com nhà nước 1.(Exchange Foreign Reserve of the State)
 11. 2.Quản lí hoạt động ngoại hối 2.1 Khái niệm về hoạt động ngoại hối ( Exchange Foreign Activity) Hoạt động ngoại hối là hoạt động của những người cư trú, người không cư trú trong giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối và các giao dịch khác liên quan đến ngoại hối. Hoạt động ngoại hối gồm: 1 2 3 •Giao dịch vãng lai Giao dịch vốn gồm các Các giao dịch ngoại gồm các giao dịch giao dịch đầu tư nước hối khác. thanh toán xuất- nhập ngoài vào Việt Nam và khẩu hàng hóa, dịch đầu tư từ Việt Nam ra vụ, chuyển tiền một nướ ngoài, vay trả nợ chiều… nước ngoài và ngược lại. www.themegallery.com
 12. 2.2 Đối tượng và vi phạm hoạt động ngoại hối Các ngân hàng thương mại Đối tượng và vi Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng phạm hoạt động (công ty tài chính, công ty cho thuê…) ngoại hối www.themegallery.com Các tổ chức khác
 13. 2.3 Quản lí hoạt động ngoại hối Quản lí các giao dịch vãng lai a. Quản lí các giao dịch vốn b. Quản lí các hoạt động ngoại hối c. khác www.themegallery.com Quản lí việc sử dụng ngoại tệ trên d. lãnh thổ Việt Nam
 14. 2.4 Tổ chức và quản lí hoạt động của thị trường  hối đoái a) Khái niệm về thị trường hối đoái - Là thị trường để mua bán trao đổi các loại ngoại tệ, các phương tiện thanh toán có giá trị ngoại tệ, và các loại ngoại hối khác như vàng, bạc…Thị trường hối đoái còn được gọi là thị trường vàng và ngoại tệ ( Gold and Foreign currency market). www.themegallery.com
 15. b) Những đặc điểm của thị trường hối đoái  Thị trường hối đoái không tồn tại trong 1 không gian gian cụ thể nhất định, mà hoạt động của nó thông qua các phương tiện hiện đại  Hoạt động trên thị trường hối đoái là hoạt động liên tục và có tính quốc tế cao  Hoạt động giao dịch trên thị trường hối đoái là giao dịch mua bán các ngoại tệ tự do chuyển đổi ( Free convertible Foreign Currency)  Khối lượng giao dịch mua bán trên thị trường hối đoái là cực lớn cả về doanh số và số lượng giao dịch tối thiểu  Tất cả mọi giao dịch trên thị trường hối đoái đều thực hiện thanh toán chuyển khoản qua hệ thông ngân hàng, trong đó NHTW sẽ chủ trì các giao dịch thanh toán, để đảm bảo độ an toàn và chính xác tuyệt đối, đảm bảo quyền lợi cho các thành viên giao dịch. www.themegallery.com
 16. C) Phân loại thị trường hối đoái Tính chất Theo nội Theo của thị dung giao phạm vi trường dịch hoạt động Thi trường Thị trường kì Thị trường nội hối đoái hạn, Thi trường địa, thị trường quyền chọn, Thị www.themegallery.com chính thức quốc tế. và Thị trường giao sau trường tự thị trường giao do ngay, thị trường hoán đổi.
 17. d)Các thành viên của thị trường hối đoái Các thành viên của thị trường hối đoái Các ngân hàng Các tổng công www.themegallery.com Ngân hàng Các tổ chức tài Nhà môi thương mại ty, các công ty trung ương chính phi ngân giới ( Commercial kinh doanh có ( Central Bank) hàng ( Broker) Bank qui mô lớn
 18. e) Các nghiệp vụ giao dịch trên thị trường hối  đoái Các nghiệp vụ giao dịch trên thị trường hối đoái Nghiệp vụ giao dịch kì Nghiệp vụ hạn giao dịch hoán đổi Nghiệp vụ giao dịch giao ngay www.themegallery.com Nghiệp vụ giao dịch quyền chọn Nghiệp vụ giao dịch tương lai
 19. 3. lập và báo cáo cán cân thanh toán quốc tế 3.1 Tổng hợp số liệu và lập cán cân thanh toán quốc tế ( Balance International Payment) www.themegallery.com
 20. Nguyên tắc, trách nhiệm và thời hạn lập báo cáo cán  cân thanh toán quốc tế 3.2 Nguyên tắc, trách nhiệm và thời hạn lập báo cáo cán cân thanh toán quốc tế  Nguyên tắc lập cán cân thanh toán quốc tế.  Trách nhiệm lập cán cân thanh toán quốc tế.  Thời hạn lập cán cân thanh toán quốc tế www.themegallery.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản