intTypePromotion=1
ADSENSE

Những bài học thực tiễn từ công tác tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh của trường Đại học Sài Gòn

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

90
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết điểm lại quá trình tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Sư phạm tiếng Anh, nêu lên những điểm mạnh, đồng thời rút ra một số bài học kinh nghiệm cho việc triển khai cải tiến chất lượng chương trình đào tạo của ngành trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những bài học thực tiễn từ công tác tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh của trường Đại học Sài Gòn

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN SAIGON UNIVERSITY TẠP CHÍ KHOA HỌC SCIENTIFIC JOURNAL ĐẠI HỌC SÀI GÒN OF SAIGON UNIVERSITY Số 69 (03/2020) No. 69 (03/2020) Email: tcdhsg@sgu.edu.vn ; Website: http://sj.sgu.edu.vn/ NHỮNG BÀI HỌC THỰC TIỄN TỪ CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN Practical lessons from the quality self-assessment of English teacher education program (Bachelor level) at Saigon University TS. Trần Thế Phi Trường Đại học Sài Gòn TÓM TẮT Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Sài Gòn đã thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm tiếng Anh dựa trên 11 tiêu chuẩn - 50 tiêu chí của thông tư 04/2016/TT-BGDĐT và tiếp nhận đánh giá ngoài vào tháng 03 năm 2019. Bài viết điểm lại quá trình tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Sư phạm tiếng Anh, nêu lên những điểm mạnh, đồng thời rút ra một số bài học kinh nghiệm cho việc triển khai cải tiến chất lượng chương trình đào tạo của ngành trong thời gian tới. Từ khoá: chất lượng giáo dục, chương trình đào tạo, ngành Sư phạm tiếng Anh, tự đánh giá ABSTRACT The Foreign Languages Faculty of Saigon University conducted the quality self-assessment of English Teacher Education program (bachelor level) based on 11 standards - 50 criteria of Circular 04/2016/TT- BGDĐT and received the assessment from external professionals in March 2019. The article aims to review the self-assessment process of English Teacher Education program (bachelor level), to show the strengths and, simultaneously, to draw lessons on the implementation of quality improvement for the training program in the future. Keywords: standards of education, training program, English Teacher Education, self-assessment 1. Đặt vấn đề chương trình đào tạo (CTĐT) với nhiều Cũng như nhiều loại hình giáo dục khác, nhóm giải pháp như cập nhật phát triển đối với cơ sở giáo dục bậc đại học, chất CTĐT, xây dựng nguồn nhân lực giảng dạy, lượng đào tạo là một trong những nội dung công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) và quan trọng nhất để quyết định vị thế và sự quản lý hỗ trợ người học.v.v. Đây được coi tồn tại của cơ sở đào tạo đó trong cộng đồng là nhóm giải pháp nội lực có tính chiến lược. xã hội, nhận được sự quan tâm tin tưởng của Bên cạnh đó, cũng cần có những nhóm giải phụ huynh và sinh viên trong việc xây dựng pháp hỗ trợ từ nguồn lực bên ngoài là các tổ nghề nghiệp tương lai ổn định và phát triển. chức kiểm định chất lượng giáo dục có uy tín Để đảm bảo chất lượng đào tạo, cơ sở đào trong quá trình kiểm định đánh giá CTĐT tạo phải liên tục thực hiện tự đánh giá các ngành của cơ sở đào tạo đó. Email: ttphi07@gmail.com 28
  2. TRẦN THẾ PHI TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GÒN Trường Đại học Sài Gòn là cơ sở giáo Gòn được thành lập trên cơ sở nâng cấp dục đại học công lập trực thuộc Ủy ban Trường Cao đẳng Sư phạm TP.HCM, trở nhân dân TP.HCM, chịu sự quản lý Nhà thành cơ sở giáo dục đại học công lập trực nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào thuộc Ủy ban nhân dân TP.HCM, chịu sự tạo. Nhận thức được tầm quan trọng của quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo công tác tự đánh giá CTĐT là một khâu dục và Đào tạo. Trường Đại học Sài Gòn quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó CTĐT của cơ sở giáo dục, Trường Đại học chuyên ngành sư phạm có bề dày đào tạo Sài Gòn đã cho tiến hành tự đánh giá các hơn 40 năm giữ vai trò truyền thống và CTĐT của nhà trường, trong số đó có then chốt. Về tổ chức, hiện tại Trường có CTĐT ngành Sư phạm tiếng Anh do Khoa 01 hiệu trưởng và 03 phó hiệu trưởng, 14 Ngoại Ngữ quản lý. Dựa trên Bộ tiêu phòng/ ban chức năng; 03 đơn vị trực chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình thuộc; 06 trung tâm; 01 viện nghiên cứu; độ của giáo dục đại học (11 tiêu chuẩn, 50 20 khoa đào tạo với 62 chuyên ngành cấp tiêu chí) do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy độ đại học, cao đẳng, 11 chuyên ngành sau định tại Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ban đại học và 3 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. hành ngày 14 tháng 3 năm 2016, nhà Về nhân lực, tính đến tháng 03/2019, tổng trường đã đăng ký đánh giá ngoài và đề số công viên chức của Trường là 739 người nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (trong đó 454 giảng viên và 285 chuyên CTĐT với một tổ chức kiểm định chất viên) gồm 19 phó giáo sư, 123 tiến sĩ, 295 lượng giáo dục, cụ thể là Trung tâm Kiểm thạc sĩ (81 đang làm ngiên cứu sinh). Về cơ định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc sở vật chất, toàn trường có 173 phòng học gia Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, thể với tổng diện tích 27.629 m2 được trang bị hiện tính tự chủ và tính tự chịu trách nhiệm đầy đủ trang thiết bị phục vụ đào tạo; 02 của cơ sở giáo dục trong toàn bộ hoạt động phòng học ngoại ngữ diện tích 210 m2 với đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã 80 máy tính; 44 phòng thí nghiệm, thực hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hành, 02 xưởng thực hành và 01 trung tâm phù hợp với sứ mạng và mục tiêu đã được học liệu. Về tài chính và quản lý tài chính, xác định. Trường Đại học Sài Gòn là đơn vị sự Bài viết này trước hết sẽ tóm tắt đặc nghiệp tự chủ một phần kinh phí. Về hợp điểm của cơ sở đào tạo, trình bày những tác phát triển, nhà trường liên kết đào tạo nội dung chính của CTĐT ngành Sư phạm với một số trường đại học trên thế giới: Ðại tiếng Anh (SPTA) trình độ đại học chu kỳ học IMC Krems (Cộng hòa Áo), tổ chức 2016-2020 được tiến hành đánh giá, nêu SACE Việt Nam, Ðại học Deakin (Úc), một số điểm mạnh cốt lõi của CTĐT, đồng Ðại học Tây Anh (Vương Quốc Anh).v.v. thời qua đó rút ra những bài học kinh 2.2. Về Khoa Ngoại ngữ nghiệm cho việc triển khai cải tiến chất Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Sài lượng CTĐT của ngành trong thời gian tới. Gòn (tiền thân là Ban Ngoại ngữ - Trường 2. Giới thiệu về Trường Đại học Sài Cao đẳng Sư phạm TP.HCM) được thành Gòn và Khoa Ngoại Ngữ lập vào những ngày đầu tiên thành lập 2.1. Về Trường Đại học Sài Gòn Trường. Khoa Ngoại Ngữ hiện nay với quy Tháng 4/2007, Trường Đại học Sài mô hơn 1700 sinh viên, có chức năng và 29
  3. SCIENTIFIC JOURNAL OF SAIGON UNIVERSITY No. 69 (03/2020) nhiệm vụ đào tạo trình độ cử nhân đại học hoạt thường xuyên của các câu lạc bộ, đội ở hai chuyên ngành: SPTA và Ngôn ngữ nhóm như câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ Anh (Thương mại – Du lịch). Hệ đại học truyền thông, câu lạc bộ Văn nghệ, kịch chính quy ngành SPTA bắt đầu tuyển sinh nghệ, câu lạc bộ xung kích. từ năm học 2007-2008, đến nay đã có 08 3. Những nội dung chính của khóa sinh viên tốt nghiệp, góp phần cung chương trình đào tạo ngành Sư phạm cấp nguồn lực giáo viên tiếng Anh ở các tiếng Anh trình độ đại học chu kỳ 2016- cấp học phổ thông cho TP.HCM. 2020 Khoa Ngoại Ngữ đã nêu rõ sứ mạng, CTĐT ngành SPTA trình độ đại học có tầm nhìn và mục tiêu đào tạo của chuyên tổng số tín chỉ là 149 tín chỉ (TC). Sinh ngành SPTA trình độ đại học đến năm 2020 viên phải tích lũy tối thiểu 132 TC (không như sau: kể 03 TC của môn học Giáo dục thể chất - Sứ mạng: Phấn đấu trở thành một cơ và 08 TC của môn học Giáo dục quốc sở có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực chất phòng - An ninh), trong đó: lượng cao trong lĩnh vực SPTA, đáp ứng Khối kiến thức chung: 19 TC (bắt yêu cầu quy hoạch phát triển nhân lực cho buộc 12 TC; tự chọn 7 TC); TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam. Khối kiến thức cơ sở: 24 TC (bắt buộc - Tầm nhìn: Tích cực thực hiện đổi 22 TC; tự chọn 2 TC); mới và phấn đấu nâng cao chất lượng đào Khối kiến thức ngành: 45 TC (bắt tạo nguồn nhân lực của chuyên ngành buộc 45 TC; tự chọn 0 TC); SPTA, đáp ứng nhu cầu xã hội và từng Khối kiến thức chuyên ngành: 25 TC bước hội nhập quốc tế trong NCKH và (bắt buộc: 23 TC; tự chọn 2 TC) chia thành giáo dục đào tạo. hai nhóm ngành đào tạo: đào tạo giáo viên - Mục tiêu: Đào tạo cử nhân ngành tiếng Anh trung học phổ thông và đào tạo SPTA có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở; có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe Thực tập nghề nghiệp: 9 TC; tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến Khóa luận tốt nghiệp/các học phần thức tốt về tiếng Anh và sử dụng thành thay thế: 10 TC. thạo tiếng Anh, có khả năng thích ứng cao, Với mục tiêu chung đã được phát biểu có năng lực thực hành nghề nghiệp đảm ở trên, CTĐT ngành SPTA tiến hành xác bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ của nhà lập các mục tiêu cụ thể và chuẩn đầu ra giáo, và đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục. (CĐR) như các yêu cầu về kiến thức Về cơ cấu tổ chức, hiện nay Khoa (chung và chuyên ngành); các yêu cầu về Ngoại Ngữ có ban chủ nhiệm Khoa (01 kĩ năng, về thái độ. Về vị trí việc làm sau trưởng khoa, 02 phó trưởng khoa), 03 tổ bộ khi tốt nghiệp, người học có thể trở thành môn trực thuộc (tổ SPTA, tổ Ngôn ngữ giáo viên giảng dạy chương trình tiếng Anh và tổ tiếng Anh không chuyên), 38 Anh ở các bậc học phổ thông, hoạt động và cán bộ, giảng viên, nhân viên (trong đó: 04 công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực giảng viên có học vị tiến sĩ, 30 giảng viên chuyên môn như giảng dạy, phiên dịch, các có học vị thạc sĩ chuyên ngành TESOL và hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế Applied Linguistics). Hoạt động của đoàn và xã hội cần tiếng Anh. Người học có thể hội sinh viên rất đa dạng sôi nổi với sinh học tiếp chương trình Thạc sĩ TESOL 30
  4. TRẦN THẾ PHI TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GÒN trong và ngoài nước; có khả năng tự học, Quá trình tự đánh giá CTĐT ngành tự bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học SPTA của Trường Đại học Sài Gòn đã chỉ ra để nâng cao kiến thức và năng lực của một số mặt mạnh nổi bật của CTĐT như sau: bản thân. - Mục tiêu và CĐR của CTĐT được xây 4. Quá trình thực hiện tự đánh giá dựng theo đúng quy định do Bộ Giáo dục và chương trình đào tạo ngành Sư phạm Đào tạo ban hành, trong đó có tham chiếu tiếng Anh và tiếp nhận khảo sát đánh các tiêu chuẩn chuẩn nghề nghiệp giáo viên giá ngoài trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ Khoa Ngoại Ngữ đã tiến hành tự rà thông và các yêu cầu cơ bản về năng lực của soát, xem xét, nghiên cứu, đánh giá dựa giáo viên tiếng Anh phổ thông. Điều này trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giúp đảm bảo thực hiện tốt sứ mạng và mục giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban tiêu đã đặt ra. hành để báo cáo về thực trạng chất lượng - Bản mô tả CTĐT thể hiện đầy đủ nội đào tạo, hiệu quả hoạt động đào tạo, dung về mục tiêu giáo dục, CĐR, được công NCKH, nhân lực, cơ sở vật chất, cũng như bố trên trang thông tin điện tử của Trường. các vấn đề liên quan khác; từ đó tiến hành Đề cương chi tiết của các môn học mô tả điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực được mục tiêu môn học, nội dung giảng dạy, hiện nhằm đạt được các yêu cầu về tiêu tài liệu tham khảo, hình thức đánh giá. chuẩn chất lượng đào tạo (Cục Khảo thí và - Chương trình dạy học (CTDH) thường Kiểm định chất lượng giáo dục, 2016a, xuyên được khoa và ngành tiến hành rà soát, 2016b, 2018). Các hoạt động của Khoa cập nhật, điều chỉnh căn cứ trên ý kiến đóng phục vụ quá trình đào tạo ngành SPTA góp của các bên liên quan như giảng viên, được đánh giá tổng thể theo bộ tiêu chuẩn người học, các chuyên gia và các trường (gồm 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí) đánh giá phổ thông. chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục - Phương pháp và các hoạt động dạy đại học. học, hình thức tổ chức lớp học phong phú, Bên cạnh đó, Trường Đại học Sài Gòn nhiều hoạt động dạy học và hoạt động ngoại đã đăng ký đánh giá ngoài cho CTĐT khóa khuyến khích người học tự học, tự ngành SPTA trình độ đại học với Trung tâm nghiên cứu và rèn luyện kỹ năng học tập suốt Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học đời. Hiện nay Khoa tổ chức nhiều hoạt động Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn học tập như Hội thi nghiệp vụ sư phạm, Hội đánh giá ngoài đã tiến hành nghiên cứu Báo thi hùng biện tiếng Anh, Hội thi hát tiếng cáo tự đánh giá của Trường và đã thực hiện Anh, tổ chức chuyên đề hướng dẫn thực tập công tác khảo sát tại Trường: khảo sát sơ bộ sư phạm, câu lạc bộ tiếng Anh… thu hút vào ngày 07 tháng 03 năm 2019, khảo sát đông đảo sinh viên tham dự. chính thức vào các ngày từ 20 đến ngày 23 - Người học được tạo động cơ tự học tháng 3 năm 2019, tại cơ sở 273 An Dương tích cực qua các tài liệu được giảng viên giới Vương, phường 3, quận 5, TP. HCM. thiệu, đăng tải và chia sẻ trong môi trường E- 5. Những mặt mạnh của chương learning ở phòng Lab hiện đại. trình đào tạo ngành Sư phạm tiếng - Các hình thức kiểm tra, đánh giá học Anh trình độ đại học, Trường Đại học tập khá đa dạng, được công bố cho người học Sài Gòn qua nhiều kênh. Các nội dung và tiêu chí, 31
  5. SCIENTIFIC JOURNAL OF SAIGON UNIVERSITY No. 69 (03/2020) thang điểm đánh giá học tập được xây dựng qua quá trình triển khai trong thực tế, CTĐT và áp dụng đồng bộ. Các kết quả đánh giá ngành SPTA cũng cần được điều chỉnh và bổ cuối kỳ được đảm bảo công bố đúng hạn cho sung hoàn thiện. Do vậy, nhà trường và Khoa người học. Ngoại ngữ cũng cần rút ra những bài học kinh - Có quy định năng lực của giảng viên nghiệm thực tiễn nhằm cải tiến chất lượng của về giảng dạy, nghiên cứu khoa học, về ngoại chương trình cho thời gian sắp tới như sau: ngữ, tin học và trình độ lý luận chính trị. Bài học 1: Cần xây dựng và phát triển - Đã triển khai kế hoạch đào tạo, bồi chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo rõ dưỡng và phát triển chuyên môn cho giảng ràng, hiện đại và đồng bộ viên, xây dựng quy trình và tiêu chí rõ ràng Hệ thống CĐR cần thể hiện cấu trúc rõ trong việc đánh giá hiệu quả công việc, về ràng (CĐR cấp chương trình, cấp môn học, hoạt động NCKH của giảng viên. cấp bài học), cần đáp ứng được các yêu cầu - Chính sách tuyển sinh và các tiêu chí được quy định trong Khung trình độ quốc gia tuyển chọn người học rõ ràng, chi tiết, đúng Việt Nam (Thủ tướng Chính phủ, 2016). quy định và được công khai. Khối lượng học Theo đó, khoa sẽ tổ chức rà soát, điều chỉnh, tập được phân bổ phù hợp, giúp người học có thẩm định và ban hành các CĐR, CTDH và học lực trung bình có thể hoàn tất CTĐT đề cương chi tiết các học phần của CTĐT đúng thời hạn. Nhà trường xây dựng hệ thống một cách đồng bộ, nghiêm túc. Các thang phần mềm và cơ sở dữ liệu theo dõi sự tiến điểm đánh giá chi tiết (Rubric) trong đề bộ của người học trong học tập và rèn luyện. cương môn học được công bố đến người học. - Trường có hệ thống thư viện được đặt CTĐT cần tái cấu trúc chương trình để loại tại các cơ sở, có phòng đọc, phòng tư liệu bỏ các môn 1 tín chỉ và giảm bớt số môn 2 được kết nối mạng và có hệ thống công nghệ tín chỉ, lập bảng ma trận CĐR/môn học, phân thông tin hỗ trợ hoạt động đào tạo và nghiên nhiệm các môn học để đạt các CĐR nhằm cứu. Khoa Ngoại ngữ được trang bị 02 phòng làm cơ sở cho sự sắp xếp chương trình một Lab hiện đại, được giảng viên và người học cách hợp lý. đánh giá cao. Bài học 2: Cần xây dựng chiến lược - Khoa kết hợp với các đơn vị khác trong phát triển đội ngũ của khoa nhằm thực thi Trường giám sát các kết quả đầu ra, trong đó sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu của chương tỉ lệ tốt nghiệp và có việc làm của người học trình đào tạo tốt nghiệp trong chu kỳ đánh giá cao. Những kế hoạch chiến lược phát triển Nhờ vào những điểm nổi bật nêu trên, đội ngũ cần đặt ra mục tiêu đào tạo, bồi CTĐT ngành SPTA đã được Trung tâm dưỡng và phát triển chuyên môn ngắn hạn, Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học trung hạn và dài hạn một cách hợp lý, đáp Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công nhận ứng được với sự thay đổi có nhiều biến động đạt chuẩn CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ về mặt nhân sự của Khoa. Bên cạnh đó, nhà Giáo dục và Đào tạo. trường và khoa cần tiến hành khảo sát dự báo 6. Những bài học thực tiễn cho việc nhu cầu thực tế nguồn nhân lực của thị triển khai cải tiến chất lượng chương trường lao động để sớm xác định quy mô đào trình đào tạo của ngành Sư phạm tiếng tạo cho phù hợp, tiến đến việc điều chỉnh Anh trong thời gian tới quy mô tuyển sinh để đảm bảo tỷ lệ sinh Bên cạnh những thành quả đạt được, trải viên/giảng viên theo quy định. 32
  6. TRẦN THẾ PHI TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GÒN Bài học 3: Tăng cường công tác sử dụng CĐR của CTĐT, về sử dụng công nghệ công nghệ cho giảng viên và người học thông tin. Có thể nói công nghệ thông tin là một Bài học 6: Bổ sung và hoàn thiện cơ công cụ hữu ích và hỗ trợ đắc lực cho quá sở vật chất và trang thiết bị trình cải tiến chất lượng chương trình. Nhà Khoa Ngoại ngữ đề xuất với nhà trường và Khoa Ngoại ngữ cần xây dựng trường kế hoạch đầu tư thêm trang thiết bị chiến lược phát triển khoa học công nghệ, dạy học hiện đại tương thích với nhu cầu tăng cường tập huấn sử dụng công nghệ cho đào tạo ở các trường phổ thông hiện nay. giảng viên và người học, tạo môi trường và Nhà trường cũng cần xây dựng quy trình điều kiện để người học có thể học tập một cập nhật nguồn tư liệu trên cơ sở nhu cầu cách chủ động cả trong vào ngoài thời gian của giảng viên và người học và cần có kế lên lớp. Tổ chức nâng cấp trang thiết bị trong hoạch kết nối với hệ thống thư viện trong các phòng học giúp giảng viên dễ dàng áp và ngoài nước để gia tăng nguồn tài liệu dụng các phương pháp dạy học tích cực và tham khảo. tương tác nhóm trong lớp học. 7. Kết luận Bài học 4: Mở rộng quan hệ hợp tác CTĐT ngành SPTA trình độ đại học trong nước và quốc tế của Trường Đại học Sài Gòn do Khoa Khoa chủ động lên kế hoạch mời các Ngoại ngữ quản lý đã được triển khai giảng chuyên gia nước ngoài đến chia sẻ kinh dạy từ năm 2016, mỗi năm học đều có rà nghiệm, tập huấn cho giảng viên, nâng cao soát điều chỉnh theo các quy định của năng lực thiết kế môn học sử dụng công nghệ Ngành và chiến lược phát triển của Trường hiện đại, năng lực hội nhập văn hóa. Bên và Khoa. Việc đánh giá CTĐT theo bộ tiêu cạnh đó, cần tạo sự kết nối chặt chẽ với các chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình doanh nghiệp, tổ chức để hỗ trợ thực tập, độ của giáo dục đại học (theo thông tư thực tế, tiến đến nới rộng nơi tiếp nhận sinh 04/2016/TT-BGDĐT, ngày 14/3/2016 của viên thực tập đến các trường thuộc hệ thống Bộ Giáo dục và Đào tạo) giúp nhà trường tư thục, quốc tế, các trung tâm ngoại ngữ, các và Khoa Ngoại ngữ tự rà soát, xem xét, trường mầm non, tiểu học. đánh giá thực trạng của CTĐT, góp phần Bài học 5: Tăng cường công tác nghiên xây dựng và triển khai các kế hoạch hành cứu khoa học cho giảng viên, sinh viên và động, nhằm cải tiến để nâng cao chất lượng tổ chức các khoá tập huấn cho giảng viên CTĐT, thể hiện tính tự chủ và tự chịu trách Xây dựng các biện pháp đẩy mạnh hoạt nhiệm của nhà trường trong toàn bộ hoạt động NCKH, làm khóa luận tốt nghiệp, tăng động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các cường các hoạt động trải nghiệm thực tế và dịch vụ xã hội khác theo chức năng, nhiệm kiến tập. Xây dựng kế hoạch cụ thể tăng số vụ được giao, phù hợp với sứ mạng và mục lượng và chất lượng NCKH liên quan đến tiêu đã được xác định, từ đó điều chỉnh phương pháp dạy học và nhằm cải tiến chất mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo theo lượng chương trình dạy học ngành SPTA. hướng cao hơn. Đây là lần tiến hành tự Triển khai tập huấn cho giảng viên về đo đánh giá CTĐT đầu tiên của Khoa Ngoại lường đánh giá các kỹ năng chung/mềm và ngữ, nên việc rút ra những bài học thực thái độ, cách thức xây dựng hình thức kiểm tiễn cho lần xây dựng CTĐT chu kỳ tiếp tra đánh giá theo nguyên tắc tương thích với theo là hết sức quan trọng. Nhà trường và 33
  7. SCIENTIFIC JOURNAL OF SAIGON UNIVERSITY No. 69 (03/2020) Khoa xác định phải hoàn thiện CTĐT nội dung trình bày trên đây sẽ là nội dung ngành SPTA cho chu kỳ đào tạo tiếp theo tham khảo hữu ích cho các đơn vị bạn và phấn đấu đưa CTĐT này đánh giá theo trong nhà trường, cho các cơ sở đào tạo có bộ tiêu chí AUN. Chúng tôi hy vọng những chuyên ngành SPTA. TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2009). Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2014). Công văn số 792/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25 tháng 02 năm 2014 về Yêu cầu cơ bản về năng lực giáo viên tiếng Anh phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2014). Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 về ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2015). Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2015 về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2016). Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. (2016a). Công văn số 1074/KTKĐCLGD- KĐĐH ngày 28/6/2016 v/v hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. (2016b). Công văn số 1075/KTKĐCLGD- KĐĐH ngày 28/6/2016 v/v hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo. Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. (2018). Công văn số 769/QLCL- KĐCLGD ngày 20/4/2018 v/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Trường Đại học Sài Gòn. (2018). Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo Sư phạm tiếng Anh, trình độ đại học theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thủ tướng Chính phủ. (2016). Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 về việc ban hành Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Chương trình đào tạo giáo dục đại học ngành Sư phạm tiếng Anh, chu kỳ 2016-2020, http://thongtindaotao.sgu.edu.vn/upload/ctdt/2016/DSA.pdf. Ngày nhận bài: 16/02/2020 Biên tập xong: 15/3/2020 Duyệt đăng: 20/3/2020 34
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2