intTypePromotion=1
ADSENSE

Phiếu chuyển số 6364/PC-TCHQ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

38
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phiếu chuyển số 6364/pc-tchq', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu chuyển số 6364/PC-TCHQ

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Số: 6364/PC-TCHQ Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2012 PHIẾU CHUYỂN CÔNG VĂN 07/TTR-HT NGÀY 22/10/2012 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG THÀNH VỀ VIỆC XEM XÉT, GIẢI QUYẾT MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU Công ty CP đầu tư thương mại Hoàng Thành có công văn 07/TTr-HT ngày 22/10/2012 đề nghị tạo điều kiện để doanh nghiệp được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư về thuế nhập khẩu cho Dự án đầu tư xe điện phục vụ khách du lịch. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ tại Tờ trình ngày 07/11/2012, Tổng cục Hải quan chuyển công văn 07/TTr-HT ngày 22/10/2012 của Công ty CP đầu tư thương mại Hoàng Thành và toàn bộ hồ sơ có liên quan đến Vụ Chính sách thuế xem xét, báo cáo Bộ phương án xử lý. Kính chuyển Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính xem xét, giải quyết./. TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK Nơi nhận: PHÓ CỤC TRƯỞNG - Vụ Chính sách thuế; - Lưu: VT, TXNK (3b). Lưu Mạnh Tưởng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2