intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chính sách ngoại thương

Xem 1-20 trên 1367 kết quả Chính sách ngoại thương
 • Cuốn sách "Biên niên sử thế giới" được biên soạn theo dạng biên niên sử giản lược, cung cấp những thông tin ngắn gọn về các sự kiện lịch sử, chính trị, quân sự, kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học kỹ thuật... đáng ghi nhớ của loài người từ thời cổ đại đến cuối thế kỷ XX, theo các nguồn tài liệu từ các sách Biên niên sử và báo chí trong ngoài nước. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

  pdf250p oursky09 12-11-2023 1 1   Download

 • Bài viết Những điểm tương đồng và khác biệt trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và Nhật Bản đối với khu vực Đông Nam Á (1991–2004) trình bày chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và Nhật Bản đối với khu vực Đông Nam Á giai đoạn 1991–2004; Những điểm tương đồng và khác biệt trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và Nhật Bản đối với khu vực Đông Nam Á (1991–2004).

  pdf15p visystrom 22-11-2023 1 1   Download

 • Bài viết Quan hệ trên lĩnh vực đầu tư và vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) giữa Nhật Bản và Hàn Quốc giai đoạn 1995 – 2015 trình bày quan hệ trên lĩnh vực đầu tư, ODA giữa Nhật Bản và Hàn Quốc (1995–2015); Một số nhận xét về mối quan hệ trên lĩnh vực đầu tư và ODA giữa Nhật Bản và Hàn Quốc (1995–2015).

  pdf12p visystrom 22-11-2023 1 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô nâng cao: Chương 4 Nền kinh tế mở trong dài hạn, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Vốn lưu chuyển hoàn hảo và lãi suất thế giới; Các chính sách tác động đến cán cân thương mại; Chính sách tài khóa nước ngoài; Các hệ thống tỷ giá hối đoái;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p hoahogxanh05 24-11-2023 3 3   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Thanh toán quốc tế trong ngoại thương và tài trợ thương mại quốc tế" gồm những nội dung chính sau: các điều kiện thanh toán quy định trong hợp đồng thương mại quốc tế; tỷ giá hối đoái trong thanh toán ngoại thương; các công cụ thanh toán quốc tế sử trong ngoại thương; các phương thức thanh toán không kèm chứng từ sử dụng trong ngoại thương; các phương thức thanh toán kèm chứng từ phi thương mại sử dụng trong ngoại thương;...

  pdf275p luctumac0210 13-11-2023 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Thanh toán quốc tế trong ngoại thương và tài trợ thương mại quốc tế" gồm những nội dung chính sau: các phương thức thanh toán kèm chứng từ thương mại sử dụng trong ngoại thương; khái niệm chung về tài trợ thương mại quốc tế; các loại tài trợ thương mại quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf231p luctumac0210 13-11-2023 0 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là điều tra vai trò đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với phát triển kinh tế thông qua đánh giá mối quan hệ giữa FDI và GDP bình quân đầu người tại VN trong giai đoạn 1986-2020, Qua phân tích thống kê mô tả, ma trận tương quan, và mô hình Véc-tơ hiệu chỉnh sai số (VECM) với dữ liệu chuỗi thời gian, kết quả nghiên cứu cho thấy rằng FDI có mối quan hệ tích cực đáng kể với phát triển kinh tế trong ngắn hạn, nhưng không tìm thấy mối quan hệ trong dài hạn.

  pdf7p vispacex 16-11-2023 3 2   Download

 • Dưới thời chính quyền Donald Trump, chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc đã có những thay đổi sâu sắc khi Mỹ coi Trung Quốc là “đối thủ cạnh tranh chiến lược hàng đầu”, mối đe dọa đối với trật tự quốc tế, đồng thời cũng là mối đe dọa nước ngoài lớn nhất đối với Mỹ. Bài viết trình bày cách tiếp cận mới của chính quyền Biden đối với Trung Quốc cùng những chính sách chiến lược mà Mỹ đang và sẽ triển khai trong thời gian tới.

  pdf7p vispacex 16-11-2023 0 0   Download

 • Cuốn sách "Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Dự báo xu hướng phát triển của sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam đến năm 2030; giải pháp phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf232p hoahogxanh06 09-11-2023 4 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Các nhân tố tác động đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bình Dương" nhằm xác định các nhân tố tác động đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bình Dương; đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm thu hút ngày càng nhiều khách hàng cá nhân đến gửi tiền tại Vietcombank Bình Dương. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf122p caongulam 10-11-2023 3 3   Download

 • Bài viết Chính sách của các tổng thống Mỹ với nhà nước cướp biển Barbary (1783 – 1805) phân tích những yếu tố tác động đến sự hình thành, nội dung chính sách đối với cướp biển Barbary của các tổng thống Mỹ trong giai đoạn từ năm 1783 đến năm 1805. Nghiên cứu này góp phần làm sáng tỏ một phần lịch sử chống cướp biển và lịch sử ngoại giao nước Mỹ trong buổi đầu thời kì lập quốc.

  pdf6p vishekhar 01-11-2023 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại" gồm những nội dung chính sau: thị trường ngoại hối và nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng; các phương tiện thanh toán quốc tế; các phương thức thanh toán quốc tế; internet banking; quản lý rủi ro trong kinh doanh ngân hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf230p vankhinh0210 15-10-2023 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Quản trị tài chính quốc tế" gồm những nội dung chính sau: quản trị rủi ro hối đoái; đo lường và quản trị rủi ro hối đoái trong giao dịch và quy chuyển báo cáo tài chính của MNCs; công ty đa quốc gia và quản trị tài chính quốc tế; tài trợ ngoại thương; đầu tư gián tiếp quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf314p vankhinh0210 15-10-2023 5 3   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Thị trường ngoại hối và các giải pháp phòng ngừa rủi ro (Quản trị rủi ro tài chính)" gồm những nội dung chính sau: thị trường quyền chọn ngoại hối; phân tích và quyết định quản lý rủi ro tỷ giá; các giải pháp phòng ngừa và quản lý rủi ro tỷ giá đối với doanh nghiệp; các giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với ngân hàng thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf182p vankhinh0210 15-10-2023 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu" gồm những nội dung chính sau: đàm phán hợp đồng ngoại thương; hợp đồng ngoại thương; quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương; thủ tục hải quan; bảo hiểm chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu; kỹ thuật nghiệp vụ thuê tàu biển và giao nhận ngoại thương; các chứng từ thường sử dụng trong kinh doanh xuất nhập khẩu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf254p vankhinh0210 15-10-2023 9 9   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu" gồm những nội dung chính sau: những kiến thức cơ bản để thực hiện kinh doanh xuất nhập khẩu; Incoterms 2000 và Incoterms 2010; cơ sở pháp lý để thực hiện kinh doanh xuất nhập khẩu; thanh toán và tín dụng quốc tế; thanh toán quốc tế; giao dịch quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf225p vankhinh0210 15-10-2023 9 8   Download

 • Bài viết Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam thuận lợi, thách thức và gợi ý chính sách trình bày bối cảnh thế giới năm giai đoạn hiện nay và những tác động đối với Việt Nam; Thuận lợi, khó khăn trong thực hiện định hướng thu hút, sử dụng FDI; Một số giải pháp về chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài hướng tới ổn định kinh tế vĩ mô tại Việt Nam.

  pdf4p vipierre 02-10-2023 6 5   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Kinh tế vĩ mô (Tái bản lần thứ VII)" gồm có những nội dung chính sau: khái quát về kinh tế vĩ mô; cách tính sản lượng quốc gia; lý thuyết xác định sản lượng cân bằng quốc gia; tổng cầu, chính sách tài khóa và chính sách ngoại thương; tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf129p thamnhuocgiai 22-09-2023 3 3   Download

 • Bài viết Pháp luật về sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp hoàn thiện phân tích thực trạng pháp luật về sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và đề xuất giải pháp hoàn thiện.

  pdf9p vimurdoch 18-09-2023 3 3   Download

 • Bài viết "Giải pháp thu hút vốn để phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Lâm Đồng" tập trung làm rõ nguồn vốn tín dụng hỗ trợ cho nông nghiệp tại Lâm Đồng. Hiện tại, vốn cho vay nông nghiệp tại Lâm Đồng đến từ ba nguồn chủ yếu: Nguồn vốn chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, nguồn từ Quỹ Tín dụng Nhân dân, và nguồn từ các ngân hàng thương mại.

  pdf15p kimphuong1128 20-09-2023 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách ngoại thương
p_strCode=chinhsachngoaithuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2