intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách ngoại thương

Xem 1-20 trên 1158 kết quả Chính sách ngoại thương
 • Khái niệm về chính sách ngoại thương: Chính sách ngoại thương là một hệ thống các nguyên tắc, biện pháp kinh tế, hành chính và pháp luật dùng để thực hiện các mục tiêu đã xác định trong lĩnh vực ngoạüi thương của một nước trong thời kỳ nhất định. Chính sách ngoại thương là một bộ phận quan trọng của chính sách kinh tế của một nước, nó góp phần thúc đẩy thực hiện các mục tiêu kinh tế của đất nước trong từng thời kỳ. ...

  pdf19p ntgioi120404 10-11-2009 1450 446   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " những công cụ chính sách ngoại thương của nhật bản.bài học kinh nghiệm đối với ngoại thương việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc79p tiennuhoiai 18-07-2010 692 261   Download

 • Chính sách ngoại thương của các nước trên thế giới: 1. Phân theo mức độ tham gia của nhà nước trong điều tiết hoạt động ngoại thương Có các chính sách sau: - Chính sách mậu dịch tự do - Chính sách bảo hộ mậu dịch 2. Phân theo mức độ tiếp cận của nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới Có các chính sách sau: - Chính sách hướng nội - Chính sách hướng ngoại (hướng về xuất khẩu)...

  ppt25p nam10489 17-09-2010 492 150   Download

 • Các chính sách ngoại thương và kinh tế toàn cầu của Mỹ đã đổi hướng mạnh mẽ trong hơn hai thế kỷ từ khi Mỹ trở thành một quốc gia. Trong buổi đầu của lịch sử dân tộc, chính phủ và doanh nghiệp tập trung hầu hết vào phát triển nền kinh tế trong nước mặc cho những diễn biến xảy ra ở nước ngoài. Nhưng từ cuộc Đại khủng hoảng kinh tế của những năm 1930 và Chiến tranh thế giới thứ hai, đất nước nhìn chung tìm cách giảm bớt hàng rào thương mại và phối hợp...

  pdf27p meomayhamchoi 27-06-2011 182 59   Download

 • Tiểu luận: Thực trạng chính sách ngoại thương và cán cân thương mại ở Việt Nam trình bày về lý thuyết chính sách ngoại thương, một số công cụ thực thi chính sách ngoại thương, thực trạng chính sách ngoại thương ở Việt Nam, nguyên nhân của chính sách ngoại thương Việt Nam.

  pdf32p orange_12 04-06-2014 236 54   Download

 • Đề tài Chính sách ngoại thương của Việt Nam nhằm thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Mỹ nhằm hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách ngoại thương. Đánh giá thực trạng chính sách ngoại thương của Việt Nam trong mối quan hệ thương mại với Mỹ, đánh giá các cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt nam. Đề xuất một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

  pdf99p next_12 17-04-2014 120 34   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sự phù hợp của chính sách ngoại thương và chính sách kinh tế vĩ mô đối với nông nghiệp', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p 123968574 22-06-2012 139 21   Download

 • Trình bày chính sách ngoại thương của các quốc gia trong quá trình phát triển. Hiện trạng chính sách ngoại thương trong thời kỳ đầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phương hướng hàon thiện chính sách ngoại thương trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

  pdf81p one_12 03-01-2014 100 20   Download

 • Luận văn tốt nghiệp với đề tài "Chính sách ngoại thương và quan hệ ngoại thương giữa Việt Nam và Canada" có cấu trúc nội dung gồm 3 chương: Chương 1 Tổng quan về đất nước Canada và quan hệ Việt Nam và Canada, chương 2 chính sách ngoại thương và thực trạng quan hệ ngoại thương Việt Nam và Canada, chương 3 một số kiến nghị thúc đẩy quan hệ ngoại thương giữa hai nước.

  pdf95p tienthanhcong7892 29-05-2014 165 18   Download

 • Bài thuyết trình Chương 4: Chính sách tài khóa và chính sách ngoại thương được trình bày với các nội dung chính: Tổng cầu trong nền kinh tế mở, xác định sản lượng kinh tế cân bằng trong nền kinh tế mở, mô hình số nhân trong nền kinh tế mở, chính sách tài khóa, chính sách ngoại thương.

  ppt53p benny369 05-09-2016 182 19   Download

 • Tiểu luận: Chính sách ngoại thương Trung Quốc nêu kinh tế tiếp tục tăng trưởng ở mức hai con số và sự phát triển tại các vùng nông thôn đã trở thành mục tiêu quan trọng của chính phủ Trung Quốc.

  pdf33p blue_12 09-05-2014 96 16   Download

 • Thuyết trình: Thực trạng chính sách ngoại thương và cán cân thương mại ở Việt Nam nhằm trình bày tổng quan lý thuyết chính sách ngoại thương và cán cân thương mại, thực trạng chính sách ngoại thương và cán cân thương mại ở Việt Nam, giải pháp dành cho chính sách ngoại thương và cán cân thương mại.

  ppt21p big_12 06-06-2014 89 15   Download

 • Bài giảng Chính sách ngoại thương bài 7: Công cụ chính sách thương mại trình bày về phân tích thuế quan theo cân bằng tổng thể ở nước nhỏ, phân tích thuế quan theo cân bằng riêng phần ở nước lớn, phân tích thuế quan theo cân bằng riêng phần ở nước nhỏ, chi phí và lợi ích của thuế quan, trợ cấp xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn định xuất khẩu tự nguyện, chính sách thương mại khác. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf14p phuongpham357 26-07-2014 87 13   Download

 • Bài giảng Chính sách ngoại thương bài 10: Những tranh luận về chính sách thương mại trình bày về lập luận chính sách thương mại “tích cực can thiệp”, lập luận liên quan đến thương mại và con người, cạnh tranh không hoàn hảo và chính sách thương mại chiến lược, thương mại và lao động lương thấp, thương mại và thị trường.

  pdf8p tranvantan78 28-07-2014 70 10   Download

 • Nội dung bài bài giảng Thương mại quốc tế và chính sách ngoại thương trình bày các cơ sở kinh tế của thương mại quốc tế, lý thuyết lợi thế, vấn đề bảo hộ mậu dịch, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán.

  pdf29p vespa_12 15-04-2014 107 9   Download

 • Nội dung bài 2: Mô hình yếu tố sản xuất chuyên biệt: Phân phối thu nhập và thương mại thuộc bài giảng Chính sách ngoại thương trình bày về mô hình yếu tố sản xuất chuyên biệt trong nền kinh tế tự cung tự cấp, giá tiền lương và phân bổ lao động, lợi ích thương mại và phân phối thu nhập, tác động phúc lợi của sự chuyển dịch lao động Quốc tế, ai được ai mất khi lao động nội địa di cư, nền kinh tế chính trị thương mại.

  pdf10p phuongpham357 26-07-2014 69 8   Download

 • Dưới đây là bài giảng Chính sách ngoại thương bài 6: Thương mại sản phẩm khác nhau với lợi thế theo quy mô nội tại trình bày nội dung về cạnh tranh độc quyền và thương mại, ý nghĩa của thương mại nội ngành, doanh nghiệp phản ứng với thương mại: kẻ được, người mất và kết quả kinh doanh ngành, phá giá, công ty đa quốc gia và thuê ngoài.

  pdf13p phuongpham357 26-07-2014 75 8   Download

 • Mời các bạn sinh viên và các giáo viên tham khảo bài giảng Chính sách ngoại thương bài 8: Nền kinh tế chính trị của chính sách thương mại trình bày về những trường hợp thương mại tự do, những trường hợp chống thương mại tự do, mô hình chính trị về chính sách thương mại, đàm phán Quốc tế về chính sách thương mại và tổ chức thương mại Thế giới, những dàn xếp thương mại ưu đãi (FTAs và liên minh thuế quan).

  pdf13p tranvantan78 28-07-2014 53 8   Download

 • Người ta cần phân biệt giữa những chính sách giảm hàng rào thương mại tại biên giới và những chính sách bổ trợ “đàng sau biên giới các nước” có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cải cách chính sách ngoại thương. Hệ thống chính sách đầu tiên tập trung vào việc tạo ra các động cơ khuyến khích tăng trưởng hiệu quả thông qua giảm mức bảo hộ bình quân và giảm tình trạng bảo hộ lan tràn, loại bỏ các hàng rào phi thuế ...

  pdf16p yenhoangbank321 26-06-2013 66 7   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và giáo viên có thể hoàn thành tốt công việc giảng dạy và học tập. Dưới đây là bài giảng Chính sách ngoại thương bài 1: Mô hình lợi thế so sánh và lợi ích từ thương mại của Ricardo trình bày về đường giới hạn khả năng sản xuất của Ricardo, giá tương đối trong điều kiện tự cung tự cấp, đo lường GDP trong điều kiện tự cung tự cấp, lợi ích thương mại.

  pdf9p phuongpham357 26-07-2014 73 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách ngoại thương
p_strCode=chinhsachngoaithuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2