intTypePromotion=3

Quy định xuất khẩu

Xem 1-20 trên 1953 kết quả Quy định xuất khẩu
 • Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ thưởng xuất khẩu

  doc7p thachsanh 18-08-2009 165 18   Download

 • Đề tài Các quy định về nhập khẩu của Nhật Bản và khả năng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này nghiên cứu các quy định nhập khẩu của Nhật Bản và khả năng xuất khẩu của Việt Nam. Tìm hiểu thực trạng về xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật, và thực trạng về các quy định nhập khẩu của Nhật Bản đối với mặt hàng của Việt Nam nhằm đưa ra các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản.

  pdf123p vespa_12 16-04-2014 129 40   Download

 • Tài liệu Các quy định, tiêu chuẩn và chứng nhận đối với nông sản xuất khẩu với mục tiêu cung cấp cho những nhà sản xuất và xuất khẩu những thông tin về các quy định của những nước nhập khẩu lớn; các chương trình chứng nhận tự nguyện chính; các địa chỉ liên hệ có thể tìm kiếm thêm thông tin về các quy định nhập khẩu và chương trình chứng nhận. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 tài liệu.

  pdf33p codon_10 04-04-2016 31 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

  pdf11p hoamai_do 01-02-2013 366 132   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

  pdf56p hoamai_do 01-02-2013 370 107   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU THỦY SẢN ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  pdf11p hoamai_do 01-02-2013 440 102   Download

 • Tài liệu được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho những nhà sản xuất và xuất khẩu thông tin về: Các quy định của những nước nhập khẩu lớn, các chương trình chứng nhận tự nguyện chính, các địa chỉ liên hệ có thể tìm kiếm thêm thông tin về các quy định nhập khẩu và chương trình chứng nhận.

  pdf67p daxuhi 22-03-2012 209 77   Download

 • Bài giảng Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2013: Quy định về phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trình bày về đối tượng và điều kiện nhập khẩu phế liệu; hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận; trình tự thủ tục cấp điều chỉnh giấy chứng nhận; hồ sơ, thủ tục kiểm tra, thông quan đối với phế liệu nhập khẩu; quy định về phế liệu được phép nhập khẩu.

  ppt16p cocacola_07 11-11-2015 70 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CHUYỂN CỬA KHẨU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 209/QĐ-TCHQ NGÀY 29/01/2011; QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT HẢI QUAN TẠI KHU VỰC CỬA KHẨU BIÊN GIỚI ĐƯỜNG BỘ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 148/QĐ-TCHQ NGÀY 28/1/2011 VÀ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GIÁM SÁT HẢI QUAN TẠI KHU VỰC CỬA KHẨU CẢNG BIỂN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2408/QĐ-TCHQ NGÀY 04/11/2011 CỦA TỔNG CỤC...

  pdf6p naubanh_chung 23-01-2013 47 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 156/2011/TT-BTC NGÀY 14/11/2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

  pdf2p naubanh_chung 23-01-2013 45 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “QUẢN LÝ RUỒI HẠI QUẢ (THANH LONG) DIỆN RỘNG TRÊN CƠ SỞ SỬ DỤNG KỸ THUẬT TRIỆT SẢN CÔN TRÙNG (SIT) NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢ PHỤC VỤ CHO XUẤT KHẨU”, DO CƠ QUAN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC TẾ (IAEA) TÀI TRỢ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf5p bupbebaggo 15-01-2013 23 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH THƯỜNG TRỰC, BẢO VỆ CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BẮC NINH CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH BẮC NINH

  pdf9p hoamai_do 01-02-2013 44 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ THỜI KỲ 2011-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  pdf6p hoamai_do 01-02-2013 43 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU THUỘC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU MÓNG CÁI TỈNH QUẢNG NINH TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 35 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI NGHIỆP VỤ THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN KHU CÔNG NGHIỆP ĐIỆN NAM – ĐIỆN NGỌC CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM

  pdf3p bupbebaggo 15-01-2013 30 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI TỔNG HỢP THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN KHU CÔNG NGHIỆP ĐIỆN NAM – ĐIỆN NGỌC CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM

  pdf3p bupbebaggo 15-01-2013 44 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU HÀNG XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf17p bupbebaggo 15-01-2013 41 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG DẤU NGHIỆP VỤ HẢI QUAN MỚI CỦA CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU HỮU NGHỊ CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN

  pdf3p naubanh_chung 23-01-2013 48 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf8p hoamai_do 01-02-2013 43 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI NGHIỆP VỤ THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN PHÚ QUỐC CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH KIÊN GIANG

  pdf3p hoamai_do 01-02-2013 30 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quy định xuất khẩu
p_strCode=quydinhxuatkhau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản