intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật Hải quan

Xem 1-20 trên 5947 kết quả Luật Hải quan
 • Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung cảu hai chương đầu bao gồm: Tổng quan về hoạt động nghiên cứu và phân tích luật viết ở Việt Nam, phương pháp nghiên cứu và phân tích luật viết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf126p bakerboys04 16-05-2022 0 0   Download

 • Bài viết phân tích quy định của công ước Singapore về hoà giải thương mại trong tương quan so sánh với quy định của pháp luật Việt Nam. Từ đó, phân tích khả năng hài hoà hoá các quy định của Công ước để hoà giải và giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế ở Việt Nam.

  pdf10p viellenkullman 13-05-2022 3 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp về Luật bảo vệ môi trường năm 2014" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư; Quản lý chất thải; Xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; Bồi thường thiệt hại về môi trường; Quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường; Quan trắc môi trường;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf104p viginnirometty 04-05-2022 5 1   Download

 • Trên thực tế kinh tế tư nhân chưa phát triển hết tiềm năng của nó, một trong những nguyên nhân đó là chưa nhận thức và vận dụng đúng quan điểm của Đảng về vai trò của kinh tế tư nhân; quá trình triển khai hành động trong thực tiễn còn nhiều bất cập. Để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển hơn nữa, chúng ta cần làm rõ vai trò của kinh tế tư nhân, có cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 6 1   Download

 • Tài liệu "Cứu hộ, cứu nạn hàng hải - Nhận biết về pháp luật và kỹ năng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển; Thông tin trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển; Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf46p viginnirometty 04-05-2022 3 1   Download

 • Tài liệu "Những điều cần biết về Luật tố cáo (hiện hành)" gồm hai nội dung cơ bản: Một là, sự cần thiết và các nguyên tắc, quan điểm xây dựng Luật tố cáo năm 2018; Hai là, những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật tố cáo năm 2018 và Nghị định của Chính phủ số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo.

  pdf174p viginnirometty 04-05-2022 6 1   Download

 • Bài viết tập trung giới thiệu các nội dung mới của Bộ luật Dân sự năm 2015 liên quan đến những quy định chung về hợp đồng trên cơ sở phân tích, so sánh với các quy định tương ứng trước đó của Bộ luật Dân sự năm 2005, bao gồm các quy định về giao kết hợp đồng (1); thực hiện hợp đồng (2); xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng (3) như phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, hoãn, chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng.

  pdf16p viindranooyi 09-05-2022 9 3   Download

 • Bài viết này được thực hiện với mục đích góp cái nhìn và phân tích ở góc độ so sánh về hai vấn đề hay xảy ra tranh cãi trong thực tiễn liên quan đến lĩnh vực luật hợp đồng để hoàn thiện hơn nữa các quy định có liên quan.

  pdf15p viindranooyi 09-05-2022 9 3   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về hợp đồng BHNT, các điều kiện phát sinh trách nhiệm BTTH do vi phạm hợp đồng BHNT, qua đó chỉ ra các vướng mắc tồn tại liên quan đến của quy định pháp luật về trách nhiệm BTTH do vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng BHNT và đề xuất giải pháp khắc phục.

  pdf7p viindranooyi 09-05-2022 8 2   Download

 • Bài viết sẽ tập trung phân tích hai vấn đề chính bao gồm: Tranh chấp “dựa trên” hợp đồng đầu tư và tranh chấp “dựa trên” hiệp định đầu tư trong mối tương quan về mặt bản chất, đồng thời đưa ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc giải quyết tranh chấp đầu tư.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 10 2   Download

 • Trung Quốc đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến khuôn khổ tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp, ví dụ như “Tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh tại nước ngoài” và “Hướng dẫn quản lý tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp trung ương (để triển khai và thử nghiệm)”. Tuy nhiên, cả hai văn bản đều thiếu các quy định chi tiết và có hệ thống về khuôn khổ tuân thủ pháp luật hình sự.

  pdf8p viindranooyi 09-05-2022 10 3   Download

 • Trong khuôn khổ bài viết, các tác giả tập trung làm rõ các thách thức của an ninh phi truyền thống dưới góc độ tiếp cận của pháp luật hình sự. Việc làm rõ sự ảnh hưởng của an ninh phi truyền thống tới pháp luật hình sự quốc tế, khu vực và quốc gia tại Mục 1 khẳng định sự cần thiết phải thay đổi một số quan niệm, quy định truyền thống của pháp luật hình sự. Sự thay đổi này cần phù hợp và hài hoà với khung pháp lý quốc tế được trình bày tại Mục 2. Những nội dung trên là tiền đề để các tác giả đưa ra các kết luận và kiến nghị hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam tại Mục 3.

  pdf12p viindranooyi 09-05-2022 11 2   Download

 • Trên cơ sở phân tích những điểm mới của Bộ luật hình sự Việt Nam về các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, so sánh với các quy định của pháp luật hình sự trước đây, bài viết xác định được tầm quan trọng của việc bảo vệ an ninh trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trên cơ sở xác định được nhóm tội phạm này vừa mang đặc điểm và tính chất của tội phạm xuyên quốc gia, vừa xâm hại tới nhiều quan hệ xã hội khác nhau, bài viết cũng sẽ đề xuất một số giải pháp có tính khoa học và thực tiễn góp phần vào công cuộc cải cách tư pháp hình sự.

  pdf19p viindranooyi 09-05-2022 11 2   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ điểm qua một số vụ án điển hình có cách xác định thiệt hại còn mâu thuẫn, để từ đó có những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật, góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng và thực hiện mục tiêu cải cách tư pháp hình sự.

  pdf12p viindranooyi 09-05-2022 9 1   Download

 • Bài viết bàn về tính độc lập của Tòa án theo yêu cầu cải cách tư pháp hình sự - nhìn từ một số quy định của Hiến pháp năm 2013. Trong đó, tập trung làm rõ ba vấn đề: Thứ nhất, sự độc lập của Tòa án - tư pháp với lập pháp - Quốc hội và hành pháp - Chính Phủ; Thứ hai, mối quan hệ giữa Tòa án và Viện Kiểm sát khi Viện kiểm sát thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp; Thứ ba, thẩm quyền giải thích pháp luật là hoạt động gắn liền với hoạt động tư pháp và cần phải được quy định cho Tòa án.

  pdf7p viindranooyi 09-05-2022 8 1   Download

 • Trên cơ sở lý luận về tổ chức phối hợp các lực lượng trong việc giáo dục pháp luật giao thông đường bộ cho học sinh trường trung học phổ thông và thực trạng tổ chức phối hợp các lực lượng trong việc giáo dục Luật giao thông đường bộ cho học sinh các trường trung học phổ thông ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương để đề xuất các biện pháp quản lý HĐGDLGTĐB cho học sinh trường THPT ở TP. Hải Dương một cách phù hợp, có tính khả thi, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh am hiểu pháp luật, có ý thức và trách nhiệm với bản thân, xã hội khi tham gia giao thông.

  pdf109p bakerboys03 02-05-2022 7 2   Download

 • Bài viết bàn về vấn đề cơ bản của phát triển thị trường đất đai (thị trường quyền sử dụng đất) trong nông nghiệp là phải giải quyết một cách căn cơ mối quan hệ ruộng đất. Đây là vấn đề then chốt mà việc giải quyết nó có tác động theo hai hướng: Nếu giải quyết tốt sẽ thúc đẩy thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp phát triển và ngược lại, nếu giải quyết không tốt sẽ có tác động kìm hãm sự vận động phát triển của nó.

  pdf12p atarumoroboshi 05-05-2022 5 2   Download

 • Hội nhập kinh tế toàn cầu và hội nhập kinh tế khu vực là hai xu hướng quan trọng của thế giới. Là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã tham gia nhiều Hiệp định thương mại khu vực trong những năm qua. Gần đây, Việt Nam đã hoàn tất việc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương.

  pdf13p viindranooyi 04-05-2022 10 3   Download

 • Tài liệu "So sánh Luật Phá sản 2014 và Luật Phá sản 2004" trình bày những điểm khác nhau giữa hai luật trên dựa trên các tiêu chí về: phạm vi áp dụng, tiêu chí xác định doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, thẩm quyền của tòa án, việc quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản,...

  doc12p trunghoang1991 01-05-2022 2 1   Download

 • Trong bài báo này, đề xuất mô hình hệ thống điều khiển chuyển động ổn định cho robot di động hai bánh vi sai với tham số của luật điều khiển được lựa bằng bộ điều khiển mờ. Hệ thống đề xuất cho phép dễ dàng lựa chọn tham số của luật điều khiển dựa trên trạng thái của robot, thu được quãng đường đi tốt nhất và đảm bảo tính ổn định của hệ thống điều khiển. Hiệu quả hoạt động của hệ thống đề xuất được chứng minh qua các trường hợp so sánh với phương pháp lựa chọn tham số theo cách thông thường.

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 5 0   Download

ADSENSE

p_strKeyword=Luật Hải quan
p_strCode=luathaiquan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2