intTypePromotion=1
ADSENSE

Số: 53/2010/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung biểu mức thu một phần viện phí ban hành

Chia sẻ: Tran Quyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

45
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung biểu mức thu một phần viện phí ban hành kèm theo Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 95-CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí và

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Số: 53/2010/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung biểu mức thu một phần viện phí ban hành

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________ _________________________ Số: 53/2010/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 08 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung biểu mức thu một phần viện phí ban hành kèm theo Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 95-CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí và Nghị định số 33/CP ngày 23 tháng 5 năm 1995 của Chính phủ sửa đổi khoản 1 Điều 6 Nghị định số 95-CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí; Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung biểu mức thu một phần viện phí ban hành kèm theo Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành mức thu một phần viện phí của một số dịch vụ y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc hệ thống y tế nhà nước trong tỉnh theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban ngành liên quan và Thủ trưởng các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc hệ thống y tế nhà nước trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - Bộ Tài chính, Bộ Y tế (b/c); - Website Chính phủ, - Cục Kiểm tra VB QPPL (Bộ Tư pháp); (đã ký) - TT. TU, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; - Các Sở: Y tế, Tài chính, Lao động TBXH, BHXH tỉnh; - UBND các huyện, thị xã và thành phố; - Các bệnh viện cấp tỉnh và cấp huyện; - Lãnh đạo VP. UBND tỉnh; - Lưu: VT, P. TH, VHXH, TT Công báo tỉnh. Vương Bình Thạnh
 2. 1 PHỤ LỤC 1 Bổ sung mức thu một phần viện phí (kèm theo Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) PHẦN 1 Số Mức thu CÁC LOẠI DỊCH VỤ TT (đồng) C1 CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI 1 Chấm Nitơ, AT 10.000 2 Đốt sẹo lồi, xấu, vết chai, mụn, thịt dư 130.000 3 Bạch biến 65.000 4 Đốt mắt cá chân nhỏ 70.000 5 Lột nhẹ da mặt 300.000 6 Móng quặp 80.000 7 Sinh thiết phổi bằng kim nhỏ 50.000 8 Sinh thiết thận 45.000 9 Sinh thiết thận dưới siêu âm 200.000 10 Sinh thiết vú 100.000 Sinh thiết cơ tim (chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim và chụp buồng tim, 11 1.200.000 kim sinh thiết cơ tim) 12 Soi khớp có sinh thiết 320.000 13 Soi màng phổi 180.000 14 Soi ruột non +/- sinh thiết 320.000 15 Soi ruột non + tiêm (hoặc kẹp cầm máu)/ cắt Polyp 400.000 16 Soi đại tràng + tiêm/ kẹp cầm máu 320.000 17 Soi bàng quang + chụp thận ngược dòng 450.000 18 Nong thực quản qua nội soi (tùy theo loại dụng cụ nong) 2.000.000 19 Đặt stent thực quản qua nội soi (chưa bao gồm stent) 800.000 20 Nội soi buồng tử cung để sinh thiết 170.000 21 Nội soi ống mật chủ 110.000 22 Nội soi niệu quản 110.000 23 Nội soi khí phế quản bằng ống mềm có gây mê (kể cả thuốc) 700.000 24 Nội soi lồng ngực 700.000 25 Nội soi tiết niệu có gây mê (kể cả thuốc) 700.000 26 Nội soi đường mật, tụy ngược dòng lấy sỏi, giun hay dị vật 1.500.000 27 Đo áp lực đồ bàng quang 100.000 28 Đo áp lực đồ cắt dọc niệu đạo 100.000 29 Điện cơ tầng sinh môn 100.000 30 Niệu dòng đồ 35.000 31 Mở rộng miệng lỗ sáo 45.000 32 Chọc hút nang gan qua siêu âm 80.000 33 Chọc hút nang thận qua siêu âm 100.000 34 Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể) 300.000 35 Đặt sonde JJ niệu quản (kể cả sonde JJ) 1.500.000 36 Tạo hình thân đốt sống qua da bằng đổ cement (chưa bao gồm cement hóa học) 800.000
 3. 2 Số Mức thu CÁC LOẠI DỊCH VỤ TT (đồng) 37 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín 500.000 38 Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua đường tiêu hóa 650.000 Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng (chưa bao gồm hệ thống 39 2.000.000 quả lọc và Albumin Human 20%-500ml) 40 Đặt catheter động mạch quay 450.000 41 Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục 600.000 42 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm theo dõi áp lực tĩnh mạch liên tục 500.000 43 Điều trị hạ Kali/Canxi máu 180.000 44 Điều trị thải độc bằng phương pháp tăng cường bài niệu 650.000 45 Sử dụng Antidote trong điều trị ngộ độc cấp 200.000 46 Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp 650.000 47 Giải độc nhiễm độc cấp ma túy 550.000 48 Tắm tẩy độc cho bệnh nhân nhiễm độc hóa chất ngoài da 180.000 Lọc máu liên tục (01 lần) (chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch thay thế 49 1.800.000 HEMOSOL) Lọc tách huyết tương (01 lần) (chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ 50 1.200.000 dây dẫn và huyết tương đông lạnh) 51 Sinh thiết u phổi dưới hướng dẫn của CT Scanner 1.000.000 52 Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm 120.000 Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 1 Giao thoa 10.000 2 Bàn kéo 20.000 3 Bồn xoáy 10.000 4 Tập do cứng khớp 12.000 5 Hoạt động trị liệu hoặc ngôn ngữ trị liệu 15.000 6 Chẩn đoán điện 10.000 7 Kéo dãn cột sống thắt lưng bằng máy kéo ELTRAC 20.000 8 Kéo dãn cột sống cổ bằng máy kéo ELTRAC 10.000 9 Tập với hệ thống ròng rọc 5.000 10 Thủy trị liệu (cả thuốc) 50.000 11 Vật lý trị liệu hô hấp 10.000 12 Vật lý trị liệu chỉnh hình 10.000 13 Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ 10.000 14 Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động 10.000 15 Điện vi dòng giảm đau 10.000 16 Xoa bóp bằng máy 10.000 17 Bó êm cẳng tay 7.000 18 Bó êm cẳng chân 8.000 19 Bó êm đùi 12.000 20 Chẩn đoán điện thần kinh cơ 20.000 21 Xoa bóp áp lực hơi 10.000 22 Điện từ trường cao áp 10.000 23 Song xung kích điều trị 30.000 24 Nẹp chỉnh hình dưới gối có khớp 450.000 25 Nẹp chỉnh hình trên gối 900.000 26 Áo chỉnh hình cột sống thắt lưng 900.000 27 Giày chỉnh hình 450.000 C2 CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA
 4. 3 Số Mức thu CÁC LOẠI DỊCH VỤ TT (đồng) C2.1 NGOẠI KHOA 1 Dẫn lưu áp xe tuyến giáp 150.000 2 Phẫu thuật điều trị ngón tay cò súng 120.000 3 Đặt lradium (lần) 450.000 4 Phẫu thuật tim loại Blalock 4.500.000 5 Phẫu thuật cắt động mạch 4.500.000 6 Phẫu thuật tạo hình eo động mạch 4.500.000 7 Phẫu thuật nong van động mạch chủ 4.500.000 8 Phẫu thuật cắt màng tim rộng 5.000.000 9 Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo (chưa bao gồm đoạn mạch nhân tạo) 6.000.000 Phẫu thuật tim các loại (tim bẩm sinh/sửa van tim/thay van tim...) chưa bao 10 7.000.000 gồm máy tim phổi, vòng van và van tim nhân tạo Phẫu thuật thay động mạch chủ (chưa bao gồm động mạch chủ nhân tạo, van 11 7.000.000 động mạch chủ, máy tim phổi nhân tạo) 12 Phẫu thuật ghép van tim đồng loại (homograft) chưa bao gồm máy tim phổi 7.000.000 13 Phẫu thuật bắc cầu mạch vành (chưa bao gồm máy tim phổi) 7.000.000 Phẫu thuật các mạch máu lớn (động mạch chủ ngực/bụng/cảnh) chưa bao 14 6.000.000 gồm động mạch nhân tạo và máy tim phổi Phẫu thuật tim, mạch khác có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể (chưa bao gồm 15 6.000.000 bộ máy tim phổi) Thông tim ống lớn (chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim, chụp buồng tim và 16 1.200.000 kim sinh thiết cơ tim) Nong van hai lá/nong van động mạch phổi/nong van động mạch chủ (chưa bao 17 1.800.000 gồm bộ dụng cụ thông tim, chụp buồng tim trước nong và bộ bóng nong van) Bịt thông liên nhĩ/thông liên thất/bít ống động mạch bằng dụng cụ (chưa bao 18 1.800.000 gồm bộ dụng cụ thông tim, bộ dụng cụ bít lỗ thông) Điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng cao tần (chưa bao gồm bộ dụng cụ thăm 19 1.800.000 dò và điều trị RF) Cấy/đặt máy tạo nhiệt/cấy máy tạo nhịp phá rung (chưa bao gồm máy tạo 20 1.000.000 nhịp tim, máy phá rung) 21 Các kỹ thuật nút mạch, thuyên tắc mạch 1.800.000 Nút túi phình mạch não (chưa bao gồm Micro Guidewire can thiệp, Micro 22 1.800.000 catheter, Guiding catheter và Matrix Coils) Nút dị dạng mạch não (chưa bao gồm Micro Guidewire can thiệp, Micro 23 1.800.000 catheter, Guiding catheter) Nút thông động tĩnh mạch cảnh xoang hang (chưa bao gồm Guiding catheter, 24 1.800.000 Micro catheter dùng quả bóng/ballon) 25 Thăm dò huyết động bằng Swan Ganz 2.000.000 Thăm dò điện sinh lý trong buồng tim (chưa bao gồm bộ dụng cụ thăm dò 26 1.500.000 điện sinh lý tim) 27 Phẫu thuật nội soi u tuyến yên 3.000.000 28 Phẫu thuật thần kinh có dẫn đường 3.500.000 29 Phẫu thuật vi phẫu u não nền sọ 3.500.000 30 Phẫu thuật vi phẫu u não thất 3.500.000 31 Phẫu thuật vi phẫu u não đường giữa 4.500.000 32 Phẫu thuật vi phẫu dị dạng mạch não 4.000.000 33 Phẫu thuật nội soi não/tủy sống 3.000.000 34 Quang động học (PTD) trong điều trị u não ác tính 5.000.000 35 Mở thông dạ dày qua nội soi 2.500.000
 5. 4 Số Mức thu CÁC LOẠI DỊCH VỤ TT (đồng) 36 Lấy dị vật ống tiêu hóa qua nội soi 1.500.000 37 Cắt niêm mạc ống tiêu hóa qua nội soi điều trị ung thư sớm 3.500.000 38 Cắt cơ Oddi hoặc dẫn lưu qua nội soi tá tràng 2.000.000 39 Nong đường mật qua nội soi tá tràng 2.000.000 40 Lấy sỏi - giun đường mật qua nội soi tá tràng 3.000.000 41 Phẫu thuật trĩ tắc mạch 35.000 42 Đặt stent đường mật/tụy (chưa bao gồm stent) 1.200.000 43 Đốt sóng cao tầng đều trị ung thư gan (1 lần, tính cho 02 lần đầu tiên) 1.000.000 44 Đốt sóng cao tầng điều trị ung thư gan (1 lần, tính cho những lần tiếp theo) 700.000 45 Thắt vỡ gin tĩnh mạch thực quản 125.000 46 Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản 3.500.000 47 Phẫu thuật nội soi điều trị trào ngược thực quản, dạ dày 3.500.000 48 Phẫu thuật cắt thực quản qua nội soi ngực và bụng 3.500.000 49 Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy) 2.500.000 50 Phẫu thuật nội soi cắt nối ruột (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy) 3.000.000 51 Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh X trong điều trị loét dạ dày 2.000.000 Phẫu thuật nội soi ung thư đại/trực tràng (chưa bao gồm máy cắt nối tự động 52 2.000.000 và ghim khâu trong máy) 53 Phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ 2.000.000 54 Phẫu thuật nội soi cắt u trong ổ bụng 2.500.000 Phẫu thuật nội soi cắt lách có sử dụng máy cắt (chưa bao gồm máy cắt nối tự 55 2.500.000 động và ghim khâu trong máy cắt nối) 56 Phẫu thuật nội soi cắt lách 3.000.000 Phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy có sử dụng máy cắt nối (chưa bao gồm máy 57 3.000.000 cắt nối tự động và ghim khâu trong máy cắt nối) 58 Phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật hay dị vật đường mật 2.000.000 59 Phẫu thuật cắt cơ Oddi và nong đường mật qua ERCP 2.000.000 Phẫu thuật cắt gan mở có sử dụng thiết bị kỹ thuật cao (chưa bao gồm dao cắt 60 3.500.000 gan siêu âm) 61 Phẫu thuật nội soi cắt gan 2.500.000 62 Phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý gan mật khác 2.000.000 63 Phẫu thuật dị tật teo hậu môn trực tràng 1 thì 2.000.000 64 Phẫu thuật nội soi cắt thận/u sau phúc mạc 3.000.000 65 Phẫu thuật nội soi u thượng thận/nang thận 2.000.000 66 Phẫu thuật nội soi cắt bàng quang, tạo hình bàng quang 2.000.000 67 Phẫu thuật cắt túi sa niệu quản bằng nội soi 2.000.000 68 Điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng laser (chưa bao gồm dây cáp quang) 1.500.000 69 Đặt prothese cố định sàn chậu vào mỏm nhô xương cụt 3.000.000 70 Đo các chỉ số niệu động học 2.000.000 71 Ghép thận, niệu quản tự thân có sử dụng vi phẫu 4.000.000 Phẫu thuật thay đốt sống (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít và xương bảo 72 3.000.000 quản/đốt sống nhân tạo) 73 Phẫu thuật nẹp vít cột sống thắt lưng (chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít) 3.000.000 74 Phẫu thuật chữa vẹo cột sống (cả đợt điều trị) chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít) 15.000.000 75 Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối (chưa bao gồm khớp nhân tạo) 3.000.000 76 Phẫu thuật thay khớp gối bán phần (chưa bao gồm khớp nhân tạo) 2.500.000 77 Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng (chưa bao gồm khớp nhân tạo) 3.000.000 78 Phẫu thuật tạo hình khớp háng 2.000.000
 6. 5 Số Mức thu CÁC LOẠI DỊCH VỤ TT (đồng) Phẫu thuật thay đoạn xương ghép bảo quản bằng kỹ thuật cao (chưa bao gồm 79 2.500.000 đinh, nẹp, vít và xương bảo quản) Phẫu thuật kết hợp xương trên màng hình tăng sáng (chưa bao gồm đinh 80 3.000.000 xương, nẹp, vít) 81 Phẫu thuật nội soi khớp gối/khớp háng/khớp vai/cổ chân 2.000.000 82 Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng (chưa bao gồm nẹp vít, dao cắt sụn và lưỡi bào) 2.200.000 83 Phẫu thuật nội soi tái tạo gân (chưa bao gồm gân nhân tạo) 2.200.000 84 Phẫu thuật ghép chi (chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít, mạch máu nhân tạo) 3.000.000 85 Tạo hình khí - phế quản 10.000.000 86 Phẫu thuật tạo hình sọ mặt (bệnh lý) 3.000.000 Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy/tế bào gai vùng mặt + tạo hình vạt da, 87 1.200.000 đóng khuyết da bằng phẫu thuật tạo hình 88 Phẫu thuật kéo dài chi (chưa bao gồm phương tiện cố định) 3.000.000 89 Phẫu thuật chỉnh bàn chân khèo (chưa bao gồm phương tiện cố định) 1.500.000 90 Phẫu thuật làm vận động khớp gối 2.000.000 91 Phẫu thuật đóng cứng khớp cổ chân (chưa bao gồm phương tiện cố định) 1.500.000 C2.2 SẢN PHỤ KHOA 1 Làm thuốc âm đạo 5.000 2 Nạo phá thai 3 tháng giữa 350.000 3 Hút thai có gây mê tĩnh mạch 200.000 4 Đốt laser cổ tử cung 20.000 5 Tiêm nhân Chorio 12.000 6 Nong đặt dụng cụ tử cung chống dính buồng tử cung 25.000 7 Chọc ối chẩn đoán trước sinh, nuôi cấy tế bào 180.000 8 Chọc ối điều trị đa ối 35.000 9 Xoa bóp vú và hút sữa kết hợp chạy tia điều trị viêm tắc sữa 12.000 10 Đẻ không đau (gây tê ngoài màng cứng: chưa kể thuốc gây tê) 400.000 11 Bóc nhân xơ vú 150.000 12 Sinh thiết tinh hoàn chuẩn đoán 400.000 13 Nọi soi ổ bụng lấy dụng cụ tránh thai 700.000 14 Điều trị chửa ống cổ tử cung bằng tiêm Metrotexat dưới siêu âm 350.000 Điều trị u xơ tử cung bằng nút động mạch tử cung (chưa bao gồm Micro 15 1.500.000 Guidewire can thiệp, Micro catheter, hạt nhựa PVA) 16 Chọc hút u nang buồng trứng cơ năng dưới siêu âm 400.000 17 Phẫu thuật bóc nang, nhân di căn âm đạo, tầng sinh môn 500.000 18 Chọc hút noãn 3.600.000 19 Kỹ thuật trữ lạnh phôi/trứng 2.500.000 20 Kỹ thuật rã đông + chuyển phôi 1.500.000 21 Sinh thiết tinh hoàn lấy tinh trùng + ICSI 2.700.000 22 Thụ tinh nhân tạo IUI 250.000 Thụ tinh trong ống nghiệm thường (IVF) (chưa kể thuốc kích thích rụng 23 5.000.000 noãn, môi trường nuôi cấy) 24 Tiêm tinh trùng vào trứng ICSI (chưa bao gồm môi trường nuôi cấy) 5.400.000 25 Xin trứng - làm IVF/ICSI (chưa bao gồm môi trường nuôi cấy) 6.000.000 26 Phí lưu trữ phôi/trứng/tinh trùng (01 năm) 1.200.000 27 Phẫu thuật lấy tinh trùng thực hiện ICSI 3.000.000 C2.3 MẮT 1 Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm 40.000
 7. 6 Số Mức thu CÁC LOẠI DỊCH VỤ TT (đồng) 2 Điện chẩm 35.000 3 Điện võng mạc 35.000 4 Đo tính công suất thủy tinh thể nhân tạo 15.000 5 Đánh bờ mi 10.000 6 Chữa bỏng mắt do hàn điện 10.000 7 Rữa cùng đồ một mắt 15.000 8 Điện di điều trị (1 lần) 8.000 9 Nặn tuyến bờ mi 10.000 10 Đốt lông xiêu 12.000 11 Phẫu thuật Epicanthus (một mắt) 500.000 12 Phẫu thuật điều trị trẻ đẻ non (2 mắt) 500.000 13 Rạch giác mạc nan hoa (1 mắt) 250.000 14 Rạch giác mạc nan hoa (2 mắt) 320.000 15 Phẫu thuật lác có Faden (1 mắt) 400.000 16 Phẫu thuật tạo mí (2 mắt) 700.000 17 Phẫu thuật lác (2 mắt) 600.000 18 Rạch góc tiền phòng 400.000 19 Phẫu thuật đặt ống silicon tiền phòng 800.000 20 Lấy dị vật hốc mắt 500.000 21 Khâu giác mạc đơn thuần 220.000 22 Khâu cũng mạc đơn thuần 270.000 23 Khâu phục hồi bờ mi 300.000 24 Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt 600.000 25 Chích mủ hốc mắt 230.000 26 Cắt mộng đơn thuần 450.000 27 Cắt mộng áp Mitomycin 470.000 28 Gọt giác mạc 430.000 29 Nối thông lệ mũi (1 mắt chưa bao gồm ống silicon) 700.000 30 Phủ kết mạc 350.000 31 Ghép màng ối điều trị loét giác mạc 700.000 32 Mộng tái phát phức tạp có ghép màng ối kết mạc 600.000 33 Quang đông thể mi điều trị Glôcôm 100.000 34 Tạo hình vùng bè bằng laser 150.000 35 Cắt mống mắt chu biên bằng laser 150.000 36 Mở bao sau bằng laser 150.000 37 Cắt bè áp MMC hoặc áp 5FU 500.000 38 Tháo dầu silicon phẫu thuật 400.000 39 Điện đông thể mi 200.000 40 Siêu âm điều trị (1 ngày) 15.000 41 Siêu âm chẩn đoán (1 mắt) 20.000 42 Điện rung mắt quang động 40.000 43 Sinh thiết u, tế bào học, dịch tổ chức 40.000 44 Lấy huyết thanh đóng ống 30.000 45 Cắt chỉ giác mạc 15.000 46 Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân (áp tia B) 15.000 47 Cắt u bì kết giác mạc có hoặc không ghép kết mạc 500.000 48 Tách dính mi cầu ghép kết mạc 750.000 49 Phẫu thuật hẹp khe mi 250.000
 8. 7 Số Mức thu CÁC LOẠI DỊCH VỤ TT (đồng) 50 Phẫu thuật tháo cơ mi 60.000 51 U hạt, u gai kết mạc (cắt bỏ u) 80.000 52 U bạch mạch kết mạc 40.000 53 Phẫu thuật điều trị tật khúc xạ bằng laser Excimer (1 mắt) 3.500.000 54 Ghép giác mạc (1 mắt, chưa bao gồm giác mạc, thủy tinh thể nhân tạo) 2.000.000 Phẫu thuật cắt dịch kính và điều trị bong võng mạc (1 mắt, chưa bao gồm dầu 55 2.000.000 silicon, đai silicon, đầu cắt dịch kính, laser nội nhãn) C2.4 TAI - MŨI - HỌNG 1 Đốt họng bằng khí Nitơ lỏng 100.000 2 Đốt họng bằng khí CO2 (bằng áp lạnh) 75.000 3 Phẫu thuật cắt cấy điện cực ốc tai (chưa bao gồm điện cực ốc tai) 6.500.000 4 Phẫu thuật cắt bỏ ung thư lưỡi có tái tạo vạt cơ da 4.500.000 C2.5.4 RĂNG GIẢ CỐ ĐỊNH 1 Răng giả cố định trên Implant (chưa bao gồm Implant, cùi giả thay thế) 4.800.000 2 Cầu sứ kim loại 3 đơn vị 1.800.000 C2.5.5 NẮN CHỈNH RĂNG 1 Lực nắn chỉnh ngoài mặt Headgear (đã bao gồm Headgear) 2.400.000 2 Lực nắn chỉnh ngoài mặt Facemask (đã bao gồm Facemask) 3.000.000 C2.5.7 CÁC PHẪU THUẬT HÀM MẶT Sử dụng nẹp có lồi cầu trong phục hồi sau cắt đoạn xương hàm dưới (chưa 1 2.000.000 bao gồm nẹp có lồi cầu và vít thay thế) Phẫu thuật cắt xương hàm trên/hàm dưới, điều trị lệch khớp cắn và kết hợp 2 2.400.000 xương bằng nẹp vít (chưa bao gồm nẹp, vít thay thế) Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do bệnh lý và tái tạo bằng nẹp, vít (1 3 1.200.000 bên) (chưa bao gồm nẹp, vít thay thế) Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do bệnh lý và tái tạo bằng xương sụn tự 4 2.100.000 thân (1 bên) và cố định bằng nẹp, vít (chưa bao gồm nẹp, vít thay thế) Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do bệnh lý và tái tạo bằng xương sụn tự 5 2.200.000 thân (2 bên) và cố định bằng nẹp, vít (chưa bao gồm nẹp, vít thay thế) Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do bệnh lý và tái tạo bằng hàm đúc 6 3.200.000 titan, sứ, composite cao cấp (chưa bao gồm nẹp, vít thay thế) 7 Phẫu thuật điều trị lép mặt (chưa bao gồm vật liệu độn thay thế) 1.900.000 Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 1 bên và tái tạo bằng sụn, xương tự 8 1.800.000 thân (chưa bao gồm nẹp, vít thay thế) Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm hai bên và tái tạo bằng sụn, xương tự 9 1.950.000 thân (chưa bao gồm nẹp, vít thay thế) Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 1 bên và tái tạo bằng khớp đúc titan 10 1.800.000 (chưa bao gồm nẹp có lồi cầu bằng titan và vít thay thế) Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 2 bên và tái tạo bằng khớp đúc titan 11 2.000.000 (chưa bao gồm nẹp có lồi cầu bằng titan và vít) Phẫu thuật mở xương, điều trị lệch lạc xương hàm, khớp cắn (chưa bao gồm 12 nẹp, vít) 2.200.000 Phẫu thuật ghép xương ổ răng trên bệnh nhân khe hở môi, vòm miệng (chưa 13 bao gồm xương) 2.300.000 14 Tái tạo chỉnh hình xương mặt trong chấn thương nặng (chưa bao gồm nẹp, vít) 2.200.000 Phẫu thuật tái tạo xương quanh răng bằng ghép xương hoặc màng tái sinh 15 2.000.000 môi có hướng dẫn (chưa bao gồm màng tái tạo môi) 16 Phẫu thuật nâng sống mũi (chưa bao gồm vật liệu thay thế) 1.850.000 17 Phẫu thuật cắt ung thư xương hàm trên, nạo vét hạch 1.950.000
 9. 8 Số Mức thu CÁC LOẠI DỊCH VỤ TT (đồng) 18 Phẫu thuật cắt ung thư xương hàm dưới, nạo vét hạch 1.950.000 19 Ghép da rời mỗi chiều trên 5cm 1.500.000 20 Dùng laser, sóng cao tần trong điều trị > 2cm 1.300.000 21 Phẫu thuật cắt dây thần kinh V ngoại biên 1.600.000 22 Tiêm xơ điều trị u máu phần mềm và xương vùng hàm mặt 800.000 C2.6 BỎNG 1 Vô cảm trong thay băng bệnh nhân bỏng 100.000 2 Sử dụng giường khí hóa lỏng điều trị bỏng nặng (1 ngày) 120.000 Siêu lọc máu có kết hợp thẫm tách trong 24h (chưa bao gồm màng lọc và dây 3 2.000.000 dẫn đi kèm) Siêu lọc máu có kết hợp thẫm tách trong 48h (chưa bao gồm màng lọc và dây 4 2.500.000 dẫn đi kèm) Siêu lọc máu không kết hợp thẫm tách trong 24h (chưa bao gồm màng lọc và 5 1.500.000 dây dẫn đi kèm) Siêu lọc máu không kết hợp thẫm tách trong 48h (chưa bao gồm màng lọc và 6 2.300.000 dây dẫn đi kèm) 7 Ghép da dị loại (da ếch với da lợn…) trong điều trị bỏng (chưa bao gồm da ghép) 50.000 8 Ghép da tự thân trong điều trị bỏng 60.000 9 Ghép màng tế bào nuôi cấy trong điều trị bỏng (chưa bao gồm màng nuôi) 300.000 10 Chẩn đoán độ sâu bỏng bằng máy siêu âm Doppler 90.000 11 Tắm điều trị tiệt khuẩn bằng TRA gamma 70.000 12 Ghép da có sử dụng da lợn bảo quản sau lạnh 55.000 13 Điều trị vết thương bỏng bằng màng nuôi cấy nguyên bào sợi hoặc tế bào sừng 300.000 14 Điều trị bằng oxy 100.000 C2.7 CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT KHÁC PHẪU THUẬT 1 Phẫu thuật loại đặc biệt 2.500.000 2 Phẫu thuật loại I 1.800.000 3 Phẫu thuật loại II 1.000.000 4 Phẫu thuật loại III 800.000 THỦ THUẬT 1 Thủ thuật loại đặc biệt 1.200.000 2 Thủ thuật loại I 700.000 3 Thủ thuật loại II 450.000 4 Thủ thuật loại III 200.000 (Danh mục phân loại phẫu thuật, thủ thuật thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. Khung giá bao gồm các vật tư tiêu hao cần thiết cho phẫu thuật, thủ thuật nhưng chưa bao gồm vật tư thay thế, vật tư tiêu hao đặc biệt nếu có sử dụng trong phẫu thuật, thủ thuật) C3 XÉT NGHIỆM VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG C3.1 XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC - MIỄN DỊCH 1 Kháng thể kháng nhân và Anti-dsDNA 250.000 2 Nhuộm hồng cầu lưới trên máy tự động 35.000 3 Huyết đồ (sử dụng máy đếm laser) 60.000 4 Tìm mảnh vỡ hồng cầu (bằng máy) 15.000 5 Tìm hồng cầu có chấm ưa base (bằng máy) 15.000 6 Tập trung bạch cầu 25.000 7 Nhuộm hồng cầu sắt (nhuộm Perls) 30.000 8 Nhuộm Phosphatase kiềm bạch cầu 60.000
 10. 9 Số Mức thu CÁC LOẠI DỊCH VỤ TT (đồng) 9 Nhuộm Phosphatase acid 65.000 10 Cấy cụm tế bào tủy 500.000 11 Nhuộm sợi xơ trong mô tủy xương 70.000 12 Nhuộm sợi xơ liên võng trong mô tủy xương 70.000 13 Lách đồ 50.000 14 Hóa mô miễn dịch tủy xương (01 marker) 160.000 15 Thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) 35.000 16 Tìm yếu tố kháng đông đường ngoại sinh 70.000 17 Tìm yếu tố kháng đông đường nội sinh 100.000 18 Nghiệm pháp rượu (nghiệm pháp Ethanol) 25.000 19 Nghiệm pháp Von-Kaulla 45.000 20 Định lượng yếu tố đông máu (giá cho mỗi yếu tố) 150.000 21 Định lượng D - Dimer 220.000 22 Định lượng Protein S 220.000 23 Định lượng Protein C 220.000 24 Định lượng yếu tố Thrombomodulin 180.000 25 Định lượng yếu tố Ristocetin 180.000 26 Định lượng yếu tố von - Willebrand (v-WF) 180.000 27 Định lượng yếu tố: Pal - 1/Pal-2 180.000 28 Định lượng Plasminogen 180.000 29 Định lượng α² anti-plasmin (α²AP) 180.000 30 Định lượng β - Thromboglobulin (β TG) 180.000 31 Đinh lượng t-PA 180.000 32 Định lượng anti Thrombin III 120.000 33 Định lượng α² Macroglobulin (α²MG) 180.000 34 Định lượng chất ức chế C1 180.000 35 Định lượng yếu tố Heparin 180.000 36 Định lượng yếu tố kháng Xa 220.000 Ngưng tập tiểu cầu với ADP/Epinephrin/Ccllagen/Arachidonic Acide/Ristocetin 37 80.000 (cho một yếu tố) 38 Định lượng FDP 120.000 Định type hoà hợp tổ chức bằng kỹ thuật vi độc tế bào (chưa bao gồm kít 39 3.500.000 HLA) (lớp 1 và lớp 2) 40 Điện di miễn dịch 450.000 41 Test đường + Ham 60.000 42 Đếm số lượng CD3 - CD4 - CD8 350.000 43 Phân tích CD (1 loại CD) 150.000 44 Xét nghiệm kháng thể ds-DNA bằng kỹ thuật ngưng kết latex 60.000 45 Thử phản ứng dị ứng thuốc 65.000 46 Xét nghiệm công thức nhiễm sắc thể (Karyotype) 350.000 47 Điện di có tính thành phần huyết sắc tố 180.000 48 Định lượng men G6PD 70.000 49 Định lượng men Pyruvat kinase 150.000 50 Xét nghiệm trao đổi nhiễm sắc thể chị em 450.000 51 Nhiễm sắc thể Philadelphia (có ảnh karyotype) 200.000 52 Xác định gen bệnh máu ác tính 800.000 53 Xét nghiệm xác định gen Hemophilia 1.000.000 54 Xét nghiệm chuyển dạng lympho với PHA 250.000
 11. 10 Số Mức thu CÁC LOẠI DỊCH VỤ TT (đồng) 55 Anti-HBc lgG (ELISA) 60.000 56 Anti-HBc lgM (ELISA) 95.000 57 Kháng thể kháng ký sinh trùng sốt rét (ELISA) 90.000 58 Kháng thể kháng giang mai (ELISA) 60.000 59 Anti-HTLV1/2 (ELISA) 70.000 60 Anti-EBV IgG (ELISA) 70.000 61 Anti-EBV IgM (ELISA) 125.000 62 Anti-CMV IgG (ELISA) 125.000 63 Anti-CMV IgM (ELISA) 125.000 64 Xác định DNA trong viêm gan B 270.000 65 Tìm ký sinh trùng sốt rét bằng phương pháp PCR 180.000 66 HIV (PCR) 350.000 67 HCV (RT-PCR) 450.000 68 HIV (RT-PCR) 600.000 69 Định tuýp E, B, HIV-1 950.000 70 Định lượng Virus viêm gan B (HBV) 1.350.000 71 Định nhóm máu khó hệ ABO 180.000 72 Định nhóm máu hệ Rh (D yếu, D từng phần) 150.000 73 Định nhóm máu A1 30.000 74 Xác định kháng nguyên H 30.000 75 Định nhóm máu hệ Kell 170.000 76 Định nhóm máu hệ MN (xác định kháng nguyên M, N) 170.000 77 Định nhóm máu hệ P (xác định kháng nguyên P1) 170.000 78 Định nhóm máu hệ Lewis (xác định kháng nguyên Lea, Leb) 170.000 79 Định nhóm máu hệ Kidd (xác định kháng nguyên jKa, jKb, jKa, jKb) 330.000 80 Định nhóm máu hệ Lutheran (xác định kháng nguyên Lua, Lub 160.000 81 Định nhóm máu Ss (xác định kháng nguyên S, s) 160.000 82 Định nhóm máu hệ Duffy (xác định kháng nguyên Fya, Fyb) 160.000 83 Định nhóm máu hệ MNSs (xác định kháng nguyên Mia) 160.000 84 Định nhóm máu hệ Diego (xác định kháng nguyên Diego) 160.000 85 Sàng lọc kháng thể bất thường 80.000 86 Định danh kháng thể bất thường 1.100.000 87 Hiệu giá kháng thể tự nhiên chống A, B/hiệu giá kháng thể bất thường 30-50 35.000 88 Xác định bất đồng nhóm máu mẹ con 80.000 89 Tách tế bào máu bằng máy (chưa bao gồm kít tách tế bào máu) 800.000 Thu thập và chiết tách tế bào gốc từ máu ngoại vi (chưa bao gồm kít tách tế 90 bào máu) 2.500.000 Thu thập và chiết tách tế bào gốc từ máu cuống rốn (chưa bao gồm kít tách tế 91 bào máu) 2.500.000 92 Thu thập chiết tách tế bào gốc từ tủy xương (chưa bao gồm kít tách tế bào) 3.000.000 93 Điều chế và lưu trữ tế bào ngoại vi 16.000.000 94 Điều chế và lưu trữ tế bào cuống rốn/từ tủy xương 16.000.000 95 Xét nghiệm xác định HLA 3.000.000 96 Xét nghiệm độ chéo (Cross-Match) trong ghép cơ quan 400.000 97 Xét nghiệm tiền mẫn cảm 400.000 98 Xét nghiệm tế bào gốc CD 34+ 1.700.000 99 Bilan đông cầm máu - huyết khối 1.500.000 100 Định lượng yếu tố VIII/yếu tố IX 300.000
 12. 11 Số Mức thu CÁC LOẠI DỊCH VỤ TT (đồng) 101 Xét nghiệm miễn dịch màng tế bào (CD) 1.000.000 102 Test Coombs 70.000 103 Xét nghiệm sắc thể: kỹ thuật DNA với Protein 5.000.000 104 Xét nghiệm xác định gen 3.200.000 105 Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp gelcard 30.000 XÉT NGHIỆM HÓA SINH 1 Amoniac 70.000 2 ACTH 75.000 3 ADH 135.000 4 GH 75.000 5 Testosteron 60.000 6 Erythropoietin 75.000 7 Thyroglobulin 75.000 8 Calcitonin 75.000 9 TRAb 250.000 10 Phenytoin 75.000 11 Theophylin 75.000 12 Tricyclic Anti depressant 75.000 13 Quinin/Cloroquin/Mefloquin 75.000 14 Paracetamol 35.000 15 Benzodiazepam (BZD) 35.000 16 Ngộ độc thuốc 60.000 17 Salicylate 70.000 18 ALA 85.000 19 Phospho 15.000 20 LDH 25.000 21 Ceruloplasmin 65.000 22 Apolipoprotein A/B (1 loại) 45.000 23 IgA/IgG/IgM/IgE (1 loại) 60.000 24 Lipase 55.000 25 Complement 3 (C3)/4 (C4) (1 loại) 55.000 26 Beta 2 Microglobulin 70.000 27 RF (Rheumatoid Factor) 55.000 28 ASLO 55.000 29 Transferin 60.000 30 Catecholamin 200.000 31 Insuline 75.000 32 CEA 80.000 33 Estradiol 75.000 34 LH 75.000 35 FSH 75.000 36 Prolactin 70.000 37 Progesteron 75.000 38 Homocysteine 135.000 39 Myoglobin 85.000 40 Cyclosporine 300.000 41 PTH 220.000 42 CA 19-9 130.000
 13. 12 Số Mức thu CÁC LOẠI DỊCH VỤ TT (đồng) 43 CA 15-3 140.000 44 CA 72-4 125.000 45 Cyfra 21-1 90.000 46 Folate 80.000 47 Vitamin B12 70.000 48 Digoxin 80.000 49 Anti-TG 250.000 50 Pre albumin 90.000 51 Lactat 90.000 52 Lambda 90.000 53 Kappa 90.000 54 HBDH 90.000 55 Haptoglobin 90.000 56 GLDH 90.000 57 Alpha Microglobulin 90.000 XÉT NGHIỆM VI SINH 1 Vi khuẩn chí 25.000 2 Cấy máu bằng máu cấy máu Batec 120.000 3 Nuôi cấy tìm vi khuẩn kỵ khí 1.250.000 4 Nuôi cấy và đinh danh vi khuẩn bằng máy định danh Phoenix 250.000 5 Kỹ thuật sắc ký khí miễn dịch chẩn đoán sốt xuất huyết nhanh 110.000 6 Xác định Pneumocystis carinii bằng kỹ thuật ELISA 300.000 7 Xác định dịch cúm, á cúm 2 bằng kỹ thuật ELISA 420.000 Định lượng Virus viêm gan B (HBV) cho các bệnh nhân viêm gan B mãn 8 1.250.000 tính (sử dụng để theo dõi điều trị) Định lượng Virus viêm gan C (HCV) cho các bệnh nhân viêm gan C mãn 9 1.260.000 tính (sử dụng để theo dõi điều trị) 10 Cấy vi khuẩn lao nhanh bằng môi trường MGIT 90.000 11 Chẩn đoán Dengue IgG bằng kỹ thuật ELISA 130.000 12 Chẩn đoán viêm não nhật bản bằng kỹ thuật ELISA 50.000 13 Chẩn đoán Toxoplasma IgM bằng kỹ thuật ELISA 100.000 14 Chẩn đoán Toxoplasma IgG bằng kỹ thuật ELISA 100.000 15 Chẩn đoán Herpes virus HSV1 + 2 lgM bằng kỹ thuật ELISA 130.000 16 Chẩn đoán Herpes virus HSV1 + 2 lgG bằng kỹ thuật ELISA 130.000 17 Chẩn đoán Cytomegalovirus bằng kỹ thuật ELISA (CMV lgM) 110.000 18 Chẩn đoán Cytomgalovirus bằng kỹ thuật ELISA (CMV lgG) 95.000 19 Chẩn đoán Clammydia IgG bằng kỹ thuật ELISA 150.000 20 Chẩn đoán Esteinbar virus bằng kỹ thuật ELISA (EBV-VCA lgM) 160.000 21 Chẩn đoán Esteinbar virus bằng kỹ thuật ELISA (EBV-VCA lgG) 155.000 22 Chẩn đoán Esteinbar virus bằng kỹ thuật ELISA (EA-VCA lgG) 170.000 23 Chẩn đoán Esteinbar virus bằng kỹ thuật ELISA (EV-NA1 lgG) 180.000 24 Chẩn đoán Mycoplasma pneumoniae IgM bằng kỹ thuật ELISA 140.000 25 Chẩn đoán Mycoplasma pneumoniae IgG bằng kỹ thuật ELISA 210.000 26 Chẩn đoán Rubella IgM bằng kỹ thuật ELISA 120.000 27 Chẩn đoán Rubella IgG bằng kỹ thuật ELISA 100.000 28 Chẩn đoán RSV (Respirator Syncytial virus) bằng kỹ thuật ELISA 120.000 29 Chẩn đoán Aspegillus bằng kỹ thuật ELISA 90.000 30 Chẩn đoán Cryptococcus bằng kỹ thuật ngưng kết hạt 95.000
 14. 13 Số Mức thu CÁC LOẠI DỊCH VỤ TT (đồng) 31 Chẩn đoán Canđia Ag bằng kỹ thuật ELISA 145.000 32 Chẩn đoán giang mai bằng kỹ thuật ELISA 35.000 33 Chẩn đoán Anti HAV - IgM bằng kỹ thuật ELISA 90.000 34 Chẩn đoán Mycoplasma - Prcumonie 180.000 C3.2 XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU 1 Micro Albumin 50.000 2 Opiate (định tính) 40.000 3 Amphetamin (định tính) 40.000 4 Marijiuana (định tính) 40.000 5 Protein Bence Jone 20.000 6 Dưỡng chấp 20.000 7 DPD 180.000 C3.3 XÉT NGHIỆM PHÂN 1 Xét nghiệm cặn dư phân 45.000 Nuôi cấy phân lập vi khuẩn gây bệnh bằng bộ API và làm kháng sinh đồ với 2 90.000 12-18 loại khoanh giấy C3.4 XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ 1 Sinh thiết, nhuộm HE 70.000 2 Sinh thiết, nhuộm PAS 70.000 3 Sinh thiết, nhuộm các sợi liên võng 70.000 4 Sinh thiết, nhuộm Mucicarmin 70.000 5 Sinh thiết, nhuộm đỏ công gô 70.000 6 Sinh thiết, nhuộm mỡ theo phương pháp SudanIII 65.000 7 Sinh thiết, nhuộm Van Gieson 70.000 8 Sinh thiết, nhuộm Xanh-Acian 70.000 9 Sinh thiết, nhuộm Giemsa 65.000 10 Tế bào u, hạch đồ 45.000 13 Sinh thiết, nhuộm hóa mô miễn dịch cho một dấu ấn kháng nguyên 120.000 14 Sinh thiết, nhuộm miễn dịch huỳnh quang cho 06 kháng thể 250.000 15 Sinh thiết, cắt lạnh chẩn đoán tức thì 150.000 16 Chẩn đoán mô bệnh học bệnh phẩm phẫu thuật 100.000 17 Chọc, hút, nhuộm, chẩn đoán các u nang (1 u) 100.000 18 Chọc, hút tuyến tiền liệt, nhuộm và chẩn đoán 200.000 19 Chọc, hút, nhuộm và chẩn đoán mào tinh/ tinh hoàn trong điều trị vô sinh 400.000 20 Chọc, hút, xét nghiệm tế bào các u/ tổn thương sâu 150.000 21 Chọc, hút, nhuộm và chẩn đoán u nang buồng trứng 300.000 22 Xét nghiệm cyto (tế bào) 70.000 23 Sinh thiết và làm tiêu bản tổ chức xưa 100.000 24 Sinh thiết và làm tiêu bản tổ chức phần mềm 80.000 C3.5 XÉT NGHIỆM ĐỘC CHẤT 1 Xử lý mẫu sinh học cho xét nghiệm độc chất 40.000 2 Định lượng kim loại nặng 60.000 3 Định tính ma túy trong nước tiểu (1 chỉ tiêu) 60.000 4 Định tính thuốc gây ngộ độc (1 chỉ tiêu) 75.000 5 Định tính thuốc trừ sâu (1 chỉ tiêu) 75.000 6 Định tính PBG trong nước tiểu 20.000 7 Định tính porphyrin trong nước tiểu chẩn đoán tiêu cơ vân 35.000 8 Định lượng thuốc gây ngộ độc (1 chỉ tiêu) 1.000.000
 15. 14 Số Mức thu CÁC LOẠI DỊCH VỤ TT (đồng) 9 Xác định thành phần hóa chất bảo vệ thực vật 950.000 10 Định tính một chỉ tiêu độc chất khác (hóa chất/thực vật/độc vật) 75.000 CÁC XÉT NGHIỆM NGOÀI KHUNG GIÁ 1 MTB (chẩn đoán lao) IgG bằng kỹ thuật ELISA 100.000 2 MTB (chẩn đoán lao) IgM bằng kỹ thuật ELISA 100.000 3 IGE (ELISA) 100.000 4 SLE (nhanh) 60.000 5 Test lao (nhanh) 60.000 6 NSE (ELISA) 100.000 C3.6 CÁC THĂM DÒ VÀ ĐIỀU TRỊ BẰNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ THĂM DÒ BẰNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ (khung giá chưa bao gồm dược C3.6.1 chất phóng xạ và Invivo kít) 1 SPECT não 250.000 2 SPECT tưới máu cơ tim 250.000 3 Xạ hình chức năng thận 200.000 4 Thận đồ đồng vị 220.000 5 Xạ hình chức năng thận - tiết niệu sau ghép thận với Tc-99m MAG3 260.000 6 Xạ hình thận với Tc-99m DMSA (DTPA) 200.000 7 Xạ hình tuyến thượng thận với l131MIBG 250.000 8 Xạ hình gan mật 220.000 9 Xạ hình chẩn đoán u máu trong gan 220.000 10 Xạ hình gan với Tc-99m Sulfur Colloid 250.000 11 Xạ hình lách 220.000 12 Xạ hình tuyến giáp 100.000 13 Độ tập trung l131 tuyến giáp 80.000 14 Xạ hình tưới máu tinh hoàn với Tc-99m 120.000 15 Xạ hình tuyến nước bọt với Tc-99m 150.000 16 Xạ hình tĩnh mạch với Tc-99m MAA 250.000 17 Xạ hình chẩn đoán xuất huyết đường tiêu hóa với hồng cầu đánh dấu Tc-99m 220.000 18 Xạ hình toàn thân với l-131 250.000 19 Xạ hình chẩn đoán khối u 250.000 20 Xạ hình lưu thông dịch não tủy 250.000 21 Xạ hình tủy xương với Tc-99m Sulfur Colloid hoặc BMHP Sulfur Colloid hoặc BMHP 270.000 22 Xạ hình xương 220.000 23 Xạ hình chức năng tim 250.000 24 Xạ hình chẩn đoán với nhồi máu cơ tim với Tc-99m Pyrophosphate 220.000 25 Xác định thể tích hồng cầu với hồng cầu đánh dấu Cr51 120.000 26 Xác định đời sống hồng cầu, nơi phân hủy hồng cầu với hồng cầu đánh dấu Cr51 220.000 Xạ hình chẩn đoán chức năng thực quản và trào ngược dạ dày - thực quản với 27 280.000 Tc-99m Sulfur Colloid 28 Xạ hình chẩn đoán chức năng co bóp dạ dày với Tc-99m Sulfur Colloid 170.000 29 Xạ hình não 170.000 30 Xạ hình chẩn đoán túi thừa Meckel với Tc-99m 150.000 31 Xạ hình bạch mạch với Tc-99m HMPAO 150.000 32 Xạ hình tưới máu phổi 220.000 33 Xạ hình thông khí phổi 250.000 34 Xạ hình tuyến vú 250.000 35 Xạ hình xương 3 pha với Tc-99m MDP 250.000
 16. 15 Số Mức thu CÁC LOẠI DỊCH VỤ TT (đồng) ĐIỀU TRỊ BẰNG CHẤT PHÓNG XẠ (khung giá chưa bao gồm dược chất C3.6.2 phóng xạ và các thuốc bổ trợ khác nếu có sử dụng) 1 Điều trị Basedow và cường tuyến giáp trạng bằng l-131 100.000 2 Điều trị bướu tuyến giáp đơn thuần bằng l-131 100.000 3 Điều trị ung thư tuyến giáp bằng L-131 120.000 4 Điều trị giảm đau do ung thư di căn vào xương bằng P32 220.000 5 Điều trị sẹo lồi/Eczema/u máu nông bằng P32 70.000 6 Điều trị tràn dịch màng phổi do ung thư bằng keo phóng xạ 300.000 7 Điều trị viêm bao hoạt dịch bằng keo phóng xạ 150.000 8 Điều trị tràn dịch màng bụng do ung thư bằng keo phóng xạ 280.000 9 Điều trị bệnh đa hồng cầu nguyên phát bằng P-32 170.000 10 Điều trị bệnh Leucose kinh bằng P-32 300.000 11 Điều trị giảm đau bằng Sammarium 153 (1 đợt điều trị 10 ngày) 300.000 12 Điều trị ung thư gan nguyên phát bằng L131 Lipiodol 420.000 13 Điều trị ung thư gan nguyên phát bằng Renium188 270.000 14 Điều trị ung thư gan bằng keo silicon P-32 420.000 15 Điều trị ung thư vú bằng hạt phóng xạ L-125 420.000 16 Điều trị ung thư tiền liệt tuyến bằng hạt phóng xạ L-125 420.000 17 Điều trị u tuyến thượng thận và u tế bào thần kinh bằng L-131 MIBG 420.000 C3.6.3 MỘT SỐ THĂM DÒ CHỨC NĂNG VÀ THĂM DÒ ĐẶC BIỆT KHÁC 1 Test Raven/Gille 15.000 2 Test tâm lý MMPI/WAIS/WICS 20.000 3 Test tâm lý BECK/ZUNG 10.000 4 Test WAIS/WICS 25.000 5 Test trắc nghiệm tâm lý 20.000 6 Điện tâm đồ gắng sức 100.000 7 Điện cơ (EMG) 100.000 8 Điện cơ tầng sinh môn 100.000 C4 CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH C4.1 SIÊU ÂM 1 Siêu âm + đo trục nhãn cầu 30.000 2 Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản 500.000 3 Siêu âm nội soi 500.000 C4.2 CHIẾU, CHỤP X-QUANG C4.2.1 CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU 1 Chụp lỗ thị giác hai mắt 40.000 2 Chụp khu trú Baltin 50.000 3 Chụp Vogd 50.000 4 Chụp đáy mắt 20.000 5 Chụp Angiography mắt 200.000 6 Chụp khớp cắn 15.000 C4.2.3 CHỤP X-QUANG VÙNG NGỰC 1 Chụp khí quản 30.000 C4.2.4 CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT 1 Chụp telegan 45.000 C4.2.5 MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG KHÁC 1 Chụp cộng hưởng từ (MRI) 2.000.000 2 Chụp cộng hưởng từ có chất cản quang (kể cả thuốc cản quang) 2.500.000
 17. 16 Số Mức thu CÁC LOẠI DỊCH VỤ TT (đồng) 3 Chụp động mạch chủ bụng/ngực/đùi (không DSA) 800.000 4 Chụp mạch máu thông thường (không DSA) 500.000 5 Chụp mạch máu bằng DSA 2.500.000 6 Chụp động mạch vành bằng DSA 4.000.000 Chụp, nong động mạch (phổi, chủ, vành…) bằng bóng (chưa bao gồm bộ 7 1.800.000 dụng cụ chụp động mạch, bộ bóng nong) Chụp, nong động mạch và đặt stent (chưa bao gồm bộ dụng cụ chụp động 8 2.000.000 mạch, bộ bóng nong, stent) Chụp và nút mạch hóa dầu điều trị ung thư gan nguyên phát (TOCE) (chưa 9 1.500.000 bao gồm Micro Guidewire can thiệp, Micro catheter) 10 Chụp X-quang vú định vị kim giây 280.000 11 Chụp tuyến vú (1 bên) 40.000 12 Chụp tuyến vú (1 bên) 40.000 13 Chụp tuyến nước bọt 40.000 14 Chụp X-quang có gắn hệ thống computer (CR) 60.000 C5 MỘT SỐ KỸ THUẬT KHÁC 1 Telemedicines 1.500.000 2 Kỹ thuật điều trị ung thu bằng máy gia tốc tuyến tính (1 ngày xạ trị) 250.000
 18. 17 PHẦN 2 Danh mục phân loại và mức thu một phần viện phí đối với những dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật quy định tại Mục C2.7 (kèm theo Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) Số LOẠI Mức thu CÁC LOẠI DỊCH VỤ TT ĐB I II III (đồng) PHẦN C: CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM C2 CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA C2.7 CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT KHÁC PHẪU THUẬT I UNG THƯ 1 Cắt bỏ các tạng trong tiểu khung, từ hai tạng trở lên X 2.500.000 2 Cắt ung thư hàm trên, kèm hố mắt và xương gò má X 2.500.000 II TIM MẠCH - LỒNG NGỰC 1 Cắt u trung thất chèn ép vào các mạch máu lớn X 2.500.000 2 Khâu phục hồi mạch vùng cổ do chấn thương A 1.800.000 3 Cắt u trung thất không xâm lấn mạch máu lớn A 1.800.000 4 Phẫu thuật chữa tạm thời tứ chứng Fallot A 1.800.000 5 Khâu vết thương tim do đâm hay do mảnh đạn A 1.800.000 6 Phẫu thuật vỡ tim do chấn thương ngực kín A 1.800.000 7 Thắt ống động mạch B 1.800.000 8 Tách van hai lá bị hẹp lần đầu B 1.800.000 III THẦN KINH SỌ NÃO 1 Cắt u não thất X 2.500.000 2 Cắt u thủy cổ cao X 2.500.000 3 Phẫu thuật gẫy trật đốt sống cổ, mỏm nha X 2.500.000 4 Cắt u tủy A 1.800.000 IV MẮT Nhiều phẫu thuật cùng một lúc: đục thủy tinh thể và glaucoma 1 X 2.500.000 phối hợp, cắt dịch kính và bong võng mạc xử lý nội nhãn XII NHI A- Sơ sinh 1 Phẫu thuật thoát vị rốn và khe hở thành bụng C 1.600.000 D- Gan - mật - tụy 1 Phẫu thuật teo đường mật bẩm sinh A 2.500.000 G- Tạo hình 1 Tạo hình hậu môn nắp (Denis Brown) A 1.000.000 2 Phẫu thuật điều trị vẹo cổ A 1.000.000 3 Cắt Polyp đại tràng qua nội soi A 1.000.000 4 Thắt búi trĩ qua nội soi A 800.000 THỦ THUẬT I UNG THƯ 1 Chọc dò sinh thiết gan qua siêu âm A 700.000 2 Chọc dò tủy xương làm tủy đồ, sinh thiết B 500.000 3 Chọc dò u phổi trung thất B 500.000
 19. 18 Số LOẠI Mức thu CÁC LOẠI DỊCH VỤ TT ĐB I II III (đồng) 4 Sinh thiết trực tràng A 450.000 II THẦN KINH SỌ NÃO 1 Chọc dò dưới chẩm A 700.000 III MẮT Điều trị Glaucoma, một số bệnh võng mạc, mở bao sau đục 1 X 1.200.000 bằng tia laser 2 Tiêm dưới kết mạc cạnh nhãn cầu, hậu nhãn cầu A 700.000 3 Lấy Canxi đông dưới kết mạc A 450.000 V RĂNG - HÀM - MẶT 1 Tiêm xơ chữa u máu, bạch mạch, góc lưỡi, sàn miệng, cạnh cổ A 700.000 2 Tiêm xơ chữa u máu trong xương hàm A 700.000 VIII TIẾT NIỆU - SINH DỤC 1 Sinh thiết tuyến thượng thận qua siêu âm A 700.000 2 Sinh thiết bàng quang nhiều điểm, tìm ung thư tại chỗ A 700.000 4 Đặt bộ phận giả chữa bí đái do phì đại tuyến tiền liệt A 700.000 5 Sinh thiết tuyến tiền liệt nhiều mảng A 700.000 6 Bơm rửa bàng quang bơm hóa chất B 200.000 IX PHỤ SẢN 1 Forceps A 700.000 2 Giác hút A 450.000 3 Thay máu sơ sinh A 700.000 XI CHẤN THƯƠNG - CHỈNH HÌNH 1 Nắn gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và IV A 700.000 2 Nắn gãy thân xương cánh tay A 700.000 XII HỒI SỨC CẤP CỨU - GÂY MÊ HỒI SỨC - LỌC MÁU 1 Hạ huyết áp chỉ huy A 700.000 2 Mở khí quản cấp cứu A 700.000 XIII CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 1 Chụp động mạch vành tim A 700.000 2 Tháo lồng ruột bơm hơi hoặc baryt A 700.000 * Ghi chú: - Cơ cấu mức thu nêu trên đã bao gồm: chi phí các vật tư tiêu hao cần thiết cho dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật, thuốc tê, thuốc mê, dịch truyền, hóa chất cần thiết (thường quy) cho quá trình thực hiện phẫu thuật, thủ thuật; chưa bao gồm vật tư thay thế, vật tư tiêu hao đặc biệt khác nếu có trong quá trình phẫu thuật, thủ thuật. - Tính giá thu không được chia cắt đoạn dịch vụ kỹ thuật để tính giá thu.
 20. 19 PHỤ LỤC 2 Danh mục mức thu bổ sung ngoài khung giá Thông tư liên bộ số 14/TTLB và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH (áp dụng theo mục III.C.3 - Thông tư liên bộ số 14/TTLB) (kèm theo Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) Phân loại tương Số đương Mức thu CÁC LOẠI DỊCH VỤ TT Phẫu Thủ (đồng) Khác thuật thuật I NỘI KHOA B. TIM MẠCH - LỒNG NGỰC 1 Sốc điện điều trị rung nhĩ 3 200.000 2 Mở màng giáp nhẫn cấp cứu (# mở khí quản/TT 03) 3 200.000 Mở màng phổi tối thiểu dẫn lưu khí, dịch màng phổi bằng 3 3 200.000 sonde các loại (# đặt ống dẫn lưu màng phổi/TT 03) C. TIÊU HÓA - GAN - MẬT - TỤY Tiêm xơ tĩnh mạch thực quản (# soi thực quản dạ dày lấy dị 4 2 450.000 vật/ điều trị giãn tĩnh mạch thực quản) Thắt tĩnh mạch thực quản (# soi thực quản dạ dày lấy dị vật/ 5 2 450.000 điều trị giãn tĩnh mạch thực quản) Thắt vòng cao su và tiêm cầm máu qua nội soi (# soi thực 6 2 450.000 quản dạ dày lấy dị vật/ điều trị giãn tĩnh mạch thực quản) 7 Đặt sonde hậu môn x 20.000 D. THẬN - TIẾT NIỆU - LỌC MÁU 8 Lọc màng bụng chu kỳ (# thẩm phân phúc mạc/TT 14) 2 450.000 9 Chạy thận nhân tạo bằng dung dịch Bicarbonat 2 450.000 G. DỊ ỨNG - MIỄN DỊCH LÂM SÀNG 10 Tét lẩy da (Prick test) x 20.000 II NHI KHOA A. HỒI SỨC CẤP CỨU 11 Lọc máu cấp cứu, lọc máu chu kỳ (ở trẻ đã có mở thông động tĩnh mạch) 2 450.000 III Y HỌC CỔ TRUYỀN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 12 Điện nhĩ châm x 15.000 13 Giác hút (# giác hơi/TT 03) x 15.000 14 Kéo nắn cột sống và các khớp x 10.000 15 Kéo dãn cột sống cổ bằng tay, bằng máy hay bàn kéo x 10.000 Tập vận động trị liệu toàn thân (tập có trợ giúp, có kháng trở, 16 x 15.000 tập chủ động, tập thụ động) Tập vận động trị liệu mỗi đoạn chi (tập có trợ giúp, có kháng 17 x 10.000 trở, tập chủ động, tập thụ động) 18 Hoạt động trị liệu x 10.000 19 Ngôn ngữ trị liệu x 10.000 20 Điện phân x 15.000 21 Điện xung các loại (Faradic, Giao thoa, TENS...) x 10.000 22 Từ trường x 10.000 23 Điện trường cao áp x 10.000 24 Siêu âm điều trị x 10.000
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2